in

Value Finance ile AMA Etkinliği

Value Finance ekibinden Darius 8 Şubat 2022 Salı Türkiye saati ile 20.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Darius from the Value Finance team, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Tuesday, February 8, 2022 at 20.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Junior Eeve: Merhaba Darius! Topluluğumuza hoşgeldiniz! Nasılsınız?

Hello Darius! Welcome to our community! How are you?

Darius: Merhaba Eeve, şu anda burada olmak oldukça harika bir duygu

Teşekkür ederim

Hello Eeve, feels quite amazing to be here at this moment in time

Thank you

Junior Eeve: Çok heyecanlıyız

AMA seansımıza başlamadan önce kendinizi tanıtıp geçmişinizden bahseder misiniz?

We are excited

Before our AMA session, Could you introduce yourself and your background?

Darius: Benim adım Darius (Value Finance’te sosyal/medya yöneticisi ve içerik yaratıcısı), içerik yaratıcısı, yazar, proje analisti ve boş zamanlarımda biraz ticaret olarak blok zinciri/kripto para alanında aktif olarak yer aldım. Bugünkü AMA’da Value Finance’i temsil edeceğim

My name is Darius (Lead social/media manager and content creator at Value Finance), I have been actively involved in the blockchain/cryptocurrency space as a content creator, writer, project analyst, and a bit of trading at my leisure time. I will be represent Value Finance in today’s AMA

Junior Eeve: Teşekkür ederim. Eğer hazırsanız AMA seansımıza başlayalım mı?

Thank you. So, let’s start our AMA session if you are ready?

Darius: Evet

Yes

Junior Eeve: Merhaba Arkadaşlar,

Value Finance projesi Lider İçerik Yaratıcısı Darius, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.

Darius, Value Finance projesi hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:

⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuğumuz, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak. Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1490988580579299329) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/ValueFinance_ hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,

Darius, the lead content creator of the Value Finance project, is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.

Darius, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Value Finance!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After Darius answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Darius will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1490988580579299329) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/ValueFinance_ Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Value Finance

Junior Eeve: S1- Value Finance platformu nedir? Hangi amaçla kurulmuştur? Kısaca sizden dinleyebilir miyiz?

Q1- What is Value Finance? What is its purpose? Could you explain us briefly?

Darius: Value Finance, blokzinciri/kripto para birimi alanına hayati çözümler sağlama ihtiyacından geliştirilen bir projedir, Value Finance ayrıca yaklaşan projelerin uzun vadede büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olmak için gerekli kaynakları ve araçları elde etmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Daha sistematik bir yapıda, Value Finance, ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesinde gelecek/mevcut projeleri geliştirecek bir köprü görevi görmek üzere oluşturulmuş bir Blockchain geliştirme platformudur. Value (değer) teknolojisi, ürünlerini ve hizmetlerini esasen ürünü kendileri gibi kullanmak için platformlara sunarken, blokzincirindeki en son gelişmeler önlemlerini benimsemeye kesinlikle odaklanacaktır. ValueFi, platform altındaki her proje sürecinde proje geliştirme ve büyüme için elverişli bir ortam yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Value Finance Ekibi ile çalışmak için başvuran projenin tüm aşamalarını içeren, yukarıda belirtilen amaçlar için ihtiyaç duyulan gerekli araçları, hizmetleri ve finansmanı sağlarken, yaklaşmakta olan blokzinciri projelerinin gelişimini ve büyümesini artırmaya yardımcı olmak için Value Finance oluşturulmuştur.

ValueFinance is a project that was developed out of the need to provide vital solutions to the blockchain/ cryptocurrency space, value finance also aims to help upcoming project attain the needed resources and tools to help with their growths and development in the long term

In a more systematic construction, Value Finance is a Blockchain development platform created to serve as a bridge that will enhance upcoming/existing projects in development of their products and services. Value technology will strictly focus on adopting latest developments measures on blockchain while making its products and services available to platforms to essentially utilize the product as their own. ValueFi will help create a conducive environment for project developments and growth at every process of project under the platform.

Value finance has been created to help enhance the development of upcoming and the growth of existing blockchain projects while providing the necessary tools, services and funding that are needed for the aforementioned purposes which includes all phases of the project that applied to work with Value Finance Team

Junior Eeve: Wow, çok profesyonelce

sıradaki soruma geçiyorum

wow, very professional

moving on to my next question

Darius: Teşekkürler

Thanks

Value Finance

Junior Eeve: S2- Value Finance’in Multi Blockchain Bridge, Multi Scan Dapp ve Value Merch Store gibi harika özellikleri var, bu özellikler hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Q2- Value Finance has cool features such as Multi Blockchain Bridge, Multi Scan Dapp and Value Merch Store, could you tell us more about these features?

Darius: Value Finance Ekosistemi, ekosistemimizin geliştirme sürecinde $VFT kullanımımızın farklılık gösterebileceği anlamında DeFi ve CeFi’den oluşur. aşağıdaki bilgiler;

DeFi Sektörü: $VFT Stake Dapp, Lending Dapp, Multichain Scan tarayıcısı, VFT pad, çaprazzinciri, Nft pazaryeri & metaverse e.t.c

CeFi Sektörü: Dapps, cex ve daha fazlası gibi ürünlerin satın alınabileceği Merch Store, daha çok $VFT hedefiyle bir E-ticaret gibi, p2p, otc ve bazı önemli taşınabilir özelliklerle geliştirilecek Cex pazarına entegre edilecek (tüm teknik geliştirme işlerimiz projelerin satın alınabilmesi için burada listelenecektir ve taleplerinden herhangi birini onlar için kuruyoruz)

Tüm bu sektörlerde, bazı kullanıcıların ekosistem içinde yapılan yüzdesinden diğer varlıkların ödüllerini talep etmesi muhtemel olduğundan, $VFT sahipleri için gelir sağlar. Bunun detayları, platformların çoğunun piyasaya sürülmesinden önce açıklanacak. Ekosistemin araştırılması ve gelecekteki genişlemesi nedeniyle daha fazlası eklenebileceği için VFT yardımcı programı sınırlı değildir.

Value Finance Ecosystem comprises of the DeFi & CeFi, in the sense that our $VFT utilization can differ during the development process of our ecosystem. below information are;
DeFi Sector:- $VFT Stake Dapp, Lending Dapp, Multichain Scan explorer, VFT pad, cross-chain, Nft marketplace & metaverse e.t.c
CeFi Sector:- Merch Store where products such dapps, cex and more can be purchased, more like an E-commerce with the goal of $VFT to be integrated (all our technical development jobs will be listed here for projects to be able to purchase and we install any of their demands for them) Cex market to be developed with p2p, otc and some major portable features
In all these sectors yield incomes for the holders of $VFT as some users are likely to claim rewards of other assets from % percentage made within the ecosystem. Details of this will be revealed prior to the launching of most of the platforms. VFT utility is not limited as more can be added due to research and future expansion of the ecosystem
Junior Eeve: Detaylı açıklamalarınız için teşekkürler
sıradaki soruma geçiyorum
Thanks for your detailed explanation 
Moving on to my next question
Value Finance
Junior Eeve: S3- Pitch desk’inizde ValueFi Pad, ValueFi Capital, Charity sitesi, Metaverse, Oyun Gelişimi, NFT Marketplace vb. ile büyük bir ValueFi ekosistemi oluşturmayı hedeflediğinizi görüyoruz, bu ValueFi ekosisteminin ValueFi kullanıcılarına ve genel olarak kripto topluluğuna nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Q3- On your pitch deck, we see that you aim to create a big ValueFi ecosystem with ValueFi Pad, ValueFi Capital, Charity site, Metaverse, Game Development, NFT Marketplace and so on, how do you think this ValueFi ecosystem will contribute to the ValueFi users and to crypto community in general?
Darius: Öncelikle, gelecek/mevcut blok zinciri projelerine hizmet, araç ve ürün sağlamak olarak tanımlanan Value Finance hedeflerinin/amacının ne olduğunu hatırlatmamız gerekiyor ve bu da bizi “bu hedeflere nasıl ulaşırsınız” sorusuna yönlendiriyor? Cevap oldukça basit, yani tüm bu ürünleri, araçları ve hizmetleri başlangıçta oluşturmak, bunları bir ekosistemde (Value Finance platformuna) uygulamak ve ardından hedef kitleye sunmak, bu ancak projenin misyonuna ulaşıldığında gerçekleşir.
Value Finance kullanıcısına ve genel olarak kripto topluluğuna ne gibi bir değer katacağı konusunda, platformda mevcut araçları kullanımlarına sunarak, ürün ve hizmetlerini oluşturmayı amaçlayan projeler için platformlara erişimi kolaylaştırmayı/uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlıyor.
First we need to be reminded of what are the value finance goals/aims which have been identified as providing services, tools and products to upcoming/existing blockchain projects, which leads us to the question of “how do you achieve these goals”? The answer is quite simple, which is the need to initially build all this product, tools and services, implement them into an ecosystem (the value finance platform), then offer it out to the targeted audience only when the mission of the project is being achieved.
In terms of what value finance will contribute to its user and the crypto community in general, it aims to make easier/affordable the access to the platforms for projects that aim to build their products and services by offering existing tools available on the platform for their usage.
Junior Eeve: ValueFi ekosistemindeki araçların kullanımı kripto ekosistemine faydalı olacaktır. Sıradaki soruma geçiyorum.
The use of tools in the ValueFi ecosystem will be beneficial to the crypto ecosystem.
Moving on to my next question
Value Finance
Junior Eeve: S4- VFT Staking Platformu, sabit %100 APR ile zaten yayında ve şu anda bir stake etkinliğiniz var, bu konuda daha fazla bilgi alabilir miyiz?
Q4- VFT Staking Platform is already live with stable 100% APR and you currently have a staking event, could we get more information about that?
Darius: Şu anda stake etkinliğimiz %100 APY sunuyor. Ve stake’imiz, taahhüt ettiğiniz tutardan bağımsız olarak kazanmanıza, her 24 saatte bir tam ödül talep etmenize olanak tanır ve önceki taahhüdünüzden henüz talepte bulunmadıysanız restake etmemelisiniz, çünkü tekrar baştan saymaya başlayacaktır. Bu nedenle, VFT’nizi zaten stake ettiyseniz ve daha fazlasını yeniden stake etmek istiyorsanız (bileşik) her zaman talepte bulunduğunuzdan emin olun.
Borç verme şu anda geliştirme aşamasındadır, bunu, stake’i olan kullanıcıların borç alabilmesi için sunuyoruz. Teminat olarak stake. Hâlâ daha benzersiz ve kullanışlı hale getirmenin yollarını uyguladığımız için stake özellikleri hakkında daha fazla şey keşfedeceğiz.
Şu anda, kazanılmak üzere 7000 bin $ ve 500 bin $ değerinde VFT değerinde bir etkinlik yürütüyoruz, bu etkinlik sırasında hiç kimse unstake yapamaz.
Yatırımcılar günlük kazanacak, VFT pad’e hak kazanacak, VFT ekosisteminden gelen daha fazla faydayı VFT stake edenler kazanacak.
Currently our stake event offers 100% APY, and Our stake allows you to earn irrespective of the amount you pledge, to claim full reward every 24hr and must not restake if you are yet to claim from your previous pledge, cause it will start afresh to count. So always make sure to claim if you already have your VFT staked and want to re-stake more (compounding)
Lending is currently in development, we offer this to enable users who have stakes to borrow. With the stake as a collateral. We will explore more about the stake features as we’re still implementing ways to make it more unique and friendly.
Currently, we are running an event of $7000k & 500k worth of $VFT to be won, no one can unstake during this event.
Investors earn daily, will have the right to VFT pad, more benefits that come from the VFT ecosystem will also go to those who stake VFT.
Junior Eeve: Bu etkinlik topluluğun ilgisini çekecektir.
Sıradaki soruma geçiyorum.
The event will attract the attention of the community
moving on to my next question
Darius: Etkinliğin açık olarak ilan edilmesinden bu yana, çok sayıda VFT’nin stake edilmesiyle olumlu bir eylem görüyoruz.
We are already seeing positive action with lots of VFT going into the stake since the event was declared open
Value Finance
Junior Eeve: S5- Value Finance kısa bir süre önce Global Ambassador programına başladı, bu programdan kısaca bahseder misiniz, Elçilerinizden beklentileriniz nelerdir ve Elçiler sizden ne beklemeli?
Q5- Value Finance recently started its Global Ambassador program, could you briefly tell us about this program, what are your expectations from your Ambassadors and what should Ambassadors expect from you?
Darius: VFT hakkındaki haberlerin halka duyurulmasına yardımcı olacak güncel gelişmeler olduğu için Value Finance’in bu noktasına değindiğiniz için teşekkür ederiz.
Küresel Ambassador programı/kampanyası, değer finansmanının küresel büyümesinde temel bir bileşene tutkulu ve hazır olan doğru personeli/bireyleri, bireysel özelliklerine veya güçlü oldukları alanlara uygun farklı bir kapasitede çekmeyi amaçlayan bir etkinliktir.
Potansiyel ambassador’lardan beklentilerimiz, Value Finance’in hedeflerine yönelik tutku, ilgi, şevk ve coşkuya sahip ve bu hedeflerin tüm blockchain dünyasına dünyaya yayılmasına yardımcı olmayı da içeren bu hedeflere ulaşılmasında yardımcı olmak için doğru tutum ve arzuya sahip bireye sahip olmayı içerir.
Ambassador’lar, projeyle birlikte büyüme olasılığını, bireysel olarak büyümelerine yardımcı olacak ileri düzey bilgi, bilgi ve materyale ulaşmayı ve aynı zamanda projenin ambassador’larının bir parçası olmanın getirdiği çeşitli teşvik ve ödül avantajlarını da unutmamalı.
Thanks for touching this part of Value Finance as this is the current ongoing events that will help propel the news about VFT to the public
The global ambassador program/campaign is an event that aims to attract the right personnel/individuals who are passionate and ready to a core component in the global growth of value finance in a different capacity that suits their individual attributes or Areas of strength.
Our expectations from the potential ambassadors includes having the individual who have the passion, interest , zeal and enthusiasm about the goals of value finance and possess the right attitude and desire to help in the achievements of this goals which includes helping to spread it across the world blockchain and cryptocurrency space
Ambassadors expectation includes the possibility to grow with the project, exposure to advanced knowledge, information and material that will help them to grow individually while not also forgetting the various incentives and rewards perks that comes with being part of the ambassadors of the project.
Junior Eeve: Detaylı bilgilendirme için teşekkür ederiz.
Thanks for the detailed information
Darius: Value Finance ve ekosistemi hakkında ayrıntılı bir içerik vermek proje etiğinin bir parçasıdır.
It’s part of the project ethics to give a well detailed contents about value finance and its ecosystem
Junior Eeve: Kesinlikle
Absolutely
Junior Eeve: Açıklamaların için teşekkürler Darius! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.
Thanks for your explanations, Darius! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.
Darius: Harika!
Great!
Value Finance
Junior Eeve: S6- Son sorum için; Bize VFT tokeni hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz, ValueFi ekosistemindeki rolü nedir ve VFT token sahiplerine faydaları nelerdir?
Q6- For my final question; could you please tell us more about VFT token, what is it its role in the ValueFi ecosystem and what are its benefits to VFT token holders?
Darius: VFT, tüm Value Finance ekosistemine güç sağlayacak token, ürünler, araçlar için bir ödeme aracı olarak ürün mağazasını içeren VFT ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetlere erişmek için kullanılacak bep20 token standardına sahip token. Platformda gerçekleştirilecek olan gelecek IDO’lara katılmanın bir aracı olarak ise VFT PAD. Yakın gelecekte bu rotayı izlemeye karar verirsek, VFT bir ödül sistemi ve potansiyel bir yönetim token’ı olarak da kullanılacaktır.
VFT’nin tokenomisi aşağıdaki gibidir:
Token Adı: Value Finance
Sembol: VFT Token
Toplam Arzı: 400.000.000
İDO Satışı: %15
PC İLK LİKİDİTE: %21
PAZARLAMA: %10,5
KURULUŞ: %18 (2 yıl kilidi)
ORTAKLIK/ARAŞTIRMA: %8
EKOSİSTEM İÇERİSİNDEKİ ÜRÜN/HİZMETLER:%12
TAKIM: %10 (1,5 yıl kilitli) CHARITY: %2,5 (Kilitli. %0.1, Charity Development için 3. Çeyrekte açılacak)
Burn: %3 (sonsuza kadar arzdan %8 alarak üç ayda bir %1 yakma
VFT is the token that will power the whole ecosystem of value finance, it’s a standard bep20 supported token that will be used to access the all the products and services on the VFT ecosystem which includes the merch store as a means of payment for products, tools and services, the VFT PAD as a means to participate in upcoming IDO’s that will be carried out on the platform, VFT will also be used as a reward system and potential as a governance token if we decided to go along that route in the near future.
Below is the tokenomics of VFT
Token Name: Value Finance
Symbol: VFT Token
Total Supply: 400,000,000
IDO Sale: 15%
PC INITIAL LIQUIDITY: 21%
MARKETING: 10.5%
FOUNDATION: 18% (2 years lock)
PARTNERSHIP/RESEARCH: 8%
PRODUCT/SERVICES WITHIN ECOSYSTEM:12%
TEAM: 10% (1.5yrs locked )
CHARITY: 2.5% ( Locked. 0.1% to be unlocked in Q3 for Charity Development)
Burn: 3% (1% quarterly burn taking 8% from supply forever)
Junior Eeve: Cevaplarınız için çok teşekkürler Darius, şimdi sıra topluluğumuzda. Topluluğumuz sorularını sormayı bitirdikten sonra yanıtlamaya başlayabilirsiniz ve istediğiniz kadar yanıtlayabilirsiniz, ancak yanıtladığınız ilk 5 sorunun ödüllendirileceğini unutmayın, bu yüzden soruları dikkatlice seçmenizi öneririm
Thank you so much for your answers Darius, now it’s our community’s turn. After our community finishes asking their questions, you can start answering and you can answer as much as you want, but remember that the only first 5 questions you answer will be rewarded so I suggest you to choose carefully to give back to the communit
Value Finance
Lolazieta: Multi Blockchain Bridge’in Value Finance’e özel bir özellik olduğunu biliyorum. Value Finance’te şu anda hangi popüler zincirlerin mevcut olduğunu bilmek istiyorum. Bu özellik, her zincirler arası değişim için aynı ücreti alacak mı? Zincirler arasında değiştirilen sayının bir sınırı var mı?
I know that Multi Blockchain Bridge is an exclusive feature of Value Finance. I would like to know which popular chains are currently available on Value Finance. Will this feature charge the same for every cross-chain exchange? Is there a limit to the number, swapped between chains?
Darius: Value Finance tarafından inşa edilen çoklu blok zinciri köprüsü, başka bir platform tarafından kopyalanma olasılığı nedeniyle henüz açıklamaya istekli olmadığımız bazı özel özellikler içerecek, lansman sırasında çoklu köprü bsc’den tokeni taşıyabilecek, poligon, avax zinciri ile diğer zincir sonradan eklenir.
Amaç, köprüyü kullanırken ücretleri veya işlem ücretini en düşük minimumla sınırlamak ve bu da tokenleri bir zincirden diğerine dönüştürmesi gereken kullanıcılar için çekici hale getirmektir.
Son olarak, kullanıcılar geçerli işlem ücretlerinden haberdar olduğu sürece, takas sayısında herhangi bir sınırlama olmayacaktır.
The multiple blockchain bridge that is being built by Value Finance will include some exclusive features that we are not yet willing to reveal due to the possibility of it being copied by other platform, at launch the multi bridge will be able to move token from bsc, polygon, avax chain with other chain being added subsequently.
The aim is to limit the charges or transaction fee while making use of the bridge to the lowest minimum which will make attractive for uses who needs to convert their token from one chain to the other.
Finally, there will be no limits to the number of swaps as long as the users are aware of the transaction fees that are applicable
Darius: Eeve Çok sayıda kaliteli soru görüyorum ve gerçekten etkilendim ve hangisine yanıt vereceğime gerçekten karar vermek için zaman harcadım
Eeve I see lots of quality questions and I’m really impressed and taking time to really decide which to respond to
Junior Eeve: Hangilerini seçeceğinizi görmek için sabırsızlanıyoruz
We can’t wait to see which ones you will choose
Ugur Berliktay: Türk toplumunun Value Finance platformundaki rolü nedir? Value Finance’in Türkiye pazarındaki planları nelerdir?
What is the role of the Turkish community for the ValueFinance platform? What are the ValueFinance plans in the Turkish market?
Darius: Harika soru,
Türkiye’yi blockchain teknolojilerinin gelişimini ve büyümesini destekleyen en iyi ülkelerden biri olarak tanımak ve vatandaşların da blockchain ve kripto para birimini nasıl benimsediğini, yeni ve mevcutların gelişimini destekleyen bir ekosistem oluşturma hedeflerimizle uyumlu olarak blockchain’deki projelerde, Türk toplumunu, doğru farkındalığı yaratmaya ve değer finansmanı ile ilgili haberlerin yayılmasına yardımcı olabilecek bir güç merkezi olarak görüyoruz.
Türk kripto para topluluğu ile yalnızca Value Finance ekosisteminin büyümesine yardımcı olmayacak, aynı zamanda büyüme ve gelişmemize yönelik topluluktan alınan desteği/katkıları her zaman kabul edecek uzun vadeli bir iş ilişkisi kurmayı planlıyoruz.
Great question,
Having recognized Turkey. as one of the top countries that supports the development and growth of blockchain technologies and also how the citizens also embrace blockchain and cryptocurrency, which is in line with our goals to create an ecosystem that supports the development of new and existing projects on the blockchain, we see the Turkish community as a powerhouse which can help to create the right awareness and help propagate the news about value finance.
We plan to have a long term business relationship with the Turkish cryptocurrency community which will not only help the value finance ecosystem grow but will always acknowledge the support received/contributions of the community towards our growths and development
Adem: Tokenomiklerde, ekosistem içindeki %10 pazarlama cüzdanına ve %12’si ürün ve hizmetlere tahsis edilen bu tokenler kazanılmış mı?
Finansman içeren diğer projelerin inşa edilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olacak bir platform olma yolundaki hedeflerini uygulamak için gereken standarda göre Value Finance ekosistemini inşa etmek için gerekli fonları başka hangi yollarla üreteceksiniz?
In the tokenomics you have 10% marketing wallet and 12% allocated to product and services within the ecosystem, are this token vested ?
What other ways will you generate the necessary funds required to build the value finance ecosystem to the standard required to implement its goals towards being the platform to help build and develop other projects which includes funding ?
Darius: Ekosistemindeki projeleri ve hizmetleri geliştirmeye yardımcı olmak için bunu kullanacağımız için pazarlama ve ürün geliştirme tokenlerine sahip değiliz, ancak geliştirme veya pazarlama amaçları için kullanılan tüm fonların buna göre tam olarak belgelendiği belirli bir zaman diliminde sahiplerine bildirilmesini içeren bir şeffaflık politikamız var.
Diğer finansman kaynaklarıyla ilgili olarak, VC’lerden ve diğer ajanslardan zaten çok sayıda ortaklık teklifi aldık, ancak projenin planlarıyla uyumlu olduklarından emin olmak için bu teklifleri inceleme sürecindeyiz.
Ayrıca, VFT ürün mağazalarında satın alınan veya VFTPAD üzerinde IDO yürüten projelerden elde edilen tüm ürün/araç ve hizmetlerin belirli bir yüzdesi ekosistemin büyümesini ilerletmek için kullanılacaktır.
Marketing and product development Token are not vested as we will be making use of this to help develop the projects and the services on its ecosystem, but we have a transparency policy where all funds utilized for development or marketing purposes are fully documented accordingly which will then be reported to the holders at certain period in time
As regards other sources of funding, we already have lots of partnerships proposals from VCs and other agencies but we are in the process of vetting this offers to make sure they tally with the plans of the project.
Also certain percentage of all products/tools and services that are being purchased on the VFT merch stores or proceeds from projects that conduct IDO on the VFTPAD will be use to further the growth of the ecosystem
Captain Price: Value Finance için KYC gerekliliği var mı, Value Finance kullanıcılarını nasıl güvende tutuyor? Value Finance’in güvenlik seviyesi nedir, üçüncü taraf denetiminden geçtiniz mi, raporunuz var mı?
Is there a KYC requirement for Value Finance, how does Value Finance keep its users safe? What is the security level of Value Finance, have you passed the third party audit, do you have a report?
Darius: AVNPAD’de bir IDO yürütmeye yönelik ilk kurulum sırasında, VFT ekibi tarafından sıkı sıkıya bağlı kalınan denetim ve KYC’ye ihtiyaç vardı, ekip üyeleri bilgileri web sitesinde (valuefinance.io), sahada, WHITEPAPER’da kolayca bulunabilir.
Platformumuzun güvenliğini ve akıllı sözleşmeyi en önemli öncelik olarak görüyoruz ve bu da bizi web sitemizde ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınlanan denetimlerin bağlantısı/incelenmesi ile tam denetim başvurusunda bulunmamıza neden oldu. İşte ekibin kilit üyelerinin kapsamlı bir KYC’sini de içeren, sağlam kanıtlarla başarılı bir denetimin bağlantısı
Sorunuza kısa bir cevap vermek gerekirse, evet çekirdek ekip üyeleri kyc Ed olmuştur ve yukarıda verilen bağlantıda gösterildiği gibi platform/akıllı sözleşme sağlam kanıtlarla denetlenmiştir.
During the initial setup towards conducting an IDO on AVNPAD there was a need for audit and KYC which was strictly adhered to by the VFT team, the team members information are readily available on the website (valuefinance.io), pitchdeck, WHITEPAPER.
We see security of our platform and smart contract as a top priority which led us to apply for complete audit with the link/review of the audits being posted on our website and other social media accounts. Here is the link to a successful audit by solid proof which also includes a thorough KYC of key members of the team
To give a short answer to your question, yes the core team members have been kyc Ed and the platform/smart contract has been audited by solid proof as show in the link provided above
Handan: Daha fazla VFT kazanmak için zaten VFT stake etme hakkımız var, VFT stake ederken başka tokenler, örneğin BNB, BUSD kazanmak mümkün olacak mı? evet ise bu ne kadar sürede gerçeğe dönüşecek? – Value Finance platformunda borç vermeye başlamak için bir zaman çizelgesi var mı?
We already have the staking of VFT to earn more VFT’s, will it be possible to be able to earn other token e.g BNB, BUSD while staking VFT ? if yes how soon will this come to reality ? – Is there a timeline to begin Lending on value finance platform ?
Darius: İlk stake etme, stake etme mekanizmasının nasıl çalışacağının sadece ilk kısmıdır, diğer tokenleri kazanmak için VFT stake etme dahil olmak üzere diğer bilgileri yayınlamanın ileri bir aşamasındayız, örneğin BNB, BUSD kazanmak için LP sağlama ve sahip olacağımız, ödülün buna göre orada tokenlerle ödeneceği ortaklık sözleşmesini içeren bazı projeler
Ödünç verme platformu neredeyse piyasaya sürülmek üzere, ancak şu anda, riske atılan VFT’nin sayısına/değerine göre, ödünç verme tutarının ayrıntılarını içeren ödül sisteminde ince ayar yapıyoruz, diğer yandan, büyük borç verme platformunun çoğunu kötüye kullanan diğer fırsatçıların istismarına yer bırakmamak için dikkatli davranıyoruz.
Bu ayrıntılar düzeltildikten sonra, borç verme platformunu kamuoyuna açıklayacağız ve buna göre uygun duyuruları yapacağız.
The initial staking is just the first part of how the staking mechanism will work, we are already at an advanced stage of releasing other information which including staking VFT to earn other token e.g providing LP to earn BNB, BUSD and some projects that we will have partnership agreement with whereby reward will be paid in there token accordingly.
The lending platform is almost due for release but presently we are fine tuning the reward system which includes the details on the lending amount according to the number/value of VFT that is being staked in other not to leave space for exploit by opportunist who tend to abuse most of the major lending platform.
Once this details have been ironed out we will release the lending platform to the public and make the appropriate announcements accordingly
Junior Eeve: Detaylı cevaplarınız için teşekkür ederiz Darius
Burada Value Finance’i ağırlamak harikaydı.
Thank you Darius for your detailed answers
It was amazing to host Value Finance here
Darius: Topluluk harika, sizinle uzun vadeli bir ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz
The community is great, looking forward to having a long term partnership with you
Junior Eeve: Bu güzel günde bizimle beraber olduğun için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak büyük bir zevkti ve umarım sizin ve ekibiniz için en iyisi olur!
Thank you for being with us in this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!
Darius: Sıcak karşılama için teşekkürler, geleceğe Value Finance ile bakıyoruz
Thanks for the warm welcome, looking forward to the future with value finance
Value Finance
Value Finance hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:
Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

MES tarafından yazıldı.

Türk Kripto Fenomenlerinin Gündeminde Neler Var? | 9 Şubat 2022

kriptopara

Kripto Varlıkların Değeri Nasıl Belirlenir ?