in

Validator ve Node Nedir?

blockchain

Yüksek düzeydeki bir kullanıcı veya bir blokzincir istemcisi tarafından gönderilen bir işlemi onaylamak için Validator’lar kullanılmaktadır. İşlem, basitçe bir blokzincire eklenmek üzere gönderilen ve blokzincirin kullanılmak üzere yaratıldığı her şeyi içerebilen verilerdir. En bilinen örnek, bir kripto para ödemesinin kaydıdır, ancak tedarik zinciri izleme bilgileri gibi defter verilerini de içerebilmektedir.

Validator’ları blokzincirde çalıştırmak için kullanılan mantığa işlem işlemcileri denilmektedir. Bu işlemciler uygun blokzincir sınıfında kodlanmakta ve işlem parametrelerinin eksiksiz olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğinde çağrılmaktadır. Tüm parametreler kabul edilirse, Validator işlemi blokzincire ekleyecek bir Node’a iletmektedir.

Node’lar, bu işlemleri doğrulamak için hesaplama güçlerini kullanan ve sürecin fiziksel donanım doğrulaması olarak hareket eden bilgisayar sistemleridir. (Proof of Work) Doğrulayıcı kod, bir işlemin onaylanıp onaylanmayacağını belirlemek için bahsedilen mantığı kullandıktan sonra, Blokzincir Merkle Ağacı’nı güncellemek için gereken yoğun işlem gücü bu Node’lar tarafından tamamlanmaktadır. Madenciler, yazılımı bilgisayarda çalıştırmak için başka bir teşvik olmadığından, genellikle Node’ları çalıştıran kullanıcılardır. Madenciler, hesaplama güçlerini kullanma çabaları için bir blok ödülünün kesirleri şeklinde ödüller almaktadır. (BTC gibi)

 

Gerçek Dünya Örneği

Gerçek dünyadan bir örnek olarak, yayınlanmış “Blockchain (SAMR) Kullanarak Güvenli Uçak Bakım Kayıtları” tezinden bir alıntı yapabiliriz. Bu örnek, çeşitli endüstri kullanım durumlarına uyabilecek bir blokzincir kodlarken esnekliği ve özelleştirmeyi vurgulamaktadır. Bu kullanım durumu için uçak bakım kayıtları, tedarik zincirini takip etmek için blokzincire eklediğimiz verilerdir. Bu örnekte bir istemci ve REST API kullanılırken, blokzincir mimarisi çeşitli farklı yöntemlerle yapılandırılabilmektedir.

İşlem doğrulayıcıları, Küresel Durum (Global State) değişikliğinin gerçekleşmesine izin veren blokları uygulamaktadır. Bir toplu iş, bir http web istemcisi veya mobil uygulama aracılığıyla gönderildikten sonra Validator’lar, toplu işlemdeki işlemlerin geçerli olup olmadığını kontrol etmektedir. Toplu işlemlerdeki tüm öznitelikler tamamlandıysa, işlem doğrulayıcı değişikliği uygular. Herhangi bir öznitelik dahil edilmezse, Küresel Durum ve Merkle Ağacı güncellenmez.

Aşağıdaki şekil, HTTP İstemcisi ve Validator’lar arasındaki etkileşimi görselleştirmetkedir. Yeni bir işlem grubu, HTTP / Mobil API İstemcisi aracılığıyla yüklenmekte ve ardından, kullanıcıların istemcisine güncellenmiş bir küresel durum veya geçersiz bir işlem döndürmek için Validator tarafından doğrulanmaktadır. HTTP İstemcisi, Küresel Durum güncellendiğinde blokzincirdeki onaylanan blokların kimliklerini kontrol etmek için kullanılabilmektedir.

Verilen örnek için işlem işlemcisi, uçak yükünü, durumunu ve kimliğini alacak şekilde değiştirilmiştir. İşlemlerin ağ üzerinde çalışması için, Node’lar blokzincir ile etkileşime girmek ve ağın durumunu güncellemek için kullanılmaktadır. Blokzincirin bir parçası olan her organizasyon, blokzincirde bir fikir birliğine veya anlaşmalara katkıda bulunmak için bilgisayarlarında kendi yetkili Node’larını çalıştırmaktadır. Validator’lar ve gelen işlemler arasındaki ağ üzerinden gerçekleşen iletişim çok önemlidir.

Her Node aşağıdaki üç işlemi çalıştırmaktadır:

  • Ana Validator süreci: İşlem işleme, blok yönetimi, fikir birliği, durum güncellemeleri ve P2P ağını tamamlamak için Journal sınıfıyla birlikte çalışmaktadır.
  • REST hizmeti: Yetkili HTTP istemcilerinden gelen işlemler için ayrılmış bir bağlantı noktasındaki istekleri dinlemektedir.
  • İşlem işlemcisi/işlemcileri; Validator ve Journal sınıfına mantık girmek için bir veya daha fazla işlemci çalıştırmaktadır.

Aşağıdaki şekil, birlikte çalışan üçlü Node sürecinin bir temsilini göstermektedir. Yerel bir ön uç formu, toplu işlemini Validator’a göndermek için REST API ile etkileşime girmektedir. Diğer düğümler, P2P ağı üzerinde yürütme süreci için rekabet ettikten sonra, kazanan Node, işlem işlemci mantığı yardımıyla blokzinciri tamamlamaktadır.

Özet

Bu makalede, gönderilen işlemlerin (kayıtların) doğrulanmasının nasıl gerçekleştiğini ve güncellemeyi blokzincire göndermek için kullanılan süreç anlatılmıştır. İlk olarak, Validator’ları ve işlem işlemcilerinin mantığı, gönderilen işlemin blokzincire eklenecek tüm kriterleri karşılayıp karşılamadığını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Node’lar ise daha sonra işlemi blokzincirde yayınlamakta ve Küresel Durum’u herkes için güncellemektedir.

Kaynak: esseum, Ahrash “Ash” Aleshi

Kriptoparalar ve blockchain hakkında; her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Tuğhan Tokuş tarafından yazıldı.

Hacettepe Üniversitesi "Ekonomi" mezunu ve Sacred Heart Üniversitesi "MBA" mezunuyum. Blokzincir teknolojisi ve merkeziyetsiz finans sevdalısıyım. Bir devrime şahitlik ediyoruz. Her devrimde öncüler ödüllendirilir veya idam edilir. Şüphesiz ki bu devrim çoktan başarılı olacağını kanıtladı...

Paranın Zaman Değeri

CertiK Audit Nedir ve Neden Önemlidir?