in

Uzun Vadede Geleceği Parlak 13 Meslek

Kariyer planlarınızı düşünürken yalnızca şu anda size en uygun iş türüne değil, aynı zamanda geleceğin meslekleri ve size sunabileceklerine de odaklanın. Evet, kulağa mantıklı geliyor fakat hangi pozisyonlara odaklanmalıyız?

Geleceğin mesleklerinin birçoğunun teknik işler olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli gelişen teknoloji, çok çeşitli, yeni ve gelişmiş roller açıyor. Bu nedenle en umut verici mesleklerin çoğu, en son dijital yenilikleri bilmeyi ve güncel kalmayı gerektiriyor.

Ancak, şu anda büyüme gösteren (veya yakın gelecekte büyümesi öngörülen) işler, çok yönlü bir teknoloji dehası olmayı gerektirmiyor. Bazıları yalnızca görevlerinizle ilgili yazılım ve donanıma ayak uyum gerektiriyor. Bu da dijital çağın en büyük gerekliliği diyebiliriz.

İşverenler, sektör trendleri ve müşteri ihtiyaç ve isteklerinin nabzını tutuyor. Yapay zeka ve analitik tarafından toplanan verileri kullanarak stratejik, bilinçli kararlar almak ise çalışanlara düşüyor.

Gerekli yetenekler teknolojiyi bilmek ve takip etmekle bitmiyor. Örneğin, kişilerarası beceriler şimdi önemli ve gelecek yıllarda proje veya insan yönetimine ve empatiye vurgu yapan pozisyonlar yüksek talepte bulunarak daha da önemli olacak.

Aşağıda, maaşları ile birlikte, uzun vadede potansiyeli olan 13 mesleği listeledik:

Mobil Aplikasyon Geliştiricisi

Mobil geliştirme, endüstriler arasında ilgi çekmeye devam ediyor. Daha fazla işletme, müşterilere ulaşmak için mobil teknolojiye güvendikçe, mobil uygulama geliştiricilerine olan talep artmaya devam edecek.

Bu konuda profesyonel olanlar, akıllı telefon ve tablet tabanlı yazılımlar tasarlama ve geliştiriciler önerme konusunda lider konumunda. Yeni dağıtımlar, uygulama kodlama, test etme ve hatta ayıklama üzerine çalışıyorlar. Bir mobil uygulama geliştiricisi için ortalama maaş 135,750 dolar olarak belirlenmiş.

Geleceğin Meslekleri

Veri Mimarı

Verilerin toplanması otomatik olarak yapılabiliyor ama bu verilere dayalı olarak tercüme, analiz ve iş önerileri yapma yeteneği işverenlerden yüksek talep görüyor. Nesnelerin interneti (IoT) büyüdükçe ve daha fazla cihaz ve sensör birbirine bağlı hale geldikçe, mevcut verilerin hacmi artacaktır.

Yönetime ve ondan değer elde etmeye yardımcı olmak için işletmelerin bilgileri belirli veritabanı çözümlerine çevirebilen yetenekli veri mimarlarına ihtiyaç duyulacak.

Veri mimarları, analitik ve yaratıcı becerilere, ayrıca veri sistemleri ve veritabanı metodolojisi hakkında derinlemesine bilgiye ihtiyaç duyar. Etkili iletişim kurmaları, veri kaynaklarını planlamaları ve koordine etmeleri ve iş gereksinimlerini veritabanı çözümlerine dönüştürmeleri gerekir.

Oracle, Microsoft, SQL sunucuları ve Unix, Linux, Solaris ve Microsoft Windows gibi diğer sistemlere aşinalık önemlidir. Veri mimarlarına büyük ölçüde ihtiyaç vardır ve 145,500 dolarlık maaş ortalamaları vardır.

DevOps Mühendisliği

DevOps mühendisleri kodlama ve mühendislik arasında köprüdür. Pek çok şirket, uygulama ve hizmet sunumlarını hızlandırmak ve iş çevikliğini ve üretkenliğini artırmak istediği için çok güçlü bir talep görüyor bu alan.

Bir uygulama olarak DevOps, yazılım geliştirme döngüsünün kısaltılmasına yardımcı oluyor ve BT (bilgisayar teknolojisi) organizasyonunda otomasyon gibi daha verimli süreçleri destekliyor.

DevOps mühendisleri, yeni sistemler geliştirmek ve mevcut sistemleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde iyileştirmek için departmanlar arasından işbirliği içinde çalışarak bu uygulamayı somutlaştırıyor.

DevOps mühendislerinin 120,000 dolar tutarında bir ortalama maaşları var. Ancak bunun için öncelikle uygulamaları otomatikleştirme, altyapıyı dağıtma ve Amazon Web hizmetleri (AWS) gibi cloud platformlarını kullanarak hizmet geliştirme ve yönetme konusunda birkaç yıllık deneyime ihtiyacı var.

Ayrıca C++’dan Python’a kadar çeşitli kodlama dillerini, Ansible ve Chef gibi BT otomasyonu için yapılandırma yönetimi araçlarını ve yazılım mühendisliği ve güvenlik mimarilerini kullanma becerisine sahip olmalıdırlar.

Uyum Müdürü

Uyum direktörünün yönetimi altında çalışan uyum yöneticisi, risk kontrollerinin gelişimini denetler ve uyum yönetimi ekibinin dahili prosedürleri, süreçleri ve programları uygulamaya yönelik çabalarını denetler.

Bu kariyeri arayan kişiler, ilgili bir alanda ortaöğretim sonrası bir dereceye ve yedi yıldan fazla uyum ve denetim deneyimine sahip olmalıdır. Sık sık değişen düzenleyici yetkiler ve giderek daha sıkı uygulama nedeniyle, uygulama alanının büyümeye devam etmesi gerekiyor.

Uyum yöneticileri, özellikle de güçlü liderlik ve organizasyon yeteneklerine, analitik ve kişilerarası becerilere sahip olanlar yüksek talep görmekte. Yedi ila dokuz yıllık deneyime sahip adaylar, ortalama 98,500 dolar ortalama bir başlangıç maaşı bekleyebilirler.

İş Zekası Analisti

Şirketler, veri madenciliği ve raporlamadaki faaliyetlerini artırdığı için büyük veri analizi kullanımını benimsemiştir. Sonuç olarak, muhasebe ve finans ekiplerinde iş zekası analistlerine duyulan ihtiyaç katlanarak arttı.

Bu iş, ham verileri eyleme geçirebilir içgörülere dönüştürmeyi ve kuruluş genelinde çalışan raporlama çözümleri geliştirmeyi içerir. Bu rolü başaran kişiler, verileri analiz etmek için iş zekası ve veri madenciliği araçlarının yanı sıra Excel pivot tablolarını kullanma yeterliliği ve sağlam analitik, sorun giderme ve problem çözme becerilerine sahip.

Genellikle finans, işletme veya bilgi sistemlerinde bir eğitim gerekli. Sonuçları iletmek ve üst yönetime tavsiyelerde bulunmak, üst düzey iletişim becerisi gerektirir.

Kıdemli bir iş zekası analisti için mevcut ortalama maaş 97.500 dolar ancak işverenler daha fazla ödemeye istekli olabilir. CPA sertifikası veya belirli sektör uzmanlığı gibi ek niteliklere sahip adaylar daha yüksek maaş alıyor.

UX Tasarımcısı

UX tasarımcıları, bir ürünün veya web sitesinin kullanıcıya nasıl hissettirdiğinden sorumludur. Görevleri, kullanıcıların temel duygusal ve işlevsel ihtiyaçlarına odaklanmak ve bu keşiflere dayalı keyifli bir dijital deneyim yaratmaya yardımcı olmak.

Geleceğin Meslekleri

UX tasarımcıları, kullanılabilirlik testleri uygular ve amaç ve niyetlerini anlamak için müşterilere danışır. Mobil ve web gelişiminin büyümesi, bu rol için sürekli talebe rol açıyor. Bugün bir UX tasarımcısı için ortalama maaş 98,250 dolar ve gelecekte artması muhtemel.

Pazarlama Analitiği Yöneticisi

Pazarlama analitiği yöneticileri, dünya genelinde yüksek talep görmekte. Bu uzmanlar, çeşitli paydaşlara, veriye dayalı içgörüler sağlamaktan ve pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi yazılımından sorumludurlar.

Pazarlama analitiği yöneticileri genellikle süreçleri iyileştirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için BT operasyonlarda bulunurlar. Satış ve pazarlama gibi çeşitli ortaklar ve departmanlarla çalıştırlar. Güçlü analitik akıl yürütme ve işbirliği becerileri önemlidir. Ortalama maaşları 97,000 dolardır.

Sistem Analistliği

Sistem analistleri, iş ve BT ekiplerinin iş sorunlarına teknik çözümler bulmasına yardımcı olur. Projelerin planlanması ve yürütülmesinde önemli rol oynarlar. BT ile son kullanıcılar arasında bir bağlantı görevi görebilirler.

Görevleri arasında donanım ve yazılım sorunlarının analiz edilmesi, sistem belgelerinin yazılması ve sürdürülmesi, aynı zamanda kullanıcı ve sistem gereksinimlerinin işlevsel teknik özelliklere dönüştürülmesi yer alır.

Bulut bilişimin hızla benimsenmesi ve sağlık alanında BT hizmetlerinin artan kullanımı nedeniyle sistem analistleri için işe alımın artması bekleniyor. Şu anda, sistem analistlerinin ortalama maaşı 96,500 dolardır.

UI Tasarımcısı

UX tasarımcıları ve geliştirme ekipleriyle birlikte çalışan UI tasarımcıları, bir ürünün veya web sitenin bağlantı çerçevesini şekillendirir ve oluşturur. Amaçları, kullanıcıların ürünle etkileşimlerinde tatmin olmaları ve ekibin genel vizyonuna uygun bir iş çıkarıldığından emin olmalarıdır.

Geleceğin Meslekleri

Güçlü görsel tasarım becerileri, kodlama uzmanlığı ve en iyi web sitesi yerleşimi uygulamaları anlayışı ile UI tasarımcıları, müşterilere etkileşimli deneyimler yaratmada kilit oyunculardır. Daha fazla şirket müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklandıkça, bu pozisyon için iş beklentileri de artacak. Şu an için ortalama maaş 82,000 doları buluyor.

İş Analisti

İş analistleri, iş ve BT arasındaki boşluğu doldurur. İş birimi ihtiyaçlarını belirler ve birden fazla departman genelinde iş bilgi sistemlerini planlar, uygular ve iyileştirir.  Bunun yanında iş verilerinin ve raporlama ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

Şirketler, iş zekasına göre hareket etmek ve veriye dayalı kararlar almak istediklerinde bu rolü de üstlenirler. Finansal analiz, veri akışı analizi ve proje yönetimi konularında deneyimli kişiler güçlü adaylardır.

Bu meslek yüksek talep görüyor ve bu pozisyonu endüstriler arasında pay etmek zor olabilir. Daha önce genel iş becerilerinin bir alt kümesi olarak kabul edilen iş analitiği, ortaya çıktığından bu yana, kazançlı bir kariyer inşa etmek için alana sahip bir meslek. Bir ila üç yıllık deneyime sahip iş analistleri, 71,250 dolar civarında başlangıç maaşı bekleyebilirler.

Dava Desteği/ eDiscovery Analisti

Hukuk davaları aktif bir uygulama alanı ve birçok şirket COVİD-19 salgını ile ilgili alanlarda dış hukuk firmalarından rehberlik istiyor. Bu dava desteği ve e-keşif geçmişine sahip avukatlar ve hukuk asistanları için talebi artırıyor.

İşverenler genellikle hukuk doktorlarını, lisanslıları ve endüstri yazılımında yeterliliğe sahip analistleri tercih ediyor. Dava konularını desteklemek ve dış firmalar ve hizmet sağlayıcılarıyla bağlantı kurmak için güçlü proje yönetimi becerileri, ayrıntılara dikkat ve kişilerarası beceriler gereklidir.

Bir ila iki yıllık deneyime sahip bir aday için ortalama maaş 62,250 dolar. Hukuk firmaları ve şirketler teknolojik gelişmelere ve yeni düzenlemelere ayak uydurmaya odaklandıkça bu pozisyon için işe alım artacak.

Üye hizmetleri/Kayıt Yöneticisi

Sağlık alanında, kalite güvencesinden üye hizmetler yöneticileri sorumludur. Kapsam, talepler, faydalar ve diğer konular hakkında sağlayıcılardan ve üyelerden gelen soruları yanıtlayan diğer müşteri hizmetleri personellerini denetler.

İletişim ve liderlik becerileri, gizliliği koruma yeteneği bu mesleğin olmazsa olmazları. Ortalama maaş ise 57,500 dolar.

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Bir müşteri hizmetleri temsilcisi, soruları ve endişeleri hız, profesyonellik ve empati ile ele alarak sağlam müşteri ilişkileri sürdürmekten sorumludur. Şirketler, mükemmel iletişim becerilerine ve veri girişi becerilerine sahip iş adayları arıyor.

Bu rol ayrıca müşteri sorunlarını gidermek için araştırma becerileri gerektirebilir. Müşteri hizmetleri temsilcisi rolü için ortalama maaş 33,250 dolardır.

Kriptoparalar ve blockchain hakkında; her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Beyza Gül Yardım tarafından yazıldı.

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İngilizce öğretmenliği yaptı. Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi devam ediyor. Aktif olarak Blockchain teknolojisi üzerine araştırma yapıyor ve bu konuda içerik üretiyor.

Binance, Cardano (ADA) Alonzo Hard Fork’unu Destekleyeceğini Duyurdu

kriptopara

AVAX, ADA ve DOT Fiyat Analizi | 12 Eylül 2021