in

TrustFi X Backstage İş Geliştirme Yöneticisi Alessio Piras ile AMA Etkinliği

TrustFi İş Geliştirme Yöneticisi Alessio Piras ile 28 Mayıs Cumartesi TSİ 19.00’da TrustFi Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

TrustFi Business Development Manager, Alessio Piras, met with our community on Saturday, May 28th at 19.00 in the TrustFi Telegram group for the AMA event. We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Kripto Piggy: Herkese merhaba, TrustFi ailesi, Backstage İş Geliştirme Müdürü Alessio Piras bugün AMA (Bana Her Şeyi Sor) Etkinliği için bizlerle. Hoşgeldiniz, nasılsınız?

Hello everyone, TrustFi family, Alessio Piras the Business Development Manager of Backstage is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event. Welcome, how are you?

Alessio Piras: Herkese merhaba ve bizi burada ağırladığınız için teşekkürler!

Hello everyone and thanks to have us here!

Kripto Piggy: Sizi burada görmek harika, Backstage heyecan verici bir proje ve bu konuda daha fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.

It is great to have you here, Backstage is an exciting project and we are looking forward to find out more about it. If you are ready, shall we start?

Alessio Piras: Evet! Hadi yapalım

Yes! Let’s do it

Kripto Piggy: Merhaba arkadaşlar,

Backstage İş Geliştirme Müdürü Alessio Piras bugün AMA (Bana Her Şeyi Sor) Etkinliği için bizlerle.
Alessio, Backstage ile ilgili soruları yanıtlama davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Etkinliğimiz 2 oturum halinde gerçekleştirilecektir:

1. Bölümde, TrustFi Ekibi Misafire bazı sorular soracak ve bu oturum sırasında sohbet kapatılacaktır.

2.Bölümde, üyelerimizden soru alabilmek için sohbeti beş dakikalığına açacağız. Sorularınızı konuğumuzun seçip cevaplaması için Telegram’da toplayacağız. İngilizce soru sorulması teşvik edilmektedir ancak tercümanlarımız Türkçe soruları da çevirecektir. Alessio, topluluğun 5 sorusunu seçip yanıtlayacak.

Ödül Havuzu: Seçilen 5 soru için 100$
TrustFi Launchpad, 2 Haziran’da BackStage Flash Private Sale’e ev sahipliği yapacak!

Şimdi sorularımızı sormaya başlayacağız. Keyifli bir etkinlik yapalım!

Hello Friends,

Alessio Piras the Business Development Manager of Backstage is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.

Alessio, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Backstage!
Our event will be held in 2 sessions:

In Part 1, TrustFi Team will ask the Guest some questions and chat will be closed during this session.

In Part 2, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. We will collect your questions on Telegram for our Guest to choose and answer. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Alessio will cherry pick and answer 5 questions of the community.

Reward Pool: $100 for 5 chosen questions
TrustFi Launchpad will host BackStage Flash Private Sale on June 2nd!

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Backstage

Kripto Piggy: Backstage’den kısaca bahsetmek ister misiniz?

Would you like to tell briefly about Backstage?

Alessio Piras: Backstage, WEB 3 teknolojisini Eğlence Endüstrisine getiren eksiksiz bir Ekosistemdir. Biz %70 ana akım ve %30 kripto odaklıyız. Amacımız, blok zinciri teknolojisini WEB 2’nin mevcut işletmelerinin arkasında ve devasa Network of the Mainstream Events ile birleşmek. Kripto dünyası için kitlesel benimsemenin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz.

Backstage is an entire Ecosystem that brings the WEB 3 technology to the Entertainment Industry. We are 70% mainstream and 30% crypto oriented. Our goal is to bring the blockchain technology on the back end of existing businesses of the WEB 2 and enlance with the huge Network of the Mainstream Events. We believe that is the only way for mass adoption for the crypto world.

Kripto Piggy: Backstage’i ilk duyduğumda, senin farklı ve eğlenceli bir proje olduğunu düşünmüştüm. Blockchain’i eğlenceli hale getiriyorsunuz!

When I first heard Backstage, I thought you were a different and fun project. You make blockchain fun!

Alessio Piras: Ana akım benimseme için web 3 teknolojisini kolaylaştırmak istiyoruz.

We want to make web 3 tech easier for mainstream adoption

Kripto Piggy: Backstage’i henüz bilmeyenler için nasıl yaratıldığının hikayesini ve projenin temasının ne olduğunu duyabilir miyiz?

For those who don’t know about the Backstage yet, can we hear the story of how it was created and what is the theme of the project?

Alessio Piras: Daha önce de söylediğim gibi, amacımız Etkinlik endüstrisini herkesin istediğini kolayca bulabileceği, becerilerini en üst düzeye çıkarabileceği, onları tanıtabileceği ve gelirlerini dünya çapındaki tüm toplulukla paylaşabileceği daha emniyetli, güvenli ve adil bir yer haline getirmektir. Pandemi krizinden sonra, en çok sevdiğimiz şeyin ciddi bir tehlike altında olduğunu fark ettik ve Backstage’in, Etkinlik sektörüne destek olmak ve yardım etmek için doğduğu yer burasıydı.
Arkasındaki Ekip, Eğlence işinde 20 yıldan fazla deneyime sahip bir arkadaş grubudur, bu nedenle bunun içini ve dışını ve ilgili tüm sorunları kesinlikle biliyoruz. Tüm bu yıllar boyunca oluşturduğumuz devasa bağlantı Ağını çekmeyi ve kripto tarafında strateji ve teknoloji geliştirmek için doğru Ekibi bulmayı başardık. Ana akım ve kripto kanallarındaki tüm Ortakların yalnızca projenin geliştirilmesine aktif olarak katılmadığını, hepsinin projeye yatırım yaptığını hayal edin.

Like I said before, our goal is make the Event industry a safer, secure and fair place where every person can easily find what he/she wants, maximize their skills, promote them and share revenues with all the community around the globe. After Pandemic hit we realized that what we love most was in grave danger and that’s where Backstage born, to back up and help the Event industry. The Team behind it, is a group of friends with 20 plus years of experience in the Entertainment business so we definitely know in and out of it and all problems related. We managed to pull in the huge Network of connections that we created during all those years and find the right Team to develop strategy and tech on the crypto side. Imagine that all the Partners from mainstream and crypto channels are not only actively participating in the development of the project but they all invest on it.

Kripto Piggy: Kesinlikle. Özellikle pandemi sonrası projeniz kullanıcılar için oldukça dikkat çekici. Ayrıntılı cevabınız için teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz.

Definitely. Especially after the pandemic, your project is quite remarkable for users. Thank you for your detailed answer. Moving on to our next question.

Backstage

Kripto Piggy: Backstage’in genel yapısını ve Metaverse ve NFT’deki yönlerini bize açıklar mısınız?

Could you please explain to us the general structure of Backstage and its aspects in Metaverse and NFT?

Alessio Piras: Backstage Ekosistemi, çeşitli sonuçlara ve özelliklere ayrılmıştır: The Marketplace, POS Wallet, NFT Biletleme platform, Launchpad ve Metaverse. Hepsi BKS Token tarafından desteklenmektedir. Tüm etkinlik işlemlerinin gerçekleştirildiği BKS Marketplace, ürün satışlarını ve hayran-sanatçı katılımını artırmak için tasarlanmış NFT Biletleme çözümlerinin yanı sıra topluluğa özel haklar ve avantajlar sağlamak için loyalty NFT’lerine odaklanıyor. NFT Marketplace’te kullanıcılar, en sevdikleri sanatçıların NFT’lerini (burada birkaç sürprizimiz var) ve ayrıca BKS Marketplace’te tanıtılan etkinlikler ve diğer tüm etkinlikler için bilet satın alabilecekler. BKS Launchpad sayesinde etkinlik sektörü yeni bir rönesans yaşayacak.

Tarihte ilk kez, etkinlik organizatörleri ve eğlence üreticileri sonunda yatırımcılarla buluşabilecekleri ve projelerini başlatmak için gereken kilit desteği bulabilecekleri bir yere sahip olacaklar. POS Cüzdanımızın kullanım durumları sonsuzdur. BKS Cüzdanında kullanıcılar $BKS token’larını ve NFT’leri saklayabilir/tutabilir ve takas edebilir, bilet satın alabilir ve tutabilir, biletlerin mülkiyet kanıtını gösterebilir, $BKS token’larını stake edebilir, Launchpad ve Marketplace’e bağlanabilir. POS entegrasyonu ile işletmeler nihayet mekanlarında, festivallerinde, kulüplerinde, spor etkinliklerinde vb. Kripto ödemelerini kabul edebilirler.

Metaverse için, LA’dan ortaklarımız XMANNA sayesinde müşterilerimiz için farklı özellikler geliştiriyoruz; Artırılmış gerçeklik sayesinde P2E oyunları ve lokasyonda özel deneyimler ile başlayan, telefon veya herhangi bir bilgisayar ile oynanıp kullanılabilen hibrit metaverse uygulaması ile tüm katılımcıların bağlı olduğu VR teknolojisiyle hareket edilebilen yeni bir sürükleyici dünya sunuyoruz.

The Backstage Ecosystem is divided in ramifications and features :The Marketplace, POS Wallet, NFT Ticketing platform, Launchpad and Metaverse. All powered by our BKS Token. The BKS Marketplace, where all event transactions take place, focuses on NFT ticketing solutions that are designed to drive merchandise sales and fan-artist engagement, as well as loyalty NFTs to grant the community with the special rights and benefits. On our NFT Marketplace users will be able to buy NFTs of their favorite artists (we have a couple surprises here) as well as tickets for events and any other event promoted on the BKS Marketplace. Thanks to the BKS Launchpad, the event industry will experience a new renaissance. For the first time in history, event organizers and entertainment producers will finally have a place where they can meet with investors and find the key support needed to kick start their projects. The use cases of our POS Wallet are endless. On the BKS Wallet users can store/hold and trade $BKS token and NFTs, buy and hold tickets, show proof of ownership of tickets, stake $BKS tokens, connect to the Launchpad and Marketplace. With the POS integration businesses can finally accept crypto payments in their venues, festivals, clubs, sport events etc. helping not only Backstage but any other crypto project for mainstream mass adoption. For the Metaverse, thanks to our partners XMANNA from LA, we are developing different features for our customers; starting with P2E games and special experiences on location thanks to the augmented reality, hybrid metaverse app to be play and use with the phone or any computer and a new immersive world where all participants are connected and able to move with VR tech.

Kripto Piggy: Hem Etkinlik sektörünün sorunlarını çözüyor hem de Etkinlik sektörüne yenilikler getiriyorsunuz. Bugünün ve geleceğin sorunlarını çözmek için mükemmel bir proje. Etkinlik organizatörlerinin ve eğlence yapımcılarının önceliği olacaksınız

You both solve the problems of the Event industry and bring innovations to the Event industry. An excellent project to solve the problems of the present and the future. You will become the priority of event organizers and entertainment producers

Kripto Piggy: Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri Backstage’i kullanan kullanıcıların nasıl kazanç elde edebileceğidir. Backstage’de nasıl kazanılır ve ekonomik faydalar hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

One of the topics that investors are most curious about is how the users who use the Backstage can make profit. What can you tell us about how to earn in Backstage and economic benefits?

Alessio Piras: Backstage ile geniş bir kullanılabilirlik çeşitliliğine sahipsiniz. Kullanıcılar, BKS token’ları ile ödeme yaparak pazar yerinde bilet, hizmet ve avantajlar satın alabilir ve indirimler veya özel promosyonlardan yararlanabilir. Ayrıca kullanıcılar dünya çapındaki festivallerde, barlarda ve kulüplerde ödeme yapabilir veya sadece bir otelde kalabilirler. Bks token sahipleri, coinleri stake etme ve getiri elde etme olanağına sahip olacaklar. Bks’i kabul eden mekanlar, işletmeler ve token sahipleri için planladığımız sahne arkasında oluşturulan ve önümüzdeki aylarda gelişmeye devam edecek olan yatırım seçenekleriyle birlikte staking programı sayesinde ekstra gelir elde etme fırsatı sunacağız.

With Backstage you have a large variation of usability. Users can purchase tickets, services and perks on the market place and receive discounts or special promotion by paying with BKS tokens. Furthermore users can pay at festivals, bars and clubs around the world or simply just stay in a Hotel. Bks token holders will have the possibility to stake coins and generate yield. Venues that accept Bks will generate an extra income thanks to the staking program that backstage created for businesses and token holders, with options to invest which will be addressed additionally as we develop through the following months.

Kripto Piggy: Hangi ünlüler, sanatçılar, mekanlar ve markalarla ortaklık kurduğunuzu merak ediyoruz. Bize biraz ipucu verebilir misin? 🙂

We wonder which celebrities, artists, venues and brands you have partnered with. Can you give us some tips?

Alessio Piras: Son 15 ay boyunca, sürdürülebilir bir ana müşteri Ağı oluşturduk ve pazara girdikten sonra işin başlangıcından itibaren harekete geçebilmek için öncelikle Etkinlik yaratıcılarını ve ev sahiplerini bir araya getirmeye odaklandık. Bu sayede önümüzdeki yıl için 2 milyondan fazla bilete bakıyoruz ve bu sadece başlangıç!

Ortaklarımızın, markalarımızın ve sponsorlarımızın listesi çok büyük ve her türlü etkinliği kapsıyor! Sizi twitter’daki veya resmi sayfadaki tam listeyi kontrol etmeye davet ediyorum.

For the last 15 months we have created a sustainable Network of mainstream clients and focused our efforts to bring in first all creators and hosts of Events to be able to kickstart from the beginning the business once we are in the market. Thanks to that we are looking at more than 2 millions tickets for the next year and this is just the beginning!
The list of our partners, brands and sponsors is huge and covers all types of events! I invite you to check the complete list on twitter or in the official page

Backstage

Kripto Piggy: $BKS token dinamiklerinden bahseder misiniz?

So, can you talk about $BKS token dynamics?

Alessio Piras: Hedefimiz $BKS ve BKS Cüzdanının küresel etkinlikler ve eğlence endüstrisi için birincil para birimi ve cüzdan haline gelmesidir.

BKS tokeni, hem fon kaynağı hem de tüm Backstage etkinliklerinde kullanılabilecek merkeziyetsiz bir para birimi olarak etkinliklerde büyük rol oynayacak. BKS jetonu ile, ağımızdaki tüm ortaklar tarafından konaklama, içecek ve birçok ürün ve hizmet için ödeme yapabilirsiniz. Token’larımız arasında buybacks (geri alım), yakım, stake etme ve anlık likidite yer alır. Ancak BKS tokeninin Backstage ve ortak etkinliklerinde para harcamanızın birincil yolu olmasını da sağladık.

Our goal is for $BKS and the BKS Wallet to become the primary currency and wallet for the global events and entertainment industry. The BKS token will play a big role at events as both a source of funding and a decentralized currency that can be used at all Backstage events. With the BKS token, you’ll also be able to pay for accommodations, refreshments, and many goods and services by all partners from our network. Our tokenomics include buybacks, burning, staking, and instantaneous liquidity, but we’ve also ensured the BKS token is the primary way you spend money at Backstage and partner events.

Kripto Piggy: İyi düşünülmüş bir token mekanizması. Kullanıcılar beğenecek.

A well-thought-out token mechanism. Users will like it.

Kripto Piggy: Peki, Backstage’in hangi sorunlara çözüm bulduğundan kısaca bahseder misiniz?

So, can you briefly mention which problems Backstage find a way out?

Alessio Piras: İlk olarak, NFT biletleme sistemimiz, etkinlik endüstrisinde oldukça yaygın olan dolandırıcılığı ve karaborsacılığı önler (her yıl 5 milyon sahte bilet satılmaktadır). NFT’ler blok zincirine kayıtlı olduğundan ve her bilet izlenebildiğinden, güvenli bir ortamda satıcılar aracıları ve ücretleri alarak satış gelirlerini artırırken, Sanatçılar ve İçerik Oluşturucular çalışmalarının adil değerini alabiliyor. Marketplace aracılığıyla daha büyük bir Ağ ile bağlantı kurabiliyor. Bu teknoloji, sanatçılar ve hayranlar veya mekanlar ve müşterileri arasındaki etkileşimi artıracak.

Öte yandan, müşteriler, belirli etkinliklerin kitle fonlamasına katılan, onlarla birlikte tur programı, yeni prodüksiyon ve kişiselleştirilmiş deneyimler seçerek en sevdikleri sanatçıya veya sektördeki oyunculara kendilerini daha yakın hissedecekler.

Son olarak ise POS cüzdan entegrasyonumuz sayesinde, tüm işletmeler kripto topluluğunu hedeflemek için yeni bir ölçeklenebilir çözüm sunuyor ve gelirlerini artırarak ana akım kitle benimsemesine daha fazla farkındalık getiriyor.

Firstly, our NFT ticketing system prevents fraud and the black market that is very present in the event industry ( 5 million fake tickets are sold every year ). Since NFTs are registered in the blockchain and every ticket can be tracked, buyers are safe and sellers increase their sales revenue taking out middleman and fees meanwhile Artists and Creators are gonna receive the fair value of their work and connect with a bigger Network through the Marketplace. This technology is gonna increase engagement between artists and fans or venues and their clients. On the other side, customers are gonna feel closer to their favorite artist or players of the industry participating in crowdfunding of specific events, choosing with them tours schedule, new production and personalized experiences on location. Last but not least, thanks to our POS wallet integration, all businesses are opening a new scalable solution for targeting the crypto community and increase their revenue bringing more awareness to mainstream mass adoption.

Kripto Piggy: Açıklamaların için teşekkürler, Alessio! Şimdi son sorumu soracağım. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına izin vereceğiz. Türkçe sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak.

Thanks for your explanations, Alessio! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked.

Kripto Piggy: Backstage’in 2022 planlarından bahseder misiniz?

Can you please talk about Backstage’s 2022 plans?

Alessio Piras: Daha önce de bahsettiğim gibi, ekosistemimizde halihazırda 500 ana işletmemiz var, bu nedenle Backstage teknolojisinin ortakların işlerine entegrasyonu IDO’dan sonra önceliklerden biri. Ayrıca Marketplace’i başlatacağız ve sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şu anda IDO ve TGE’ye odaklandık, ancak her gün bağlantılarımızı kurmaya devam ediyoruz.

Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda A-list sanatçımız ve mekanımız var. Bu yüzden bizi izlemeye devam edin, sosyal medyamızı takip edin ve web sitemizdeki tüm Yol Haritasını kontrol edin.

As I’ve mentioned before, we already have 500 mainstream businesses in our ecosystem, so integration of Backstage technology into partners’ businesses is one of the priorities after IDO. Also, we will launch Marketplace and keep developing our system. Right now we are focused on IDO and TGE, but we keep building our connections every day. We have many A-list artists and venues that are willing to work with us. So stay tune, follow our social media and check the complete Road Map on our web site.

Kripto Piggy: Tüm cevaplarınız için teşekkür ederim. Son sorumuz buydu. Hazırsanız, topluluk sorularına geçeceğiz

Thank you for all your answers. That was our final question. If you are ready, will move on to the community questions.

Backstage

MG: Merhaba, projenizi incelediğimde destekçileriniz arasinda Bluezilla ve Bscpad’i de gördüm. Bluezilla launchpad’lerinde de IDO olacak mi?

Hi, when i checked your project i saw that Bluezilla, Bscpad are in your backers. Will you have IDO on bluezilla launchpads as well?

Alessio Piras: Evet onlar bizim Ortaklarımız ve yatırımcılarımız; onları yakında duyuracağız! IDO spots nasıl alınacağı hakkında daha fazla bilgi için twitter hesabımızı kontrol edin (şu anda diğer ortağımız Ground Zero tarafından düzenlenen bir whitelist spot yarışmamız var)

Yes they are our Partners and investors;we gonna announce them soon! Check our twitter account for further information about how to get IDO spots ( currently we have also a whitelist spot contest hosted by our other partner Ground Zero)

Katya: Gelecekte finansal kaynak sağlamanın yanı sıra, müzik veya şov prodüksiyonu gibi fiziksel şeyler veya onlar için çalışacak tam teşekküllü stüdyolar, MV kliplerinin çekilebileceği stüdyolar olacak mı? Ve işe aldığınız sanatçıların merchindas ürünlerini alabileceğimiz bir pazar yeri olsaydı, hem sanatçılar hem de proje için iyi bir finansman kaynağı olurdu.

In the future, besides providing financial resources, will there be physical things like music or show production or full-fledged studios to work for them, studios where MV clips can be shot? And if there was a marketplace where we could buy the merchindas products of the artists you’ve recruited, it would be a good source of finance for both the artists and the project.

Alessio Piras: Backstage ekosisteminin özelliklerinden biri de Marketplace’dir; Bu platform, sanatçılar ve hayranlar için yeni içerik çözümleri yaratmak, endüstri insanları için yeni iş fırsatları bulmak, festivalleri, yeni kulüpleri, mekanları vb. tanıtmak için tasarlandı. Ve launchpad sayesinde insanlar eğlence endüstrisi ile ilgili belirli sanatçıları ve yeni fikirleri finanse edebilecekler.

One of the features of the BACKSTAGE ecosystem is the MARKETPLACE; this paltform is design to create new contents solutions for artists and fans, find new job oportunities for the people of the industry, promote festivals, new clubs, venues etc and thanks to the launchpad people gonna be able to finance specific artists and new ideas for any business related to the entertainment industry

turgut a: Uzun vadede ana hedef olan metaverse sanal olaylar, fiziksel olaylar hangisi?

Which one is the main target in the long term, virtual events on metaverse, physical events?

Alessio Piras: Ana hedef, dünyadaki tüm etkinlikler için ekosistem olmak ve BKS tokeninin eğlence endüstrisi için token olmasını istiyoruz. Lansmandan sonra tüm biletleri satmaya başlayacağız, çok fazla malzeme oluşturacağız ve belirli ortaklardan ve sanatçılardan tüm koleksiyonları satacağız.
Sanal etkinlikler artırılmış gerçeklik deneyimlerinden başlayarak gerçeklerle iç içe geçecek ve ardından kullanıcıların bu yeni dünyaya yalnızca telefonlarını veya masalarını kullanarak girmelerini sağlamak için Game App uygulanması olacak.

Main target in become the ecosystem for all events around the world and we want that BKS token become the coin for the entertainment industry. After launch we gonna start selling all tickets create a lot of material and sale all collections from specific partners and artists. Virtual events gonna come hand by hand with real ones starting from augmented reality experiences and then the implementation of the Game App to allow users to get inside this new world just using their phone or table at the beginning

Mmb: İnsanların backstage’yi kullanmaya hevesli olduğunu düşünüyor musunuz?

Do you think people are willing to use backstge?

Alessio Piras: Şimdiye kadar her iki taraftan, kripto ve ana akımdan büyük bir çekim gücü elde ettik! Şirketteki herkes (ortaklar ve işçiler) buna para yatırmıştı!

So far we had a huge traction from both sides, crypto and mainstream! Everyone in the company ( partners and workers) had invest money on it!

Burak Y: Proje, token’ın değerini, likiditesini ve faydasını nasıl artırır? Böylece token fiyatlarında bir artışa neden olabilir mi? Projenizi istikrarlı kılmak ve uzun vadede yatırımcılara en yüksek getiriyi sağlamak için planınız nedir?

How does project increase the token’s value, liquidity and utility? So that it can lead to an increase in token prices? What is your plan to make your project stable and provide the highest return for investors in the long term?

Alessio Piras: BKS token’ının kullanılabilirliği, ekosistemin en önemli özelliklerinden biridir! İnsanlar tokenimizi satın alıp stake edebilecek ve faiz kazanabilecekler. Kriptoda ödeme kabul edecek işletmeler herhangi bir token’ı akıllı sözleşme ile BKS token’larına çevirecek ve bir süre kilitlenecek. Buyback sistemimiz, şirketin ana akımdaki vb. tüm etkinliklerden elde edilen gelirle piyasadan tokenları geri almasına izin verir. Birçok seçeneğimiz var ve daha fazlası ağ büyüyor daha iyi olacak.

The usability of the BKS token is one of the most important features of the ecosystem! People gonna be able to buy and stake our token and gain interest, businesses that gonna accept payment in crypto they gonna turn any coin by smart contract in BKS tokens and lock for a period of time. Our buyback system allow the company to buy back tokens from the market with the revenue from all the events in main stream etc.. We have many options and more the network is growthing better is gonna be

Kripto Piggy: Katılan herkese ve Alessio’ya teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamak bir zevkti. Sizinle tekrar konuşmayı çok isteriz. Başarılarınızın devamını dileriz

Thank you everyone who participated and thank you Alessio. It was a pleasure to host you here. We’d love to talk to you again. We wish you continued success

Alessio Piras: Teşekkürler çocuklar, umarım ilginçti, çok güzel bir topluluğunuz var! kanallarımızı (TWITTER, INSTAGRAM, TELEGRAM vb.) ziyaret etmeyi ve WHITELIST POST YARIŞMASI’na katılmayı unutmayın!

Thank guys hope was interesting you have a very nice community! remember to visit our channels ( TWITTER, INSTAGRAM, TELEGRAM etc) and participate to the WHITELIST POST CONTEST!

Backstage hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://bksbackstage.io/

Whitepaper: https://bksbackstage.io/img/Backstage-whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/BKSBackstage

Twitter: https://twitter.com/BackstageBks

İntagram: https://www.instagram.com/bksbackstage/

Medium: https://bksbackstageofficial.medium.com/

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

MES tarafından yazıldı.

Çapraz Zincirli Köprülerin Geleceği Güvende mi?

Terra 2.0 Yeni LUNA Airdrop Hesaplama Formülü