in

Trava Kurucusu ve CEO’su Minh Nguyen ile AMA Etkinliği

Trava projesi Kurucusu ve CEO’su Minh Nguyen, 2 Mart 2022 Çarşamba Türkiye saati ile 16.30’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Minh Nguyen, Founder and CEO of Trava project, met with our commnity for the AMA event in KoinSaati Telegram Group on Wednesday, March 2, 2022 at 16:30 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want read the details.

Pinky Puffy: Merhaba! Topluluğumuza hoş geldiniz, Trava ile tanışacağımız için heyecanlıyız ve soracak çok şeyimiz var!

Helloo! welcome to our community, we are excited to meet with Trava and we have so much to ask!

Minh Nguyen: Herkese merhaba Trava. Finance ve TraDAO hakkında bir şeyler paylaşmak için bugün sizinle burada buluşmaktan onur duyuyorum.

Hi everyone. I’m honored to meet you here today to share about Trava.Finance and TraDAO.

Pinky Puffy: Bizim için zevk. O halde hazırsanız AMA seansımıza başlayalım mı?

It is our pleasure. So, let’s start our AMA session if you are ready?

Minh Nguyen: evet çok hazırımmm.

Yes, I am so readyyyyyy.

Pinky Puffy: S1- Lütfen biraz kendinizden bahseder misiniz?

Q1- Could you please introduce a little bit about yourselves?

Minh Nguyen: Benim adım Minh, TRAVA.FINANCE’ın CEO ve kurucu ortaklarından biriyim. Slovakya’dan Bilgisayar Bilimi alanında dağıtık sistemler (blockchain, bulut bilişim, web servisleri) uzmanlığı ile mezun oldum. Ben ve ekibim Trava.Finance’ı kullanıcılar için yeni nesil bir borç verme havuzu getirme arzusuyla kurduk. Trava’nın yeni özellikleri arasında havuz oluşturma ve kredi puanı yer alıyor. Ancak yine de kullanıcılara, özellikle de kullanıcılarımız için DEFI 2.0’a daha fazlasını getirmek istiyoruz.

My name is Minh, CEO and one of co-founders of TRAVA.FINANCE. I graduated from Slovakia in Computer Science domain with expertise of distributed systems (blockchain, cloud computing, web services). I and my team startup Trava.Finance with a desire to bring a new generation of lending pool for users. The new things of Trava include pool creation and credit score. But we still want to bring more to users, especially DEFI 2.0 for our users.

Pinky Puffy: Oldukça etkileyici. Bir sonraki soruya geçeceğim.

it’s quite impressive. I’ll move on to the next question.

Pinky Puffy: S2- Henüz TraDAO’yu bilmeyenler için, topluluk için TraDAO’nun kısa bir tanımını verebilir misiniz?

Q2- For those who don’t know TraDAO yet, could you give a brief description of TraDAO for community?

Minh Nguyen: Ah, evet, TraDAO, Trava.Finance’ın en son ürünleridir ve elbette TraDAO, Trava ekosistemindeki diğer ürünlerle uyumludur.

TraDAO’dan bahsetmişken, bu ürünün dünyanın ilk taksit ve itibar takibine sahip bonding protokolü olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla TraDAO, bir hazine tarafından düzenlenen bu tür bonding ve auto-bileşik stake etme faaliyetleri aracılığıyla değer biriktiren protokole ait likiditedir. TraDAO, Binance Smart Chain’de konuşlandırılır ve önce BSC’de tokenlerle bağlanmaya izin verir; daha sonra zincirler arası dağıtımı etkinleştiririz ve diğer blokzinciri ağlarındaki çeşitli diğer tokenler için takas edilecek tahviller sunarız.
Protokol DAO tarafından yönetilir; tüm operasyonel kararlar topluluk üyelerimiz tarafından oluşturulacak ve oylama yoluyla sahipler tarafından belirlenecektir. Trava Finance ekosisteminin bir parçası olduğu için TraDAO Protokolünün yönetim tokeni $TRAVA ve onun TraDAO ($TOD) tokenidir.

Bahsedildiği gibi, protokol, stablecoin’ler, LP tokeni dahil olmak üzere hazinedeki bir dizi varlık tarafından desteklenen merkeziyetsiz rezerv para birimi olan $TOD tokenini, 1 $’lık taban değerinin altına düşmemesini sağlamak için yayınlar. $TOD tokeni, TraDAO protokolü dışında hiç kimse tarafından yönetilmeyen “Mint & Burn” Mekanizmasına dayalı olarak piyasaya sürülecek.

TraDAO Protokolü ayrıca kullanıcılara aşağıdakiler gibi birçok benzersiz avantaj sunar:
Tahvil Taksit
Cüzdan İtibarı
İkincil Tahvil Piyasası
Çok Zincirli Dağıtım

Ah, yes, TraDAO is the latest products of Trava.Finance, and of course, TraDAO is compatible with other products in the Trava ecosystem.

Mentioning about TraDAO, it can be stated the this product is the world’s first bonding protocol with installment and reputation tracking.

So, TraDAO is protocol owned liquidity, accumulating value through such activities of bonding and auto-compound staking which are regulated by a treasury. TraDAO is deployed on the Binance Smart Chain and allows for bonding with tokens on BSC first; we then enable cross-chain deployment and offer bonds to be exchanged for various other tokens on other blockchain networks.

The protocol is DAO-governed; all of the operational decisions will be formed by our community members and determined by holders through voting. Since it is a part of the Trava Finance ecosystem, the governance token of TraDAO Protocol is $TRAVA and its TraDAO ($TOD) token.

As mentioned, the protocol issues the decentralized reserve currency – $TOD token, which is backed by a basket of assets in the treasury, including stable coins, LP token,… to ensure it does not fall below its base value of $1. The $TOD token will be released based on the “Mint & Burn” Mechanism, managed by no one other than TraDAO protocol.

TraDAO Protocol also offers many unique advantages to users such as:
Bond Installment
Wallet Reputation
Secondary Bond Marketplace
Multi-chain Deployment

Pinky Puffy: TraDAO çok kullanışlı bir ürün gibi görünüyor ve topluluk için çok çekici. Ayrıntılı cevabınız için teşekkür ederim. diğer soruya geçiyorum

TraDAO seems like very useful product and it is very attractive for community. Thank you for your detailed answer. I’ll move on to the next question.

Pinky Puffy: S3- Tradao.Finance projesinin farklı yönlerini ve diğer benzer platformlara kıyasla benzersiz özelliklerini bizimle paylaşır mısınız?

Q3- Could you share with us the different aspects of the Tradao.Finance project and the unique features compared to other similar platforms?

Minh Nguyen: Evet, tabi ki, TraDAO protokolü için daha detaylı bilgileri paylaşayım

DEFI 2.0 alanındaki diğer girişimlerle karşılaştırıldığında, TraDAO protokolü kullanıcılara bir dizi benzersiz avantaj sunar:

– Tahvil Taksitlendirmesi: Geleneksel tahvillerin yanı sıra TraDAO, küçük fonlara sahip kullanıcıların daha fazla tahvil almasına olanak tanır. Tahvil Taksitlendirmesi, kullanıcıların başlangıçta az miktarda varlıkla daha fazla TOD satın almasına, ardından Stake Stratejisindeki avantajlardan yararlanmasına ve borcunu ödemesine olanak tanıyan türünün tek örneği bir özelliktir. Güvenliği sağlamak için Tahvil Taksitini kullandıktan sonra tahviliniz otomatik olarak stake edilecektir. Daha büyük miktarda tahvil, Stake Stratejimizde daha fazla kâr sağlayabilir ve bu tür faydaları sınırlı sermayeli kullanıcılara sağlayabilir. Tahvil taksiti, TraDAO’nun en büyük benzersiz özelliklerinden biridir. Farklı platformlarda aynı işlevler yoktur. Bunu sadece TraDAO sunar.

– Cüzdan İtibarı, Trava ekosistemindeki kullanıcıların kredi ve sadakatini değerlendirmek için Trava Bilgi Grafiğine göre hesaplanır, böylece Cüzdan İtibarı yüksek kullanıcılar için Bonding Stratejisinde daha fazla tercih edilir. Cüzdan İtibarı, hangi kullanıcının daha fazla fayda sağlayacağına karar vermek için bu ürünle bir referans şeklinde entegre edilecektir (yani, daha düşük ön ödeme oranı, daha düşük faiz ücreti oranı, daha yüksek tasfiye iskonto oranı,…). Örneğin, varlıkları Trava Ekosisteminde tutmak, yüksek bir cüzdan itibarı kazanmak için bir koşul olarak düşünülebilir. Bilgi Grafiği, Web 3.0 miraslarıdır. Bu nedenle, TraDAO olarak adlandırdığımız, DEFI 2.0 ve Web 3.0’ın entegrasyonudur.

– İkincil Tahvil Piyasası: Tahviller için ikincil bir piyasa, kullanıcıların tasfiye edilmiş tahvilleri, olgunlaşmamış tahvilleri açık artırmaya ve satın almalarına olanak tanır… Kullanıcılara, Tahvil Stratejisi aracılığıyla kârlarını artırmak için tasfiye edilmiş tahvillerden veya olgunlaşmamış tahvillerden tahvil almak ve bunlardan yararlanmak için başka bir geçit sağlar. Şu anda, tahvil türleri için piyasayı mümkün kılan herhangi bir borsa bulunmamaktadır.

– Çok Zincirli Dağıtım: TraDAO gelecekte birden fazla zincirde konuşlandırılacak ve bu da yeni yatırımcılara TraDAO sistemimizde bağ kurarken ve stake yaparken daha fazla ödül almaları için daha fazla fırsat sunuyor.

Yes, of course, let me share the more detail information for TraDAO protocol

In comparison to other initiatives in the DEFI 2.0 space, TraDAO protocol offers a number of unique advantages to users:

– Bond Installment: Apart from the traditional bonds, TraDAO allows users with small funds to obtain more bonds. Bond Installment is a one-of-a-kind feature that allows users to buy more TOD with a little initial amount of assets, then leverage benefits in Staking Strategy, and pay off the debt. Your bond shall be automatically staked after you use Bond Installment to ensure the security. Bigger amount of bonds can generate bigger profit in our Staking Strategy and bring such benefits to users with limited capital. The bond installment is one of the biggest unique features of TraDAO. There are not the same functions on different platform. Only TraDAO offers it.

– Wallet Reputation is calculated based on Trava Knowledge Graph to evaluate users’ credit and loyalty in Trava ecosystem, thus offering more preferential in Bonding Strategy for users with high Wallet Reputation. Wallet Reputation will be integrated with this product in the form of a reference to decide which user will have more benefits (i.e, lower prepaid rate, lower interest fee rate, higher liquidation discount rate,…). For example, holding assets in the Trava Ecosystem can be considered as a condition to gain a high wallet reputation. The Knowledge Graph is Web 3.0 inheritances. Hence, we call TraDAO is the integration of DEFI 2.0 and Web 3.0.

– Secondary Bond Marketplace: a secondary marketplace for bonds allows users to auction and purchase liquidated bonds, immature bonds,… It provides users another gateway to bond and take advantage of liquidated bonds, or immature bonds to leverage their profit through Staking Strategy. Currently, there are no exchanges that enable the marketplace for the bond kinds.

– Multi-chain Deployment: TraDAO will be deployed on multiple chains in the future, which opens more opportunities for new investors to get more rewards while bonding and staking in our TraDAO system.

Pinky Puffy: Bu detaylı anlatım için teşekkürler. Mükemmel bir projeye benziyor ve çok fazla avantajı var. bir sonraki soruma geçiyorum

Thank you for this detailed explanation. It sounds like a perfect project and it has too many advantages. moving on to my next question.

Pinky Puffy: S4- Bugün, TraDAO’nun harika bir etkinliği olan $TOD tokeninin listelenme günü. $TOD tokenin yardımcı programlarını ve kullanıcılar için faydalarını bizimle paylaşır mısınız?

Q4- Today is the listing day of $TOD token, a great event of TraDAO. Could you share with us the utilities of $TOD token and its benefits for users?

Minh Nguyen: Listeleme tarihi bugün olduğu için bugün topluluğunuz için iyi bir haber vermek istiyorum 🙂

$TOD, bugün saat 18:00 TSİ’de PancakeSwap’ta listelenecek, yaklaşık 1 saat sonra, zamanınızı işaretleyin ve bu etkinliği kaçırmayın, çünkü listelemeden sonra, kullanıcılar için başka teşvik programları da başlatacağız. Yardımcı programlar açısından, $TOD birçok amaç için kullanılabilir. Özellikle, şebeke 6 yardımcı programları aşağıdadır:

– Otomatik-Bileşik staking: Kullanıcılar, muazzam faiz elde etmek için otomatik stake kasalarına $TOD yatırabilir.

– Cüzdan itibarı: Kullanıcılar, itibarlarını sunmak için TRAVA tokenlerini tutarlar, daha büyük itibar, oylama gibi birçok programda daha fazla güç elde ederler…

– Tahvil/Taksitli tahvil piyasası: $TOD sahipleri, kısmen tahvil satın almak ve birçok teşvik almak için piyasaya katılabilirler.

– DAO: TraDAO etkinliklerini yönetmek için $TRAVA ve $TOD tutun

– Trava ödünç verme havuzu (depozito, ödünç alma): $TOD, kullanıcıların faiz kazanmak için para yatırmaları ve ödünç almaları için Trava Borç Verme Havuzunda desteklenen bir varlık olarak kullanılacaktır.

– TRAVA NFT pazar yeri ve stake etme: Gelecekte, kullanıcılar NFT satın almak için $TOD kullanabilir, ardından stake yapabilir ve kar elde edebilir.

I would like to bring the good news for your community today with the listing date is today 🙂

$TOD is gonna be listed on PancakeSwap at 3PM UTC today, just about 1 hour to go, mark your time and don’t miss this event, because after listing, we will also launch other incentives programs for users. In terms of utilities, $TOD can be used for many purposes. Particularly, the mains 6 utilities are below:

– Auto-Compound staking: Users can deposit $TOD into auto staking vaults to earn enormous interest.

– Wallet reputation: Users hold $TRAVA tokens to present their reputation, the greater reputation, the greater power they get in many programs such as voting,…

– Bond/Installment bonding marketplace: $TOD holders can participate in the marketplace to buy bonds partially and get many incentives.

– DAO: Hold $TRAVA and $TOD to govern events of TraDAO

– Trava lending pool (deposit, borrow): $TOD will be used as a supported asset in Trava Lending Pool for users to deposit and borrow to earn interest.

– TRAVA NFT marketplace & staking: In the future, users can use $TOD to buy NFT, then stake and earn profits.

Pinky Puffy: Harika haber. Etkinlik topluluğun ilgisini çekecektir. Bir sonraki soruma geçiyorum

Great news. The event will attract the attention of the community. moving on to my next question.

Pinky Puffy: S5- Topluluk yaklaşan hangi etkinliklere katılabilir? Ve Trava Ekibi bir sonraki aşamada TraDAO’yu nasıl geliştirmeyi planlıyor?

Q5- What upcoming events could community join? And how does Trava Team plan to develop TraDAO in the next stage?

Minh Nguyen: Evet, geçen ay 65.000 $TOD’un satıldığı bir Halka Arz programını başarıyla başlattık. Ve BUSD’de 300 bin dolardan fazla para topladık. Bu, Trava’nın gelecekte uzun vadeli gelişimi için ilk adımdır. Özellikle bugün 18:00 TSİ’de PancakeSwap’ta $TOD’u listeleyeceğiz, bu harika etkinlikle ilgili güncellemeleri almak için bizi https://t.me/trava_finance_official kanalından takip edebilirsiniz. Listelemeden sonra, kullanıcıların indirimli bir fiyatla tahvil alabilmeleri için Tahvil Satışları etkinleştirilecek ve $TOD cinsinden on binlerce APY kazandıran Otomatik Bileşik Staking resmi olarak başlatılacak.

Ayrıca bu ay TraDAO’nun başlıca özelliklerinden biri olan Tahvil Taksitini de piyasaya süreceğiz. Ayrıca, TraDAO protokolü, tahvil taksit piyasası vb. için Cüzdan İtibarı piyasaya sürülecek.

TRADAO’nun bu yılki geçici yol haritasını aşağıdaki resimdeki gibi göndermek istiyorum:

TraDAO’nun Yol Haritası

Ayrıca, TraDAO’nun daha fazla yeni kullanıcıya ulaşmasını sağlamak için pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz ve TraDAO’nun lansmanını kutlamak için NFT gibi Trava Ekosistemindeki diğer ürünlerden gelen diğer güncellemelerle birlikte.

Yeah, in last month, we successfully launched a Public Offering program with 65.000 $TOD sold out. And we raise more than $300k in BUSD. This is the first step for the long-term development of Trava in the future. Especially, today, at 3PM UTC, we will list $TOD on PancakeSwap, you can follow us on https://t.me/trava_finance_official channel to get updates about this great event. After listing, Bond Sales will be enabled for users to bond at a discounted price and Auto-compounding Staking earning tens of thousands APY in $TOD will be officially launched.

We will also launch Bond Installment – one of the primary features of TraDAO this month. In addition, Wallet Reputation will be released for TraDAO protocol, bond installment marketplace, and so on.

I would like to send the tentative roadmap of TRADAO this year as the picture follows:

We have also been conducting marketing activities to promote TraDAO to reach more new users and along with other updates from other products in Trava Ecosystem such as NFT to celebrate the launch of TraDAO.

Pinky Puffy: Bunlar harika olaylar. Ayrıntılı cevabınız için teşekkür ederim.

These are great events. Thank you for your detailed answer.

Pinky Puffy: Açıklamaların için teşekkürler Minh! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 4 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Minh! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 4 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Pinky Puffy: S6- Projeniz staking programlarını destekliyor mu? Eğer evetse, stake sisteminiz nasıl çalışıyor? Platformunuzda stake etmek isteyen kullanıcılar için gereksinim nedir?

Q6- Does your project support staking programs? If yes, how does your staking system work? What is the requirement for users if they want to stake in your platform?

Minh Nguyen: Evet, tabii ki staking programını destekliyoruz. Staking, genel olarak Trava ekosisteminde ve özel olarak TraDAO’da hayati bir rol oynar.

Stakingimiz, tahvil sahiplerinin $TOD tokenlerini otomatik bileşik kasamızda stake etmelerine ve tahvil satışlarından $TOD tokenlerini aldıktan sonra yeniden temel ödüller kazanmalarına olanak tanır. Yeniden temellendirme ödülleri ayrıca tahvil satışlarından veya protokolün kârından elde edilir. Bir OHM çatalı olarak, stake programından elde edilen ödüller birleştirilir. Bu, APY’nin çok daha büyük olabileceği anlamına gelir (% on bin). Ayrıca, protokolün kullanıcıları koruyabilmesini sağlamak için ödül oranı akıllı sözleşmelerde otomatik olarak ayarlanacaktır.

Listeleme etkinliğinden sonra yaklaşan otomatik-bileşik staking’i kaçırmayın. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun: https://medium.com/trava-finance/tradao-protocol-to-open-auto-compounding-staking-98d8302217f9

Yes, of course, we support the staking program. Staking plays a vital role in Trava ecosystem in general and TraDAO in particular.

Our Staking allows bonders to stake their $TOD token in our auto-compounding vault and earn rebase rewards, after receiving $TOD tokens from bond sales. The rebase rewards are also from bond sales, or profit of the protocol. As an OHM fork, the rewards from the staking program are compounded. This means APY can be a lot larger (tens thousand %). Also, the reward rate will be auto-tuned on smart contracts to ensure the protocol can protect users.

Don’t miss the upcoming auto-compound staking after listing event. Read more about it here: https://medium.com/trava-finance/tradao-protocol-to-open-auto-compounding-staking-98d8302217f9

Pinky Puffy: Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Minh, şimdi sıra topluluğumuzda

Thank you so much for your answers Minh, now it’s our community’s turn.

Adem Sancak: TraDAO hazinesi hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Hangi varlıkları satın alacak? Bu varlıkları tutacak mı?
Hazine, TRAVA’yı geri almak için kullanılabilir mi?”

I want to get detailed information about the TraDAO treasury. Which assets will it buy? Will it hold these assets?
Can the treasure be used to buy back TRAVA?”

Minh Nguyen: Sorunuz için teşekkür ederiz, kullanıcılar stablecoin’ler (USDT, USDC, BUSD, DAI) ve $TOD (TOD/BUSD) ve $TRAVA (TRAVA/BNB) LP tokenleri ile tahvil satın alabilirler. Tokenler hazineye konulacak. 1$ TOD’un 1$ ile desteklenmesini sağlamak için hazineyi $TOD’u desteklemek için kullanacağız. Ek olarak, hazine aynı zamanda Trava kredi havuzuna ve diğer büyük isim kredilerine, kar elde etmek ve otomatik bileşik staking programında stake eden kullanıcılarımız için paylaşmak için de kullanılacaktır.

Thank you for your question, users can buy bond by stablecoins (USDT, USDC, BUSD, DAI) and LP tokens of $TOD (TOD/BUSD) and $TRAVA (TRAVA/BNB). The tokens will be put into treasury. We will use the treasury to back $TOD in order to ensure 1 $TOD backed by 1$. In addition, the treasury also will be used to stake into Trava lending pool and other big name lending to get profits and share for our staking users on auto-compound staking program.

Ahmetcan: Bilgi grafiği TRAVA’nın USP’lerinden biridir, peki kullanıcılara fayda sağlamak için TRADAO protokolünde nasıl uygulanır?

Knowledge graph is one of the USPs of TRAVA, so how is it be applied in TRADAO protocol to bring benefit for users?

Minh Nguyen: Sorunuz için teşekkürler. Bilgi grafiği, TraDAO’nun cüzdan itibar hizmetinin temelidir. Dolayısıyla, Trava ekosistem tokenini ($TRAVA, rTRAVA, $TOD, TRAVA farming) tuttuğunuzda, itibar (sadakat) hesaplanır. İtibar ile, $TOD tahvil satın alırken indirimler elde edebilirsiniz. Ne kadar çok token tutarsanız, sizin için o kadar fazla indirim uygulanacaktır.

Thank you for your question. Knowledge graph is the foundation of wallet reputation service of TraDAO. So when you hold Trava ecosystem token ($TRAVA, rTRAVA, $TOD, farming TRAVA), you will be calculated the reputation (loyalty). With the reputation, you can achieve the discounts when buying $TOD bond. The more tokens you hold, the more discount will be applied for you.

Hakan Özmen: NFT’yi teminat olarak kullanırken karşılaşabileceğiniz en büyük zorluk, bir NFT’nin gerçek değerini nasıl belirleyeceğinizdir. NFT ipotek Trava ekosisteminde nasıl çalışır?

The biggest challenge you may face when using NFT as collateral is how to determine the true value of an NFT. How does NFT mortgage work in Trava ecosystem?

Minh Nguyen: Bu çok güzel bir soru, cevaplamak istiyorum. Trava ekosisteminde Trava NFT Knight ürününü sunuyoruz. Yani Amory’yi açmak için sandık satın alabilir veya doğrudan Amory’yi NFT takasımızdan satın alabilirsiniz. Ardından, bir Şövalyenin keşif programımızda NFT kasamıza veya farming’e girmesini sağlamak için Amory’yi birleştirirsiniz. Bu Mart ayında, NFT fiyatını keşfetmek ve NFT için desteklenen varlığı kilitlemek için NFT’mizin açık artırma işlevini etkinleştireceğiz. Buna dayanarak, NFT’yi teminat olarak borç verme havuzuna dahil edebiliriz. Bir kez daha, soru için teşekkürler.

This is very nice question that I would like to answer. In Trava ecosystem, we offer Trava NFT Knight product. So you can buy chest to open the Amory or you can directly buy Amory on our NFT exchange. Then you assemble the Amory to get a Knight to stake into our NFT vault or farm on our expedition program. In this March, we will enable the auction function for our NFT to discover the NFT price and lock the asset backed for NFT. Based on that we can involve the NFT into lending pool as collateral. One again, thank you for the question.

Mesut Turan: Projenizi incelediğimde TraDAO ve Trava protokollerinin olduğunu gördüm. Bu protokoller arasındaki bağlantılar ve farklılıklar nelerdir? Her protokol diğerlerinin ekosisteminde nasıl çalışır?

When I reviewed your project, I saw that there are TraDAO and Trava protocols. What are the connections and differences between these protocols? How does each protocol work in the ecosystem of the others?

Minh Nguyen: Ah, bu da harika bir soru. Buna cevap vereyim. TraDAO ve Trava arasındaki ilişki, Trava.Finance ekosistemindeki her iki 2 protokolün de birlikte geliştirilmesini teşvik etmektir. Trava Finance ekosisteminin bir parçası olduğu için TraDAO Protokolünün yönetişim belirteci hem $TOD hem de $TRAVA belirteçleri olabilir. Ayrıca, TraDAO protokolünün sahip olduğu likidite, daha fazla kar elde etmek için Trava Lending Pool’a yatırılabilir ve bu kar, tüm Trava ekosistemindeki kullanıcılar arasında paylaşılacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, kullanıcıların Trava ekosistemindeki kredi ve sadakatini değerlendirmek için Cüzdan İtibarının hesaplandığı Trava Bilgi Grafiği’ni kullanıyoruz, o zaman daha yüksek itibara sahip kullanıcılar Bonding’de daha fazla tercihli muameleye sahip olacaklar (yani daha düşük ön ödemeli oran, daha düşük faiz oranı, daha yüksek tasfiye iskonto oranı,…).

Gelecekte, farming yapmak ve teşvikler kazanmak için Trava Knight NFT’leri satın almak için TOD jetonunun kullanılmasına izin verebiliriz.
Detaylı olarak iki protokolün bu yakın bağlantısını anlatan bir infografik paylaşmak istiyorum, hadi aşağıdaki resme bir göz atalım.

TraDAO ve Trava ilişkisi

NewsBTC, MarketWatch, CryptoNews, Bitcoinnews, vb. gibi birçok basın bülteni TraDAO hakkında konuştu.

Oh, this is also a great question. Let me answer this. The relationship between TraDAO and Trava is to promote the co-development for both 2 protocols in Trava.Finance ecosystem. Since it is a part of the Trava Finance ecosystem, the governance token of TraDAO Protocol can also be both $TOD and $TRAVA tokens. Moreover, the liquidity owned by TraDAO protocol could be deposited in Trava Lending Pool to generate more profit and this profit will be shared among users in the entire Trava ecosystem.

As mentioned before, we utilize Trava Knowledge Graph, on which Wallet Reputation is calculated, is integrated to evaluate users’ credit and loyalty in Trava ecosystem, then users with higher reputation will have more preferential treats in Bonding (i.e, lower prepaid rate, lower interest fee rate, higher liquidation discount rate,…).

In the future, we might allow for using TOD token to buy Trava Knight NFTs to farm and earn incentives.
In details, I would like to share an infographic describing this close connection of two protocols, let’s take a look at the picture below

TraDAO and Trava relationship

Many press releases have talked about TraDAO such as NewsBTC, MarketWatch, CryptoNews, Bitcoinnews,etc.

Minh Nguyen: Lütfen $TOD’un PCS’de bugün 18:00 TSİ’de (önümüzdeki 30 dakika) listeleneceğini unutmayın. Daha fazla güncelleme almak için lütfen resmi kanalımıza katılın https://t.me/trava_finance

Please note that $TOD will be listed on PCS at 15:00 UTC today (next 30 minutes). Please join our official channel to get more update https://t.me/trava_finance

Pinky Puffy: Ayrıntılı cevaplarınız için teşekkür ederim Minh. Trava’yı burada ağırlamak harikaydı.

Thank you Minh for your detailed answers. It was amazing to host Trava here.

Minh Nguyen: Ev sahipliğin için teşekkürler arkadaşım. Benim için iyi bir atmosfer yaratıyorsunuz ve ben de toplum için düşünüyorum. Umarım bugün TraDAO ve Trava Finance hakkında detaylı bilgiler topluluk için yeterlidir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen tartışmak için bize katılın. Hepsini cevaplamayı çok isterim.

Bu AMA’ya katılabilmek bizim için büyük bir onur!
Bu kadar anlayışlı sorularla harikasın. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Projeye olan ilginizi bilmek, hizmetimizi geliştirmek için bizim için büyük bir motivasyondur.
Ayrıca, yürekten destek için Yönetici ekibine teşekkür etmek istiyoruz.
Hepinize başarılar dilerim!

Bu arada, $TOD listeleme etkinliği yaklaşık 1 saat sonra başlayacak, https://tradao.finance/ adresinde bizimle birlikte geri sayım yapalım. Ve listelemeden sonra Bonding ve Staking için hazırlanın.

Thank you friend for your hosting. You bring a good atmosphere for me and I think also for community. I hope the detail information about TraDAO and Trava Finance today is enough for the community. If you have any question, please join with us to discuss. I’d love to answer all.

It’s a great honor for us to be able to participate in this AMA!
You’re amazing with such insightful questions. We really appreciate it. Knowing your interest in the project is a huge motivation for us to improve our service.
We’d also like to thank the Admin team for whole-hearted support.
Wish you all the best!

By the way, $TOD listing event is gonna launch in just about 30 min, let’s countdown with us at https://tradao.finance/. And get ready for Bonding and Staking after listing.

Trava hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://trava.finance/
Telegram: https://t.me/trava_finance
Twitter: https://twitter.com/trava_finance
Discord: https://discord.com/invite/sxWB9rCBew
Medium: https://blog.trava.finance/

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

SEC, NFT Piyasasını İnceliyor

Polkadot (DOT), Cardano (ADA) ve Binance Coin (BNB) Teknik Analizleri I 04.03.2022