in ,

Trava Finance Ekibi ile AMA Etkinliği

Trava Finance projesi eş-kurucuları Dr. Minh Nguyen ve Dr. Lam Do 1 Ağustos 2021 Pazar TSİ 20.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Trava Finance project Co-Founders Dr. Minh Nguyen and Dr. Lam Do met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Sunday, August 1, 2021 at 20:00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

LupoCrypto: Grubumuza hoşgeldiniz, Lam ve Minh!

Welcome to our community Lam and Minh!

Minh: Merhaba arkadaşım LupoCrypto. Nasılsın?

Hi my friend LupoCrytpo. How are you?

Lam: Herkese merhabalar, bugün burada olmak çok güzel!

Hello everybody, it is great to be here today.

Minh: Merhaba topluluk, bugün burada sizinle konuşacağımız için gurur duyuyoruz.

Hello community, we are honored to talk with you here today.

LupoCrypto: Sorduğunuz için teşekkürler, sizinle AMA yapacağımız için çok heyecanlıyız!

Thank you for asking, we are very excited to host an AMA with you!

Merhaba Arkadaşlar,

Trava Finance projesinin kurucuları Dr. Minh Nguyen ve Dr. Lam Do AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bu akşam bizlerle beraber.

Konuklarımıza Trava Finance hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:

⁃ İlk olarak konuklarımıza proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuklarımız topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak. Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi RT’lemiş ve proje ile KoinSaati hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır. Başkasının sorusunu kopyalamak ve birden fazla soru sormak kesinlikle yasak olup, bunu yapanlar tespit edildiğinde ödül alamayacak ve gruptan atılacaktır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,

Dr. Minh Nguyen and Dr. Lam Do, the co-founders of the Trava Finance project, are with us tonight for the AMA (Ask Me Anything) Event.

We thank our guests for accepting our invitation to answer the questions about the Trava Finance project!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask our guests our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After our guests answer our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Our guests will choose and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement and followed the project and @koinsaati Twitter account will be able to receive the giveaway prize. It is strictly forbidden to copy and ask someone else’s question and ask more than one question, and those who do this will not be rewarded when detected and will be removed from the group.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Lam: Kuralları anladık ve ilk kısma hazırız

We underdand the rule and ready to go into the first session.

Minh: Haydi başlayalım, sabırsızlanıyoruz!

Let’s get started, we’re looking forward to the first one!

LupoCrypto: İlk olarak, kendinizi topluluğumuza tanıtabilir misiniz?

Can you please introduce yourselves to the community?

Minh: Benim adım Minh, Trava.Finance’ın CEO’su ve Kurucu Ortağıyım. 2013 yılında Slovakya’dan Slovak Teknoloji Üniversitesi’nde doktoramı tamamladım. Araştırma ilgi alanlarım dağıtık sistemler ve veri analitiğidir. Avrupa Komisyonu, Slovakya hükümeti, Japon hükümeti ve işletmeler tarafından finanse edilen birçok araştırma projesine katıldım.

Trava.Finance ile ekibimiz, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve daha fazla katılımı teşvik etmek için Veri analizine dayalı, kullanıcılara yeni bir kredi verme protokolü sağlamayı amaçlıyor.

My name is Minh Nguyen, CEO & Co-founder of Trava.Finance. I completed Ph.D. in Applied Informatics from Slovak University of Technology, Slovakia in 2013. My research interests include distributed systems and data analytics. I have participated in many research projects funded by the European Commission, Slovakia government, Japanese government, and enterprises.

With Trava.Finance, our team aims to provide a novel lending protocol for the users that is based on Data analysis to enhance user experience and encourage greater participation.

Lam: Benim adım Lam, blockchain teknolojileri Başkanı ve Trava.Finance’ın Kurucu Ortağıyım. Doktora derecesini Avusturya’daki Viyana Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Bölümleri’nden aldım. 2018 yılından beri blockchain alanında çalışıyorum. Meslektaşlarımla birlikte birçok blockchain tabanlı uygulama geliştiriyoruz ve akademik konferanslarda ve dergilerde yeni sonuçlar yayınlıyoruz.

My name is Lam, Head of blockchain technologies & Co-founder of Trava.Finance. I received Ph.D. degree in Computer Science from Vienna University of Technology, Austria. I have been working in blockchain field since 2018. Together with my colleagues, we have been developing many blockchain-based applications and publishing novel results at many conferences and journals. 

LupoCrypto: Tanıtım için teşekkürler, şimdi proje hakkında sorular soracağız

Thank you for your introduction, now we will commence asking questions about your project!

Minh: Teşekkürler, hadi bakalım.

Thank you guy. Let’s go.

LupoCrypto: Trava Finance vizyonu nedir? Ve diğer projelere göre belirgin farkları nelerdir?

What is the vision of Trava Finance? What are the key differences between Trava and other similar projects?

Minh: Bu soruyu ben yanıtlayacağım

Let me answer this question

Vizyonumuz, Compound ve AAVE gibilerine kıyasla çok sayıda USP’ye sahip yeni nesil bir borç verme protokolü oluşturmaktır. (Çeviri notu : USP, unique selling point’in yani benzersiz satış noktasının kısaltmasıdır) TRAVA ile mevcut projeler arasındaki temel farklar şunlardır:

1- Trava, kullanıcıların borçlanma/arz faiz oranı, tasfiye-likiditasyon eşiği vb. kendi parametreleriyle kendi havuzlarını oluşturmalarına olanak tanır.

2- Trava, kullanıcılara kredi puanı sağlar. Havuz sahipleri, kredi risklerini azaltmak için borçlular için bir kredi puanı eşiği tanımlayabilir ve yüksek kredi puanına sahip borçlular için yüksek Kredi-Değer oranı belirleyebilir.

3- Teminat olarak NFT, hisse senedi token’ları ve diğer dijital varlıklar likiditeyi artırmak için kullanılır.

4- Zincirler arası tanımlama ve zincirler arası ödünç verme: Trava, aynı kullanıcıların farklı zincirlerdeki tüm cüzdan adreslerini tanımlayabilir. Bundan sonra, kullanıcılar tek bir işlemde büyük bir kredi için tüm kriptolarını teminat olarak kullanabilirler. Kullanıcılarımıza birçok istatistiksel fonksiyon sunmayı ve verileri analiz etmeyi planlıyoruz. Bu sayede kullanıcılarımız profesyonel bir şekilde riskleri azaltabilir ve karlarını artırabilirler.

Our vision is to create a new generation of lending protocol that has many USP as compared with others such as Compound and AAVE. Our main differences between TRAVA and existing solutions are:

1. Trava allows users to create their own pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, and so forth.

2. TRAVA provides users with credit score. The pool owners can define a credit-score threshold for borrowers to reduce the lending risks, and set high Loan-to-Value ratio for borrowers with high credit scores. The scoring is one of typical services provided based on our data analyses functions

3. NFT, stock tokens, and other digital assets as collaterals: to increase the liquidity.

4. Cross-chain identification and cross-chain lending: TRAVA can identify all wallet addresses of the same users on different chains. After that, users can use up all of their cryptos as collateral for a huge loan in a single transaction. We plan to offer many statistical functions and analyze data for our users. In this way, our users can reduce the risks and increase profits in a professional manner.

LupoCrypto: Açıklayıcı cevabınız için çok teşekkür ederim!

Thank you! That was a detailed and clarifying answer!

Minh: Teşekkürler, biz topluluğa tüm bilgiyi sağlamak istiyoruz.

Thanks, we want to bring complete information to the community.

LupoCrypto: Trava platformu, kullanıcıların kredi skorunu üreterek risk haritalarını çıkarmalarına yardımcı oluyor. Peki bunu hangi parametreleri kullanarak sağlıyorsunuz?,

Trava platform helps its users to create their own risk maps by generating their credit score. So, what parameters do you use to achieve this?

Lam: İlgi çekici sorusu için LupoCrypto’ya teşekkür ederiz. Kredi puanı Trava’nın en önemli özelliklerinden biridir.

Cüzdan adreslerinin kredi puanlarını değerlendirmek için TRAVA kredi puanlama modeli 5 ana faktörü dikkate almaktadır:

1. Toplam varlık: Adresin mali gücünü temsil eder.

2. İşlem geçmişi: TRAVA, (i) işlem tutarı, (ii) tasfiye sayısı vb. gibi çeşitli parametreleri hesaplamak için bir cüzdan adresindeki tüm işlemleri tüm platformlarda toplar.

3. Kredi oranı: Kredi-bakiye oranı ve Kredi-yatırım oranı dahil olmak üzere bir hesabın borç pozisyonunu temsil eder.

4. Dolaşımdaki varlık: Kripto piyasasında kullanıcıların ne kadar aktif olduğunu gösterir, (i) yatırım-toplam varlık oranını ve (ii) ROE’yi (Çeviri notu* : ROE, Türkçe’de özkaynak karlılığı olarak geçmektedir. Net gelirin özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanan finansal performansın bir ölçüsüdür)

5. Son parametre, varlıklara sahip olmanın güvenilirliğidir. Şu anda TRAVA iki tür dijital varlığı değerlendirmektedir: (i) token ve NFT.

Gelecekte, sadece kredi puanı değil, piyasa analizi, tahmin, işlemlerde anormallik tespiti, cüzdan adresleri, token likidite tahmini vb. gibi diğer veri analizine dayalı fonksiyonlar da sunacağız. Buna dayanarak, kullanıcıların yatırımda veya kar almada kesin kararlar vermelerine yardımcı olmak için birçok öneri sunulabilir, kaybı azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

Thank LupoCrypto for your interesting question. Credit score is one of the most important features of Trava.

Currently, TRAVA relies on 5 main factors to calculate the credit score including:

1. Total asset: represents the financial strength of the address.

2. Transaction history: TRAVA aggregates all transactions of a wallet address across all platforms to calculate various parameters such as (i) transaction amount, (ii) number of liquidations, etc.

3. Loans ratio: represents the debt position of an account, including the Loan-to-balance ratio and Loan-to-investment ratio.

4. Circulating asset: represents how active users are in the crypto market, contains (i) investment-to-total-asset ratio and (ii) ROE.

5. The last parameter is the trustworthiness of possessing assets. At present, TRAVA evaluates two types of digital assets: (i) token and NFT.

In the future, not only credit score, we will offer other data analysis-based functions like market analytics, prediction, anomaly detection in transactions, wallet addresses, token liquidity forecast, and so on. Based on that the many recommendation functions can be performed to help users to make precise decisions in investment or taking profits, decreasing lost or no lost.

LupoCrypto: Öyle görünüyor ki projeniz çok ilgi çekici! Cevabınız için teşekkürler.

It seems Trava is a fairly interesting project! Thanks for your answer.

LupoCrypto:  Şimdiki sorum:

Kredi kullanacak kişinin kredi skorunun yüksek olması ona ne tür avantajlar sağlıyor?

So my next question is below:

What kind of advantages does a high credit score provide to the borrower?

Minh: Çok güzel bir soru. Bu soruyu ben yanıtlayacağım. Haber akışı için kanalımızı takip edebilirsiniz. https://t.me/trava_finance 

A good question. I think I will answer this question. Community can follow our channel for regular news updates. https://t.me/trava_finance 

Kullanıcılar yüksek kredi puanına sahip olmanın birçok avantajına sahip olabilir. Birincil fayda, kredi havuzlarında “tercihli faiz oranı” ile borç alabilmeleridir. Ayrıca, diğer kullanıcılara kıyasla daha yüksek kredi/değer oranı alabilirler. Ayrıca, havuz sahiplerinin kredi puanı, kullanıcılar kendi havuzlarını oluşturmak istediklerinde, kredi havuzlarının kredi puanlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Users can have many advantages from having high credit score. The primary benefit is that they can borrow with a “preferential interest rate” in lending pools. They can also receive higher loan-to-value-ratio compared to other users. Moreover, credit score of pool owners can help improve their lending pool’s credit score when users want to create their own pool.

LupoCrypto: Sistem adil ve yüksek kredi puanı sahibi olmaya teşvik edici görünüyor. Bilgi verdiğiniz için teşekkürler. Şimdi sıradaki soruma geçiyorum.

That system sounds fair and incentivizing people to have a higher credit scores. Thank you for providing us great information. Now I am moving to my next question.

LupoCrypto: TRAVA platformunun devamlılığını ve bilinirliğini arttırmak için ne tür adımlar atacaksınız? Stratejik Partnerlikler yapmayı planlıyor musunuz?

What kind of steps will you take to increase the continuity and awareness of the Trava platform? Are you planning to make Strategic Partnerships?

Lam: Sorunuz için teşekkürler. İzin verirseniz ben topluluğu bilgilendireyim.

Thanks for your question. Let me provide information to the community.

Pazarlama, herhangi bir projeyi kullanıcılara getiren çok önemli bir faktördür. Trava için bir istisna yoktur. Aşağıdakiler dahil birçok pazarlama faaliyeti gerçekleştirdik:

Influencer’lar ve KOL’ler ile bağlantı kurmak (Çeviri notu* : KOL Key Opinion Leader’ın kısaltmasıdır. Belirli konularda uzman bilgiye sahip kişilerle çalışan markaları içerir.)
Birçok kanalda AMA yapmak (şu anda yaptığımız gibi 🙂 )

Medium ve diğer iletişim kanallarında makaleler yayınlamak.
Ayrıca, kullanıcılara ödül kazanmalarını sağlamak için düzenli olarak bahis havuzları, oyunlar gibi bazı teşvik programları sunuyoruz.
Son olarak, TRAVA’nın birçok USP’sini temel alıyoruz. USP’ler, birçok pazarlama kampanyasından ziyade kullanıcılarımız için en güçlü çekim noktalardır.

Stratejik Partnerliklere dair: TRAVA.FINANCE olarak, dünyanın ilk yapay zeka destekli oracle’ı ve blockchain için ekosistemi olan Orai ile ortaklığımızı resmen duyurduk. Artık her iki taraf da yapay zeka destekli Oracle hizmetlerini kredi platformuna entegre etmek için birbirleriyle iş birliği yapıyor. Oraichain Mainnet’te çalışan bir bilgi grafiği kullanarak merkeziyetsiz kredi puanı derecelendirme hizmetleri sağladık.

Ayrıca, analitik sonuçlarımızı iyileştirmek amacıyla veri sağlayıcılar veya veri hizmetleri ile ortaklıklar kurmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir işbirliğini duyuracağız. Güncel bilgiler almak için kanallarımıza katılın.

https://t.me/trava_finance

Marketing is a very important factor that brings any project to users. There is no exception for TRAVA. We have done many marketing activities, including:

– Connecting with influencers, KOLs
– Doing AMAs in many channels such as we are here today :).
– Publishing articles in Medium and other information channels.
– Providing incentives programs for users like staking pools, games regularly to enable them to get rewards.
– Last but not least, we are based on many USPs of TRAVA. The USPs are the strongest attractive points for our users rather than many marketing campaigns.

Regarding Strategic Partnerships, as we officially announced about our partnership with ORAI- the world’s first AI-powered oracle and ecosystem for blockchains. Both sides now cooperate with each other to integrate AI-powered Oracle services into the lending platform. We provide decentralized credit score rating services using a knowledge graph running on Oraichain Mainnet

In addition, we would like to make partnerships with data providers or data services with a view to improving our analytic results. Next week, we will announce a new collaboration. Join our channels to get updated information.

https://t.me/trava_finance

LupoCrypto: Teşekkürler, Lam. Çok iyi bir cevaptı.

Thank you, Lam. That was a great answer!

Şimdi hazırsanız bir sonraki soruya geçiyorum.

Now I am moving to my next question if you are ready!

Minh: Elbette, her zaman hazırız 🙂

Yes, of course, we are always ready 🙂

LupoCrypto: Bu tür finansal platformlarda kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey mahremiyet ve güvenliktir. Güvenliğinizi sağlamak için ne tür önlemler aldınız?

Privacy and Security are what users care most about in such financial platforms. What precautions have you taken to ensure the Trava Platform’s safety?

Minh: Bu bilgiyi özellikle borç verme projelerinde herkes öğrenmek istiyor. İzin verin yanıtlayayım.

Güvenliği sağlamak için aşağıdaki gibi birkaç stratejimiz var ve bunları uyguluyoruz:

1- Kodumuzu dahili olarak ‘auditliyoruz’ (denetliyoruz). Yüksek güvenlik becerilerine sahip güçlü bir ekibimiz var.

2- Üçüncü taraflarca gerçekleştirilen ‘audit’ (denetim): Şu anda bazı taraflarla iletişim kuruyoruz: Certik ve Haken.

3- Topluluk kontrolü: Topluluğumuzu riskleri tespit etmeye teşvik eden hackathon etkinlikleri ve ödül programları düzenleyeceğiz.

This information everyone wants to know, especially lending projects. Let me answer.

To ensure the safe, we have several strategies as follows and we are in the process of them:

1. Audit internally our code. We have a strong team with high-security skills.

2. Auditing code performed by third-parties: We are now contacting with some parties: Certik, and Haken. You know, it takes sometime to be done the check.

3. Community check: we will organize bounty and hackathon events that encourage the community to detect risks (if any).

LupoCrypto: Kullanıcılarınız güvenli bir ortamda olacak gibi görünüyor. Ayrıntılı cevabınız için teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum.

It seems your users will be in a safe environment. Thank you for your detailed answer. I am now moving forward to the next question.

LupoCrypto: Trava platformunun şu anda ve yakın gelecekte kullanıcıları teşvik etmek için herhangi bir ödül programı olacak mı?

Will the Trava platform have any rewards programs to incentivize users now and in the near future?

Lam: Bu soruyu gerçekten beğendim, izin verin yanıtlayayım.

I really like this question, so let me answer it

Şu anda, kullanıcıların tokenleri Trava’nın kasalarına yatırmasına olanak tanıyan bir stake programı sunuyoruz. Program, gelecekte kredi havuzlarımız için temel nitelikte likidite sağlayacak ve daha fazlasını söylemek gerekirse, kullanıcılar staking programımıza (https://staking.trava.finance) katılarak muazzam APY alacaklardır.

İlk ve ikinci ‘snapshot’ (anlık görüntü), TVL’de 4,6 Milyondan fazla sayıya ulaştığı için çok başarılı oldu.

Staking programının üçüncü anlık görüntüsü 29 Temmuz’da başladı ve 5 Ağustos’a kadar sürdü.

Ayrıca şu anda “CREDIT SCORE OLYMPIC” adlı airdrop programı, Trava’nın üç kasasından birinde stake yapan herkese toplam 3.000.000 TRAVA’ya varan ödülle çalışıyor.

Bu airdrop programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://bit.ly/3zQfJqV

Currently, we are offering a staking program which allows users to stake tokens into Trava’s vaults. The program is the foundation of providing liquidity for our lending pools in the future, and more than that, by participating in our staking program (https://staking.trava.finance), users will get enormous APY.

The first snapshot and the second snapshot was very successful, since it hit more than 4.6 Million in TVL.

The third snapshot of the staking program has started from July 29th and lasts to August 5th.

In addition, at the moment, the airdrop program named “CREDIT SCORE OLYMPIC ” is running with a prize up to 3,000,000 TRAVA in total

You can read more about this program at https://bit.ly/3zQfJqV

LupoCrypto: Cevabınız için teşekkürler, potansiyel kullanıcılar için çok yararlı bilgiler.

Thank you for your answer. It is very beneficial for potential users!

LupoCrypto: Trava Finance, kripto para sektörü ile ilgilenen kesimi yakından ilgilendiren bir proje ama kripto para ile hiç ilgisi olmayan topluluklara Projenizi anlatmak için nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?

Trava Finance is a project that has been closely followed by the people who are interested in the cryptocurrencies and finance sector, but how do you plan to explain your project to the communities that have nothing to do with cryptocurrencies?

Minh: Çok güzel bir soru. Bu tüm kripto projelerinde ortak bir sorundur. Gerçekten de, kripto dışı kişileri/işletmeleri çekmek için birkaç planımız var.

İlk olarak, geleneksel e-ticaret alanında faaliyet gösteren ortaklarla bağlantı kuracağız. Eşsiz müzayede (açık-arttırma) fonksiyonumuzu blockchain haline getirerek onların tüm mal ve varlıklarını fiyatlandırabilmek (satılması için) istiyoruz.

Ardından partnerimiz, müşterilerilerini kripto dünyasına getirebilir. Kripto dünyasında olmayan kişi/işletme için fayda, bizim açımızdan kripto dışı kişi/işletmeyi çeken ana noktadır.

Very nice question. It is common problem with all crypto projects. Indeed, we have had several plans to attracting non-crypto persons/businesses. 

Firstly, we connect with partners, which operate in the traditional e-commerce domain. We would like to bring our unique auction functions, blockchainization, as well as pricing all their items, and assets.

Then the partner can extend their customers’ set to crypto world. The benefits for the non-crypto persons/businesses are the main point that attracts non-crypto persons/businesses from our point of view.

LupoCrypto: Açıklama için teşekkürler! Şimdi son soruma geçiyorum.

Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız.

Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for you explanation! Now I will ask my last question.

After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions.

Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to cherrypick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English speaking members to ask their questions in English.

LupoCrypto: Tokeninizi BSC ağında çıkardığınızı görüyorum. ERC ağına genişleme gibi bir fikriniz olacak mı?

I see that you have issued your token on the BSC network. Will you have an idea to expand to the ERC network?

Lam: Sorunuz için teşekkürler. Ben yanıtlayacağım.

Thanks for your question. I will answer it.

İlk başta birkaç seçeneğimiz vardı: BSC, ETH, Polkadot, vb. ve hepsi oldukça umut verici görünüyorlar, ancak dikkatli bir incelemeden sonra BSC’yi seçmeye karar veriyoruz. Özellikle,

– ETH, rakip birçok kredi projesiyle dolu. Ayrıca, ücret çok yüksek ve işlem yavaş.

– Polkadot çok çekici ama henüz piyasaya sürülmedi/hazırlık aşamasında.

-BSC, birçok aktif DApp ve coin’i ile çok çekici. Nisan ayında BSC TVL (Total Value Locked: Toplam Kilitlenmiş Değer), Ethereum’un rakamının %65’i olan 43 milyar dolar civarında seyrediyordu.

$Trava tokenı 5 Ağustos’ta Pancakeswap’ta listelenecek. Token sözleşmesi ve zamanı ile ilgili güncellemeleri almak için lütfen kanalımızı (https://t.me/trava_finance) takip edin.

Yield Farming bugün gerçekten çok öne çıkıyor ve TRAVA.FINANCE bu işlevi destekliyor. Kullanıcılar, listeleme süresinden sadece 2 saat sonra 5 Ağustos’tan itibaren TRAVA ‘farm’ etmeye başlayabilir. Kullanıcıları Trava kasasının Likidite sağlayıcıları olmaya ve bundan büyük kazanç elde etmeye teşvik ediyoruz, ayrıca kasalarımızda bulunan diğer bazı tokenları da destekliyoruz.

At first, we had several choices: BSC, ETH, Polkadot, etc. They seem quite promising, but we decide to select BSC after a careful review. Particularly,

– ETH is crowded with many lending projects. In addition, the fee is too high and the transaction is slow.
– Polkadot is very hot but it has not been fully released.
– BSC is very attractive with many active DApps and coins. In April, BSC TVL was around $43 billion, 65% of Ethereum’s figure

$Trava token will be listing on 5th August on Pancakeswap. Please follows our channel (https://t.me/trava_finance) o get updates about the token contract and time.
Yield Farming is indeed very prominent today and TRAVA.FINANCE do support this functionality. Users can start to farm TRAVA from 5th August after listing time only 2 hours. We encourage user to become Liquidity providers of Trava vault and earn great profit from it, we also support some other tokens in our vaults.

LupoCrypto: Tüm cevaplarınız için teşekkürler. Harika bir seanstı ve umarım herkes eğlenmiştir! Şimdi topluluğa soru sormaları için 5 dakika veriyoruz ve bundan sonra cevaplamak için sorulardan 5 tanesini seçebileceksiniz.

Teşekkürler!

Topluluğa: Başkasının sorusunu kopyalayıp sormak ve birden fazla soru sormak kesinlikle yasaktır ve bunu yapanlar tespit edildiğinde ödüllendirilmeyecek ve gruptan çıkarılacaktır.

Thanks for all of your answers. It was a great session and I hope everyone enjoyed! Now we are giving 5 minutes to the community to ask questions and after it you will be able to pick 5 of the questions to reply.

Thank you!

To communtiy: It is strictly forbidden to copy and ask someone else’s question and ask more than one question, and those who do this will not be rewarded when detected and will be removed from the group.

Minh: Wow, bu kısmı çok seviyoruz.

Wow, we love this part! 

KoinSaati: YETERLİ SORU GELDİĞİ İÇİN SOHBET KAPANMIŞTIR. HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ. ŞİMDİ 5 SORU YANITLANACAK

CHAT IS CLOSED DUE TO MANY QUESTIONS. THANKS TO ALL. NOW OUR GUESTS WILL BE REPLYING 5 OF THE QUESTIONS

Minh: Oo, çok fazla soru var. Bu topluluk harika. Desteğiniz için teşekkürler.

Oh, there are too many questions. The community is wonderful. Thank you for your support.

LupoCrypto: Sohbeti kapattığımızda 450’den fazla soru geldi. Bu Trava topluluğu için oldukça iyi bir gösterge!

It was over 450+ questions when we closed the chat. That is very good & shows the interest of community to Trava! 

M.Ginny (From Community): Pekala, bugün okuduklarımdan, Trava büyük bir borç verme projesi olduğunu anladım ve Trava tokenını satın almak istersem nasıl bir yol olduğunu öğrenebilir miyim? Tokenın satış öncesi veya genel satışı ile ilgili herhangi bir bilgi var mı?

Well from what i read from today ama, Trava is greal lending project, may i know how are the way if i want to purchase Trava token? Any info regarding presale or public sale your token? 

Minh: Sorunuz için teşekkürler. Bu aynı zamanda bugün size getirmek istediğimiz en önemli bilgidir.

Stratejik ve Özel turlar için yatırım çağrısında bulunmadık. Fon toplama konusunda adil bir lansman projesi olmak istiyoruz. TRAVA’nın 5 Ağustos UTC saat 15.00’te (TSİ 18:00) PancakeSwap’ta listeleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

$TRAVA’nın listelenmesi, $TRAVA’nın ödül, yönetim, farming, teminat ve ödeme olarak hizmet verdiği TRAVA.FINANCE‘ın çeşitli kredi ekosistemini tamamlamak içindir. Ayrıca, $TRAVA’nın listelenmesi, TRAVA.FINANCE‘ın uzun vadeli büyümesi için token tahsisi ve token dağıtımını sağlamak içindir. Ek olarak, farmingin listelemeden iki saat sonra, 5 Ağustos UTC saat 17.00’de (TSİ 20:00) gerçekleşeceğini duyurmak isteriz. $TRAVA için farmingin APR’si de yüksek olacaktır (to the moon lol – aya gidiyoruz, hehe!).

Lansmanla ilgili güncellemeleri almak için projemizi aşağıdaki kanallardan takip edebilirsiniz:
– Twitter: https://twitter.com/trava_finance
– Sohbet grubu: https://t.me/trava_finance
– Medium: https://medium.com/@trava.finance

Thank for your question. This is also the most important information that we would like to bring to you today.

We do not call investments for Strategic and Private rounds. About fundraising, we would like to become a fair-launch project .We are delighted to announce that TRAVA will be listed on PancakeSwap at 3.00 P.M UTC August 5th.

This listing of $TRAVA is to complete the diverse lending ecosystem of TRAVA.FINANCE, in which $TRAVA serves as reward, governance, farming, collateral and payment. Moreover, the listing of $TRAVA is to ensure the token allocation and token release for a long-term growth of TRAVA.FINANCE. In addition, we would like to announce the farming will take place two hours after listing, at 5 P.M UTC August 5th. The APR of farming for $TRAVA also will be high (to the moon lol).

So if you are interested in purchasing $TRAVA and in the completion of TRAVA.FINANCE roadmap as well as its sustainable growth, don’t forget the time. Besides that, you can earn free TRAVA from events for community such as contests, liquidity programs, and so on.

You can follow our project at such channels like to get updates about the launch:
– Twitter: https://twitter.com/trava_finance
– Group chat: https://t.me/trava_finance
– Medium: https://medium.com/@trava.finance

Donald Lars (From Community): 2021 yılının 2. çeyreğindeki Yol Haritanızda bir “Token Satışı” gündeminiz var. Tokenomic jetonunuz hakkında paylaşabilir misiniz? Tokenınızı Trava Ekosisteminde kullanmanın önemi nedir?

In your Roadmap on Q.2 2021 you have a “Token Sale” agenda. Can you share about your Tokenomic token? What is the ucecase of using your token in the Trava Ecosystem?

Lam: Ben bu soruyu seçiyorum. Tokenomikler (tokenın ekonomik yapısı) her projede çok önemli bir faktör.

Proje için uzun vadeli bir vizyon ve sürdürülebilirlik ile token dağıtıyoruz. Binance akıllı zincirinin BEP-20 standardını temel alan TRAVA belirteçleri yayınlıyoruz; toplam arz 5 milyar. Ayrıntılar şu adreste bulunabilir: https://medium.com/trava-finance/trava-tokenomics-for-a-strategic-vision-a8098eaac5af

TRAVA tokenları şu durumlarda kullanılabilir:

1. Ödül: Havuz sahipleri, TRAVA tokenı tarafından ödenen ödülleri ayarlayabilir. Böylece, kredi havuzu mudileri TRAVA tokenı ile ödüller kazanacaktır.
2. Teminat ve borç verme: Kullanıcılar TRAVA’yı ipotek olarak kullanabilir. Kullanıcılar ayrıca TRAVA’yı ödünç alırlar.
3. Ödünç verme ücretlerinin ödenmesi: Kullanıcılar, TRAVA tarafından havuz ödünç verme ücretlerini ödeyebilir.
4. Havuz yönetimi için ödeme: Havuz sahipleri havuz oluşturma, güncelleme (ör. havuz parametreleri, belirteç ekleme/kaldırma, …) ve duraklatma için TRAVA tarafından ödeme yapabilir.
5. Açık artırma mevduatları için ödeme: NFT açık artırma sürecinde, TRAVA kilitli bir varlık olarak kullanılabilir.
6. Müzayede organizasyonu için ödeme: NFT için tüm müzayede işlemlerini gerçekleştirmek için, NFT sahipleri (ihale organizatörleri) müzayede ücretleri TRAVA tarafından ödenebilir.
7. Veri doğrulayıcısı için paylaştırma: Bilgi grafiği zincirinde depolanan kredi verilerini depolamak için verilerin doğrulayıcılar tarafından onaylanması gerekir. Süreç, gereksiz, gereksiz ve güvenli olmayan verileri ortadan kaldırmak için TRAVA tarafından sağlanan bilgi grafiği veri doğrulayıcıları tarafından oluşturulmuştur.
8. Yönetim sürecine katılmak için staking: TRAVA.FINANCE bir topluluk çözümü haline gelecektir, bu nedenle TRAVA.FINANCE‘ın kuralları, TRAVA’nın tokenine sahip olan katılımcılar tarafından seçilir.

I will select this question. Tokennomics is an important factor in every projects.

We distribute tokenomics with a long-term vision and sustainability for the project. We issue TRAVA tokens based on Binance smart chain’s BEP-20 standard; the total supply is 5 billions. The details are available at: https://medium.com/trava-finance/trava-tokenomics-for-a-strategic-vision-a8098eaac5af

These TRAVA tokens can be used in:

1. Reward: Pool owners can set up rewards paid by TRAVA token. Thus, lending pool depositors will earn rewards by TRAVA token.
2. Collateral and lending: Users can use TRAVA as mortgages. The users also loan TRAVA.
3. Payment for lending fees: Users can pay pool lending fees by TRAVA.
4. Payment for pool management: Pool owners can pay for the pool creation, update (e.g., pool parameters, add/remove tokens, …), and pause by TRAVA.
5. Payment for auction deposits: in the NFT auction process, TRAVA can be used as a locked asset.
6. Payment for auction organization: To perform all auction actions for NFT, the NFT’s owners (auction organizers) can pay the auction fees by TRAVA.
7. Staking for a data validator: To store credit data stored on the knowledge graph chain, the data must be confirmed by validators. The process is built up to eliminate redundant, unnecessary, and insecure data. The knowledge graph data validators stake by TRAVA.
8. Staking to participate in the governance process: TRAVA.FINANCE will become a community solution, thus the TRAVA.FINANCE’s rules are elected by participants, who hold TRAVA’s token.

ElioJouri From Community): Trava teknik incelemesinde, daha yüksek kredi puanına sahip kullanıcılar, borç verme havuzlarında borç alsalar veya borç verseler bile birçok avantaja sahip olacaklar. Peki yüksek kredi notu almak için nasıl yaparız?

In Trava whitepaper, users with higher credit score will have many advantages even when they borrow or lend in lending pools. So how do we do to get high credit scores?

Minh: TRAVA.FINANCE a olan ilginizi çok takdir ediyorum. Sorunuza cevap vereyim.

Cüzdanınızın kredi puanını iyileştirmek için beş parametremizi, yani Toplam varlık, İşlem geçmişi, Kredi oranları, Dolaşan varlıklar ve Varlıklara sahip olmanın güvenilirliğini hesaba katmanız gerekir…..

Örneğin, prestijli coinler ve tokenlarla cüzdan bakiyenizi artırmalı, daha fazla işlem gerçekleştirmeli ve kripto piyasasında daha aktif olmalı, iyi Kredi-bakiye ve Kredi-yatırım oranlarını korumalı, kredi havuzlarına daha fazla likidite sağlamalı, ticaret yapmalısınız. Ödünç verme DApp’lerinden mümkün olduğunca fazla kar elde etmek için, ödünç alırken teminat tasfiyesinden kaçının ve en az 1000 $ değerinde coin veya tokena (örneğin, Bitcoin, Ether veya BNB) sahip olun.

Üstelik uzun süre boyunca güvenilir kullanıcılar olmanız gerekiyor. Bunun nedeni dolandırıcılığı önlemek için TRAVA’nın bazı kredi puanı parametrelerini son ‘k’ gün içindeki ortalama değerlerine göre hesaplamasıdır; burada ‘k’, kripto piyasasının oynaklığına bağlı olarak değişen bir sayıdır. Ayrıca, bazı parametreler, tüm hesapların parametrelerinin ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayan “standartlaştırılmış puan” işlevine göre değerlendirilir. Bu nedenle bazı kriterlerde en iyi olmaya çalışmak kredi notunuzu da yükseltecektir.

Bu soruyu çok seviyorum 🙂

I greatly appreciate your concern about TRAVA.FINANCE. Let me answer your question.

To improve the credit score of your wallet, you would need to take into account our five parameters, i.e., Total asset, Transaction history, Loans ratios, Circulating assets, and Trustworthiness of possessing assets…..

For instance, you should increase your wallet balance with prestige coins and tokens, perform more transactions and become more active in the crypto market, maintaining good Loan-to-balance and Loan-to-investment ratios, supply more liquidity to lending pools, trade on lending DApps to earn as much profit as you can, avoid collateral liquidation while borrowing, and possess at least $1000 valuable token (e.g., Bitcoin, Ether, or BNB).

Moreover, you need to be credible users for a long time. It is because to avoid fraud, TRAVA calculates some credit score parameters based on their average values in the last k days, where k depends on the volatility of the crypto market. Moreover, some parameters are assessed based on the “standardized score” function, which calculates the mean and the standard deviation of all accounts’ parameters. Thus, trying to be the best at some criteria would improve your credit score too.

I love this question so much 🙂

*SinB (From Community): Projeyi araştırdım ve Trava finansmanının kredi sürecinin NFT de dahil olmak üzere herhangi bir teminat türü olabileceğini biliyorum, öyleyse NFT nasıl diğerleri gibi teminat olarak hareket edebilir? Başka hangi para birimi riski en aza indirir? Peki, ipotek ödünç alınana kadar NFT’nin ipotek değeri neye bağlı olacak?

I have researched and know the loan process of Trava finance can be any type of collateral including NFT, so how can NFT act as collateral like any other? What other currency minimizes the risk? So what will the mortgage value of the NFT depend on until the time the mortgage is borrowed?

Lam: Trava belgesini okuduğunu bilmek güzel. Bu soruyu seçeceğim.

NFT varlıkları için açık artırma işlevi sağlayacağız.

Böylece, NFT’nin sahipleri, NFT’yi fiyatlandırmak için bir açık artırma oturumu açabilir. Müzayede kazananı, doğrudan NFT’yi satın alabilir veya NFT’lerinin ödemesini kilitleyerek teminatlı bir akıllı sözleşmeye katılabilir.

Bu şekilde, NFT’yi fiyatlandırabilir ve borç verme sürecine sokabiliriz.

Ayrıca, yaklaşımımız NFT için likiditeyi artırmaya da yardımcı olur çünkü bu varlık kredi verme işinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

NFT’ler daha önce müzayede sözleşmesinde fiyatlandırıldığı için NFT’nin fiyat dalgalanmasını da önlüyoruz.

Good to know that you have read Trava document. I will choose this question.

We will provide the auction function for NFT assets.

Thus, the NFT’s owners can open an auction session to price the NFT. The auction winner can buy directly the NFT or he/she can join in a collateral smart contract by locking their NFT’s payment.

In this way, we can price, and put NFT into the lending process.

Besides, our approach also helps increase the liquidity for NFT because the asset can be used in the lending business in an easy way.

We also avoid the price fluctuation of NFT because the NFTs have been priced in the auction contract before.

Mike Hussy (From Community): TRAVA’nın belgelerini okurken TRAVA’nın anlamsal zincirler arası bilgi grafiği üzerine kurulduğunu öğrendim, bu grafiğin neden TRAVA aracılığıyla yararlı bilgilerin aranmasına izin verdiğini açıklayabilir misiniz? Bu grafik, NFT’lerin kaynağının keşfi açısından nasıl çalışır?

While reading TRAVA’s documentation I learned that TRAVA is built upon the semantic cross-chain knowledge graph, can you explain why this graph allows for the search of useful information through TRAVA? How does this graph work in regards to the discovery of NFTs provenance? 

Minh: Soru için teşekkürler. Aslında grafik, veri depolama ve bağlama için kullanışlı bir veri yapısıdır. Varlıkları tanımak ve bulmak, bağlantıların hepsini bir arada kullanmamıza yardımcı olan çok önemli şeylerdir. Bir kişi, araba, okul, kitap, … gibi tüm varlıkların birbirine bağlı olabileceğini hayal ederek, bir varlıktan diğerine seyahat edebilir ve aralarındaki önemi öğrenebiliriz. Bu sayede aynı işlem blok zincirler üzerinde de yapılabilir ve veri varlıklarının kolay bir şekilde aranmasını sağlayabiliriz. Ayrıca grafiği tüm NFT verilerini kapsayacak şekilde genişletecek ve varlık için izleme sürecini destekleyeceğiz. Platformumuzda Bilgi Grafiği temel rolünü oynar.

Thank you for the question. Actually, the graph is a useful data structure for data storage and linking. Recognizing and locating entities are very important things that help us to exploit the links all of them together. Imagining that all entities such as a person, car, school, book, … can be connected together, then we can travel from an entity to another and find out the significance among them. In this way, the same thing can be performed on blockchains, and we can enable the search for data entities in an easy way. We also will extend the graph to cover all NFT’s data, and support the tracing process for the asset. In our platform, Knowledge Graph plays the role of foundation.

Çok fazla ilginç soru var. Bunlar hepsini yanıtlayamayız. Lütfen tartışma kanalımıza katılınız. https://t.me/trava_finance

There are many interesting questions. We can’t answer all of them, please join our channel to discuss: https://t.me/trava_finance 

Sizden bu kadar ilgi aldığımıza çok memnun olduk. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Unutmayın $TRAVA 5 ağustosta pancake’de listelenecek, siz o zaman alabiliyor olacaksınız ve 2 saat sonra farming başlayacak.

We are very happy to receive a lot of interesting from you. This is a great motivation for Trava’s team. Remember $Trava will be listed on PancakeSwap on 5th August. You can buy and trade then. The farming also will be run after 2 hours.

Bugün bize evsahipliği yaptığınız için çok teşekkür ederiz!
KoinSaati – Sohbet ve Analiz Topluluğu ile bu AMA’ya katılabilmek bizim için büyük bir onur!
Bilgili sorularınızla harikasınız. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Projeyle ilgilendiğinizi bilmek, hizmetimizi geliştirmek için bizim için büyük bir motivasyon.
Ayrıca, yürekten destek için Yönetici ekibine teşekkür etmek istiyoruz.
Size en iyisini diliyorum!
https://staking.trava.finance adresindeki ilk stake programımızı kaçırmayın
Projemiz hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve gelecekten en son haberleri kanallarımızda bulabilirsiniz????
Web sitesi: https://trava.finance/
Sohbet Grubu: https://t.me/trava_finance
Duyuru: https://t.me/trava_finance_official
Twitter: https://twitter.com/trava_finance
Medium: https://blog.trava.finance/

Thank you so much for having us today!
It’s a great honour for us to be able to participate in this AMA with KoinSaati – Sohbet ve Analiz Community!
You’re amazing with such insightful questions. We really appreciate it. Knowing you’re interested in the project is a huge motivation for us to improve our service.
We’d also like to thank the Admin team for whole-hearted support.
Wish you all the best!
Don’t miss our first staking program at: https://staking.trava.finance
You can find more information about our project and catch the latest news in the future at our channels
Website: https://trava.finance/
Group chat: https://t.me/trava_finance
Announcement: https://t.me/trava_finance_official
Twitter: https://twitter.com/trava_finance
Medium: https://blog.trava.finance/

 

LupoCrypto: Çok iyi bir AMA idi, tüm Trava ekibine ve özellikle Lam ve Minh’e soruları yanıtladıkları için çok teşekkür ederiz. Projenin başarısı için çok umutluyum yakından takip edeceğim.

That was really a great AMA, thanks to all Trava Finance team and especiall Minh and Lam for answering all the questions! I am quite hopeful towards this project’s success. Will follow it closely.

Lam: Lupo ve topluluk, tüm evsahipliğiniz ve sorularınız için teşekkürler!

Thank LupoCrypto for your hosting and all community for your great questions.

LupoCrypto: Benim için zevkti.

It was a pleasure.

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Lithium Finance

Lithium Finance (LITH), Halka Arz Satışını Genişleterek KuCoin’de IEO’yu Duyurdu

3 Ağustos 2021 Kriptopara Piyasası Genel Görünümü