in , , ,

TARS Protocol Ürün Müdürü Anthony Won ile AMA Etkinliği

TARS Protocol Ürün Müdürü Anthony Won, 10 Kasım 2022 Perşembe Türkiye saati ile 17.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Anthony Won, Head of Product of the TARS Protocol project, met with our community for the AMA event in the KoinSaati Telegram Group on Wednesday, November 10, 2022, at 17:00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Cryptor Hugo: Merhaba Anthony, AMA etkinliğimize hoş geldin. Nasılsın?

Hi Anthony, welcome to our AMA event. How are you?

Anthony Won: Merhaba arkadaşlar. Burada olmaktan oldukça heyecanlıyım. İyiyim sen nasılsın?

Hi guys, excited to be here. I’m doing good. How are you?

Cryptor Hugo: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Katılanlar için biraz kendinden bahseder misin?

I’m fine too, thank you for asking. Can you tell a little about yourself for those who participate?

Anthony Won: Evet, ben TARS Protokolü’nden Anthony ve TARS’ın ürün müdürüyüm. CDN ile ilgili algoritmik optimizasyondan sorumluydum, 2018’den beri dApps geliştiriyorum ve daha önce NFT, GameFi, SocialFi projelerinin geliştirilmesine yardımcı oldum.

Şu an için geliştirici ekibimizle birlikte TARS ürün geliştirmeden sorumluyum. Start-up olarak geliştirme ekibi için 7 takım arkadaşımız bulunuyor.

Yeah sure, I’m Anthony from TARS Protocol and the head of product at TARS. I was responsible for algorithmic optimization related to CDN and started developing dApps in 2018, and help develop NFT, GameFi, and SocialFi projects before.

For the moment I’m mainly in charge of TARS product development with our dev team. We have 7 teammates for the dev team as a startup.

Cryptor Hugo: Baya etkileyici! Teşekkürler. Şimdi sizin için de uygunsa AMA’mıza başlayabiliriz.

That is actually pretty cool! Thank you. Now we can start our AMA if it is okay for you.

S1- TARS Protocol projesinin ortaya çıkış hikayesini çok kısa sizden dinleyebilir miyiz?

Q1- Can you tell us the story of the emergence of the TARS Protocol project very briefly?

Anthony Won: TARS, kuruluşların ve bireylerin Web3 üzerinde kolayca iş yapmalarını ve finansı yönetmelerini sağlayan bir BaaS altyapısıdır. Web3 girişimlerinin/DAO’larının, zamana dayalı token hakları oluşturmalarına, sermaye artırmalarına, Personel Kimlik Doğrulayıcıları oluşturmalarına, etkilerini kanıtlamalarına ve hedef kitleye ulaşmalarına olanak tanıyan özel iş odaklı ve markalı portallar oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

Kripto pazarı büyüdükçe Web3 girişimlerinin/DAO’larının bazı acı noktaları olduğunu gördük:

1- Hedef kullanıcılara ulaşmak için kendilerini nasıl daha iyi gösterebilir, işlerini nasıl ortaya çıkarabilirler?

2- Etkilerini kanıtlamak için nasıl daha iyi farkındalık oluştururlar?

3- Çalışanları, topluluk üyeleri ve yatırımcıları için varlıkları, maaşları ve token haklarını nasıl yönetiyorlar?

4- Sahte kimlik kaynağı nedeniyle kullanıcıların dolandırılmalarını nasıl önlerler?

5- Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun işletmeyi aramaları için toplama platformları eksikliği vardır.

İşte bu yüzden yukarıdaki sorunlara çözüm olarak TARS Protokol’ünü kuruyoruz.

Kısacası, TARS protokolü, Web3’teki token dağıtımı, likidite havuzunun boşaltılması ve dolandırıcılık kaosundan güvenli bir sığınaktır.

TARS is a BaaS infrastructure enabling organizations and individuals to easily conduct business and manage finance on Web3. We aim to help Web3 startups/DAOs build dedicated business-focused and branded portals, which allow them to create time-based token vestings, raise capital, create Staff Authenticators, prove their influence and reach the target audience, in a trustless, automated, and decentralized way.

We found that there are some pain points of Web3 startups/DAOs happening as the crypto market grows:

1- How can they better display themselves, and reveal their business to reach target users?

2- How do they build better awareness to prove their influence?

3- How do they manage the assets, salaries, and token vestings for their employees, community members, and investors?

4- How do they avoid users being scammed due to the false identity source?

5- Moreover, there’s a lack of aggregation platforms for users to search the business that suits their needs.

That’s why we’re building TARS Protocol as the solution to the problems above.

So in short, the TARS protocol is the safe haven from the chaos of token distribution, rug pull, and impostors in Web3.

Cryptor Hugo: Teşekkür ederiz! İkinci sorumuz şu şekilde:

S2- TARS Protocol’ü incelediğimizde, önemli bir misyon yüklenmiş olan vizyoner bir proje olduğunu görüyoruz. Benzer projelere göre farklarınızdan veya artı yönlerinizden bahsedebilir misiniz?

Thank you! Here is our second question:

Q2- We all can see that TARS Protocol is a visionary project with a significant mission. Can you tell us about your differences and pros compared to similar projects?

Anthony Won: Güzel soru. TARS Protocol, Web3 için uyarlanmış ilk otomatik token yönetimi + güvenilir iş ilan panosu çözümüdür.

Şunlara odaklanıyoruz:
1- Token dağıtımını Excel’den akıllı sözleşmeye taşımak
2-Zincir üzerinde güvenilir bir adım destesi oluşturmak
3- Web3 organizasyonları için ölçeklenebilir bir BaaS araç seti oluşturmak

Buradan rakiplerimize karşı ne durumda olduğumuzu görebilirsiniz:

Temel olarak, rakipler henüz açılmamışken MVP’mizi (Minimum kullanılabilir ürün) şu anda hazır bulunduruyoruz. Bir web3 girişimi/DAO olarak, özel markalı portalı kolayca oluşturabilir ve TARS’ta BaaS ürünleriyle token’leri yönetebilirsiniz.

TARS Protocol is the first automated token management + trusted business billboard solution tailored for Web3.

We focus on:

1- Migrate token distribution from Excel to smart contract

2-Create a trusted pitch deck on chain

3- Build a scalable BaaS toolset for Web3 organizations

Basically, we have our MVP (Minimum available product) available right now while the competitors are not open. As a web3 startup/DAO, you can easily create the dedicated branded portal and manage the tokens with BaaS products at TARS.

Cryptor Hugo: Hedefleriniz doğrultusunda çok çalıştığınız belli. Cevabın için teşekkür ederiz

S3- TARS Protocol’un, On-chain çözümler sağlayan Web3 protokolü olduğunu görüyoruz. Bu özellikleri biraz daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz? Kullanıcı açısından ne gibi faydalar sağlayabileceğini öğrenmek isteriz.

It is obvious you are working very hard towards your goals! Thank you for your answer.

Q3- We also see that TARS Protocol is a Web3 protocol that provides on-chain solutions. Can you explain these features in a little more detail? We would like to know what benefits it can provide for the users.

Anthony Won: Teşekkürler. Tüm sektör oldukça zor bir dönemden geçiyor. Güveni geri getirmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor.

Yukarıda bahsettiğim gibi, her Web3 şirketi, bilgilerini, etkilerini ve iş kapsamlarını kolayca sunabilecekleri Space adında kişiselleştirilmiş bir markalı portal oluşturabilecektir.

Ayrıca TARS, aşağıdakileri içeren BaaS ürünleri sunmaktadır:
(1) Bağış toplama ve token satışları için Akıllı SAFT;
(2) Özel kilit açma programlarına göre token’ları ekiplere, yatırımcılara ve topluluk üyelerine dağıtmak için talepte bulunan;
(3) Kimlikleri doğrulamak için Personel Doğrulayıcı; ve dahası.

TARS, yatırımcıların ve çalışanların görüntülenen bilgilerini, token varlıklarını, vesting sürecini ve daha fazlasını yönetmeleri için kullanımı kolay bir gösterge panosu sağlar.

Müşterilerimiz çoğunlukla web3 girişimleri/DAO’lar olduğu için onların büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Aynı zamanda son kullanıcılar TARS’ta güvenli bir ortama sahip olacak.

Thanks. The whole industry is going through a very tough time. We should work hard to bring more trust back.

Yeah sure. As I mentioned above, each Web3 company will be able to create a personalized branded portal called Space, where they can easily present their information, influence, and business scopes.

Moreover, TARS offers BaaS products including (1) Smart SAFT for fundraising and token sales; (2) Claimer for distributing tokens to teams, investors, and community members, on custom unlock schedules; (3) Staff Authenticator for verifying identities; and more.

TARS provides an easy-to-use dashboard for investors and employees to manage their displayed information, token holdings, vesting progress, and more. Our clients are mainly web3 startups, DAOs, etc. So we focus on helping them to grow and succeed. At the same time, end-users will have a secure environment at TARS.

Ürünlerimizin anlaşılmasına yardımcı olabilecek bazı görseller paylaşmak istiyorum.

I’d like to share some pictures of our products which might be helpful for understanding.

Cryptor Hugo: Değinmenize sevindim, sıradaki sorumuz aslında TARS Space ile ilgili.

S4- TARS Protocol’ün kullanıcılar için en çok önem taşıyan, TARS Space hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? TARS kullanıcılarına ne gibi kolaylıklar sağlayacağını, proje için nasıl bir önemi olduğunu öğrenebilir miyiz?

I am glad you mentioned, our next question is actually about TARS Space.

Q4- Since it is the most important project for the users of TARS Protocol, can we get detailed information about TARS Space? Can you mention what kind of facilities TARS will provide to its users and what kind of importance it has for the project?

Anthony Won: TARS Space’i bir operasyon güvertesi olarak kullanabilirsiniz. İşte TARS’ta doğrulanan KoinSaati Space: http://tars.pro/space/KoinSaati

Örneğin, KoinSaati sahibi, portföyler/airdroplar için zamana dayalı token yetkilendirmeleri oluşturabilir, sermaye artırımı yapabilir, Staff Authenticator oluşturabilir, etkilerini kanıtlayabilir ve müşterileri güvenilir, otomatik ve merkeziyetsiz bir şekilde hedefine ulaşabilir.

Önümüzdeki hafta ustom Brand Portal Management Features (Özel Marka Portalı Yönetim Özellikleri) başlatmak üzereyiz. O zaman, KoinSaati on-chain ve güvenilir bir iş ilan panosu oluşturabilir. TARS’taki tüm işlemler kodlama gerektirmez. Ayrıca TARS akıllı sözleşmeleri certik & peckshield tarafından denetlenmiştir. Kullanım ortamının güvenliğini sağlarız.

You can use TARS Space as the operation deck. Here’s KoinSaati Space verified at TARS:
https://tars.pro/space/KoinSaati

For example, the KoinSaati owner can create time-based token vestings for the portfolios/airdrops, raise capital, create Staff Authenticators, prove their influence, and target clients, in a trustless, automated, and decentralized way.

We’re about to launch the Custom Brand Portal Management Features next week. At that time, KoinSaati can build an on-chain and trusted business billboard then. All operations at TARS is no coding required. Also, TARS smart contracts have been audited by certik & pecksheild. We ensure the safety of the use environment.

Cryptor Hugo: Sizinle iş birliği yapmak KoinSaati için bir zevk!

It is a pleasure for KoinSaati to cooperate with you!

S5- TARS Protocol’e ait olan token hakkında bilgi alabilir miyiz? Tokenomisi ve kullanıcılar için ne gibi faydaları olacağını anlatabilir misiniz?

Q5- Can you give us information about the TARS Protocol token? What should we know about its tokenomy and what benefits it will have for users?

Anthony Won: Ekolojiyi daha hızlı gelişmeye teşvik edecek şekilde etkinleştirmek için temel katalizör olarak $TARS token’larını sunuyoruz.

$TARS token’ları yardımcı programları şunları içerir:
Yönetim
TARS token sahipleri, TARS DAO’nun Ekosistem/Hazine tahsisleri, protokol tarafından toplanan platform ücretlerinin miktarı, geri alım ve yakma yüzdesi ve daha fazlası gibi ekosistem geliştirme ile ilgili yönetişim tekliflerine oy verebilir.

Ödeme
Platform ücretlerinin ödenmesinde TARS evrensel para birimi olarak kabul edilecektir. TARS hizmetlerinin ekosistemde benimsenmesi birim olarak TARS’ta fiyatlandırılacaktır. Şu anda, Alan oluşturma ve doğrulama gibi bazı başvuru ücretlerinden erken aşamalarda feragat edilmektedir.

Değer Tahakkuk
TARS Protokolü tarafından toplanan platform ücretlerinin bir kısmı, Alan oluşturma/doğrulama ücretleri, SAFT oluşturma/iptal ücretleri, Hak Sahibi oluşturma/iptal ücretleri, özel arayüz ücretleri, DPF’den gelen cezalar ve daha fazlası dahil olmak üzere TARS belirteçlerini geri almak ve yakmak için kullanılır.

Erişim
TARS, özel çiftlik havuzları, Soulbound Tokens (SBT), avatarlar, etkinlikler ve hizmetler gibi TARS ekosisteminin başka türlü kullanılamayan belirli bölümlerine erişim sağlar. TARS belirteçlerinin sahiplerine dayanarak, kullanıcılar katmanlı erişimin keyfini çıkarır.

Teşvik
TARS, TARS ekosistemine olumlu şekillerde katılan kullanıcılar için ana teşvik görevi görecek ve kullanıcıları TARS ekosistemine katkıda bulundukları için ödüllendirirken, ek ödüller talep edebilmeleri için TARS token’larını tutmaya teşvik edecek.

Geçen hafta seed round fundraising’e başladık. CEO’muz Paul esas olarak bu şeylerden sorumlu. Bununla ilgili daha fazla güncellemeyi resmi kanallarımızda paylaşacağız. Takipte kalın.

In order to activate the ecology to promote faster development, we bring $TARS tokens as the core catalyst.

$TARS tokens utilities are including:
Governance
TARS token holders can vote on TARS DAO’s governance proposals regarding ecosystem development, such as Ecosystem/ Treasury allocations, the amount of the platform fees collected by the protocol, buyback & burn percentage, and beyond.

Payment
TARS will be accepted as a universal currency in paying platform fees. The adoption of TARS services in the ecosystem will be priced in TARS as the unit. Currently, some application fees are waived during the early stages, such as Space creation and verification.

Value Accrual
A portion of the platform fees collected by TARS Protocol is used to buy back and burn TARS tokens, including Space creation/verification fees, SAFT creation/cancel fees, Claimer creation/cancel fees, custom interface charges, fines from DPF, and more.

Access
TARS provides access to certain parts of the TARS ecosystem that are otherwise unavailable, such as exclusive farm pools, minting Soulbound Tokens (SBT), avatars, events, and services. Based on the holdings of TARS tokens, users enjoy tiered access.

Incentive
TARS will act as the main incentive for users participating in the TARS ecosystem in positive ways and used to reward users for contributing to the TARS ecosystem while incentivizing them to hold TARS tokens so they can claim additional rewards.

And we just get started seed round fundraising last week. Our CEO Paul is mainly in charge of that stuff. We’ll share more updates regarding this on our official channels. Kindly stay tuned.

Cryptor Hugo: Açıklamaların için teşekkürler Anthony! Şimdi son soruma geçiyorum.

S6- TARS Protocol vizyonundan, geleceğe dönük planlarının neler olduğundan bahsedebilir misiniz?

Q6- Can you tell us about the vision of the TARS Protocol and what are its plans for the future?

Anthony Won: TARS, Web3 girişimlerin/DAO’larına büyümeleri ve başarılı olmaları için güç sağlama görevindedir. Nihai ortak vizyonumuz olarak, inşa ettiğimiz endüstrinin erişilemez altyapısına kesinlikle inanıyoruz: Web3’te Güven ve Etkiyi Yeniden Oluşturma.

Gelecekle ilgili detaylı bir plan yaptık. Aşağıdaki linklerden ayrıntılara ulaşabilirsiniz👇

https://docs.tars.pro/to-do-list

https://docs.tars.pro/roadmap

Yakın gelecekte ekibimiz; Ethereum, Polygon, Avalanche, BSC, Sui vb. gibi devasa ekosistemlerle daha fazla potansiyel ortaklık/ iş birliği kurmayı dört gözle bekliyor.

TARS is on a mission to power Web3 companies/DAOs to grow and succeed. We firmly believe in the inaccessible infrastructure of the industry that we are building, as our ultimate unanimous vision: Rebuild Trust and Influence on Web3.

We made a detailed plan for the future. You guys can find it out from the following links👇

To-do list:
https://docs.tars.pro/to-do-list

Roadmap:
https://docs.tars.pro/roadmap

For the near future, our team is looking forward to more potential partnerships/cooperations with huge ecosystems like Ethereum, Polygon, Avalanche, BSC, Sui, etc.

Cryptor Hugo: Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Anthony, şimdi sıra topluluğumuzda

Thank you so much for your answers Anthony, now it’s our community’s turn.

Jupiter: Projenizi finanse etmek ve yol haritası planlarınızı gerçekleştirmek için yeterli bütçeniz var mı? Aldığınız yatırımlardan bahseder misiniz? Yatırımcılar olarak buna çok önem veriyoruz.

Do you have enough budget to fund your project and fulfill your roadmap plans? Can you tell us about the investments you have received? As investors, we attach great importance to this.

Anthony Won: Evet, geçen hafta seed round fundraising’e başladık. Piyasa koşullarının korkunç olduğunu biliyoruz, ancak geliştirme için yeterli kaynağımız var. Bağış toplama, sürecimizi hızlandırabilir. Şimdiye kadar, bazı 1. seviye VC’lerle iletişim halindeyiz ve lütfen resmi kanallarımızı takip etmeye devam edin ve orada bağış toplama ilerlemesini paylaşacağız. Teşekkürler.

Yeah, we just started fundraising for seed last week. We know that the market condition is terrible but we have enough funds for development. Fundraising might speed up our progress. So far, we are in touch with some tier 1 VCs, and plz stay tuned on our official channels and we’ll share fundraising progress there. Thanks.

Muhammet Kutlu: Yakın gelecekte Tars Protocol’ü farklı zincirlerde görecek miyiz?

Will we see the Tars Protocol in different chains in the near future?

Evet, yakın gelecekte Sui, Aptos gibi EVM tabalı ve EVM tabanlı olmayan zincirleri destekleyeceğiz. Şimdilik Etherum, BNB Chain, Polygon’da yaşıyoruz. Zincirlerini güçlendireceğimiz ve onlardan da destek alacağımız ortaklıklar için devasa bir ekosistemle temas halindeyiz. Teşekkürler.

Yeah, we’ll support EVM and non-EVM chains like Sui, and Aptos, in the near future. We’ve lived on Ethereum, BNB chain, and Polygon for now. We’re in touch with some huge ecosystems for partnerships that we’ll power their chains and get support from them as well. Thanks.

Martin: Web3 platformları ile ilgili ana sorun, hiç kimsenin Web3 üzerindeki etkisini kanıtlayamamasıdır. TARS bu konuda nasıl yardımcı olacak?

The main issue with the Web3 Platform is that No-one can Prove their Influence on Web3,
How TARS will be helpful in this?

Anthony Won: Bu güzel bir soru. Web2’de, örneğin LinkedIn’de, etkinizi kanıtlamanın yolunun, saygın insanları sizin adınıza onaylamaya ve yorum yapmaya davet etmek olduğunu görürsünüz. Biz de benzer işlemleri Web3’te yapıyoruz:

Biz buna Proof-of-Influence (PoI) diyoruz. Proof-of-Influence (PoI), doğrulanmış kimliklere sahip kullanıcıların sosyal ilişkilerini kanıtlamalarına ve etkilerini merkeziyetsiz bir şekilde onaylamalarına olanak tanıyan ve çeşitli Social-Fi senaryolarına güç veren mekanizmadır. Teşekkürler.

This is a good one. You see, in Web2, LinkedIn for example, the way of proving your influence is by inviting reputable people to endorse and comment on your behalf. We do similar processing in the way on Web3 like TARS:

We call it Proof-of-influence (PoI). Proof-of-influence (PoI) is the mechanism that allows users with verified identities to prove their social relationships and endorse their influence in a decentralized manner, which powers various Social-Fi scenarios. Thanks.

Charlie: Herhangi bir ekosistem kimlik doğrulaması için neden “Staff Authenticator” doğrulaması gerçekleştirmeli? Bunun tüm projeler/topluluklar tarafından kullanılması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Why do you think “Staff Authentor” is needed to verify staff for any ecosystem? Do you think this should be used by all projects/communities?

Anthony Won: Bence evet. Kripto piyasasında her gün birçok sahtekar görüyoruz ve bunlar birçok dolandırıcılığa sebep oluyor. Staff Authenticator, dolandırıcılıklardan kaçınmak için insanları kesinlikle koruyabilir. Birçok büyük projede doğrulama sayfalarını zaten görüyoruz. Ancak yeni başlayanların kullanması için basit bir yöntem sunuyoruz. Teşekkürler.

Yeah, I think so. You see there are many impostors in crypto every day and they cause lots of scams. Staff Authenticator definitely can protect people to avoid scams from that. We already see that verified pages on many huge projects. But we provide a simple method for startups to use it. Thanks.

Sedat Karacan: Geliştiricilerin TARS ürünlerinden yararlanabilmeleri için ileri düzeyde teknik bilgiye ve yazılım deneyimine sahip olmaları gerekiyor mu? Yeni başlayan geliştiricilere eğitim desteği sağlıyor musunuz?

Do developers need to have advanced technical knowledge and software experience to benefit from TARS products? Do you provide educational support to developers who are just starting out?

Anthony Won: TARS’ta kodlama gerekmez. TARS Protocol tüm insanlara açıktır. Yine de ürünlerin kullanımı için herkese temel rehberlik sağlayacağız. Teşekkürler.

At TARS, no coding is required. TARS Protocol is open to all people. We will provide basic guidance for everyone to get started with the product. Thanks.

Cryptor Hugo: Bu güzel günde bizimle beraber olduğun için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak büyük bir zevkti ve umarım sizin ve ekibiniz için en iyisi olur!

Thank you for being with us on this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!

TARS Protocol hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://tars.pro/
Twitter: https://twitter.com/tarsprotocol
Telegram: https://t.me/tarsprotocol
Medium: https://blog.tars.pro/
Discord: https://discord.com/invite/tarsprotocol

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Başak Çetinbülüç tarafından yazıldı.

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi. KoinSaati içerik yazarı.

IBC Protokolünü Cosmos Dışına Taşıyan Blockchain Projesi: Polymer Labs Nedir?

Uniswap (UNI) Nasıl Stake Edilir?