in

Solrazr Eş-Kurucusu Sreekanth Kalapur ile AMA Etkinliği

???????? Solrazr projesi eş-kurucusu Sreekanth Kalapur 14 Eylül 2021 Salı Türkiye saati ile 19.00’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

???????? Sreekanth Kalapur, co-founder of Solrazr project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Tuesday, September 14, 2021 at 19.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Şimşek Vombat: ???????? Merhaba Arkadaşlar,
Solrazr projesi eş-kurucusu Sreekanth Kalapur AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Sreekanth, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Sreekanth, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1437369212377477121 ) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ,https://twitter.com/Braatuu , https://twitter.com/Solrazr_App ve https://twitter.com/_skalapur hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

???????? Hello Friends,
Sreekanth Kalapur, co-founder of Solrazr project is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Sreekanth, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Moonbeam project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Sreekanth answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Sreekanth will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1437369212377477121 ) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/Braatuu , https://twitter.com/Solrazr_App and https://twitter.com/_skalapur Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Şimşek Vombat: S1- ???????? Solrazr Projesinin ortaya çıkış hikayesini sizden duymak isteriz? Bize kısaca bahsedebilir misiniz?

Q1- ???????? We’d love to hear from you about the origin story of Project Solrazr? Can you tell us briefly?

Sreekanth Kalapur: Kesinlikle. Her iki kurucu ortak da (Vijay ve ben) 2017’den beri kriptoda aktif yatırımcılarız, ancak DeFi’nin devreye girdiği 2020’de işi ciddiye aldık. İlk olarak bu yıl Şubat ayında Ethereum’da bir launchpad oluşturmaya başladık, ancak milyonlarca perakende yatırımcıyı desteklemek için ihtiyaçlarımıza göre ölçeklenmediğini ve işlem maliyetlerinin son derece yüksek olduğunu hızlıca fark ettik. Hızlı bir şekilde Solana üzerinde inşa etmeye başladık. Böylece SolRazr olduk.

Yol boyunca Solana’nın yeterli geliştirici desteğine ve aracına sahip olmadığını da fark ettik. Solana üzerine inşa etmek de Ethereum’dan çok daha zor. Zaten projelerin sermaye artırmasına yardımcı olduğumuzdan, geliştirici araçlarıyla Solana üzerinde daha hızlı inşa etmelerine de yardımcı olmaya karar verdik.

Absolutely. Both the co-founders (Vijay and I) have been active investors in crypto since 2017 but we became serious about the use cases of crypto in 2020 when DeFi came into the foray. We started building a launchpad on Ethereum first back in Feb this year but quickly realised that it won’t scale to our needs and transaction costs are extremely high in order to support millions of retail investors. We quickly pivoted to building on Solana. That’s how we became SolRazr.

We also realised along the way that Solana doesn’t have enough developer support and tools. Building on Solana is much harder than Ethereum too. Since we are already helping projects raise capital, we also decided to help them build faster on Solana with developer tools.

Solrazr

Şimşek Vombat: S2- ???????? Solrazr, son günlerde oldukça konuşulan Solana ağı üzerine kurulu ilgi çekici bir proje olarak gözümüze çarpıyor. Neden Solana ağını tercih ettiğinizi açıklayabilir misiniz?

Q2- ???????? Solrazr stands out as an interesting project built on the Solana network, which has been talked about a lot lately. Can you explain why you prefer the Solana network?

Sreekanth Kalapur: Solana en hızlı blok zinciridir ve aynı zamanda en hızlı büyüyen ağdır. TVL, bir yıldan az bir sürede 10 milyar doları aştı. Solana, ihmal edilebilir işlem maliyetlerinde 75k qps’ye kadar destekleyebilir ve blok süresi 1 saniyenin altındadır. Solana tarafından desteklenen bir launchpad inşa etmek, projelerin yıldırım hızında sermaye artırmasına ve topluluğun pahalı işlem ücretleri olmadan projelere katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca, Defı ve Nft’leri inşa eden birçok geliştiricinin solana’ya taşınmaya başladığını ve devasa ağ efektleri getirdiğini fark ettik.

Solana’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde Ethereum’a en yakın rakip olacağına ve bu alandaki ilk kuruculardan biri olacağımıza inanıyoruz ????

Solana is the fastest blockchain and is also the fastest-growing network. TVL crossed $10B in less than a year. Solana can support up to 75k qps at negligible transaction costs and block time is sub-second. Building a launchpad powered by Solana will help projects raise capital at lightning speed and help the community contribute to projects without expensive transaction fees.

We also noticed that a lot of developers building DeFi and NFTs have started moving to Solana bringing massive network effects.

We believe Solana will become the closest competitor to Ethereum in the next few years and we will be one of the early builders in this space ????

Solrazr

Şimşek Vombat: S3- ???????? Solana ağı üzerinde yükselen Solrazr Projesinin, Solana ağına veya tüm kripto dünyasına yapacağı katkılar ve sağlayacağı çözümler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

Q3- ???????? What can you tell us about the contributions and solutions that the Solrazr Project, which rises on the Solana network, will make to the Solana network or the entire crypto world?

Sreekanth Kalapur: Günümüzde perakende yatırımcıları, en hızlı büyüyen ağ olan Solana üzerine inşa edilen yeni nesil fikirlerin ve projelerin erken büyüme aşamasının desteklenmesi ve bir parçası olma konusunda giderek artan bir zorlukla karşı karşıya. SolRazr, adil ve merkeziyetsiz pay yoluyla projelere erişim sağlayarak bu sorunu çözmektedir. Ayrıca, projelere ve geliştiricilere, uzun vadeli destek için güçlü topluluklar oluşturma ve oluşturma konusunda yardımcı oluyoruz. Bu, Solana ekosistemine fayda sağlayacak ve organik büyümeye yardımcı olacaktır.

Ayrıca birçok geliştiricinin kaynak ve geliştirici araçlarının eksikliğinden şikayet ettiğini duyduk. Bu boşluğu da doldurmayı planlıyoruz. Solana’nın Alchemy’si olmak istiyoruz.

Retail investors today face a growing challenge when it comes to supporting and becoming a part of the early growth phase of the next-gen ideas and projects built on the fastest growing network — Solana. SolRazr solves this problem by providing access to projects through fair and decentralised allocations. We also help projects & developers in building and forging strong communities for long-term support. This will benefit Solana ecosystem and helps with organic growth.

We also heard a lot of developers complain about lack of resources and developer tools. We plan to fill this gap too. We want to become Alchemy for Solana.

Şimşek Vombat: S4- ???????? Solrazr’ın piyasada aynı hizmeti sunan benzer projelere göre artı yönlerinden bahsedebilir misiniz?

Q4- ???????? Can you talk about the advantages of Solrazr compared to similar projects that offer the same service in the market?

Sreekanth Kalapur: Her şeyden önce, tüm launchpadler ile karşılaştırıldığında SolRazr, Solana tarafından desteklendiği için kullanımı en hızlı ve en ucuz olanlardan biri olacak ????

Ek olarak, bugün başka hiçbir launchpadin yapmadığı NFT’leri kullanan pay modellerinde de yenilikler yapıyoruz. NFT’leri kullanarak adil ve gerçekten merkeziyetsiz paylara izin veriyoruz, ancak daha da önemlisi, NFT’ler takas edilebilir, böylece paysız herkese hediye edilebilir veya devredilebilir. NFT’ler ile paylar için ikincil bir pazar yaratıyoruz.

First of all, compared to all launchpads out there, SolRazr will be one of the fastest and cheapest to use because it is powered by Solana ????

Additionally, we are also innovating on the allocation models using NFTs that no other launchpad is doing today. Using NFTs, we allow fair and truly decentralised allocations but more importantly, NFTs can be tradable so your allocation can be gifted or transferred to anyone. With NFTs, we are creating a secondary market for allocations.

Solrazr

Şimşek Vombat: S5- ???????? Solana’nın 2021 yılı içindeki inanılmaz performansına şahit olduk. Solrazr projesinin de bu rüzgarı arkasına alarak ilerleme sağlayacağını düşünüyor musunuz?

Q5- ???????? We witnessed Solana’s incredible performance in 2021. Do you think the Solrazr project will make progress by taking this wind behind it?

Sreekanth Kalapur: Kesinlikle. Solana, TVL’lerini bu kadar kısa bir sürede 10 milyar doların üzerinde rekor seviyeye çıkarmayı başardı ve bunun üzerine 500’den fazla proje inşa ediliyor. SolRazr bu büyüyen ekosistemden faydalanacak ve biz her şeyin merkezindeyiz – geliştiriciler ve topluluk olarak. Launchpad ve geliştirici araçları gibi ürünler sunarak, DeFi ve NFT’ler gibi anlatılara karşı gerçekten agnostik hale geliyoruz. Solana büyümeye devam ettiği sürece büyümeden yararlanmaya ve büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Absolutely. Solana has managed to grow their TVL to a record $10B+ in such a short period of time and more than 500+ projects are being built on it. SolRazr is going to tap into this growing ecosystem and we are at the centre of it all – developers & community. By offering products like Launchpad and developer tools, we become truly agnostic to narratives like DeFi and NFTs. As long as Solana continues to grow, we will continue to benefit from the growth as well as contribute back to the growth.

Solrazr

Şimşek Vombat: S6- ???????? Solrazr tokenine sahip olan kullanıcılar için bir teşvik ya da ödül programınız olacak mı? Kullanıcılara ne tür avantajlar sağlayabilirsiniz?

Q6- ???????? Will you have an incentive or rewards program for users who own the Solrazr Token? What kind of benefits are you providing to the users?

Sreekanth Kalapur: SolRazr tokeni “SOLR”, platformumuzun kullanımının merkezinde yer alır. SOLR token sahipleri tokenlarını stake edebilir ve projeler için pay kazanabilir. paylarını ikincil piyasa aracılığıyla takas edebilir veya başkalarına devredebilirler, böylece SOLR tokenları için daha fazla değer yaratırlar çünkü paylar yalnızca tokenları stake ederek kazanılabilir. Hangisinin daha büyük pay kazanabileceğine ve IDO havuzlarının daha büyük yüzdesine erişebileceğine bağlı olarak çeşitli seviyelerimiz var.

Ayrıca yield üretimi (likidite madenciliği) gibi ek teşvikler de düşünüyoruz.

SolRazr token “SOLR” is central to the utility of our platform. SOLR token holders can stake their tokens and earn allocations for projects. They can trade or transfer their allocations to others through secondary market, thus creating more value for the SOLR tokens because allocations can be earned only by staking the tokens. We have various tiers based on which one can earn bigger allocations and get access to bigger % of the IDO pools.

We are also thinking of additional incentives like yield generation (liquidity mining).

Solrazr

Şimşek Vombat: S7- ???????? Solrazr gelecek planlarınız hakkında bizlere ve takipçilerinize vereceğiniz yeni haberler veya sürprizler olacak mı?

Q7- ???????? Will there be any new news or surprises that you will announce to us and to your followers about Solrazr future plans?

Sreekanth Kalapur: Büyük planlarımız var. Şimdilik söyleyebileceğim tek şey ise bizi sosyal medyadan takip edin ve bizi izlemeye devam edin 🙂

We have big plans. All I can say now is, follow us on social media and stay tuned 🙂

???????? Tüm cevaplarınız için teşekkürler! Son sorumuzu sormuş olduk.
Şimdi sohbeti 5 dakika açacağız ve topluluğun sorularını sormasına izin vereceğiz.
Türkçe sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplayacaksınız. İngilizce konuşan üyelerimizi sorularını İngilizce sormaya şiddetle teşvik ediyoruz.

Başka AMA etkinliklerinden ve kullanıcılardan kopyalanan sorulara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir!

???????? Thanks for all of your answers! That was our final question.
Now we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions.
Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to cherrypick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

People who ask questions that asked before in different AMA’s or by different members will be banned immediately!

Satish: Hepimizin bu ekosistemdeki Ethereumun yeteneklerini ve sadece trafik sorununu bildiğimiz için, birçok yeni Proje ondan uzak duruyor, Önümüzdeki zamanlarda bu Sorun giderilmezse ve Ağ ücreti çok düşerse ne olacak, ethereumu nasıl göreceksiniz/yorumlayacaksınız?
Lütfen görüşünüzü belirtin?
Ayrıca bundan sonra ethereum & Solana Platformunu nasıl karşılaştıracaksınız?

As we all know the Ethreum capability in this ecosystem & only its because of its Congestion issue, Many new Projects are staying away from it, What will happen if in coming times this Issue is fixed & Network fee comes very low, How will you see the Ethereum platform then?
Please give your view?
Also, After this, How will you compare ethereum & Solana Platform?

Sreekanth Kalapur: Haklı bir soru. Ethereum en büyük ağ etkilerine sahiptir ve ilk programlanabilir blok zinciridir. Solana’nın Ethereum’dan tüm pazar payını alıp alamayacağını söyleyemem ama Solana’nın önümüzdeki yıllarda pazarın en büyük parçasına sahip olacağından çok eminim. Ethereum gelecek yıl PoS’a geçecek, sadece bekleyip işlerin nasıl olacağını izleyebiliriz.

Valid question. Ethereum has the biggest network effects, being the first programmable blockchain. I can’t say whether Solana can take over entire market share from Ethereum but I am very confident that Solana will have the biggest chunk of the market in the coming years. Ethereum is set to move to PoS sometime next year, we can only wait and watch how things will be.

Milex: SolRazr projesi Hindistan’dan olduğu için, Hint Topluluğu ve geliştiriciler için proje neler planladı?

As SolRazr project is from India, What has project planned for indian Community & developers?

Sreekanth Kalapur: SolRazr, yakın zamanda sonuçlanan Solana India hackathon’unun jüri heyetinin bir parçasıydı. Hint geliştirici ekosistemiyle çok yakın çalışmak ve yetenekleri beslemek istiyoruz. Hindistan’ın Solana için en büyük geliştirici topluluğu haline gelmesine yardımcı olmak istiyoruz.

SolRazr was part of the judging panel for the recently concluded Solana India hackathon. We want to work very very closely with the Indian developer ecosystem and nurture the talent. We want to help India become the biggest developer community for Solana.

Ashwini: SolRazr’ın pay modeli için “NFT’leri” kullandığını görmek çok ilginç. Bunun gerçekte nasıl çalıştığını söyleyebilir misiniz?

Its very Intersting to see that SolRazr is using “NFTs” for its allocation model, Can You tell me how does it actually works?

Sreekanth Kalapur: Bununla ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Bu sorunu nasıl çözdüğümüzü paylaşmaya çok hevesliyiz.

More details on this will be shared over the coming days. We are very keen to share how we are solving this problem.

Yujeong: Ortaklıkların önemi, ortaklıklar geliştirme sürecinde SolRazr’a nasıl yardımcı olacak? Yatırımcılar, bir projenin uzun vadeli gelişiminde kullanıcılar için genellikle sağlam bir dayanak noktasıdır, bu nedenle, aldığınız saygın ve önde gelen yatırımcılardan birini adlandırabilir misiniz?

The importance of partnerships, how will partners help SolRazr in the development process? Investors are often a solid fulcrum for users in the long-term development of a project, so can you name one of the reputable and prominent investors that you are receiving?

Sreekanth Kalapur: Polkastarter’ın başarısının arkasında olan aynı ekip tarafından destekleniyoruz. Yani evet, bizi destekleyen ve uzun vadede bizi desteklemeye istekli harika ekiplerimiz ve insanlarımız var.

We are backed by the same team that was behind the success of Polkastarter. So yes, we have great teams and people backing us and willing to support us in the long term.

Mitchel: Solrazr Güvenlik Denetimi Kudelski tarafından mı sağlanıyor, bu doğru mu?

Is Solrazr Security Audit by Kudelski Its Really True?

Sreekanth Kalapur: Evet, rapor web sitemizde mevcut.

Yes, the report is available on our website.

Şimşek Vombat: Harika bir AMA’ydı. Tüm cevaplarınız ve açıklamalarınız için teşekkür ederim.

That was a great AMA. Thank you for all your answers and explanations. 

Sreekanth Kalapur: Beni davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ve tüm topluluğa teşekkürler. SolRazr’ın hepinizden alabileceği tüm sevgi ve destek çok değerli

Thank you again for inviting me. And thanks to the entire community. Appreciate all the love and support SolRazr can get from you all.

Website: https://solrazr.com/
Twitter: https://twitter.com/Solrazr_App
Telegram: https://t.me/solrazr_app

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Cardano’nun (ADA) Kurucusu Charles Hoskinson’dan Önemli Açıklamalar

Bitcoin, Çevre

2021’in 3. Çeyreğinde Bitcoin Enerji Tüketimi, 2020’nin Tamamından Fazla