in

Schrödinger’in Bitcoin’i

Schrödinger’in kedisi, kuantum mekaniğinde bir kuantum süperpozisyon paradoksunu gösteren bir düşünce deneyidir.

Kuantum süperpozisyonu, geçerli bir kuantum durumu oluşturmak için herhangi iki veya daha fazla kuantum durumunun birbirine eklenebileceğini, aynı zamanda her kuantum durumunun iki veya daha fazla farklı durumun toplamı olarak temsil edilebileceğini belirtir.

Değiştirilebilirlik açısından, Bitcoin kuantum durumundadır. Bitcoin hem değiştirilebilir hem de değil. Tüm Bitcoin, tüm öznitelik setlerini geri kalanıyla paylaşır, ancak birçok harcanmamış işlem zaman içinde aynı yolu izlemez (Eski adresler yakın gelecekteki bloklarda harcanabilir, bu nedenle onlar da takas edilebilir ve benzersiz bir işlem geçmişine sahiptir).

Bitcoin, her biri birbiriyle değiştirilebilir olduğu ölçüde değiştirilebilir, yani benim 1000 satoshim ve sizin 1000 satoshiniz aynı Bitcoin özelliklerini paylaşır ve hepsi harcanabilir. İnsanların özel anahtarlarına erişimi olsun ya da olmasın, Bitcoin protokollerini kaybetmez. Kayıp özel anahtarların bulunma olasılığı sıfıra yakın olsa da, sıfır değildir, işlevsel, sosyal veya ekonomik olarak bile, kayıp paralar masanın dışındaymış gibi davranabiliriz.

Her harcanmamış işlemin defter geçmişi benzersizdir. Aynı adrese gönderilen aynı bloktan bakire paralar bir ve aynıdır. Ancak aynı zamanda, harcanmamış her Bitcoin, sonraki bloklarda birkaç ve toplu geçmişe sahip olmak için hazırlanır. Bu şekilde Bitcoin, durumların kuantum bir süperpozisyonunda var olur: harcanmamış/harcanmış. Bazı coinler hiç hareket etmemiş olsa bile, kayıp anahtarların bulunması son derece düşük olsa bile, kimse hiçbir coinin asla hareket etmeyeceğini söyleyemez.

Bitcoin

Geçmişlerine göre bir premium fiyatla veya indirimle sunulan Bitcoin olacaktır. KYC olmayan Bitcoin’lerde veya yeni basılmış Bitcoin’de zaten bir premium fiyat var. Örneğin birçoğu, ilk kez doğrudan bir Satoshi cüzdanından hareket eden coinler için kesinlikle fazladan ödeyecektir.

Bitcoin’in çoğu uykuda. Günlük 150,000 BTC’lik cömert bir toplam işlem değeri, ağda her gün hareket eden 21,000,000 BTC toplam arzının %0.714286’sıdır. Bitcoin’inizin hodl için inşa edildiğini söyleyebilirsiniz.

Elbette hiç hareket etmeyen coinler var. Çoğu, değişen sürelerde hareket etmedi. Bu 150,000 BTC değerindeki günlük işlemlerin bir kısmı, tarihlerini 24 saat içinde deftere birkaç kez genişleten aynı coinlerdir. Yani bir yanda aktivite ve işlem geçmişiyle hayatı kanıtlayan Bitcoin var, diğer yanda ise hareketsiz bir ağ gözlemliyorsunuz. Aktivite ve hareketsizliğin süperpozisyonu.

Kuantum süperpozisyonunda, bir atom veya foton gibi bir kuantum sistemi, farklı olası sonuçlara karşılık gelen çoklu durumların bir kombinasyonu olarak var olabilir. Schrödinger’in kedisi deneyinde, varsayımsal bir kedi, meydana gelebilecek veya gelmeyebilecek atom altı olayların bir sonucu olarak aynı anda hem canlı hem de ölü olarak kabul edilebilir. Deney, Erwin Schrödinger’in 1935’te Albert Einstein ile yaptığı bir konuşmanın sonucuydu.

Bazı yönlerden, Bitcoin’imiz, defteri kontrol ettiğimizde harcanmış veya harcanmamış olarak çöken, birden fazla durumun bir kombinasyonu olarak var olur.

Bitcoin’imizi soğuk cüzdanımıza göndermek ne anlama geliyor? Bu, özel anahtarlarımızın gizli kalacağı veya en azından Bitcoin’imizin yetim ve uykuda kalacağına dair rasyonel veya mantıksız bir inancımız olduğu anlamına gelir.

Bitcoin

Bitcoin’imizin harcanmamış kalabileceğine dair bize daha fazla inanç sağlayacak birçok akıllı çözüm var. Bununla birlikte, bu, Bitcoin’in defterde yeni bir yere atanması gereken doğuştan gelen yeteneği reddetmek için hiçbir şey yapmaz. Bu şekilde Bitcoin değiştirilebilir, işlem için hazır, ancak çoğu atıl durumda, yalnızca uzay ve zaman boyunca değer depoları olarak var oluyor (Bitcoin’in kendisi elbette ona kattığımız değer hakkında hiçbir şey bilmiyor).

Başka bir şekilde ifade edecek olursak, Bitcoin hem parçacık hem de dalga olarak var olur. Bitcoin blokları zamanla daha kararlı hale gelir, daha çok uykuya teslim olur. Bu metaforda parçacıklar olacaktır. Ama zaman zinciri giderek büyüyor. Dinamik bir dalgadır. Bitcoin’i genellikle bir jeton, sanal olarak ve hatta bazı durumlarda fiziksel olarak somutlaştırılan bir parçacık olarak tasavvur ediyor ve konuşuyoruz, ancak Bitcoin aynı zamanda sadece genişleyen bir defter durumudur.

Schrödinger’in kedisi deneyinin ortaya çıktığı ilgili bir teori var. Bu teori, bir kuantum sisteminin dış dünya ile etkileşime girene veya dış dünya tarafından gözlemlenene kadar süperpozisyonda kaldığını belirten Kopenhag Yorumu olarak adlandırılır. Sistem gözlemlendiğinde, olası dalga parçacık durumlarından birine veya diğerine çöker. Schrödinger, Einstein ile deneyi hakkında yazdığı mektupta, kuantum mekaniğinin saçmalığını göstermede yararlı olduğunu kabul etti. Ancak bugün birçok fizikçi, deneyi kuantum mekaniğinin karmaşık doğasının oldukça gerçek bir örneği olarak kabul ediyor.

Bitcoin toplam arzının %0,714286’sının herhangi bir günde hareket ettiğine dair cömert tahmini tekrar ele alalım, bunlar etkileşime giren Bitcoin’ler. Bu işlemler bir anda doğrulanır veya geçersiz kılınır, ancak her durumda bunları ölçmek ve dağıtmak veya bloklardan atmak için enerji harcanmaktadır. Bunlar, ağ olarak belirli bir süre boyunca bir düzeyde etkileşime girdiğimiz coinlerdir. Böylece, süperpozisyonda hem harcanmış hem de harcanmamış durumuna düştüler. Soru, zincirin geri kalanının süperpozisyonda olup olmadığı ve ne ölçüde olduğudur.

Harcanmamış Bitcoin hakkındaki bilgileri değiştirmeden çoğaltabilmemize ve aslında şu anda mempool’daki bir bloğa harcanmadıklarını veya ayrılmadıklarını doğrulayabilmemize rağmen, bu onlarla etkileşim kurmakla aynı şey değildir. Öyleyse soru şu: Herhangi bir anda harcanmamış Bitcoin ve zaman zincirinin büyük çoğunluğu bir süperpozisyon durumunda mı?

Schrödinger

Schrödinger’in kendi sözleriyle: “Kişi oldukça gülünç vakalar bile kurabilir. Çelikten bir oda içerisinde bir kedi olduğunu düşünün. Ayrıca oda içerisinde bir Geiger sayacı (radyokatif parçacıkları tespit eden bir araç) ile çok az bir miktar radyoaktif madde bulunmaktadır. Bu madde o kadar küçüktür ki, muhtemelen 1 saat içerisinde atomları yarılanacaktır ve ışıma yapacaktır. Ancak eşit olasılıkla bu madde 1 saat içerisinde hiçbir ışıma yapmayacaktır. Eğer ki ışıma yaparsa, Geiger sayacının tüpü boşalacak ve bir çekicin hareketini tetikleyecektir. Bu çekiç, ufak bir hidrosiyanik asit tüpünü parçalayacaktır. Eğer ki birisi tüm sistemi kendi başına 1 saat boyunca bırakacak olursa, eğer ki bu süreçte hiçbir ışıma meydana gelmezse kedi halen hayatta olacaktır. Bu sistemin psi-fonksiyonu, kedinin hayatta olması ile ölü olması (ifademi bağışlayın) durumlarını karışık halde ve eşit parçalarda olacak şekilde tanımlayacaktır.”

Bu kutudaki yaşayan ve ölü kediyi bir Bitcoin imzalama cihazı ve bir node ile değiştirin. İmzalama cihazı ve node, internete bağlanır bağlanmaz 100 sats ( ve nispeten yüksek bir fee) için bir işlem yayınlayacaktır. Bunu yapıp yapmaması şuna bağlıdır: Bir Geiger sayacında, çok küçük bir parça radyoaktif madde vardır, o kadar küçüktür ki, belki bir saat içinde atomlardan biri bozunur, ama aynı zamanda, eşit olasılıkla, belki de bozunmaz; Bu gerçekleşirse, sayaç tüpü boşalır ve bir röle aracılığıyla node’u çevrimiçi duruma getiren bir anahtarı çevirir.

Schrödinger şöyle devam ediyor: “Bu, normalde atomik düzeyde bulunan belirsizlik durumunun makroskopik bir belirsizliğe dönüştüğü tipik bir örnektir. Bu durum, yalnızca doğrudan gözlem ile anlaşılabilir. İşte bu nedenle gerçekliği temsil eden ‘bulanık modeli’ saf bir şekilde hemen kabul etmemeliyiz. İçerisinde açık olmayan ya da çelişkili hiçbir şey bulunmamaktadır. Titrek veya odaklanmamış bir fotoğraf ile bulutların ve sis dumanlarının çekildiği bir fotoğraf arasında fark vardır.”

Bu deneyin bir yorumu, kutu kapalıyken, sistemin aynı anda bozunmamış çekirdek / harcanmamış Bitcoin ve çürümüş çekirdek / harcanmış Bitcoin durumlarının bir süperpozisyonunda var olmasıdır. Orijinal deneyde, yalnızca kutu açılıp bir gözlem yapıldığında dalga fonksiyonu şu veya bu duruma çöker.

Bitcoin

Dağıtılmış Bitcoin ağımızda gözlem noktası çoktur ve coğrafi olarak bağımsızdır. Schrödinger’in deneyi şu soruyu ortaya koyuyor: “Bir kuantum sistemi, durumların üst üste binmesi olarak var olmayı ne zaman durdurur ve biri ya da diğeri olur?” Ayrıca, bu mikroskobik kuantum durumlarının gözlemlenebilir evrenimizin daha geniş kapsamını nasıl belirlediğini de gösterir.

İnsan deneyimimiz, aynı anda hem canlı hem ölü ya da başka bir durumda olamayacağımızı öneriyor, ancak deney bir kişinin olabileceğini ve olduğunu gösteriyor. Bitcoin defterinin durumu harici bir gözlemci gerektiriyor mu?

Schrödinger’in saçma deneyine cevaben Einstein şöyle yazmıştı: “Laue dışında, eğer dürüst olursak, kimsenin gerçeklik varsayımının etrafından dolaşamayacağını gören tek çağdaş fizikçisin. Çoğu, gerçeklikle – deneysel olarak kurulmuş olandan bağımsız bir şey olarak gerçeklikle – ne tür bir riskli oyun oynadıklarını basitçe görmüyorlar. [. . .] Hiç kimse, kedinin varlığının veya yokluğunun gözlem eyleminden bağımsız bir şey olduğundan şüphe etmez.”

Kuantum mekaniğinin çok-dünyalı yorumunda, gözlem özel bir süreç değildir. Aksine, hem harcanmış hem de harcanmamış coinler, birbirlerinden uyumsuz durumlarda olsalar da, deneyden sonra da devam edecektir. Bu, bir gözlemcinin cüzdanının harcanmamış 100 satoshi’ye sahip olmaya devam ettiğini ve ayrıca bir gözlemcinin cüzdanını boş bulduğu ve Bitcoin’lerini harcadığı bir evren olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, bu evrenlerin birbirleriyle hiçbir iletişimi veya etkili bir etkileşimi yoktur. Kutuyu açarak, bir gözlemcinin durumu, kedinin durumuna ya da bizim durumumuzda zaman zincirinin durumuna karışır ve ona karşılık gelir.

Kuantum uyumsuzluğunun bu mekanizmaları, tutarlı geçmişler olarak bilinen şeyi üretenlerle aynıdır. Eşevresizlik, diğer durumu gözlemlememizi engeller. Örneğin, bu teoride, arabanız bu sabah çalışmış olabilir, ancak başka bir durumda, başka bir evrende de çalışmadı, ancak arabasının çalışmadığı kendi durumunuzla iletişim kurmanın hiçbir yolu yok.

Bu tür bölünmüş gerçeklikler ve üst üste bindirilmiş durumlar, mutlak sıfıra yakın soğutulduğunda fotonlarla elde edilmiştir. Bir berilyum iyonu da üst üste bindirilmiş halde tutulmuştur. Grip virüsü ve bakteri için bu türden deneyler önerilmiştir. Kuantum hesaplamada, birkaç kübit, aynı anda hem 0 hem de 1’in üst üste bindirilmiş bir durumuna ulaştı.

Bitcoin’in çok dünyalı yorumu, birden fazla zaman zinciri geçmişinin var olduğunu, ancak birbirlerini etkilemediğini söyler. Çünkü eğer öyle olsaydı, birbirine karışır ve tek bir tarih oluşturmak için birleşirdi. Bitcoin’i deneyimledikten sonra, karışık hale gelirsiniz. Şu ya da bu şekilde bu tek tarih üzerinde anlaşmış olursunuz.

Eşevresizlik, Bitcoin’in başarısız olduğu veya bizim onu bulamadığımız diğer dünyayı görmemizi engeller.

Kaynak: Bitcoin Magazine

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Bitcoin, kripto para

Bitcoin Tamam mı, Devam mı? | BTC Teknik Analizi

Temel Analiz

Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) Teknik Analizi | 25 Ekim 2021