içinde

Savage Projesi CEO’su Luke Neumann ile AMA Etkinliği

Savage projesi CEO’su Luke Neumann, 8 Aralık 2021 Çarşamba Türkiye saati ile 20.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Luke Neumann, CEO of Savage project, met with our commnity for the AMA event in KoinSaati Telegram Group on Wednesday December 8,2021 at 20:00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want read the details.

Junior Eeve: Herkese merhaba 👋🏼 Bu akşam SAVAGE CEO’su Luke Neumann’ı ağırlayacağız. Luke sizi burada görmekten heyecan duyuyoruz, nasılsın?

Hello everyone 👋🏼 This evening we will be hosting CEO of SAVAGE, Luke Neumann. Luke we are excited to have you here, how are you doing?

Luke: Çok iyiyim Junior Eeve, sen nasılsın? KoinSaati topluluğuyla burada olmaktan heyecan duyuyorum!

I’m great Junior Eevee, how are you? Excited to be here with the KoinSaati community!

Junior Eeve: Teşekkürler. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Topluluğumuz için kendinizi tanıtmak ister misiniz?

Thank you. I’m happy to host you here. Would you like to introduce yourself for our community?

Luke: Tabii ki! Amazon, Samsung, TCL, Adobe, Panasonic ve daha birçok büyük marka için son on yıldır film yapımcısı olarak çalıştım. Şu anda 143.000’den fazla abonesi olan SAVAGE YouTube kanalını kurdum ve şimdi o dünyadaki her şeyi blokzinciri dünyasına birleştiriyoruz!

Sure! I have worked as a filmmaker for the past decade for major brands like Amazon, Samsung, TCL, Adobe, Panasonic and many more. I created the SAVAGE YouTube channel which currently has over 143,000 subscribers and now we are merging everything from that world into the blockchain world!

Junior Eeve: Heyecan verici 👀 Topluluğumuz sizinle ve SAVAGE ile tanışmayı dört gözle bekliyor. Hazırsanız başlayalım mı?

Exciting 👀 Our community is looking forward to meet with you and SAVAGE. Let’s start if you are ready?

Luke: Hazırım!

Ready!

Junior Eeve: Merhaba Arkadaşlar,

SAVAGE projesi CEO’su Luke Neumann, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber. Luke, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:

⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuğumuz, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak. Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1468199557586640901) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/thesavageapp hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,

Luke Neumann, CEO of SAVAGE is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event. Luke, thank you for accepting our invitation to answer the questions about SAVAGE!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After Luke answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Luke will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1468199557586640901) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/thesavageapp Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Junior Eeve: S1-Savage adının nasıl ortaya çıktığı ve projenin neyi amaçladığını bize kısaca anlatır mısın?

Q1- Could you briefly tell us how did you come up with the idea of naming the project “Savage” and what is the aim of the project?

Luke: Tabii ki! Herhangi bir süre boyunca kontrolü elinde tutan aracıları ve platformları sökerken ihtiyaç duyulan bir azim vardır. Vahşi anlamına gelen “SAVAGE” kelimesi, yaklaşımımız ve vizyonumuzla aldığımız tutumu tanımlar. Değişim konusunda amansız ve tutkulu olmalıyız.

Of course! There is a tenacity that is needed when dismantling middle men and platforms that have held control for any length of time. The word “SAVAGE” describes the attitude that we are taking with our approach and our vision. We need to be relentless and passionate about the change.

Junior Eeve: İlginç 👀 SAVAGE kulağa oldukça ilham verici geliyor. Bir sonraki soruma geçiyorum

Interesting 👀 SAVAGE sounds pretty inspiring. I’m moving on to my next question

SAVAGE

Junior Eeve: S2- Savage Projesinin en dikkat çeken özelliğin, “Karbon Nötr NFT Pazarı” olduğunu görüyoruz. Eminim pek çok takipçimiz bunun ne olduğu hakkında bir fikre sahip değil. Savage, neden Karbon salınımı konusu üzerinde bu kadar ısrarla duruyor ve bunun NFT – Kripto dünyası ile alakası nedir anlatır mısın?

Q2- We see that the most eye catching feature of the Savage Project is the “Carbon Neutral NFT Market”. I’m sure many of our followers have no idea what it is. Can you tell us why Savage is so insistent on the issue of Carbon emissions and what does it have to do with NFT – Crypto world?

Luke: Proof of Work oldukça fazla enerji gerektirir. Ethereum’da tek bir NFT’yi basmak için, tüm bir eve bir gün boyunca güç sağlamak için gereken aynı miktarda enerji gerekir. Enerji tüketimi FUD’u, 2021’de yaratıcı toplulukları sert bir şekilde vurdu. En iyi içerik oluşturucularımızın çoğu Tesla, National Geographic, BBC, Amazon ve daha fazlası gibi şirketlerle marka anlaşmaları yapıyor. Bu içerik oluşturucular mevcut pazarlarda NFT’leri basarsa ve bu nedenle çoğu yapmadıysa, bu marka anlaşmaları iptal edilecektir. Influencer’ların sürdürmesi gereken hem sosyal bir baskı hem de bir marka baskısı var. Karbon nötr olmak, tüm ekibimiz, pazar yeri ve en önemlisi yaratıcılarımız için çok önemlidir!

Proof of Work requires quite a lot of energy. To mint a single NFT on Ethereum, it requires the same amount of energy needed to power an entire home for a day. The energy consumption FUD hit the creative communities hard in 2021. Many of our top creators have brand deals with companies like Tesla, National Geographic, BBC, Amazon and more. These brand deals would be revoked if these creators minted NFTs on the current marketplaces and so the majority of them haven’t. There is both a social pressure and a brand pressure that influencers need to maintain. Being carbon-neutral is crucial for our entire team, the marketplace but most importantly, our creators!

Junior Eeve: Cevabınız için teşekkürler, şimdi bir sonraki sorumu soracağım

Thanks for your reply, I will now ask my next question

Junior Eeve: S3- Çevreye duyarlılığı ön plana çıkaran Savage projesinin, kullanıcılar için daha başka ne gibi özelliklere sahip olduğunu anlatır mısın?

Q3- Could you tell us what other features the Savage project, which emphasizes environmental awareness, has for its users?

Luke: %98 İçerik Oluşturucu Ödemeleri, 2 GB dosya yüklemeleri, NFT meta datalarda Haklarla Yönetilen Sözleşmeler, Ekip NFT’leri, Karbon-Nötr pazar yeri ve 10 dolarlık düşük sabit mint ücretleri. Hedef demografimiz gerçekten akıllı telefonu olan herkes! Yeni iPhone’lar çılgın fotoğraflar çekiyor ve neredeyse herkesin bir tane var.

98% Creator Payouts, 2GB file uploads, Rights Managed Contracts in the NFT metadata, Team NFTs, Carbon-Neutral marketplace and low $10 flat minting fees. Our target demographic is really anyone with a smartphone! The new iPhones take insane photos and almost everyone has one.

Junior Eeve: Harika 📸 Akıllı telefonu olan herkesin bundan faydalanabileceğini düşünüyorum 👀 bir sonraki soruma geçiyorum

Amazing 📸 I think anyone with a smart phone will be able to benefit from it 👀 moving on to my next question

Junior Eeve: S4- Savage fotoğraf ve video üreticilerinin doğrudan içerik üretebileceği büyük bir platform olma amacıyla yola çıkmış görünüyor. Platformda kopya eserlerin denetlenmesi ve kişiye özel eserlerin kullanım haklarının korunması amacıyla ne tür önlemleriniz olduğunu öğrenebilir miyiz?

Q4- Savage seems to have set out to become a large platform where photo and video producers can directly create content. Can we learn what kind of measures you have in order to examine plagiarism on the platform and to protect the rights of private works?

Luke: Bu, SAVAGE’ın önemli bir özelliğidir. 10 yıldır eski medya dünyasında çalışıyoruz ve son 3 yıldır SAVAGE’ı eski bir stok video şirketi olarak yönetiyoruz. Dolayısıyla hak yönetimi, kendimiz de çok ciddiye aldığımız bir şeydir. Meta verilere yerleştirilecek ve hem sanatçılara hem de alıcılara ekstra koruma sağlayacak sözleşmeler hazırlamak için en iyi avukatlardan bazılarıyla çalıştık.

This is a major feature of SAVAGE. We have worked in the legacy media world for 10 years and have run SAVAGE as a legacy stock video company for the past 3 years. So rights management is something we take very seriously ourselves. We have worked with some of the best attorneys to draft contracts that will be embedded in the metadata and will give extra protection to both the artists and the buyers.

Junior Eeve: Hakların korunmasına önem vermenizin kullanıcılar için çok önemli olduğuna eminim.

I’m sure it’s very important for users that you care about protecting rights.

Junior Eeve: S5- Kripto para meraklılarının en çok merak ettiği soruya geldik. Savage platformu sayesinde kullanıcılar, ne tür kazançlar elde edebilecekler? Ayrıca, SAVG Tokenin platform içindeki önemini de merak ediyoruz?

Q5- We came to the question that cryptocurrency enthusiasts are most curious about. What kind of earnings will users be able to achieve thanks to the Savage platform? We are also curious about the importance of the SAVG Token within the platform?

Luke: $SAVG, platform yardımcı tokenimizdir ve birçok amaca hizmet eder. Kullanıcılar stake edebilir, özel yarışmalara ve çekilişlere katılabilir, ancak sonuçta DAO’da yönetişim için kullanılacaktır.

$SAVG is our on platform utility token and it serves many purposes. Users can stake, participate in exclusive competitions and giveaways but ultimately it will be used for governance in the DAO.

Junior Eeve: Wow ilginç 👀

Wow interesting👀
Junior Eeve: Açıklamalarınız için teşekkürler Luke! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.
Thanks for your explanations, Luke! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.
Junior Eeve: S6- Savage platformunu tüm kripto camiasına duyurmak için ne tür projeleriniz var? Ünlü belgesel kanalları veya Aktivistlerle işbirliği yapma fikriniz olup olmadığını da merak ediyoruz?
Q6- What kind of projects do you have in order to announce the Savage platform to the entire crypto community? We are also wondering if you have an idea to collaborate with famous documentary channels or Activists in the future?
Luke: Şu anda devam eden bazı büyük kampanyalarımız var ve bunlar, lansman etkileyici ağımızın inanılmaz erişimini hayata geçiriyor! Genel satış tarihlerimizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizi sosyal ağlarımızda takip edin! https://linktr.ee/savageappofficial
We have some major campaigns that are currently being staged and they implement the incredible reach of our launch influencer network! Please follow us on our socials to learn more about the specifics of our public sale dates! https://linktr.ee/savageappofficial

Junior Eeve: Tüm cevaplarınız için teşekkürler Luke! Şimdi sohbeti 5 dakikalığına açacağız. Sorular bittikten sonra. O zaman cevap vermeye başlayabilirsiniz.

Thank you for all of your answers Luke! Now we will open the chat for 5 minutes. After the questions are over. Then you can start answering.

Luke: Harika!

Great!

SAVAGE

Junior Eeve: Sorularınız için herkese teşekkürler! Şimdi Luke, cevap vermeye başlayabilirsiniz, cevaplamayı bitirdiğinde bana haber verin

Thanks everyone for your questions! Now Luke, you can start answering, let me know when you finish answering

Onur Kadir: Savage projesinde içerik Oluşturucu olabilir miyim? Evet ise, kabul edilme şartları nelerdir?

Can I be a Content Creator in the Savage project? If yes, what are the requirements to be admitted?

Luke: Tabii ki! Akıllı telefonu olan herkesin harika bir kameraya erişimi vardır ve potansiyel olarak herhangi bir noktada “viral fotoğraf veya video” çekebilir! SAVAGE herkes içindir!

Of course! Everyone with a smartphone has access to an amazing camera and can potentially take a “viral photo or video” at any point! SAVAGE is for everyone!

Cenk Kargın: SAVAGE’i Metaverse’in ilk video içerik sağlayıcısı yapmak için ne yapıyorsunuz? Öncelik SAVAGE video mu yoksa hareketsiz görüntüler mi? SAVAGE, yüksek çözünürlüklü dosyalar yükleyebilir mi?

What are you doing to make SAVAGE the first video content provider of Metaverse? Is the priority for SAVAGE video or still images? Is SAVAGE capable of uploading high resolution files?

Luke: Önceliklerimiz eşit derecede Fotoğraflar ve Videolar üzerindedir. Metaverse’de bir dizi heyecan verici ve oyunu değiştiren şekilde içerik sağlayıcı olmayı hedefliyoruz! Yakında bu kapsamda büyük haberleri paylaşacağız!

Our priorities are equally on Photos and Videos. We are pursuing being content providers in the Metaverse in a number of exciting and game changing ways! We will be sharing big news on this front soon!

Tahsin Ahmet: SAVAGE, sanatçıların NFT koleksiyonlarını rakipsiz kalitede sergilemek için yüklemelerine ne kadar büyük bir dosya sağlıyor? Sınırsız yükleyebilirler mi?

How big of a file does SAVAGE allow artists to upload to showcase their NFT collections in unrivaled quality? Can they upload unlimited?

Luke: 2GB yüklemeye izin veriyoruz!

We allow 2GB uploads!

Bindia BendiYa: SAVG Token (MATIC) Polygon üzerine inşa edildi Sizce Polygon Mükemmel Bir Seçim mi?

SAVG Token Built On (MATIC) Polygon Do You Think Polygon is The Perfect Choice?

Luke: Polygon’un şu anda ve gelecekte bizim için en iyi seçim olduğuna inanıyoruz. EVM uyumlu olduğu için bize en fazla seçeneği sunuyor ve ETH 2.0’a kolaylıkla geçiş yapmamızı sağlıyor!

We believe Polygon is the best choice for us right now and in the future. Since it’s EVM compatible, it gives us the most options and allows us to migrate to ETH 2.0 with ease!

Luke: KoinSaati topluluğuna, ayırdıkları zaman için teşekkür ederiz! Harika ortaklıklar ve halka arz bilgileri hakkında güncel bilgiler için lütfen SAVAGE’ı sosyal ağlardan takip edin! https://linktr.ee/savageappofficial

Thank you to the KoinSaati community for your time! Please follow SAVAGE on our socials for up to date info on amazing partnerships and public sale info! https://linktr.ee/savageappofficial
Junior Eeve: Tüm cevaplarınız için teşekkürler Luke! Sizinle ve SAVAGE ile tanışmak büyük bir zevkti
Thank you for all of your answers Luke! It was such a pleasure to meet with you and SAVAGE
SAVAGE
Savage hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:
Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Merve Sait tarafından yazıldı.

Ekonometri bölümü öğrencisi. 2020 yaz aylarında FinTech ile tanışmasıyla odağını, Blockchain ve merkeziyetsiz finansa çevirmiş durumda. Aktif olarak blokchain ve kripto paralarla ilgili içerikler üretmekte ve kendisini geliştirmeye devam etmektedir. Koinsaati İçerik Editörü

Evergrande, Kaisa ve Yan Kuruluşlarının Notu Düşürüldü

Hal Finney

Koinsaati Akademi: Hal Finney Kimdir?