in

Retreeb Kurucu ve CEO’su Jeremi Lepetit ile AMA Etkinliği

Retreeb projesi kurucusu ve CEO’su Jeremi Lepetit 16 Eylül 2021 Perşembe Türkiye saati ile 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Jeremi Lepetit, Co-Founder and CEO of Retreeb project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Thursday, September 16, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Bratu: Merhaba Arkadaşlar,
Retreeb projesinden CEO ve Kurucu Ortak Jeremi Lepetit AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Sevgili Jeremi Lepetit, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuklarımız, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1438403917272989700) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/simsekvombat ve https://twitter.com/retreeb_io hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
CEO, Co-Founder Jeremi Lepetit, from Retreeb project, is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Dear Jeremi Lepetit, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Retreeb project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After you answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. You will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1438403917272989700) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/simsekvombat and https://twitter.com/retreeb_io Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Jeremi Lepetit: Selamun aleykum beyler! Davetiniz için teşekkür ederim. Kripto dünyası için bu muhteşem dönemde topluluğunuzla bu AMA’yı yapmaktan çok mutluyum.

Salam aleykoum guys ! Thank you for the invitation. I am very happy to do this AMA with your community in this amazing period for crypto world.

Bratu: Topluluğumuza hoş geldiniz Jeremi, ilk sorumuza başlamak istiyorum.

Welcome to our community Jeremi, I would like to start our first question.

Bratu: S1- Retreeb isminin nereden geldiğini ve projenin ortaya çıkış hikayesini çok kısa sizden dinleyebilir miyiz?

Q1- Could you explain where the name Retreeb comes from and the origin story of the project?

Jeremi Lepetit: Bildiğiniz gibi, Retreeb adı, şirket kurulduktan kısa bir süre sonra verildi. Başlangıçta proje DînCorp olarak adlandırıldı. Gerçekten de Dîn, Arapça’da “misilleme” anlamına geliyor çünkü projemiz İslami finanstan ve daha geniş anlamda İslam’ın paylaşım, şeffaflık ve dayanışma değerlerinden ilham alıyor.
Böylece Retribution, enkarne olarak Retreeb şeklinde ilan edildi.

You know, the name retreeb came a little later after the company was founded. Initially the project was called DînCorp. Indeed, as you know Dîn means “retribution” in Arabic because our project is inspired by Islamic finance and more broadly by the values of Islam which are sharing, transparency and solidarity.
Retribution thus became Retreeb to incarnate rather than proclaim.

Bratu: Kulağa ilginç geliyor, cevabınız için teşekkürler. İkinci sorumuza geçmek istiyorum.

Sounds interesting, thank you for your answer. I would like to move our second question.

Jeremi Lepetit: haydi????

let’s go ????

Bratu: S2- Retreeb platformu ile kullanıcılara sunduğunuz hizmet ve ürünlerin neler olduğunu, kripto dünyasına ne tür katkılar sağlayabileceğini bize açıklar mısınız?

Q2- Can you explain to us what services and products you offer to users on the Retreeb platform and what kind of contributions they can make to the crypto world?

Jeremi Lepetit: Retreeb, kripto ve kitle pazarı arasındaki köprüdür. Tüm vatandaşların beklediği sorumlu finans için kitlesel pazar çözümüdür. Retreeb ile gittikçe daha fazla sorumluluk sahibi olmak isteyen bir tüketim zincirinde eksik halkayı oluşturuyoruz.

Retreeb, iş performansını sosyal katkısıyla ilişkilendirmeye karar veren ilk finans kurumudur.

Gelirlerimizin %33’ünü sosyal ve çevresel projeleri finanse etmek için yeniden dağıtıyoruz.

Retreeb’is the bridge between the crypto and the mass market. It is the mass market solution for responsible finance that all citizens are waiting for. With retreeb we create the missing link in a chain of consumption that wants to be more and more responsible.

Retreeb is the first financial institution that decides to link its business performance with its social contribution.

We redistribute 33% of our revenues to fund social and environmental projects.

Bratu: S3- TREEB’in en büyük avantajlarından biri, cep telefonu veya Retreeb kartını kullanarak mal ve hizmet satın almamızı sağlamasıdır. Bu hizmet ağını tüm dünyaya yaymak ve herkese ulaşmak adına ne tür aksiyon planlarınız var?

Q3- One of the biggest advantages of TREEB is that it allows us to purchase goods and services using mobile phone or Retreeb card. What kind of action plans do you have in order to spread this service network all over the world and reach everyone?

Jeremi Lepetit: Retreeb sadece bir ödeme sistemi değil, yeni bir yeniden değer dağılımı modelidir. Retreeb ile daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için ödemeyi yeniden icat ediyoruz.

Bu arada, açıklandığı gibi Retreeb, dayanışma, etik ve şeffaflık gibi İslami finans değerinden ilham alıyor.

Her dijital ödeme işleminin biyo-çeşitlilik veya eşitsizliklerle mücadele için büyük nedenleri veya yerel projeleri desteklemeye katkıda bulunacağı bir dünya düşünün. ????

Bu, Retreeb’in vaadidir: para kazanan ama iyi para kazanan bir şirket.

Retreeb is not just a payment system, it’s a new model of value redistribution. With Retreeb we reinvent the payment to build a more sustainable world.

By the way, as explained Retreeb is inspired of islamic finance value as solidarity, ethics and transparency.

Imagine a world where each digital payment transaction would contribute to support great causes or local projects for bio-diversity or fight against inequalities. ????

That the promise of retreeb : a company which make money but good money.

Bratu: Projenizin İslam ülkelerinden iyi bir destek göreceğini düşünüyorum. Yaklaşımınız onları etkileyecek.

Şimdi diğer soruma geçiyorum.

I think your project will receive good support from Islamic countries. Your approaching will impress them.

I’m preparing our next question.

Jeremi Lepetit: ????haydi gelsin

????let’s go

Bratu: S4- Kripto dünyasında “Ödeme Çözümü” parolasıyla yola çıkan ama pek ilerleme kaydedemeyen pek çok projeye şahit olduk. Retreeb projesini benzer projelerden ayıran özellikler ve avantajların neler olduğunu söyler misiniz?

Q4- We have witnessed many projects in the crypto world that started with the statement of “Payment Solution” but did not make much progress. Can you tell me what are the features and advantages that distinguish the Retreeb project from similar projects?

Jeremi Lepetit: Biliyorsunuz, 3 yıldır Defi’nin ortaya çıkışını ve yıllardır ödeme sektörünü izliyorum ve Retreeb gibisi yok.

Kripto ve blockchain’i tüketiciye görünmez hale getiriyoruz.

Stripe ve Paypal’ın aksine, Visa, Mastercard ve Amex doğrudan satıcıdan ücret almıyor, bankalar alıyor.

Tüketiciden tüccara yapılan işlemi tokenlaştırarak bankaların arabuluculuğunu ortadan kaldıran yeni bir modeli teşvik ediyoruz.

İş modelimiz ve yönetim kurallarımız benzersizdir.

Ancak, umarım Retreeb bir örnek teşkil eder ve yol gösterir. Aşağıdaki üçlü denklemi ele alan daha fazla projeye ihtiyacımız var:

# 1 pazar ihtiyacına cevap verme.

#2 karlılık ihtiyacına cevap verme.

#3 sosyal ve çevresel sorunlara cevap verme.

Bildiğiniz gibi uygulanabilir bir ekosistem olmadan, çok hızlı bir şekilde pazar olmayacak.

Özellikle Türkler bu yaz yaşanan dev yangından sonra bunu anlayacaktır ????

You know, I’ve been watching Defi emerge for 3 years and the payment industry for as many years and there is nothing like retreeb.

We make crypto and blockchain invisible to the consumer.

Unlike Stripe and Paypal, Visa, Mastercard and Amex do not charge the merchant directly, the banks do.

We are promoting a new model that disintermediates the banks by tokenising the transaction from the consumer to the merchant.

Our business model and governance rules are unique.

However, I hope that retreeb will set an example and lead the way. We need more projects that address the following triple equation:

#1 responding to a market need.

#2 respond to a need for profitability.

#3 respond to social and environmental issues.

You know, without a viable ecosystem, there will be no market very quickly.

Turkish poeople knows especielly that after the giant fire wood this summer. ????

Bratu: S5- Retreeb platformunun, ağ ücretlerinin üçte birini sosyal dayanışma projelerini finanse etmeye ayırdığını görüyoruz. Sosyal sorumluluk alanında eşi olmayan bir duruş sergiliyorsunuz. Buna karar verirken hangi motivasyonla hareket ettiğinizi öğrenebilir miyiz?

Q5- We see that the Retreeb platform allocates a third of its network fees to financing social solidarity projects. You take a unique stance in the field of social responsibility. Could you explain your source of motivation in these projects?

Jeremi Lepetit: Bu yüzden, genellikle bir AMA’ya bu soruyla başlamayı severim. 2023’te 1093 milyar dijital işlem olacağını biliyor muydunuz? Tüm oyuncular daha fazla para kazanmak için pastadan bir parça kek???? ister, ancak hiç kimse bu akışı zamanımızın en önemli konularının hizmetine sunmak için tarifi değiştirmek istemez.
Bu durumu değiştirmek gerekir. Yoksa kaosa doğru gidebiliriz.
Retreeb ile 2 ana hedefim var.
1- Ödeme, ekonomiyle ilişkimizin birincil eylemidir. Fakirleri ve zenginleri ilgilendiriyor. Finansal akışların temelinde yatan bu hareketin sorumlu ve sürdürülebilir bir hareket olmasını istiyorum.
Ana akım endüstrinin bize sattığı gibi saçmalık değil. Sosyal sorunlarımızı finanse etmek için para akışından yararlanmamızı istiyorum. Ve Retreeb bunun için çözümdür.
2.Kriptonun ailem için görünmez olmasını istiyorum.
Entegre olmasını, en fazla sayıda kullanıma uyarlanmasını istiyorum.
Retreeb, kripto dünyası ile ana ödeme arasında bir köprüdür.
Herkes telefonunda 4 veya 5G’de internet istiyor, kimse nasıl çalıştığını anlamak istemiyor. Kitlesel bir pazar çözümü geliştiriyoruz.

So, I usaually like begin an AMA with this question. Did you know that there will be 1093 bn digital transactions in 2023? All the players want a piece of the cake ???? to make more money but nobody wants to change the recipe to put this flow at the service of the major issues of our time.

This situation must change. otherwise we are heading towards chaos.

With retreeb I have 2 main ambitions :

1st – Payment is the primary act of our relationship to the economy. It concerns the poor and the rich. I want this gesture which is at the root of financial flows to become a responsible and sustainable act. Not bullshit as the mainstream industry sells it to us. I want us to harness the flow of money to fund our social issues. And retreeb is a solution.

2nd I want the crypto to become invisible to my parents.

I want it to be integrated, adapted to the uses of the greatest number.

As told before , Retreeb is a bridge between the crypto world and mainstream payment.

Everybody wants internet on their phone and 4 or 5G, nobody wants to understand how it works. We are developing a mass market solution.

Bratu: S6- Günümüz kripto dünyasındaki projeleri değerlendirirken, 3 önemli özellik ön plana çıkıyor: “ Güvenlik, Ölçeklenebilirlik ve Sürdürülebilirlik”. Retreeb projesinin bu 3 önemli özelliğe sahip olup olmadığını bize açıklayabilir misiniz?

Q6- When evaluating projects in today’s crypto world, 3 important features stand out: “Security, Scalability and Sustainability”. Can you explain to us whether the Retreeb project has these 3 important features?

Jeremi Lepetit: Bildiğiniz gibi, projemizi Lachesis aBFT konsensüsü ile Fantom Blockchain üzerine kuruyoruz.

https://fantom.foundation/lachesis-consensus-algorithm/

Belki biliyorsunuzdur ama benim için, aslında gelişmemizi sağlamak için çeşitli düşük işlem maliyetleri ve yüksek hız ile güvenli ve ölçeklenebilir en iyi altyapıya sahip.

Dahası, Fransız düzenleyiciler tarafından denetleneceğiz. ????

You know, we build our project on The Fantom Blockchain with Lachesis aBFT consensus.

https://fantom.foundation/lachesis-consensus-algorithm/

maybe uyou know but for me, it’s actually on of the best infrastructure, secure and scalable with various low transaction costs and high velocity to ensure our development.

Moreover, we will be regulated by the French regulators. ????

Bratu: Düzenlenmiş olmak projenize daha fazla değer katacaktır. Genel olarak kripto endüstrisinin regüle edilmesi önemlidir.

Being regulated will add better value to your project. In general, it is important for the crypto indusrty to be regulated.

Jeremi Lepetit: evet, kesinlikle????

Yes clearly ????

Bratu: S7- Yatırımcıların TREEB tokenlerini uzun vadede elinde tutmasının faydalarını bize anlatır mısınız?

Q7- Can you tell us about the benefits of investors holding TREEB tokens in the long term?

Jeremi Lepetit: Retreeb bünyesinde sunulan hizmetlere ek olarak (kart, değişim vb.), token sahipleri CSR proje seçim sürecinin merkezinde yer alacaktır.

Merkeziyetsiz bir yönetim kurulu gibi, projeleri önceden seçmek için oy haklarını kullanacaklar ve bunu yaptıkları için ödüllendirilecekler.

Bu süreci merkeziyetsizleştirmek bizim için çok önemlidir, çünkü 5 yıl içinde on milyonlarca Euro’luk bir finansmanı temsil edebilir. Token sahipleri kilit bir role ve bunun sonucunda ödüllere sahip olacaklar.

Ayrıca birkaç hafta içinde kendi platformumuzda yayınlanacak bir staking programı hazırlıyoruz ve yarın 16 UTC’de başlayacak bir stake havuzu için DEX’imiz Spookyswap ile bir ortaklık ilan ettik.

Listeleme yarın 8 UTC’de Probil ve Spooky swapta başlatılacak. ????????

In addition to the services offered within retreeb (card, exchange, etc.), token holders will be at the heart of the CSR project selection process.

Like a decentralized board of directors, they will use their voting rights to pre-select projects and will be rewarded for doing so.

It is very important for us to decentralize this process because it could represent a financing of several tens of millions € within 5 years. Token holders will have a key role and rewards in consequence.

We are also preparing a staking program that will be released on our own platform in a few weeks and we have just announced a partnership with Spookyswap our DEX for a staking pool that will launch tomorrow at 16 UTC.

Listing is launch tomorrow at 8 UTC on Probil and Spooky swap. ????????

Bratu: Tüm cevaplarınız için teşekkürler! Son sorumuzu sormuş olduk.

Şimdi sohbeti 5 dakika açacağız ve topluluğun sorularını sormasına izin vereceğiz.

Türkçe sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplayacaksınız. İngilizce konuşan üyelerimizi sorularını İngilizce sormaya şiddetle teşvik ediyoruz.

Başka AMA etkinliklerinden ve kullanıcılardan kopyalanan sorulara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir!

Thanks for all of your answers! That was our final question.

Now we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions.

Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to cherrypick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

People who ask questions that asked before in different AMA’s or by different members will be banned immediately!

Mst Mitchel: KYC Yapmak için Ne Tür Belgelere İhtiyacım Var
Retreeb cüzdan?
1-Ulusal Kimlik kartı
2-Herhangi Bir Hükümet Issu Kartı
3-Doğum Belgesi
4-Adhar Kartı
5-Ehliyet
6-pasaport mu

What Type Of Documents I need to Do KYC in

Retreeb wallet?

1- National Id card?
2- Any Government Issu Card
3- Birth Certificate
4-Adhar Card
5- Driving licences
6- passport?

Jeremi Lepetit: Merhaba Sadece kimlik kartına veya pasaporta ihtiyacınız olacak 😉

Hi You will need just id card or passport 😉

hammad Hammad: White Paper’ı okudum ve fark Ettim ki “cüzdan tüketicisi”

Plz’nin cüzdan tüketicisi ile tam olarak ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz?

I Read Your White paper and I notice “wallet consumer”

Can you explain Plz what is the Mean by -wallet consumer- exactly?

Jeremi Lepetit: Merhaba ekosistemimizde 2 cüzdanı var. Bir tüketici cüzdanı ve ödemeleri kabul eden bir perakendeci. Tüketici gaz için ödeme yapmaz, retreeb ilgilenir. Bunlar tüccar tarafından ödenen ücretlere dahildir.

Hi it has 2 wallets in our ecosystem. A consumer wallet and a retailer that accepts payments. The consumer doesn’t pay for gas, retreeb takes care of it. They are included in the fees paid by the merchant.

Virat Kohili: Son zamanlarda SpookySwap ile partnerliğiniz konuşuluyor. Neden?

Recently U announce Partnership with “SpookySwap” Why?

Jeremi Lepetit: Çünkü hayali evreninin 1.dex’i ve dünyanın 9.dex’i ????????????

Because it is the 1st dex of the ghost universe and the 9th dex of the world ????????????

Samsi: İlginç efendim. Şirketi neden Cenevre’de kurdunuz?

Interesting sir. Why You created the company in Geneva?

Jeremi Lepetit: 3 sebep :
1.: tokenomi dostu düzenleyici
2.: finans sektöründe dayanışmayı tanıtmak istiyoruz. Cenevre dünya çapında bir merkezdir.
3.: jeopolitik bir komplekste dünya isviçre pasaportu, herhangi bir pazara erişmenin garantisidir????

3 reasons :
1st : tokenomy friendly regulator
2nd : we want to introduce solidarity in the financial industry. Geneva is a worldwide hub.
3th : in a geopolitical complexe world the swiss passport is the guarantee to access any market????

Yahya Alben: Retreeb, Lachesis aBFT konsensüs mekanizmasını benimsemiştir. Bu Lachesis aBFT konsensüsünün diğer konsensüslere göre özellikleri ve avantajları nelerdir?

Retreeb has adopted the Lachesis aBFT consensus mechanism. What are the features and advantages of this Lachesis aBFT consensus over other consensuses?

Jeremi Lepetit: Ölçeklenebilirlik, hız, güvenlik var madencilik yok. Bu bir DAG zinciri. Calccul her düğüme dağıtılır. Bu daha sürdürülebilir. Bildiğiniz teknik atık yok. ???? ve düşük gaz maliyeti 😉

Scalability, vélocity, security, no mining. It s a DAG chain. Calcul is distributed on each node. That more sustainable. No tone of technical waste you know. ???? and low gaz cost 😉

Bratu: Bu güzel günde bizimle beraber olduğun için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak büyük bir zevkti ve umarım sizin ve ekibiniz için en iyisi olur!

Thank you for being with us in this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!

Jeremi Lepetit: ???? ???? ???? benim için bir zevkti. Hepinize iyi geceler. Ve yaşasın türkiye ????????

İnşallah yakında Retreeb ile Türkiye’deyiz ????

???????????? it was a pleasure for me. Have a nice night all. And viva turkey ????????

Inshallah we are soon in turkey with retreeb ????

Bratu: Çok eğlenceli bir AMA etkinliğiydi, bizi enerjinle çok mutlu ettin, tekrar teşekkürler.

It was a really funny AMA event, you made us happy with your energy, thank you again.

Retreeb hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

????Web site: https://retreeb.io
????Whitepaper: https://retreeb.io/assets/retreeb-white-paper.pdf
????Telegram: https://t.me/retreeb_official
????Telegram Ann.: https://t.me/retreebnetwork
????Twitter: https://twitter.com/retreeb_io

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

 

 

Yabancı Kripto Fenomenleri

Yabancı Kripto Fenomenleri Bu Hafta Neler Konuştu | 20 Eylül 2021

When should you Be Mutually exclusive on Online dating services