içinde

Real Realm Projesi Topluluk Yöneticisi Ali ile AMA Etkinliği

Real Realm projesi Topluluk Yöneticisi Ali, 20 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye saati ile 18.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Ali, Community Manager of Real Realm project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Saturday, November 20, 2021 at 18.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Kripto Piggy: Merhaba Ali 👋 Topluluğumuza hoş geldiniz! sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. 🤗

Hello Ali 👋 Welcome to our community! We are very happy to host you here. 🤗

Ali: Herkese merhaba, burada olmaktan mutluluk duyuyorum 🙂

Hi everyone, pleasure to be here 🙂

Kripto Piggy: Bizim için zevktir 🤗 AMA oturumumuzdan önce, kendinizi ve geçmişinizi tanıtır mısınız? 👀

It is our pleasure 🤗 Before our AMA session, Could you introduce yourself and your background? 👀

Ali: Tabii ki, Real Realm’in topluluk yöneticisi Ali’yim.

4 yıldan fazla bir süredir Blockchain endüstrisinde çalışıyorum. Topluluk yönetimi, içerik oluşturma ve pazarlama konularında deneyimliyim.

Şimdiye kadar dünya çapında birçok farklı Blockchain şirketinde çalıştım, şimdi Real Realm ekibindeyim ve yeni nesil Blockchain tabanlı savaş strateji oyununu inşa ediyoruz.

Sure I’m Ali, community manager of the Real Realm.

I’ve been working in the Blockchain industry for more than 4 years. I’m experienced in Community management, content creation and marketing.

Until now I’ve worked in many different Blockchain companies around the globe, now I’m in the Real Realm team and we’re building the next generation Blockchain-based war strategy game.

Kripto Piggy: Teşekkürler. Öyleyse, hazırsanız AMA seansımıza başlayalım mı?

Thank you. So, let’s start our AMA session if you are ready?

Ali: Tabii gidelim 🙌

Sure let’s go 🙌

Kripto Piggy: Merhaba Arkadaşlar,
Real Realm projesi Topluluk Yöneticisi Ali, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Ali, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuğumuz, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1461321127201026052) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/RealRealmGame hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
Ali, Community Manager of the Real Realm project is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Ali, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Real Realm project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Ali answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Ali will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/koinsaati/status/1461321127201026052) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/RealRealmGame Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Kripto Piggy: S1- Real Realm tam olarak nedir kısaca açıklar mısınız? Projenizi bu kadar özel kılan ne?

Q1- Can you briefly explain what is Real Realm exactly? What’s so special about it?

Ali: Real Realm, blok zinciri tabanlı bir savaş strateji oyunudur. Blok zinciri dünyasındaki muazzam potansiyeli kabul eden Real Realm, şimdi, benzersiz algoritmalar ile free-to-play ve play-to-enjoy mekanizmalarını doğal olarak uygulayan yenilikçi bir blok zinciri tabanlı oyun olmayı hedefliyor.

Real Realm is a Blockchain-Based war strategy game. Acknowledging the enormous potential in the world of blockchain, Real Realm is now aiming to be an innovative blockchain-based game that naturally applies Free-to-play and Play-to-enjoy mechanisms by unique algorithms.

Kripto Piggy: Ayrıntılı cevabınız için çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci sorumuzu soracağım.

Thank you very much for your detailed answer. Now, I will ask our second question.

Kripto Piggy: S2- Real Realm’deki “Free-to-Earn” hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

Q2- Could you explain about “Free-to-Earn” on Real Realm?

Ali: Elbette…

Temel olarak, kullanıcıların başlangıçta herhangi bir sermaye yatırmasına gerek yoktur ve çok çalışırlarsa oyunda harika NFT Kahramanları elde edebilirler ve ayrıca REAL token de kazanabilirler. Yani herkesin oynaması ücretsiz.

Görevleri tamamlayan ve oyun ekosistemine katkıda bulunan çalışkan oyuncular bile çok büyük kazançlar elde edebilirler.

Sure so…

Basically, users don’t need to invest any capital in the beginning and if they work hard they can be able to achieve great NFT Heros in the game also earn real tokens. So it’s free for everyone to play.

Diligent players who complete the tasks and contribute to the game ecosystem even can earn enormously.

Kripto Piggy: Bu herkes için bir avantajdır. Çok güzel 👍

This is an advantage for everyone. Very nice 👍

Kripto Piggy: S3- Real Realm’i diğer blockchain oyunlarından farklı kılan nedir?

Q3- What makes Real Realm different from other blockchain games?

Ali: Real Realm ile Blockchain teknolojisini ve oyun mekanizmasını birleştirmek istedik, oyun içindeki kullanıcılar yeni şeyler satın almak için Real tokenlerini kullanacaklar.

Bu bizim özelliklerimizden biri olacak. Ayrıca Turnuvalar, kullanıcıların kimin kazanacağına dair bahse girebilecekleri ve sonunda kazanırlarsa daha fazla token kazanabilecekleri NFT savaşları.

Ayrıca birçok farklı NFT kahramanı, savaş modu, rün türü içeren zengin içeriğimize de çok güveniyoruz. Oyun çok çeşitli özelliklere sahiptir.

With Real Realm, we wanted to combine Blockchain technology and the gaming mechanism, inside of the game users will be using the Real tokens to purchase new things.

That will be one of our features. And Also Tournaments, NFT battles where users can bet on who’ll be the winner and at the end earn more tokens if they win.

We’re also very confident about our rich content with many different types of NFT heroes, battle modes, runes. The game has so much variety of features.

Kripto Piggy: Kesinlikle farklarınızı görmeye başlıyorum. Teşekkürler.

I’m definitely starting to see your differences too. Thank you.

Kripto Piggy: S4- Sizce Realm’i başarıya götüren faktörler nelerdir?

Q4- In your opinion, what factors lead to success for Real Realm?

Ali: Temel olarak topluluk değerlerine odaklandık ve oyunu ücretsiz kazanma mekanizmamız aracılığıyla herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Ek olarak Kullanıcılara oyundan farklı şekillerde yararlanmalarını sunuyoruz. Oyunda REAL tokenleri toplamanın ve NFT portföyünüzü bu şekilde büyütmenin birçok yöntemi var.

Ayrıca, Blockchain oyun endüstrisi geleneksel oyun endüstrisine kıyasla hala çok küçük, bu nedenle gelecekte yüksek kaliteli oyunların piyasada başarılı olması için büyük bir potansiyel var ve biz de onlardan biri olmayı umuyoruz.

We’re mainly focused on the community values and try to bring the game to everyone through our free to earn mechanism. Plus We offer users to get benefits from the game in different ways there are many methods to collect real tokens in the game and grow your NFT portfolio that way.

Also, the Blockchain game industry is still very small compared to the traditional game industry so there’s huge potential in the future for high-quality games to be successful in the market and we expect to be one of them.

Kripto Piggy: Bence sen de başarılı olacaksın.🙌

I think you will be successful too.🙌

Kripto Piggy: Açıklamalarınız için teşekkürler Ali! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Ali! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Kripto Piggy: S5- Token hakkında konuşalım. $REAL’in Real Realm ekosistemine faydası nedir? Bize $REAL HODLers olmanın faydasını anlatmak ister misiniz?

Q5- Let’s talk about token. What is the utility of $REAL to the Real Realm ecosystem? Would you like to tell us the benefit to become $REAL HODLers?

Ali: REAL token, Real Realm’deki yönetişim tokenidir. REAL’in Güçlü Sahipleri, Stake özelliğinden kazanırken oyun evreninin gelecekteki yönü için şekillendirebilir ve oy verebilir.

REAL token sahipleri, oy hakkını elde etmek için oylama etkinliklerinden 7 günden fazla bir süre boyunca kasalarda %5 APR ile REAL tokenlerini stake etmelidirler. Yönetişim işlevine ek olarak, REAL tokenleri ayrıca Marketplace’de ticaret yapmak ve yüksek sınıf Mies’i işe almak için kullanılır.

The real token is the governance token in Real Realm. Strong Holders of the Real tokens are able to shape and vote for the future direction of the game universe while earning from the Staking feature.

Real token holders must stake their Real with 5% APR on the vaults for more than 7 days before the voting events in order to gain the voting right. In addition to the governance function, the Real tokens are also used for trading in the Marketplace and recruiting high-class Mies.

Kripto Piggy: Tüm cevaplarınız için teşekkür ederim. 🙏 Son sorumuz buydu. Hazırsanız, topluluk sorularına geçeceğiz

Thank you for all your answers. 🙏 That was our final question. If you are ready, will move on to the community questions.

Ali: Tabii, hadi gidelim.

Sure let’s go.

Ali Can Doğan: Real Token’ı nereden ve nasıl satın alabilirim? Whitelist veya IDO’nuz varsa bizimle paylaşır mısınız?

Where and how can I buy Real Token? If you have a whitelist or IDO, can you share it with us?

Ali: Whitelist şu anda web sitesinde aktif, buradan katılabilirsiniz: https://www.whitelist.realrealm.io/

Ayrıca 3 gün sonra 23 Kasım’da Kardiachain ve BSC istasyonunda İDO’muz olacak. Whitelist de şu anda aktif.
Kardiachain :https://kaistarter.kardiachain.io/realrealm
BSC İstasyonu :https://bscstation.medium.com/real-realm-real-launching-on-bscstation-launchpad-b3ede4a7f3d9

Our whitelist is active on the website right now you can join from here: https://www.whitelist.realrealm.io/

Also, we’ll have IDO on 23rd of November in 3 days on Kardiachain and BSC station. Their whitelist is also active at the moment.
Kardiachain :https://kaistarter.kardiachain.io/realrealm
BSC Station :https://bscstation.medium.com/real-realm-real-launching-on-bscstation-launchpad-b3ede4a7f3d9

Mehmet Altun: Merhaba.. Yatırımcıları çekmek için ne gibi planlarınız var?

Hi.. What plans do you have to attract investors?

Ali: Şu anki stratejimiz 23 Kasım’da gerçekleşecek olan IDO’ya kadar Real Realm markasını mümkün olduğunca yaymak, bunu yapabilmek için de her gün görebileceğiniz gibi oyuncuların Real’i daha iyi görebilmeleri için aktif olarak AMA’lar düzenliyoruz. Bir sonraki adım olarak, PR makalelerimizi popüler haber sitelerinden birinde, kripto web sitelerinde yayınlamak ve ayrıca yüzlerce KOL ile bir kampanya yönetmek konusunda yoğun bir kampanya başlatacağız.

Our current strategy is to spread the Real Realm brand as much as possible until the IDO which will take place on 23 November, to do that as you can see every day we’re actively organizing AMAs for players to have a better image of the Real Realm. As a next step, we’re going to start an intensive campaign regarding publishing our PR articles on one of the popular news sites, crypto websites and also managing a campaign with hundreds of KOLs.

Hakan Özmen: Ben bir oyuncuyum ve birçok Platformda basit modlara sahip olduklarını deneyimledim, RealRealm farklı Senaryolar ve oyun seviyeleri sağlıyor mu?

I am a gamer and I have experienced that they have simple mods on many Platforms, does RealRealm provide different Scenarios and game levels?

Ali: Oyun modlarıyla ilgili olarak lütfen şu makaleye göz atın: https://blog.realrealm.io/2021/11/16/introduction-play-to-earn-battle-modes-in-real-realm/

Regarding the gameplay modes please check this article: https://blog.realrealm.io/2021/11/16/introducing-play-to-earn-battle-modes-in-real-realm/

crypto Eser: Oyuncuların #RealRealm oynamak için KYC’yi geçmesi gerekiyor mu? Oyuna katılmak için yaş şartı var mı?

Do players need to pass KYC to play #RealRealm? Is there an age requirement to join the game?

Ali: Oynamaya başlamak için KYC’ye ihtiyacınız yok ve herkesin katılabileceği ve Real Realm’i oynayabileceği bir yaş sınırlaması yok.

You don’t need KYC to start playing and there’s no age restriction everyone can join and play the Real Realm.

Burak Hancer: Real Ream, incelediğim bir “Burs” seçeneği sunuyor. Bu “Burs” seçeneği nedir?

Real Ream offers a “Scholarship” option that I have reviewed. What is this “Scholarship” option?

Ali: Burs programımız var. Bu ileri düzey kullanıcılar ile NFT kahramanlarını yeni başlayanlara ödünç verebilirler ve bu yolla gerçek tokenlar kazanabilirler. Bu, her iki taraf için de faydalıdır çünkü ileri düzey kullanıcılar da bunu yaparak komisyon alabilir.

We do have a scholarship program. With that advanced users can lend their NFT heroes to newbies and they could earn real tokens with that way. This is beneficial for both parties because advanced users also can get commission by doing that.

Yahya Alben: Projeniz sadece belirli bir kitleye mi (elit yatırımcılar, Profesyonel oyuncular) yoksa orta ve küçük fon yatırımcılarına, geleneksel oyunculara mı açık?

Is your project only open to a certain audience (elite investors, Professional players), or is it open to medium and small fund investors, traditional players?

Ali: Oyun herkese açıktır. Oynamaya başlamak için herhangi bir başlangıç sermayesine ihtiyacınız yok 🙂

The game is open to everyone. You don’t need any initial capital to start playing it 🙂

Ali: Herkese sorular için teşekkürler 🙂 Ayrıca lütfen Telegram grubumuza katılmayı unutmayın: @realrealmofficial

Thanks for the questions everyone 🙂 Also please don’t forget to join our Telegram group: @realrealmofficial

Kripto Piggy: Katılan herkese teşekkür eder, Ali’ye de teşekkür ederiz 🥰 🤗 Sizi burada ağırlamak benim için bir zevkti. Sizinle tekrar konuşmayı çok isteriz. Umarım kariyerinde çok başarılı olursun. Ve bununla da gurur duyuyoruz.

Thank you everyone who participated and thank you Ali as well 🥰 🤗It was a please to host you here. We’d love to talk to you again. I hope you will be very successful in your career. And we’re proud of that too.🙌

Ali: İyi dileklerin için teşekkürler, benim için bir zevkti 🙂

Thanks for the good wishes, it was my pleasure 🙂

Real Realm hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:
Web site: https://realrealm.io/
Telegram: https://t.me/realrealmofficial
Twitter: https://twitter.com/RealRealmGame
Facebook: https://facebook.com/RealRealmGlobal

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

 

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

Binlerce Shiba Inu Topluluğu Üyesi Bitrise Coin’e Katıldı

Bitcoin Yeni Dönemin “Altın”ı Olabilir mi?