in

Quoth Projesi CEO’su Chris Boundikas ile AMA Etkinliği

Quoth projesi CEO’su Chris Boundikas, 22 Şubat 2022 Salı Türkiye saati ile 20.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Chris Boundikas, CEO of Quoth project, met with our commnity for the AMA event in KoinSaati Telegram Group on Tuesday, February 22, 2022 at 20:00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want read the details.

Kripto Piggy: Merhabalar. Topluluğumuza hoşgeldiniz, size ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz.

Hello. Welcome to our community! We are very happy to host you here.

Chris Boundikas: Merhaba!

Hello!

Kripto Piggy: AMA oturumumuzdan önce, kendinizi ve geçmişinizi tanıtır mısınız?

Before our AMA session, Could you introduce yourself and your background?

Chris Boundikas: Ben Chris, CEO ve Kurucu Ortağım. bugün beni burada ağırladığınız için teşekkürler.

Im Chris CEO and Co Founder, thanks for having me here today.

Kripto Piggy: Teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız AMA oturumumuza başlayabiliriz.

Thank you. So, let’s start our AMA session if you are ready?

Chris Boundikas: Hadi yapalım.

Lets do it.

Kripto Piggy: S1- QUOTH projesi ile henüz tanışmamış olan takipçilerimiz için QUOTH adının nereden geldiğini ve ne amaçla oluşturulduğunu kısaca anlatabilir misiniz?

Q1- For KoinSaati followers who have not met the QUOTH project yet, could you briefly explain where the name QUOTH come from and for what was the purpose when it was created?

Chris Boundikas: İsmin kökeni aslında oldukça basittir. Adı Edgar Allan Poe’nun bir şiirinden geliyor. Bu proje 4 yıl önce dünyadaki her quote’u (alıntıyı) listelemek istediğimde başladı ve Quoth kelimesi buna oldukça benziyordu.

The origin of the name is actually quite straightforward. The name comes from a poem by Edgar Allan Poe. This project started 4 years ago when I wanted to list every single quote in the world, and the word Quoth sounded pretty similar to it.

Kripto Piggy: Vay canına. Bu çok ilginç.

wow. it’s quite interesting.

Kripto Piggy: S2- QUOTH platformunun kullanıcılara ne tür faydalar sağlayacağını ve hangi özellikleri ile öne çıkacağını bize anlatabilir misiniz?

Q2- Can you tell us what kind of benefits the QUOTH platform will provide to users and which features will stand out?

Chris Boundikas: NFT arama ve doğrulama: Herhangi bir kelimeyi yazabileceğiniz ve bu kelimelerden NFT’nin ekleneceği her şeyi bulabileceğiniz google benzeri bir anlamsal arama motoru oluşturuyoruz. Şu anda bu mümkün değil, bırakın aradığınız NFT türünü bulmak şöyle dursun google’da böyle arama yapamazsınız. Quoth, oradaki her bir NFT’yi indeksliyor. Var olan her NFT’yi indeksledikten sonra, arama motorumuz tamamlanmış ve devam edecek ve herkesin herhangi bir NFT’yi araması ve geçmişini, meta verilerini, her şeyi kontrol etmesi daha kolay olacaktır.
Kimlik doğrulama işlemi için AI doğrulama motorumuz, gelen özgünlük isteklerini dizinle karşılaştıracak ve bir özgünlük puanı oluşturacaktır.

Tüm NFT platformları ve cüzdanları için SDK veya API eklentileri: Tüm platformlar, API veya SDK’mıza bağlanabilecek ve kullanıcılarının satın aldıkları NFT’lerin orijinalliğini doğrulamalarına olanak tanıyacaktır. API’miz aracılığıyla platformlar, NFT varlıklarını diğer ağlara güvenli bir şekilde bağlayabilir ve daha geniş bir koleksiyoncu yelpazesine erişebilir.

Çok zincirli köprüleme: Kullanıcılar NFT’lerini bir zincirden diğer tüm zincirlere sarabilir. NFT’nin orijinalliği doğrulandıktan sonra, bir Quoth sözleşmesinde kilitlenecek ve diğer EVM uyumlu blok zincirlerinde basılacaktır.

NFT search and authentication: we are creating a google-like semantic search, where you can type in any words and you can find whatever NFT will be indexed from those words. Right now this is not possible, you can’t search on google like this, let alone find the type of NFT you are looking for. Quoth is indexing every single NFT out there. After we index every NFT in existence, our search engine will be complete and ongoing, and it will be easier for anyone to search any NFT, and check out its history, metadata, everything.
For the authentication process, our AI verification engine will compare the incoming originality requests with the index and generate an originality score.

SDK or API plugins for all NFT platforms and wallets: All platforms will be able to plug to our API or SDK, allowing its users to verify the originality of the NFTs they are buying. Through our API, platforms can securely bridge NFT assets to other networks and access a wider range of collectors.

Multichain bridging: Users can wrap their NFTs from one chain to all other chains. Once the originality of the NFT is verified, it will be locked in a Quoth contract, and will be minted on other EVM compatible blockchains.

Kripto Piggy: Bu çok orijinal bir fikir ve bence bunun avantajını göreceksiniz. detaylı cevabınız için teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçeceğim.

it’s a very original idea and I think you’ll see the advantage of that. thank you for your detailed answer. I’ll move on to the next question.

Kripto Piggy: S3- QUOTH platformunun benzersiz özellikleri ile NFT-Kripto piyasasına dinamizm getirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünebiliriz. Sizce QUOTH ile NFT’lere olan ilgi hangi seviyeye yükselebilecektir?

Q3- We think that the QUOTH platform has the potential to bring dynamism to the NFT-Crypto market with its unique features. To what level do you think the interest in NFTs will rise with QUOTH?

Chris Boundikas: NFT alanında eksik olan kritik bir şey, kimlik doğrulamadır. NFT jpg’ler sadece başlangıçtır ve sanat eserlerinin sanatçı yerine rastgele kişiler tarafından basıldığı birçok kez olmuştur. Quoth, orijinallik ve özgünlük kanıtı getirecektir. NFT’ler belgeleri, sözleşmeleri vb. değiştirmeye başladığında bu çok önemli olacaktır. Bu, NFT alanında bulunan kalabalık için ve ayrıca daha fazla güvenlik sağlayacağı için yeni gelenler için çok faydalı olacaktır. Bunlar, projenin kullanım durumlarından bazılarıdır:

Orijinalliği ve özgünlüğü sağlamak için NFT’leri doğrulayan cüzdanlar ve pazar yerleri.
Koleksiyoncular taban fiyatlardan ziyade gerçek NFT piyasa oranlarını alırlar.
Orijinalliği sağlamak için ön listeleme için NFT projelerini doğrulayan pazar yerleri.
Koleksiyoncular, popüler defi protokollerini kullanarak daha derin likiditeye ve getirilere erişmek için varlıkları tüm zincirler arasında köprüler.
Daha geniş bir koleksiyoncu yelpazesine erişmek için NFT varlıklarını diğer ağlara güvenli bir şekilde bağlayan platformlar.
Orijinal NFT’yi çoklu zincirlerde NFT’lere bölerek getirileri en üst düzeye çıkarmak isteyen sahipler.
Geleneksel telif hakkını kripto yerel bir çözümle değiştiren NFT lisanslama mekanizması olarak gelecekteki kullanım durumu.
NFT değerlendirmeleri için AI öneri motoru ve benzer satış seçenekleri

One critical thing that is missing in the NFT space is authentication. NFT jpgs are just the beginning, and already there have been multiple times when artworks have been minted by random people instead of the artist. Quoth will bring proof of authenticity and originality. This will be essential once NFTs start replacing documentation, contracts, etc. This will be super beneficial for the crowd that is already in the NFT space, and also for the newcomers, as it will provide more security. These are some of the use cases of the project:

Wallets and marketplaces verifying NFTs to ensure authenticity and originality.
Collectors get true market rates of NFTs rather than floor prices.
Marketplaces authenticating NFT projects for pre listing to ensure authenticity.
Collectors bridging assets to all chains to gain access to deeper liquidity and yields using popular defi protocols.
Platforms securely bridging NFT assets to other networks to access a wider range of collectors.
Owners looking to maximize returns by fragmenting the original NFT into NFTs on multiple chains.
Future use case as NFT licensing mechanism replacing traditional copyright with a crypto native solution.
AI recommendation engine for NFT appraisals and similar for sale options algo.

Kripto Piggy: Evet. Özellikle son dönemde NFT mağduru olan yatırımcıları görüyoruz. projeniz gerçekten bu soruna çözüm olabilir. teşekkür ederim

Yup. Especially, we see investors who have been victims of NFT lately. your project can really be the solution to this problem. thank you.

Kripto Piggy: S4- AI Index hakkında bilgi verir misiniz? Her gün oluşturulan binlerce NFT bulunuyor, AI indeksi nasıl işliyor/çalışıyor? Sadece jpg’ler için mi geçerli olacak?

Q4- Can you tell us about the AI Index. There are thousands of NFTs created daily, how will the AI index work? Will it be only for jpgs?

Chris Boundikas: AI endeksi, blok zincirlerdeki NFT’leri tanımlayacak ve aşağıdaki verileri çekecektir:

Sözleşme adresleri
Tüm ilişkili işlemler, zaman damgaları, fiyat değişiklikleri ve oluşturucu bilgileri
meta veri
Meta verilerde bulunan verilere bağlantılar

Daha sonra veriler AI tarafından işlenecek, etiketlenecek ve işlenecek, veri türünü (görüntü, video, ses, metin vb.) metin servisleri ve bir veritabanı oluşturma, ters görüntü, video ve ses aramaları için hazır.

The AI index will identify NFTs on blockchains and pull the following data:

Contract addresses
All associated transactions, timestamps, price changes and originator information
Metadata
Links to the data, contained in the metadata

The data then will be processed and tagged and processed by the AI, identifying the type of data (image, video, audio, text etc.), performing semantic image description, image-to-text, sound-to-text, video-to-text services and creating a database, ready for reverse image, video and audio searches.

Kripto Piggy: Detaylı cevabınız için teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum.

thank you for your detailed answer. I’ll move on to the next question.

Kripto Piggy: S5- QUOTH platformuna ait olan ve yakında IDO’su yapılacak olan yerel tokeniniz hakkında bilgi verebilir misiniz? QUOTH tokenin platformdaki rolü ve özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Q5- Can you give information about your native token, which belongs to the QUOTH platform and will be IDO soon? Can you tell us about the role and the features of the QUOTH token?

Chris Boundikas: $QUOTH, API düğümleri ağını desteklemek için kullanılan protokolün yerel tokenidir. Kullanıcıları sinir ağı eğitimi, köprüleme ve kimlik doğrulama için ödüllendirir.

Sahip olduğumuz token kullanım durumları arasında:
Arz:
* Sinir ağı eğitimi ve IA sonuçları geri bildirimi için ödüller için kullanıcı ödülleri
* API uç noktalarına hizmet etmek için kullanılan zincir üstü oracle’ları çalıştırma ödülleri
* Köprü staking için ödüller
Talep:
* Zincirler arası API’lere erişim için ödemeler (Chainlink & TheGraph modeli)
* Köprü ücretleri
* Köprü güvenliğini sağlamak için staking

$QUOTH is the native token of the protocol that’s used to support the network of API nodes. It rewards users for neural net training, bridging, and authentication.

Among the token use cases we have:
Supply:
* User rewards for rewards for neural net training and IA results feedback
* Rewards for running on-chain oracles used to serve API endpoints
* Rewards for bridge staking
Demand:
* Payments for access to API’s across chains (Chainlink & TheGraph model)
* Bridging fees
* Staking to secure the bridge

Kripto Piggy: Açıklamaların için teşekkürler Chris! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Chris! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Kripto Piggy: S6- QUOTH tarafından bakınca, NFT dünyasında nasıl bir gelişim ya da değişim olacağını düşünüyorsunuz? Sizce 2021 de başlayan yükseliş 2022 yılında artarak devam edebilecek mi?

Q6- From the perspective of QUOTH, what kind of developments or changes do you think there will be in the NFT world? Do you think the hype that started in 2021 will continue to increase in 2022?

Chris Boundikas: Kendimizi, kripto dünyasının dışında NFT’lerin genel olarak benimsenmesi için konumlandırıyoruz. Şu anda çoğunlukla sanat, ki bu harika ama vizyonumuz bunun ötesine geçiyor.
Dünyanın en büyük 3D yazıcı şirketi ile şimdiden görüşme halindeyiz. NASA ve Boeing için materyal basıyorlar, yani büyük bir oyuncu olduklarını söyleyebilirsiniz, tüm planlarını ve diğer varlıklarını NFT’lere dönüştürecekler ve Blockchain’deki varlıklarının doğrulanması ve doğrulanması için bizimle iletişime geçtiler.
Quoth aracılığıyla varlıklarını doğrulamak isteyen bir “gerçek dünya” şirketini işe alma konusunda şimdiden ön saflardayız. Gerçek dünya oyuncularının kripto dünyasına bu büyük entegrasyonunu görmekten ve bunun ayrılmaz bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.

We are positioning ourselves for mainstream adoption of NFTs outside of the crypto world. Right now it’s mostly art, which is amazing, but our vision goes beyond that.
We are already in talks with the largest 3D printer company in the world. They are printing materials for NASA and Boeing, so you could say they are a big player, they are going to digitize all of their blueprints and other assets into NFTs, and contacted us regarding the verification and authentication of their assets on the Blockchain.
We are already in the forefront of onboarding a “real world” company that is looking to verify its assets through Quoth. We are thrilled to see this massive integration of real world players into the crypto world, and be an integral part of it.

Kripto Piggy: Tüm cevaplarınız için teşekkür ederim. Son sorumuz buydu. Hazırsanız, topluluk sorularına geçeceğiz.

Thank you for all your answers. That was our final question. If you are ready, will move on to the community questions.

Yalçın Boysan: Proje oluşturma sırasında projenizin yerine daha yeni bir teknoloji projesi gelirse bu konuda ne düşünüyorsunuz?

If your project is replaced by a newer technology project during project creation, what do you think about it?

Chris Boundikas: Diğer AI veri setleri ile 0 rekabetimiz var ve 6 aydır baştayız. Onlara iyi şanslar dilerdim.

We have 0 competition and 6 months a head with AI data sets. I would wish them goodluck.

Somuya Sarkar: Token Hakkında Okudum. Tüm tokenlerin %25’i 18 ay boyunca kilitli! Bu Gerçekten Doğru mu Efendim?

I Read About Token. 25% of all tokens are locked for 18 months! That’s Really True Sir?

Chris Boundikas: Evet, insanların çoğu bunu görmüyor. Tebrik ederim!

Yes, most people dont see this, you did. Congrats!

Emre Aydoğdu: Quoth platformu için EVM uyumlu diyebilir miyiz? Quoth’un cross- Zincir teknolojisi üzerinde çalıştığını gördüm, peki Quoth platformunuzda kaç Zincir destekleniyor? Gelecekte daha fazla Blockchain eklemek için herhangi bir planınız var mı?

Can we say EVM compatible for Quoth platform? I saw that Quoth is working on cross-Chain technology, so how many Chains are supported on your Quoth platform? Do you have any plans to add more Blockchain in the future?

Chris Boundikas: Biz zincir agnostiğiz. Tüm zincirlerde olacağız.

We are chain agnostic. We will be on all chains.

Elly: Bir web sitesinde yazılı,
“Herhangi bir NFT’yi Arayın ve Kimlik Doğrulayın”
NFT’nin başka bir platformda listelenip listelenmediğini bilmenizi istiyorum, platformunuzda kimlik doğrulamasını kontrol edebilir miyim? Ve şu anda hangi zinciri destekliyorsunuz?

On a website its written, “Search and Authenticate any NFT” I want you to know if NFT is listed on any other platform,Can I check its authentication on your platform? And currently which chain you are supporting?

Chris Boundikas: API metamask gibi olacak, herhangi bir platformda kimlik doğrulaması yapabilirsiniz

The API will be like metamask, you can authenticate on any platform.

Akira: Pek çok proje ekosistem içinde etkileşimli bir ortam yaratmakta başarısız oluyor, Quoth bunu ne yapmayı planladı? Bu konuda daha fazla bilgi edinmek ister miydim?

Many projects fail to create an interactive environment within the ecosystem , What has Quoth planned to do that? I would want to know more about this?

Chris Boundikas: NFT koleksiyonları topluluklarımıza, arama işlevlerinin sinir ağlarını ve Qouth tokenleriyle ödüllendirilen AI’yı eğitme yeteneği sunuyoruz.

We offer our NFT collections communities the ability to train the neural nets of their search functions and AI, rewarded in Qouth tokens.

Kripto Piggy: Katılan herkese teşekkür ederiz ve Chris’e teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Sizinle tekrar konuşmayı çok isteriz. Umarım kariyerinizde çok başarılı olursunuz.

Thank you everyone who participated and thank you Chris. It was a please to host you here. We’d love to talk to you again. I hope you will be very successful in your career. 

Chris Boundikas: Bu AMA’nın organizatörlerine ve elbette büyük KoinSaati topluluğuna teşekkür etmek istiyorum.
İngilizce konuşuyorsanız ana grubumuza katılabilirsiniz:
https://t.me/Quoth_ai Ve önemli tarihlerimizi unutmayın:

IDO
Oxbull: 22 Şubat 12:00-13:30 arası: Tier 2 ve Tier 3
Redkite: 23 Şubat 12:00

LİSTE: Pancakeswap DEX 23 Şubat 14:00

Teşekkürler ve iyi akşamlar!

I want to thank the organizers of this AMA, and of course to the great Koin Saati community.
If you are an English speaker you can join our main group:
https://t.me/Quoth_ai And dont forget our key dates:

IDO
Oxbull: 22nd Feb from 12:00 to 13:30: Tier 2 and Tier 3
Redkite: 23rd Feb 12:00

LISTING: Pancakeswap DEX 23rd Feb 14:00

Thank you and have a nice evening!

Quoth hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için :

Web site: https://quoth.ai/
Telegram: https://t.me/Quoth_ai
Twitter: https://twitter.com/Quoth_ai
Medium: https://medium.com/@quothinc

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

GameFi Guild’leri (Toplulukları) Nedir ?

REVV ($REVV) Huobi Pioneer Zone’da Listeleniyor: REVV ($REVV) Nedir?