içinde

Plethori CEO’su Callum Mitchell-Clark ile AMA Etkinliği

Plethori Projesi CEO’su Callum Mitchell-Clark, 31 Aralık Cuma Türkiye saati ile 18.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Callum Mitchell-Clark, CEO of the Plethori project, met with our community for the AMA event on theKoinSaati Telegram group on Friday, December 31, 2021 at 18.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Callum: Merhaba millet

Hi guys

Junior Eeve: Merhaba Callum, Topluluğumuza hoşgeldiniz, nasılsınız?

Hi Callum, Welcome to our community, how are you?

Callum: Çok iyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız?

Very well thank you, How are you guys today?

Junior Eeve: Plethori için çok heyecanlıyız

We are excited for Plethori

Callum: Merhaba

Junior Eeve: AMA seansımıza başlamadan önce kendinizi tanıtır mısınız?

Before we start to our AMA session would you like to introduce yourself?

Callum: Evet Merhaba Koinsaati, tekrar burada olmak harika.

Ben Cal, Plethori’nin CEO’suyum. 2018 sonlarında kripto alanına girdim ve 2021’in başında Plethori’yi başlattım. Temmuz ayında CEO olarak devraldım.

Partnerim ve 2 oğlumuzla birlikte İngiltere’de, Londra’nın güneybatısında yaşıyorum. 10 yıldır yerel olarak kendi işimi yürütüyorum, şimdi yöneticilerimden biri tarafından yönetiliyor, böylece zamanımın %100’ünü Plethori’ye ayırabiliyorum

Yeah Hi Koinsaati, great to be back here again.
I’m Cal, CEO at Plethori. Entered the crypto space late 2018 and started Plethori beginning of 2021. Took over as CEO in July.
I live in the UK, South-west of London, with my partner and our 2 sons. I’ve been running my own business locally for 10 years, now run by one of my managers so I can focus 100% of my time on Plethori 
Junior Eeve: Etkileyici, sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Ben hazırım, topluluğumuz da hazır sanırım. Siz de hazırsanız AMA seansımıza başlayalım
Impressive We are pleased to meet you
I’m ready, I think our audience is ready, if you’re ready as well lets start our AMA session

Callum: Hadi yapalım

Let’s do it 

Junior Eeve: Merhaba Arkadaşlar,
Plethori projesi CEO’su Callum Mitchell-Clark, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Callum, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!
Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Callum sorularımızı yanıtladıktan sonra, üyelerimizden soru alabilmek için sohbeti beş dakika açacağız. İngilizce soru sorulması teşvik edilmektedir ancak tercümanlarımız Türkçe soruları da çevirecektir. Callum, topluluğun 5 sorusunu seçip yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1476831626147647496) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/plethori hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
Callum Mitchell-Clark, CEO of Plethori is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Callum, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Plethori!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Callum answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Callum will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/koinsaati/status/1476831626147647496) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/plethori Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Plethori

Junior Eeve: S1- Plethori’yi daha önce hiç duymamış birine projenizi nasıl tanımlarsınız? Bize Plethori’yi başlatmanız için ilham veren motivasyonun ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

Q1- How would you describe your project to someone who never heard of Plethori before? Could you tell us what was the motivation that inspired you to start Plethori?

Callum: Memnuniyetle

With pleasure

Callum: Plethori, insanların kripto para birimleri hakkında düşünme ve ticaret yapma biçiminde devrim yaratıyor. Dünyanın en popüler finansal ürününü (ETF) aldık ve daha önce hiç görülmemiş şekilde kripto piyasasına getirerek kitlesel benimsemeyi kolaylaştırdık ve multi-trilyon dolarlık ETF endüstrisini yakalamak için çerçeveyi devreye soktuk.

2022, Kripto-ETF’nin yılı olacak ve pazara ilk giren biziz.

En büyük iki DeFi güç merkezi olan Ethereum ve Avalanche üzerine inşa edilen protokolümüz, sonsuz ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

ETF’lere aşina olmayanlar için, bunlar bir dizi temel varlıktan oluşan ve bir borsada işlem gören fonlardır.

Kullanıcılarımızın ticaret yapması için çeşitli kripto-ETF’leri listeleyeceğimiz kendi ETF Borsamızı (ETFX’imiz) oluşturuyoruz.

Platformumuzun V2’si ise kullanıcıların kendi kripto-ETF’lerini tasarlamalarını sağlayacaktır. Borsamızda listelendikten sonra, fon yaratıcısı tüm işlem ücretlerinin bir yüzdesini kazanacaktır. Fon yaratıcıları ayrıca lider tablolarımızda birbirleriyle rekabet edecek ve etkileyici Crypto Chimera NFT’lerimiz şeklinde ödüller kazanacaklar.

Plethori is revolutionizing the way people think about and trade cryptocurrencies. We have taken the world’s most popular financial product (the ETF), and brought it to the crypto market like never seen before, facilitating mass adoption, and putting the framework in place to capture the multi-trillion dollar ETF industry.

2022 will be hailed as the year of the Crypto-ETF. And we are first-to-market.

Built on the two biggest DeFi power hubs, Ethereum and Avalanche, our protocol is designed to be infinitely scalable.

For anyone who isn’t familiar with ETFs, they are funds made up of a number of underlying assets, and tradable on an exchange.

We are building our very own ETF Exchange (our ETFX), where we will be listing a variety of crypto-ETFs for our users to trade.

The V2 of our platform will enable users to design their very own crypto-ETFs. Once listed on our exchange, the fund creator will earn a percentage of all transaction fees. Fund creators will also compete against one another on our leaderboards, and earn rewards in the form of our impressive range of Crypto Chimera NFTs.

Junior Eeve: ETF’leri kim duymadı ki kriptopara endüstrisi için oldukça etkileyici bir proje

Sıradaki soruma geçiyorum

Who hasn’t heard of ETF Pretty impressive project for the cryptocurrency industry

Moving on to my other question

Plethori

Junior Eeve: S2- Geleneksel ETF’ler ile Plethori arasındaki farkın ne olduğunu ve benzer hizmetler sunan rakiplerinize kıyasla farklarınızın neler olduğunu bize açıklayabilir misiniz?

Q2- Could you please explain us what is the difference between traditional ETFs and Plethori, and what are your differences compared to your competitors providing similar services?

Callum: ETF’lerimiz geleneksel ETF’lere çok benzer, şimdiye kadar kripto arenasında başarılmamış bir şey. Plethori’nin ETF’leri ile geleneksel finanstaki ETF’ler arasındaki temel fark, dahil olan çeşitli üyelerin üstlendiği rollere iner.

Geleneksel ETF’lerde fon sağlayıcı, yaratma ve geri ödeme mekanizmalarını yürütmek için yetkili bir katılımcı (authorized participant = AP) kullanır ve ETF piyasa değerinin net varlık değeri (net asset value = NAV) ile göreli dengede kalmasına yardımcı olur.

Protokolümüzle, trader ayrıca AP rolünü yerine getirme yeteneğine de sahiptir. Kullanıcılar platformumuzda sadece ETF alıp satamayacaklar, aynı zamanda bir ETF’de ek hisseler yaratabilecekler ve ETF hisselerini NAV için kullanabilecekler.

Bunu fazla karmaşık hale getirmek istemiyorum, o yüzden bir örnek kullanalım:

A Kullanıcısı, PEF’imizi (Polkadot Ekosistem Fonu) satın almak istiyor, Plethori’nin borsasına giriyor ve yüksek talep nedeniyle PEF’in NAV’a prim üzerinden işlem yaptığını görüyor (yani, temel varlık değeri = 5 $, ancak ETF’nin değeri 10 $).

ETF’yi bu yüksek fiyattan satın almak yerine, bunun yerine ek hisseler oluşturmaya karar verebilirler (Oluşturma mekanizması). Daha sonra bu hisseleri borsada işlem fiyatına indirimli olarak listeleyebilirler ve yine de kendileri kâr ederler. Ya da sadece ETF hisselerini elinde tutabilir ve dayanak varlıkların değerindeki kademeli artıştan kâr edebilirler.

Öte yandan, ETF düşüşlerine ve ETF hisselerine olan talep indirimli olarak işlem görüyorsa (yani temel varlık değeri = 5 $, alım satım değeri = 2.50 $), kullanıcı ETF hisselerini NAV değerinden “nakit alabilir”. Kullanıcılar ETF hisselerini indirimli olarak satın alabilecekleri ve anında kar elde edebilecekleri için bu, ETF hisseleri üzerinde satın alma baskısı yaratacaktır.

Bu nedenle sorunuza yanıt olarak, Plethori ile arasındaki temel farklar, esas olarak çeşitli katılımcıların oynadığı rollere dayanmaktadır.

Our ETFs are very similar to traditional ETFs, something that has not been achieved until now within the crypto arena. The key difference between Plethori’s ETFs and ETFs in traditional finance, comes down to the roles that the various members involved carry out.

With traditional ETFs, the fund provider uses an authorized participant (AP) to execute the creation and redemption mechanisms, helping the ETF market value stay in relative equilibrium with the net asset value (NAV).
With our protocol, the trader also has the ability to carry out the role of AP. Users will not only be able to buy and sell ETFs on our platform, they will also be able to create additional shares in an ETF and redeem their ETF shares for the NAV.
I don’t want to over complicate it, so let’s use an example:
User A wants to buy our PEF (Polkadot Ecosystem Fund), they enter Plethori’s exchange and see that due to high demand, the PEF is trading at a premium to the NAV (i.e the underlying asset value = $5, but the ETF is trading at $10).
Instead of purchasing the ETF at this high price, they can decide to create additional shares instead (Creation mechanism). They can then list these shares on the exchange at a discount to the trading price, whilst still making profit themselves. Or they can simply hold the ETF shares and profit from the gradual increase in value of the underlying assets.
On the flip side, if demand for the ETF dips and the ETF shares are trading at a discount (i.e. underlying asset value = $5, trading value = $2.50) the user can “cash in” their ETF shares at the NAV value. This will put buying pressure on the ETF shares, as users would be able to purchase the ETF shares at a discount and make instant profit.
So in answer to your question, the key differences with Plethori mainly come down to the roles that the various participants play.
Junior Eeve: Wow çok açıklayıcı
Wow pretty self explanatory
Callum: Umarım
Hopefully
Junior Eeve: Geleneksel ETF’lere çok benzer olması, kriptopara endüstrisi için önemli bir adım
Being very similar to traditional ETFs, an important step forward for the cryptocurrency industry
Callum: Kullanıcıların ETF’leri anlamalarına yardımcı olmak için sürekli olarak eğitim makaleleri yayınlıyoruz.
We are consistently publishing educational articles too to help users understand ETFs.
Junior Eeve: Bu bizim topluluğumuz için de oldukça ilgi çekici
This will be of interest to our community
Callum: Evet kesinlikle. Pek çok proje Crypto-ETF oluşturduğunu iddia ediyor, oysa gerçekte tüm Vault’lar ve ortaya çıktığını gördüğümüz diğer projeler ETF değil. Daha çok yatırım fonuna benziyor
Yes exactly. Many projects claim to be creating Crypto-ETFs, whereas in reality all of these Vaults and other projects you see popping up are not ETFs at all. They are more akin to mutual funds.
Junior Eeve: Gerçekten böyle
Sıradaki soruma geçiyorum
Really like that
Moving on to my other question
Plethori
Junior Eeve: S3- Platformunuzun iki yatırım segmenti olduğunu fark ettim, ETFX – Public Fonları ve ETFX – Private Fonlar. Bize bunlardan ve farklılıklarından kısaca bahseder misiniz?
Q3- I’ve noticed that your platform has two investment segments, ETFX – Public Funds and ETFX – Private Funds. Could you briefly explain to us about them and their differences?
Callum: Tabi ki. ETFX Kamu Fonlarımız, Plethori tarafından tasarlanmış ve kontrol edilen ETF’lerden oluşacaktır.
Özel Fonlar, üçüncü taraf kullanıcılar tarafından tasarlanacak ve borsamızda listelenecektir. Kullanıcılar skor tablosunda birbirleriyle rekabet edebilecekleri ve diğer fon yöneticileri arasında ün kazanabilecekleri için oyunlaştırmanın devreye girdiği yer burasıdır.
Tüm Plethori protokolü, özellikle de Özel Fonlar segmenti için çok heyecanlıyız. Bu, sektördeki en büyük traderların bazılarından büyük miktarda ilgi ve dikkat çekecek. Akranlarından daha yetenekli olduklarını kanıtlayarak en iyi fon yöneticisi olmak için savaşabilecekler. Bu, yalnızca en büyük veya en saygın traderlar için olduğu anlamına gelmez, herkes kendi fonunu tasarlayabilir. Gerçek hayattaki fon yönetimi yoluyla çağrılarının iddia ettikleri kadar iyi olduğunu kanıtlayabilen yepyeni bir etkileyici nesil yaratma potansiyeli var.
Sure. Our ETFX Public Funds will comprise Plethori-designed and controlled ETFs.
The Private Funds will be designed by third party users, and listed on our exchange. This is where the gamification comes into play, as users can compete against one another on the leaderboard and gain notoriety amongst their fellow fund managers.
We’re very excited about the whole Plethori protocol, but especially the Private Funds segment. This will draw a huge amount of interest and attention from some of the biggest traders in the industry. They will be able to battle it out for top fund manager, proving they are more skilled than their peers. This isn’t to say it is exclusively for the biggest or most reputable traders, anyone can design their own fund. The potential is there to create a whole new generation of influencers, who can prove their calls are as good as they claim through real-life fund management.
Junior Eeve: Herkes kendi fonunu tasarlayabilir mi? Woww
Sıradaki soruma geçiyorum
Can anyone design their own fund? Woww
Moving on to my other question
Callum: Evet kesinlikle. Çok heyecan verici
Yes indeed. Very exciting.
Plethori
Junior Eeve: S4- Plethori ekosisteminde PLE tokenin rolü nedir? PLE tokenlerine sahip kullanıcılara ne tür avantajlar ve ayrıcalıklar sunuyorsunuz?
Q4- What is the role of PLE token, in the Plethori ecosystem? What kind of advantages and privileges do you offer to users who have PLE tokens?
Callum: İyi soru. PLE, yerel yardımcı program tokenimizdir ve ekosistemimiz içinde muazzam bir güce sahiptir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir:
– Her bir ETF (hem public hem de private) %5 PLE’den oluşacaktır. Sınırlı bir 100 milyon token arzımız olduğundan, bu PLE, her yeni ETF’nin oluşturulmasıyla piyasadan satın alınacak, bu da onu özünde deflasyonist hale getirecek ve ayrıca değeri üzerinde sürekli olarak alım baskısı yaratacaktır.
– Kullanıcıların ETFX platformumuza erişmesi için PLE gereklidir.
– PLE ETF whitelist’lerimiz için pledge yani rehin edilmesi gerekmektedir (web sitemize gidebilir ve yakında çıkacak olan Polkadot Ekosistem Fonu (PEF) için şimdiden pledge işleminde bulunabilirsiniz).
– Exchange işlem ücretlerimizi ödemek için PLE’yi kullanabilirsiniz, işlem ücretlerinde %50 indirim sağlar ve PLE değeri üzerinde sürekli bir alım baskısı oluşturacaktır.
– PLE ayrıca %40 APY Staking Havuzlarımızda pasif gelir elde etmek için kullanılabilir (şu anda Ethereum ağında aktif olan Staking, Ocak ortasında Avalanche ağında da kullanıma sunuluyor).
– PLE, likidite havuzu farmer’ları ödüllendirmek için de kullanılacaktır. Hem Uni V3 hem de Trader Joe’da kendi LP farm’larımızı yayınlayacağız ve ayrıca Trader Joe ile işbirliği içinde bir marketing kampanyası yürüteceğiz ve burada farmı doğrudan Trader Joe’nun web sitesi aracılığıyla kullanan herkese LP ödülleri vereceğiz. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı yakında gelecek.
Good question. PLE is our native utility token, and it holds tremendous power within our ecosystem. Including but not limited to the following…
– Each and every ETF (both public AND private) will be made up of 5% PLE. As we have a finite supply of 100million tokens, this PLE will be market bought with the creation of each new ETF, making it deflationary in essence and also constantly putting upward pressure on it’s value.
– PLE is required by users to access our ETFX platform.
– PLE is required to pledge on our ETF whitelists (you can head over to our website and pledge now for our upcoming Polkadot Ecosystem Fund (PEF).
– Using PLE to pay our exchange fees will attract a 50% discount, putting constant upward pressure on its value.
– PLE can also be used to earn passive income in our 40% APY Staking Pools (currently live on ethereum network, and launching on the avalanche network in mid-January)
– PLE will also be used to reward liquidity pool farmers. We will be releasing our own LP farms on both Uni V3 and Trader Joe, and will also be carrying out a marketing campaign in collaboration with Trader Joe where we will be providing LP rewards to all of those using the farm directly via Trader Joe’s website. More details on this to come very soon 👀
Junior Eeve: Kulağa kusursuz geliyor ama en iyi kısmı APY oranının %40 olması
sounds impecible, but the best part is 40% APY
Callum: Evet, staking platformu çok popüler oldu. Şimdiye kadar dolaşımdaki arzımızın %30’undan fazlasını stake etmeye kilitledik.
Ve Avax’ta stake etmeye başladığımızdan çok daha fazlasını istiyoruz
Yeah the staking platform has been very popular. So far we’ve locked up over 30% of our circulating supply in staking
and expecting much more once we launch the staking on Avax
Junior Eeve: Bu büyük bir oran
Daha fazlasını öğrenmek için hızlıca diğer soruma geçeceğim
quite a large percentage
I’ll quickly moving on to my other question ​to find out more
Plethori
Junior Eeve: S5- Plethori, Ethereum üzerine kurulmuş bir platformdur, ancak son zamanlarda Avalanche’a da başarıyla köprü kurdunuz. Bunun nedenini bize söyler misiniz? Bu, Plethori’yi nasıl güçlendirecek? Ayrıca, PLE tokeni en popüler AVAX DEX olan Trader Joe’da listelendi. Bunun PLE tokeni ve sahiplerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Q5- Plethori is a platform build on Ethereum but recently you have successfully bridged to Avalanche as well. Could you tell us the reason behind this? How will this empower Plethori? Also, PLE token got listed on the most popular AVAX DEX, Trader Joe. How do you think this will effect PLE token and your holders? 
Callum: Avalanche’a köprü yapmak kolay bir karardı. Açık farkla en hızlı büyüyen ağlar ve DeFi’nin yeni evi olarak tercih ediliyorlar. Piyasaya sürülmesinden bu yana 1 yıldan biraz fazla bir süre sonra, Ethereum’da meydana gelen toplam işlem sayısının şimdiden yaklaşık %80’ini gerçekleştiriyorlar ve Plethori gibi yeni projeler her gün katılıyor.
Bitiş süresi (<2 saniye) açısından en hızlı blok zinciridirler, inanılmaz maliyet etkindirler (insanların Ethereum’da ödediği inanılmaz yüksek gas ücretlerinin aksine işlem başına birkaç sent) ve bunların tümü en üst düzeyde güvenlik sağlarken gerçekleşiyor. Protokolümüzü Avalanche ile güçlendirmek, çok daha hızlı ölçeklendirmemizi sağlayacak, kullanıcılarımızın maliyetlerini ve proje maliyetlerini azaltmamıza yardımcı olacak, yani protokole daha fazla gelir pompalayabileceğimiz anlamına geliyor.
Ve evet, artık Trader Joe’da listelendiğimizi duyurmaktan çok memnunuz! Şimdiye kadar işlem hacminde büyük bir artış gördük, düşük gas ücretleri yatırımcılar için çok daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Aksi takdirde transfer ve trade ücretleri için harcayacakları fonları yatırabilirler. Herkes için daha iyi yatırım ortamı (ve daha fazla para)!
Avalanche ve Trader Joe’nun topluluğunuz için büyük olduğunu biliyorum
Bridging to Avalanche was an easy decision to make. It is by FAR the fastest growing network, and favourited to become the new home of DeFi. Now, just over 1 year since launch, they are already transacting over 80% of the total occurring on Eth.
AVAX is the fastest blockchain in terms of time-to-finality (<2 seconds), incredibly cost efficient (a few cents per transaction), and all of this whilst maintaining the highest levels of security. Powering the Plethori protocol with Avalanche will allow us to scale much more quickly, helping reduce costs to our users, as well as costs to the project, meaning we can pump more revenue back into the protocol.
And yes, we are very pleased to announce that we are now listed on Trader Joe! So far we have seen a huge increase in trading volume, the low gas fees make it much more affordable for investors. They are able to invest funds that they would otherwise have been spent on transfer and swap fees. Better investing environment (and more money) for everyone!
For anyone looking for us on TJ here’s a link for your convenience: https://traderjoexyz.com/#/trade?outputCurrency=0x47aa3650cff9930f277d4670db138da818e1a3ca
I know that Avalanche and Trader Joe is huge with your community
Junior Eeve: Ayrıca Trader Joe, hakkında daha fazla bilgi almak için makalemize de bakabilirsiniz
They can also check out our article to learn more about how to use Trader Joe’s. https://koinsaati.com/trader-joe-nasil-kullanilir/
Junior Eeve: Açıklamaların için teşekkürler Callum! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.
Thanks for your explanations, Callum! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.
Callum: Eminim öyledir. Sorularınızı bekliyorum
Sure thing M. I’m sure the questions will flood in!
Junior Eeve: S6- Ve son olarak, bize yaklaşmakta olan Plethori NFT seriniz hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Bu, Plethori ekosistemini nasıl etkileyecek?
Q6- And lastly, could you please tell us more about your upcoming Plethori NFT range? How will this affect the Plethori ecosystem?
Callum: Bitirmek için harika bir soru.
Plethori’nin NFT serisi, çok profesyonel ve sanatsal Chimera’lardan oluşur. ETF’lerimiz farklı coinlerin/tokenlerin bir kombinasyonu olduğundan, Chimera’lar bir dizi hayvanın kurgusal kombinasyonlarıdır.
Şu anda lider sanatçımız olmak için yarışan birkaç sanatçıyla konuşuyoruz. Bu NFT’ler gerçek birer sanat eseri olacak, forma sadık kalıyoruz ve pek çok projenin yaptığı gibi “meme NFT” yolundan gitmeyeceğiz.
Oluşturulan her ETF’nin kendi NFT’si eklenecektir. Kamu fonlarımız için bu NFT’ler Plethori auction’ları ile satın alınabilir. Özel segmentteki NFT’ler, fon yöneticisi olarak yolculukları sırasında belirlenen başarıları (örneğin, haftanın en karlı ETF’si, en yüksek hacim, vb.) Bir kez kazanıldığında, bu NFT’ler, kullanıcı isterse trade edilebilir veya açık artırmaya çıkarılabilir. Veya bir Plethori fon yöneticisi olarak başarılarının sürekli bir hatırlatıcısı olarak tutulabilirler
Ah şunu da eklemeliyim ki NFT Chimeras holografik hayvanlardan olacak! (Etik nedenler ve hayvan hakları nedeniyle – Plethori NFT serisinin yapımında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir!)
Great question to finish on!
Plethori’s NFT range is made up of very professional and artistic Chimeras. Chimeras are fictional combinations of a number of animals, as our ETFs are a combination of different coins/tokens.
We are currently speaking with a number of artists who are competing to become our leading artist. These NFTs will be true works of art, we are staying true to form, and will not be going down the “meme NFT” route, as many projects have done.
Each ETF created will have it’s own NFT attached.
For our public funds, these NFTs will be purchasable via Plethori auctions. The NFTs in the private segment will be reserved for the funds creator, as they pass set achievements within their journey as a fund manager (e.g. most profitable ETF of the week, highest volume, etc) they will receive additional assets on their base character. Once earned, these NFTs can be traded or put up for auction if the user so wishes. Or they can be kept as a constant reminder of their success as a Plethori fund manager
Oh I should add that the NFT Chimeras will be of holograhic animals! (For ethical reasons and animal rights – no animals were harmed in the making of Plethori’s NFT range!)
Junior Eeve: Cevaplarınız için teşekkürler, şimdi topluluk sorularına geçeceğiz, sorular bittiğinde cevaplamaya başlayabilirsiniz, istediğiniz kadar soru cevaplayabilirsiniz ama unutmayın sadece ilk 5 soru ödüllendirilecek. O yüzden soruları dikkatle seçmenizi öneriyorum
thanks again for all of your answers now we will move on to the community questions, after our community finish asking their questions, you can start answering and you can answer as much as you want, but remember that the only first 5 questions you answer will be rewarded so I suggest you to choose carefully to give back to community
Callum: Eminim. Hadi yapalım
Sure thing. Let’s do it
Plethori
Aykut: V2 Exchange’de kullanıcılarının kendi ETF’lerini tasarlama hakkına sahip olacağını okudum. Kullanıcının tasarladığı ETF’lerden gelir elde etmesi mümkün müdür? Bir ETF alınıp satıldığında içerik oluşturucu ne kadar işlem ücreti alacak?
I read that on V2 Exchange users will have the right to design their own ETF. Is it possible for the user to earn income from the ETFs he designed? How much will the creator receive in trading fees when an ETF is traded?
Callum: Doğru – tüm fon yaratıcıları bir ücret paylaşım yapısından yararlanacak. ETF’leri ETFX’imizde her işlem gördüğünde, TX ücretlerinin bir yüzdesini kazanacaklar. Kesin ayrıntılar lansmandan önce açıklanacak, ancak özetle – kamu tarafından finanse edilen, kullanıcı tarafından oluşturulan ETF’ler yöneticilere %25 ücret payı verecek, özel olarak finanse edilenler ise %50 ücret payı verecek. Bu, platform lansmanından önce daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Correct – all fund creators will enjoy a fee sharing structure. Everytime their ETF is traded on our ETFX, they will earn a percentage of the TX fees. The precise details will be announced prior to launch, but in a nutshell – publicly funded user-created ETFs will give managers a 25% fee share, privately funded will give a 50% fee share. This will be explained in more detail before platform launch.
Lucy: Avalanche zinciri için tebrikler. Sorum şu, herhangi bir köprünüz var mı.. $PLE (ERC20) tokenlerimizi $PLE avalanche’a aktarabilir miyiz?
Congratulations for avalanche chain. My question is, Do you have any bridge.. Can we transfer our $PLE (ERC20) tokens to $PLE avalanche?
Callum: Merhaba Lucy,
Teşekkürler. Evet, web sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz kendi köprümüzü kurduk. Köprü, atanmış denetim firmamız Hacken tarafından tamamen denetlenmiştir. İşte size kolaylık olması için köprüye bir bağlantı: https://plebridge.web.app/
Artık Trader Joe’da minimum gaz ücreti karşılığında PLE satın alabilirsiniz – (https://traderjoexyz.com/#/trade?outputCurrency=0x47aa3650cff9930f277d4670db138da818e1a3ca). sonra Bridge to ethereum ve hemen %40 APY stake platformumuzdan yararlanın.
Hi Lucy,
Thank you. Yes we have built our very own bridge which you can access via our website. The bridge has been fully audited by our appointed auditing firm – Hacken. Here is a link to the bridge for your convenience: https://plebridge.web.app/
You can now purchase PLE for minimal gas fee on Trader Joe – (https://traderjoexyz.com/#/trade?outputCurrency=0x47aa3650cff9930f277d4670db138da818e1a3ca).. then Bridge to ethereum and immediately take advantage of our 40% APY staking platform.
Arijit Simbah: Bana Chimera NFT’lerinden Bahseder Misiniz? Onu nasıl alabilirim?
Tell Me About Chimera NFTs? How Can I Get It?
Callum: İlk NFT serimiz açık artırmaya çıkacak – bu Chimera NFT’leri, Plethori’ye ait ETF’lerimizin her birini temsil edecek. Yeni yılın başlarında bunlara dikkat!
NFT’lerin ikinci turunun her biri, kullanıcının kendi ETF’lerini temsil edecektir. Bunlar, platform içinde belirli başarıları karşıladıklarında kullanıcıya verilecektir. Başka bir dönüm noktasını her geçtiklerinde, ek ve daha değerli bir varlıkla temel karakterlerinin ek bir NFT’sini alacaklar. Kullanıcılar, başarılarının bir hatırlatıcısı olarak ödüllerini saklamayı veya ek kâr için açık artırmayı seçebilirler!
Our initial NFT range will be up for auction – these Chimera NFTs will represent each of our Plethori-owned ETFs. Keep an eye out for these early in the new year!
The second round of NFTs will each represent user’s own ETFs. These will be awarded to the user when they meet certain achievements within the platform. Every time they pass another milestone, they will receive an additional NFT of their base character with an additional and more valuable asset. The Users can choose to either keep their rewards, as a reminder of their success, or auction them for additional profit!
Polash Kanti: Metamask Cüzdanımda PLE Token’a Nasıl Köprü Yapabilirim? Herhangi Bir Rehberiniz Var mı?
In My Metamask Wallet How Can I Will Bridge To PLE Token? Do You Have Any Guide?
Callum: Merhaba, güzel soru. Evet, yakın zamanda ETH <>AVAX Bridge’imizi kullanmak için tam bir eğitici makale yayınladık.
İşte bağlantı: link.medium.com/nMWB8YpQnmb
Yukarıdaki makalede, metamask cüzdanınıza Avalanche C-chain’in nasıl ekleneceğini açıklayan başka bir bağlantı bulunmaktadır.
Hi there, good question. Yes we have recently release a full instructional article for using our ETH <>AVAX Bridge.
Here is the link: link.medium.com/nMWB8YpQnmb
Within the above article is another link, explaining how to add Avalanche C-chain to your metamask wallet.

dolycha: 2022’nin kripto-ETF’lerin yılı olarak selamlanacağını söylediniz, bunu daha fazla açıklayabilir misiniz, 2022’de ne olmasını bekliyorsunuz ve plethori kendini nasıl konumlandıracak?you said that 2022 will be hailed as the year of the crypto-ETFs, can you explain more about this, what do you expect to happen in 2022 and how will plethori position itself?

Callum: 2021, ETF’lerin geleneksel finansal ürünler alanında birinciliği aldığını gördü. Dünya çapında yaklaşık 4 trilyon dolar büyüdüler.

Aynı zamanda, kriptopara biriminin benimsenmesinin hızla arttığını gördük. Geleneksel finanstan daha fazla yatırımcı kripto alanına girdikçe, aşina oldukları ürünleri görmek istiyorlar. Daha düşük risk, istikrarlı büyüme ve güçlü vergi avantajları. Kripto-ETF’ler tüm 3’ü sağlar.

Bu bir GÖRECEK Mİ meselesi değil – 2022, Crypto-ETF endüstrisinde muazzam bir büyüme GÖRECEK. Bitcoin ETF sadece başlangıçtı.

Plethori, pazara ilk giren olmanın güçlü avantajına sahiptir. ETF’lerin kriptosferde toplu olarak benimsenmesini kolaylaştıracağız ve pazarın büyük bir yüzdesini ele geçireceğiz.

2021 saw ETFs take the pole position in the realm of traditional financial products. They grew by nearly 4 trillion dollars globally.

At the same time, we have seen cryptocurrecy adoption increase rapidly. As more investors from traditional finance enter the crypto space, they want to see products they are familiar with. Lower risk, steady growth, and strong tax benefits. Crypto-ETFs provide all 3.

It is not a question of IF – 2022 WILL see enormous growth in the Crypto-ETF industry. The Bitcoin ETF was just the beginning.

Plethori has the strong advantage of being first-to-market. We will facilitate mass adoption of ETFs within the cryptosphere, and capture a large percentage of the market.

Junior Eeve: Tüm cevaplarınız için tekrar teşekkürler. Bu güzel günde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak bir zevkti ve umarım siz ve ekibiniz için en iyisi olur!

Thanks again for all of your answers. Thank you for being with us in this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!

Callum: Sorular için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Topluluğunuzla harika bir AMA oldu.

Şu anda bu gece yarısı çekilecek bir twitter yarışması düzenliyoruz!

Bir şanslı kazanan için 5 bin’e kadar para ödülü, çekilişe katılmak için retweet etmeniz yeterli

Thank you very much for the questions guys. Was a fantastic AMA with your community.

We are currently running a twitter competition that will be drawn at midnight tonight!

Up to 5k in prize money for one lucky winner, simply retweet to enter the draw

Callum: Yarışma, Trader Joe’daki yeni listemizi kutlamak içindir.

Mutlu yıllar

Plethori’den sevgilerle

The competition is to celebrate our new listing on Trader Joe https://traderjoexyz.com/#/trade?outputCurrency=0x47aa3650cff9930f277d4670db138da818e1a3ca

Mutlu yıllar

Plethori’den sevgilerle

Plethori

Plethori hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Merve Sait tarafından yazıldı.

Ekonometri bölümü öğrencisi. 2020 yaz aylarında FinTech ile tanışmasıyla odağını, Blockchain ve merkeziyetsiz finansa çevirmiş durumda. Aktif olarak blokchain ve kripto paralarla ilgili içerikler üretmekte ve kendisini geliştirmeye devam etmektedir.

Eylül

Kriptopara Birimleri İçin Likiditenin Önemi

Bitcoin (BTC) Teknik Analizi | 2 Ocak 2022