içinde

Nova Finance Projesi Kurucusu Adam Greenberg ve Tom Sichel ile AMA Etkinliği

Nova Finance projesi kurucusu Adam Greenberg ve Tom Sichel, 15 Aralık Çarşamba Türkiye saati ile 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Adam Greenberg and Tom Sichel, Founder of Nova Finance,met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Thursday, December 15, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Adam: Herkese merhaba, tanıştığımıza memnun oldum!

Hi everyone, nice to meet you all!

onepunchkripto: Merhaba Adam ve Tom, topluluğumuza hoş geldiniz, nasılsınız? 😄

Hi Adam and Tom welcome to our community, how are you? 😄

Adam: İyi teşekkür ederim! Buradaki toplulukla birlikte AMA’yı dört gözle bekliyorum 😎

good thank you! looking forward to the AMA with the community here 😎

onepunchkripto: Ben hazırım, seyircimiz de hazır sanırım, siz de hazırsanız AMA seansımıza başlayalım 🔥

I’m ready, I think our audience is ready, if you are ready as well lets start our AMA session 🔥

Adam: Hadi yapalım 🔥🔥🔥

lets do it 🔥🔥🔥
onepunchkripto: Merhaba Arkadaşlar,
Nova Finance projesi Kurucu Ortakları Adam Greenberg ve Tom Sichel, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber. Adam ve Tom, Nova Finance projesi hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz!
Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuklarımız, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak. Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1470329704871874564) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/NovaFinance_ hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.
Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!
Hello Friends,
Adam Greenberg and Tom Sichel, both co-founder of Nova Finance project are with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event. Adam and Tom, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Nova Finance!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Adam and Tom answer our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Our guests will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1470329738547900425) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/NovaFinance_ Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.
Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!
onepunchkripto: S1-Nova Finance’ın ne amaçla kurulduğunu ve kripto dünyasında neleri değiştirmek ya da geliştirmek istediğini bize açıklayabilir misin?

Can you explain to us why Nova Finance was established and what you want to change or develop in the crypto world?

Adam: Tarih boyunca, finansal kurumlar ve yüksek net değere sahip kişiler, borç verme ve yatırım gibi finansal işlemler üzerinde neredeyse münhasır erişim ve kontrole sahip oldular. Dünya çapında çoğumuz, paranın satın alabileceğimizden daha fazla bir değeri olmadığına inanmaya yönlendirildik. Gerçek şu ki, eğer fırsat verilirse paramız bizim için çok daha fazlasını yapabilir.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) ve yeni dijital varlık türlerindeki artış, finansal ortamı tamamen değiştiriyor. Artık herhangi bir miktarda parası olan herkes, merkeziyetsiz borsalar aracılığıyla yenilikçi varlıklara yatırım yapabilir veya bu parayı borç vererek veya likidite sağlayarak işe koyabilir. Bu nedenle, son 1,5 yılda DeFi’ye yaklaşık 300 milyar dolar değerinde varlık yatırıldı.

Nova Finance, DeFi’ye ve dijital varlık alanına erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir varlık yönetimi protokolüdür.

MVP’mizde kullanıcılar, gelecekte eklenecek daha fazla blokzinciri ve varlık türü ile bir dizi Solana tabanlı varlık içeren portföyler oluşturabilir.

Kullanıcılar daha sonra, kar alma gibi kontrolleri ve aşağı yönlü riski azaltmak ve zaman içinde getirileri artırmak için oynaklık endeksleri gibi verileri kullanarak piyasa trendlerine uyum sağlamak için kendi yatırım stratejilerini kolayca tasarlayabilirler.

Portföyler, varlıkları bir dizi farklı borç verme ve likidite sağlama stratejisine yatırarak getiri elde edecek şekilde de ayarlanabilir.

Portföy, nAsset dediğimiz bir token oluşturur, bu portföyde depolanan değeri temsil eder. nAssets’in DeFi alanında teminat ve likidite olarak kullanılabilmesi için halihazırda diğer protokollerle işbirliği sürecindeyiz.

Throughout history, financial institutions and high net worth individuals have had almost exclusive access & control over financial operations such as lending and investing. Many of us around the world have been led to believe that money has no further value beyond what we can buy with it. The truth is that our money can do much more for us if given the opportunity

Decentralised finance (DeFi) and the rise in new types of digital assets are completely changing the financial landscape. Now anyone with any amount of money can invest in innovative assets through decentralised exchanges or put that money to work by lending it or providing liquidity. This is why there has been around $300bn worth of assets deposited into DeFi over the last 1.5 years.

Nova Finance is an asset management protocol designed to help make access into DeFi and the digital asset space easier.

Within our MVP, users can create portfolio’s with a range of Solana based assets, with more blockchains and asset types to be added in the future.

Users can then easily design their own investment strategies to adapt to market trends by using controls such as take profit and data such as volatility indexes to reduce downside risk and increase returns over time.

Portfolio’s can also be set to generate yield by depositing assets into a range of different lending and liquidity providing strategies.

Portfolio’s generate a token which we call an nAsset, this represents the value stored within the portfolio. We are already in the process of collaborating with other protocols so that nAssets can be used across the DeFi space as collateral and liquidity for example.

onepunchkripto: Detaylı cevabınız için teşekkür ederim. DeFi’nin varlık türlerini değiştirdiği doğrudur. Ve Nova Finance, DeFi’ye erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca “nAsset” token adını da sevdim 😄

thank you for your detailed answer. It’s true that DeFi is changing the types of assets. And Nova Finance makes it easier to access to DeFi. Also I loved the token name “nAsset” 😄

Nova Finance

onepunchkripto: S2- Nova Finance’ın ilk aşamada Solana ağını seçtiğini görüyoruz. Solana’yı seçme sebeplerini ve bu altyapının kullanıcılara sağlayacağı katkıları anlatır mısın?

Q2- We see that Nova Finance has chosen the Solana network in the first stage. Can you tell us the reasons for choosing Solana and the contributions this infrastructure will provide to users?

Adam: Proje ilk aşamalarındayken, ethereum üzerinde bir prototip oluşturduk. Süreç açısından bakıldığında, bir nAsset oluşturmak ve programlamak için gereken adımlar oldukça karmaşıktır. O zamanlar ETH gas şimdiki kadar pahalı değildi ama yine de maliyetli bir süreçti. Bu noktada bir dizi başka zinciri değerlendirdik ve Solana SOLSZN hackathon’una katılmaya davet edildik. Solana, teknolojik açıdan en yüksek vaatlerden bazılarını gösterdi, bu nedenle hackathon’u Solana’da nAssets demosu oluşturmak için bir fırsat olarak kullandık. Solana’nın nAsset’ler için inanılmaz derecede verimli olduğu ve kullanıcılarımızın son derece düşük maliyetle nAssets oluşturabileceği anlamına geldiği ortaya çıktı.

Bazılarınız biliyor olabilir ki, bu hackathon’un kazananlarından biri olduk ve bu, projenin şimdiye kadar deneyimlediği ilgi ve büyümenin çoğunu sağladı. Solana topluluğunun sahip olduğu destek ve ilgi düzeyinden gerçekten etkilendik ve onur duyduk. Ekim ayında kırılma noktasına gittiğimizde, son 5 aydır bizi destekleyen birçok insanla şahsen tanıştık ve bu harika bir deneyimdi.

Hâlâ çoklu zincire geçme ve çok yakında zincirler arası nAssets ve portföylere izin verme planlarımız var, bunu Nova’nın büyümesi için çok önemli bir adım olarak görüyoruz.

Burada seçimle ilgili daha ayrıntılı ayrıntılardan bazılarını kapsayan bir makale yazdık.

https://medium.com/novafinancedefi/why-we-chose-to-build-on-solana-nova-finance-656578ab6fb9

Back when the project was in its early stages, we built a prototype on ethereum. From a process perspective, the steps required to build and program an nAsset is quite complex. Back then, ETH gas wasn’t as expensive as it is now but it was still a costly process. At this point, we evaluated a range of other chains and were invited to participate in the Solana SOLSZN hackathon. Solana showed some of the highest promise from a technological perspective so we used the hackathon as an opportunity to build a demo of nAssets on Solana. It turns out Solana is incredibly efficient for nAssets and means that our users can create nAssets at extremely low cost.

Some of you might know that we became one of the winners of that hackathon and that drove a lot of the attention and growth the project has experienced so far. We’ve been really impressed and honoured with the level of support and care the Solana community has. When we went to breakpoint in October, we got to meet a lot of the people who had been supporting us for the last 5 months in person and it was an awesome experience.

We still have plans to go multi-chain and allowing for cross-chain nAssets and portfolios very soon, we see that as a crucial step to the growth of Nova.

We wrote an article which covers some of the more in depth detail on the choice here:

https://medium.com/novafinancedefi/why-we-chose-to-build-on-solana-nova-finance-656578ab6fb9

onepunchkripto: Eth gas ücretleri sorunlu ve herkes buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Hackathon’un projenin yönünü değiştirmesi ne kadar ilginç. Başkaları için de ilham verici.

Eth gas fees are porblem and everybody tries to find a solution for it. How interesting that hackathon changed the direction of the project. It’s also inspiring for others.

Adam: Solana ekibi çok harika, blokzinciri ile ilgili harika bir şey inşa ediyorsanız kesinlikle onlarla konuşmaya değer.

Solana team are very awesome, definitely worth speaking to them if you are building anything cool blockchain related

Nova Finance

onepunchkripto: S3- Kripto piyasasında pek çok finans projesi mevcut. Nova Finance hangi özellikleri ile rakiplerinin önüne geçiyor, bize anlatır mısın?

Q3- There are many financial projects in the crypto market. Can you tell us about what features Nova Finance is ahead of its competitors?

Adam: Ekibin çoğu geleneksel bir finans geçmişine sahiptir ve otomasyon ve algoritmaların geleneksel finansa sağladığı değeri ve varlık yönetiminin zincir dışı ne kadar güçlü olabileceğini gördük. Dışarıdaki birçok merkeziyetsiz varlık yönetimi protokolünü denedik ve biraz hayal kırıklığına uğradık.

Zincir üzerinde ölçeklenebilir ve verimli bir yönetim sistemi kurmanın zor olduğunu anlıyoruz, ancak çok yönlülük eksikliği, birçoğunu uzun vadede gereksiz kılıyor.

Bunun nedeni, örneğin son zamanlarda Oyna-Kazan (P2E) gibi NFT’ler gibi gelecek vaat eden bir alt sektörden diğerine çok sayıda spekülatif sermaye hareket ettiğinden, kriptopara birimi endüstrisinin hala çok döngüsel olmasıdır.

Portföy gibi bir varlık yönetimi yapısı sabitse veya sınırlıysa, trendlere nasıl uyum sağlayacağı konusunda iyi performans göstereceği gerçekten sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Gördüğümüz bazı portföyler, hiçbir şekilde iyi olmayan uygulanabilir bir strateji olarak 3 hafta dayanmak için mücadele etti.

Nova’nın temel avantajı şudur: Pazar eğilimlerini tanıma ve portföyün zaman içindeki bileşimini uyarlama yeteneği, böylece her zaman iyi performans gösterme şansına sahip olur.

Bu stratejileri ve kavramları mümkün olduğunca kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz. Emin olmayan insanlar için, bu varlıklar üzerinde getiri yoluyla faiz kazanırken, alanda daha deneyimli ve başarılı bir şekilde yatırım yapmak için ne yapılması gerektiği konusunda daha bilgili kişiler tarafından oluşturulan portföylere katılabilirler.

Yakın zamanda daha ayrıntılı bir makale yazdık: https://medium.com/novafinancedefi/how-nova-finance-is-revolutionizing-on-chain-asset-management-66ca8aca050f

Most of the team have a traditional finance background and we’ve seen the value that automation and algorithms have provided to traditional finance and how powerful asset management can be off-chain. We’ve tried many of the decentralized asset management protocols out there and were left a little disappointed.

We understand its hard to build a scalable and efficient management system on-chain but the lack of versatility makes many of them redundant in the long term.

This is because the cryptocurrency industry is still very cyclical as lots of speculative capital moves from one promising sub industry like NFT’s to the next, like pay to earn (P2E) recently for example.

If an asset management structure like a portfolio is fixed or limited it how it can adapt to trends, there’s a really limited lifespan in which it will perform well. Some portfolio’s we’ve seen have struggled to last 3 weeks as a viable strategy which is simply no good.

This is the core benefit of Nova: The ability to recognise market trends and adapt the composition of portfolio’s over time so that it always has a chance of performing well.

We’re working hard on making these strategies and concepts as easy to use as possible. For people that are unsure, they can join portfolios created by those who are more experienced in the space and more knowledgable on what it takes to invest successfully, all while earning interest through yield on these assets too.

We wrote an article recently with more detail: https://medium.com/novafinancedefi/how-nova-finance-is-revolutionizing-on-chain-asset-management-66ca8aca050f

onepunchkripto: Piyasa trendlerini ve uyarlanabilir portföyleri tanıyan Nova Finance’in temel faydası kulağa ilgi çekici geliyor ve iyi düşünülmüş 💪🏻

Recognizing market trends and adaptable portfolios, core benefit of Nova Finance sounds intriguing and well thought 💪🏻

Nova Finance

onepunchkripto: S4- Finans piyasasında olup da kripto piyasası ile yeni tanışan bir kişiye Nova Finance ne gibi kolaylıklar sağlar, onlara hangi aşamalarda yardımcı olur?

Q4- What kind of facilities does Nova Finance provide to a person who is in the financial market and is new to the crypto market, and at what stages does it help them?

Adam: İyi soru. Daha deneyimli kriptopara birimi kullanıcıları için nAssets, genellikle manuel olarak yapacağınız etkinlikleri otomatikleştirme fırsatları sağlayacaktır. Aşağı yönlü riski azaltmak için yeniden dengeleme, Ölçeklendirme, riskten korunma veya sabit paralar, BTC, SOL & ETH gibi olgun kriptolar ve kripto piyasası döngüleri meydana geldikçe altcoinler arasında fon taşıma.

Aynı zamanda beceri ve bilginizden para kazanma şansı da sağlar. Yüksek kaliteli bir portföy oluşturursanız çok kazançlı ve uzun vadeli bir gelir akışı olabilecek portföyünüze katılan kullanıcılar tarafından elde edilen tüm getirilerin %10’unu kazanacaksınız.

Uzaya yeni başlayanlar için hızlanmak zor çünkü teknolojiyi ve genel yatırım ilkelerini anlamanız gerekiyor. Nova, kriptopara varlıklarına yatırım yapmayı ve mümkün olduğunca az tıklamayla bunların üzerine ilgi yaratmayı mümkün olduğunca basit hale getiriyor. Mevcut stratejiler yelpazesi, her zaman mümkün olduğunca güvenli bir şekilde çalıştığınızdan emin olmak için eşikler ve kontroller ayarlayabileceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, yukarıda uzmanlar için belirtildiği gibi, portföylerine katılabilir ve onlarla birlikte kriptopara piyasalarına sürdürülebilir bir şekilde katılabilirsiniz. Ödediğiniz tek ücret, varlıklarınızdan elde edilecek gelecekteki faizin küçük bir kesimidir.

Good question. For more experienced cryptocurrency users, nAssets will provide opportunities to automate activities that you would generally end up doing manually. Rebalancing, Scalping, hedging to reduce downside risk or moving funds between stable coins, mature crypto like BTC, SOL & ETH and altcoins as crypto market cycles occur.

It also provides the chance to monetise your skill and knowledge. You will earn 10% of all the yield generated by users who join your portfolio which could be a very lucrative and long term revenue stream if you build a high quality portfolio.

For newcomers to the space, its hard to get up to speed because you need to understand the technology as well as general investment principles. Nova makes it as straightforward as possible to invest in cryptocurrency assets and generate interest on top of them with as few clicks as possible. The range of strategies available mean that you can set thresholds and controls to make sure that you’re always operating in as safe a way as possible.

Also, like mentioned above for the experts, you can join their portfolios and participate sustainably within the cryptocurrency markets alongside them. The only fee you pay is a small cut of the future interest generated from your assets.

onepunchkripto: Gerçekten umut verici. Hem tecrübeli hem tecrübesiz yatırımcıların rahatlıkla kullanabilmesi güzel 🤩

Sounds really promising. It’s nice that both experienced and inexperienced investors can use it easily 🤩

Nova Finance

onepunchkripto: S5- Nova Finance sayesinde, DeFi ve Kripto para dünyasının nasıl bir gelişme gösterebileceğini öngörüyorsunuz? Bu konuda neler söylersin?

Q5- Thanks to Nova Finance, how do you foresee the development of DeFi and Cryptocurrency world? What would you say about this?

Adam: Nova Finance, insanların kriptopara birimine ve dijital varlıklara daha sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde yatırım yapmasına yardımcı olabilirse, yeni fikirlere daha fazla para tahsis edildiğinden, inovasyonun artmasına ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine yol açacaktır.

Sonunda, insanlar sermayeyi yenilikçi fikirlere doğru koordine etmek için oylama ve diğer karar alma modellerini kullandıkça Nova’nın daha çok bir DAO gibi olduğunu görüyoruz.

Gelecekte, sermayenin yalnızca kriptopara’lara değil, daha geleneksel endüstrilere de yatırıldığını görüyoruz, çünkü insanlar onları ademi merkeziyetçilik ve daha adil ödül yapıları ile yeniden icat ediyor. Bu, finans için DeFi’de ve sanatçılar için NFT’lerde zaten oldu ve gelecekte diğer endüstrilerde de olacak.

Sonunda, artan yenilik insanlığın kendisinde ilerlemeye yol açar. Nova’nın, çevreyi koruma ve herkesin temel ihtiyaçlarını karşılama gibi girişimlere yönelik fikirlerin finansmanında rol oynamasını ve yine de kullanıcılarımız için getiri elde etme fırsatları sağlamasını umuyoruz.

If Nova Finance is able to help people invest more sustainably and successfully into cryptocurrency and digital assets, it will lead to increased innovation and development of new technology as more money is being allocated to new ideas.

Eventually we see Nova becoming more like a DAO as people use voting and other decision making models to co-ordinate capital towards innovative ideas.

In the future, we see capital not just being invested into Cryptocurrency but more traditional industries as people re-invent them with the principles of decentralisation and fairer reward structures. This is already happened with DeFi for finance and NFT’s for the artists and it will happen to others industries in the future.

In the end, increased innovation leads to progression in humanity itself. We’d hope that Nova can play its part in funding ideas that go towards initiatives like protecting the environment and provide everyone with their basic needs while still providing opportunities of generating returns for our users.

onepunchkripto: Açıklamalarınız için teşekkürler Adam and Tom! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Adam and Tom! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Adam: Harika, sabırsızlıkla bekliyorum!

Awesome, looking forward to it!
onepunchkripto: S6- Nova Finance’nin tokeni olan $NOVA’nın, ekosistem içindeki kullanım şekli ve holderlarına sağlayacağı artı faydalar hakkında neler söyleyebilirsin?
Q6- What can you say about the usage of Nova Finance’s token, $NOVA, within the ecosystem and the benefits it will provide to its holders?
Adam: Nova token’ı öncelikle bir yönetişim tokenıdır. Aşağıdaki alanlarda karar vermekten sorumlu olacaktır:
– nAssets Entegrasyonları
– Protokol yükseltmeleri ve modifikasyonları
– Hazine Harcaması
– Portföy Küratörlüğü
Nova Token tutmak, gelecekte premium özelliklere özel erişim gibi uygulamaya özel avantajlar da sağlayabilir.
Gelecekte, Nova’nın kendisini tamamen yönetebilmesini ve merkezi bir etki veya kontrol noktasına sahip olmamasını istiyoruz. Bunu başarmak için, Nova ağı katılımcılarının bir dizi farklı faktör ve değere dayalı olarak kararları ve fırsatları değerlendirebilecekleri liyakata dayalı bir yönetişim modeli üzerinde çalışıyoruz. Platform için en iyi fikirleri ortaya koyan kullanıcılar Nova tokenleri ile ödüllendirilecek.
The Nova token is primarily a governance token. It will be responsible for making decisions in the following areas:
– nAsset Integrations
– Protocol upgrades and modifications
– Treasury Spend
– Portfolio Curation
Holding Nova Token may also bring about application specific benefits such as exclusive access to premium features in the future.
In the future, we want Nova to be able to fully govern itself and have no central point of influence or control. To achieve this, we are working on a meritocratic governance model where Nova network participants can evaluate decisions and opportunities based on a range of different factors and values. Users who put forward the best ideas for the platform will be rewarded in Nova tokens.
onepunchkripto: Tüm cevaplarınız için tekrar teşekkürler 👌🏼 Şimdi topluluk sorularına geçeceğiz topluluğumuz sorularını sormayı bitirdikten sonra cevaplamaya başlayabilirsiniz ve istediğiniz kadar cevap verebilirsiniz ama unutmayın ki sadece ilk 5 soru cevap ödüllendirilecek 👀 Bu yüzden topluluğa geri vermek için dikkatlice seçmenizi öneririm 🧡
thanks again for all of your answers 👌🏼 now we will move on to the community questions, after our community finish asking their questions, you can start answering and you can answer as much as you want, but remember that the only first 5 questions you answer will be rewarded 👀 so I suggest you to choose carefully to give back to community 🧡
Adam: Kesinlikle yapacağım, hangi soruların geleceğini görmek için sabırsızlanıyorum
I definitely will, looking forward to seeing what questions come forward
Nova Finance
Someone: Bir proje, Nova Finance’in tüm platformunu ve teknolojisini geliştirme için kopyalayacak olsaydı, Nova ne yapardı? ve Nova bunu nasıl çözdü?
If a project were to copy Nova Finance’s entire platform and technology for development, what would Nova do? and How did Nova solve it?
Adam: Güzel soru 😎 Takımda rekabetten korunmayı çok düşünüyoruz. Devam eden başarımızın anahtarı, yenilik ve kullanıcılara değer sağlamanın yeni yollarına öncülük etmektir. Kullanıcılarımız memnun kalırsa platformda kalırlar ve diğerleri zamanla gelir. İlk ETH tabanlı DeFi projelerinden bazıları, artık kullanıcılara değer sağlayamadıkları için son zamanlarda gerçekten ivme kaybetti. Diğer zincirlerde daha iyi getiri, işlevsellik veya daha düşük gaz maliyetleri sağlayan yeni protokoller geldi.
Ekibin içinde, ürün özelliklerini kullanıcılarımıza sağlayabileceği değer miktarına göre değerlendirdiğimiz bir ürün geliştirme hattımız var. İşimizi doğru yapıyorsak, her yeni sürüm ve güncelleme kullanıcılarımız için yenilikçi olacaktır.
good question 😎 in the team we think a lot about protection from competition. The key to our ongoing success is innovation and pioneering new ways of providing value to users. If our users are happy, they will stay with the platform and others will come over time. Some of the early ETH based DeFi projects have really lost momentum recently because they aren’t able to provide value to users anymore. New protocols have come along that provide better yield returns, functionality or at reduced gas costs on other chains and there is no reason to use them anymore.
Inside the team, we have a product development pipeline where we evaluate product features based on the amount of value they can provide to our users. If we are doing our job correctly, every new release and update will be innovative to our users.
Erdem Eroz: Projeniz tüm kesimlere mi hitap edecek yoksa belirli kesimler için mi tasarlandı?
Is your project designed to appeal to all segments or is it designed for specific segments?
Adam: Yakında Ocak ayında piyasaya sürülen MVP’miz, kesinlikle kriptopara birimi alanına aşina olan insanlara yöneliktir. Ancak dünyada kriptopara hakkında hiçbir şey bilmeyen çok daha fazla insan var ve bu insanlara ulaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Birkaç yıldır kripto alanında bulunan tüccarlar ve yatırımcılar, tasarladığımız portföy oluşturma ve strateji araçlarını gerçekten sevmelidir. Metamask ve phantom gibi web3 cüzdanlarıyla rahat olan yeni başlayanlar da protokolü anlamalı ve ondan değer alabilmelidir.
Daha geniş perakende kitlesinin çok daha fazla desteğe ve daha erişilebilir bir altyapıya ihtiyacı var. Kullanıcı araştırması yaparken, özellikle mobil bankacılık uygulamalarının artması nedeniyle, bu kitlenin mali durumlarını yönetmek için mobil cihazları daha rahat kullandığını gördük. Nova’yı gelecekte erişilebilir kılmamız gereken yer burasıdır ve bu pazar, risk değerlendirmeleri, müşteri desteği ve hatta potansiyel olarak saklama çözümleri gibi konularda çok daha fazla özen gerektirecektir.
Our MVP launching soon in January is definitely more geared towards people who are familiar with the cryptocurrency space. However, there are a lot more people who do not know anything about cryptocurrency in the world and we think its very important to reach these people.
Traders and investors who have been within the crypto space for a few years should really love the portfolio creation and strategy tools we’ve designed. Newcomers who are comfortable with web3 wallets like metamask and phantom should also understand and be able to get value from the protocol.
The wider retail audience needs a lot more support and a more accessible infrastructure. When conducting user research, we found that this audience is more comfortable using mobile devices to manage thier finances, mainly due to the rise in mobile banking applications. This is where we have to make Nova accessible in the future and this market will require a lot more care with things like risk assessments, customer support and potentially even custody solutions
Nova Finance
AtsTolga: Topluluktan gelen geri bildirimlere ne ölçüde değer veriyorsunuz? Topluluk geri bildirimi projeniz için ne kadar önemli?
To what extent do you value feedback from the community? How important is community feedback to your project?
Adam: Bu bizim için gerçekten önemli. http://discord.gg/WYVUSn56ac adresindeki discord topluluğumuza katılmanızı rica ediyorum.
2013’ün sonundan beri kişisel olarak kriptopara ticareti yapıyorum ve gerçekten kullanacağım bir ürün yapmak istiyorum. Sizlerin günlük olarak kullanmak isteyeceğiniz bir ürün yapmak istiyoruz, bu nedenle olumsuz ve olumlu geri bildirimler gerçekten değerlidir.
Yakın zamanda 2000’den fazla başvuru ile devnet başvurularımızı kapattık, ancak ana ağ yayınlanmadan önce test etmek ve geri bildirimde bulunmak için daha fazla fırsat olacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde anlaşmazlığımız hakkında daha fazla bilgi için gözünüzü dört açın
This is really important for us. I’d urge you to join our discord community here http://discord.gg/WYVUSn56ac
I personally have traded cryptocurrency since late 2013 and I want to build a product that I would actually use. We want to build a product that you guys want to use on a daily basis so feedback, negative and positive is really valuable.
We recently closed our devnet applications with over 2000 applicants but there will be more opportunities to test before mainnet release and give feedback. Keep an eye out for more information on our discord over the next few weeks

DOM: Merhaba $NOVA şimdi ticarete hazır mı? ve hangi borsalar ticaret sağlıyor? $NOVA satın almanın ve elde tutmanın faydaları nelerdir? $NOVA’yı diğer işlemlerden farklı kılan nedir?

Hello…….. Is $NOVA now ready to trade? and which exchanges provide trading? What are the benefits of buying and holding $NOVA What makes $NOVA different from other trades?
Adam: Sormanız komik 👀…. Raydium’da ilk resmi pazarımızı yeni açtık! https://dex.raydium.io/#/market/2JYtpRB51ShaB7i4eaQyx6QYqWFmm38CAakFSMP8xush
Pazartesi günü Ascendex’te listeleme yapmamız gerekiyordu, ancak ne yazık ki platformlarındaki bir güvenlik olayı nedeniyle, kapsamlı bir inceleme yaparken para yatırma ve listelemeleri duraklattılar.
Yine de, kısa bir süre sonra yeniden çalışmaya başladıklarında orada listelemeyi planlıyoruz ⭐️
Çalışmalarda ayrıca bir dizi başka borsa listemiz var, önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz
Nova tokenı size platformu yönetme yeteneği verir. Platformun iyi yönetilmesine yardımcı olursanız, zamanla ödüller kazanırsınız. Önümüzdeki birkaç ay içinde yönetişim altyapımızı yayınladığımızda kesinlikle birkaçını tutmaya ve denemeye değer
Funny you ask 👀…. We just opened up our first official market on Raydium! https://dex.raydium.io/#/market/2JYtpRB51ShaB7i4eaQyx6QYqWFmm38CAakFSMP8xush
We were meant to list on Ascendex on Monday but unfortunately due to a security incident on thier platform, they paused deposits and listings while they carry out a thorough review.
We still intend on listing there shortly when they are back up and running ⭐️
We also have a number of other exchange listings in the works, we’re looking forward to sharing more details over the next few weeks
Nova token gives you the ability to govern the platform. If you help govern the platform well, you will earn rewards over time. Its definitely worth holding a few and experimenting when we release our governance infrastructure in the next few months
Elif: Nova Token ile portföy oluşturmak ne kadar kolay?
How easy to curate a portfolio with Nova Token?
Adam: Portföy oluşturmayı 3 adımlı bir sürece ayırdık:
1 – Portföyde olmasını istediğiniz varlığı seçin
2 – varlığa istediğiniz herhangi bir ticaret stratejisini ekleyin
Başlangıçta kar elde etme, hedef fiyatlara ulaşıldığında varlıkları dönüştürme ve piyasalar düştüğünde kaybı sınırlamayı amaçlayan bir oynaklık stratejisi gibi bazı araçlarımız olacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu cephede yayınlamak için hala çok sayıda veri setimiz ve stratejimiz var.
3 – Verim üretme tekniğini seçin
Varlıklar bir ticaret stratejisi tarafından kullanılmadığında, diğer protokollerde ve getiri oluşturma süreçlerinde çalıştırılabilirler. Solana blok zincirindeki 15’ten fazla varlığa getiri sağlamak için Saber ve yakında Port Finance ile entegre olduk ve yakında daha fazlası eklenecek.
Bundan sonra, bazı portföy bilgilerini doldurur ve portföyü basarsınız. Bu aşamada, portföyünüze yatırılan herhangi bir varlıktan elde edilen getirinin %10’una hak kazanan bir yönlendirme bağlantısı alırsınız.
We’ve broken portfolio creation into a 3 step process:
1 – select the asset you want to have within the portfolio
2 – add any trading strategies you want to the asset
initially we will have some tools around taking profit, converting assets when target prices are hit and a volatility strategy which aims to limit loss when markets go down. We still have lots of data sets and strategies to release on this front over the next few months.
3 – Select yield generation technique
When assets are sat not being used by a trading strategy, they can be put to work in other protocols and yield generation processes. We’ve integrated with Saber and soon Port Finance to provide yield generation for more than 15 assets on the Solana blockchain with more to be added soon.
After this, you fill out some portfolio information and mint the portfolio. At this stage, you get a referral link that entitles you to 10% of the yield generated by any assets deposited into your portfolio
onepunchkripto: Sanırım bu kadar 👀 Bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz, bu akşam sizleri burada ağırlamak bizim için bir zevkti.
I guess that’s all 👀 thank you for being with us this evening, it was a pleasure to host you here this evening
Adam: Herkese eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim, harika vakit geçirdim 🌟
Aranızdan bazılarının topluluğumuza katılması harika olurdu, ekibimiz her zaman discord üzerinden hizmetinizdedir 🙏
Thank you so much for coming along everyone, I’ve had a great time 🌟
Would be great to have some of you join our community, our team is available any time on discord 🙏
Nova Finance hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:
Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Merve Sait tarafından yazıldı.

Ekonometri bölümü öğrencisi. 2020 yaz aylarında FinTech ile tanışmasıyla odağını, Blockchain ve merkeziyetsiz finansa çevirmiş durumda. Aktif olarak blokchain ve kripto paralarla ilgili içerikler üretmekte ve kendisini geliştirmeye devam etmektedir.

Melania Trump, NFT Platformu Başlattı

Rusya Kriptopara Yatırımlarını Yasaklamaya Hazırlanıyor