in ,

Near Tokenomisi ve Dağılımı

Near tokenomisi ve dağılımından bahsedilen bu içerik, Near Türkiye Medium sayfasından alınmıştır. KoinSaati ailesi olarak bu içerik için teşekkür ediyoruz!

Tokenomi, bir tokenin kullanımını ve değerini etkileyen faktörleri tanımlamaktadır. Bunlara tokenin oluşturulması ve dağıtımı, arz ve talep, maksimum arzı olup olmaması, kullanım alanları, teşvik mekanizmaları ve token yakım programları gibi birçok etmen dahildir. Bir kripto projesinin başarılı olması için iyi tasarlanmış bir token ekonomisi gereklidir. Katılım sağlamaya karar vermeden önce bir projenin token ekonomisini değerlendirmek, yatırımcı ve üzerinde proje geliştirecekler için çok önemlidir.

“Token” ve “ekonomi” kavramlarını bir araya getiren token ekonomisi, bir kripto projesi hakkında temel araştırma yapmanın önemli bir bileşenidir. Whitepaper, kurucu ekip, yol haritası ve topluluğun büyümesine bakmanın yanı sıra token ekonomisini de incelemek, bir blockchain projesinden gelecekte neler beklenebileceğini değerlendirmenize olanak verir. Kripto projeleri, uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmek için token ekonomisini dikkatle tasarlamalıdır.

Makalenin bundan sonraki bölümü Near resmi sitesinden alınan verilerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tüm arz ekleme/dağıtım çizelgelerinde 13.10.2022 itibarı ile 24. ayda olduğumuzu hatırlatmak isterim.

NEAR Protokol, dünyanın dört bir yanındaki insanlara fayda sağlamak amacıyla topluluk odaklı inovasyonu mümkün kılmak için var olma misyonu ile yola çıkmıştır. Platform ve üzerinde kurulu olan ekosistem, başarılı olmak için geniş bir katılımcı, geliştirici, doğrulayıcı, yatırımcı ve daha fazlasının çabalarına dayanır. Bu makale, protokolün temel kolaylaştırıcı bileşeni olan NEAR tokeninin bu ekosistemin başlatılmasını desteklemek için nasıl dağıtıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Önemli Başlıklar

Genesis Tokenleri: Genesis’te yaratılan 1 milyar NEAR tokeni vardı. MainNet’in kullanıma sunulmasıyla bireylere ve kuruluşlara kademeli olarak tahsis edilmeye başlanmışlardır. Enflasyon, transferler ve kilit açılımı, 13 Ekim 2020’de başlayan MainNet’in (“Faz II”) son aşamasında başlamıştır.

Sözleşmeye Dayalı Hesaplar: NEAR, akıllı sözleşmeye dayalı bir hesap modeli kullanır; bu, her hesabın aslında bir akıllı sözleşme olduğu anlamına gelir. Hesap adları bu nedenle kullanıcılar tarafından okunabilir (örn. “OkanCaptain.near”) ve benzersiz bir anahtar içerir.
Transfer Kısıtlaması: Ağ resmi olarak Topluluk Tarafından Yönetilen MainNet aşamasına (diğer adıyla “Faz II”) ulaşana kadar, token alıcılarının hesaplarının doğrudan tokenleri aktarması engellendi (ancak yine de gaz veya depolama için ödeme yapmak için kullanılabilirler, stake edilebilirler, delege edilebilirler. , uygulamaları dağıtmak için kullanılır, vb.).


Kilitlemeler ve Kilit Açılımı: Tokenlerin büyük çoğunluğu zamana dayalı olarak serbest bırakma kilitlerine tabidir. Bu kilitlenmeler, çeşitli hesapların üzerine sözleşmeye dayalı kilitler olarak uygulanır. Kilitlemeler genellikle aylık parçalar yerine blok başına doğrusal bir şekilde uygulanır.
Kilitli Halde Katılım ve Delege Etme: NEAR, doğrulama yapan düğümlerin ya kendi tokenlerini ya da diğer sahipler tarafından kendilerine “katılım sağlanan” tokenlerini kullandığı bir ‘Katılım Kanıtı’ ağıdır. Doğrulayan düğümlerin sayısı, ağdaki parça sayısına bağlıdır. NEAR’ın hesap modeli nedeniyle, tokenlar kilitliyken bile stake edilebilir veya devredilebilir.
Foundation Delegasyonu: Foundation, ağ dağıtımının ilk aşamasında yalnızca düğümleri aktif olarak çalıştırır. Bundan sonra, bu gönderide belirtildiği gibi, düğümlerini kapatacak ve yetkilendirme ile sınırlı olacaktır.
Yeni Yayın ve Ekonomi: Ekonomi Blog Yazısı ve Ekonomi Raporuna göre, ağı dönem ödülleri olarak desteklemek için her yıl %5 ek arz verilir; bunun %90’ı doğrulayıcılara (toplam %4,5) ve %10’u protokole gider hazine (toplam %0.5). İşlemin gerçekleştirildiği sözleşmelere işlem ücretlerinin %30’u iade edilir ve %70’i geri dönülmez şekilde yakılır. Bu yakım nedeniyle, yüksek işlem hacmi seviyelerinde ağ deflasyonist hale gelebilir.
– Token enflasyonunu ikinci makalede detaylı inceleyeceğiz !

Genel Tahsis ve Tedarik Programı

22 Nisan 2020’de Genesis’te oluşturulan 1.000.000.000 NEAR tokeni vardı. Bu, aşağıdaki şekilde tahsis edilecektir ve her kategori aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

“Dolaşımdaki Arz”, belirli bir zamanda kilitlenmeye tabi olmayan her tokendir. NEAR tokenlerinin ilk arzının büyük çoğunluğu uzun vadeli kilitlenmelere tabidir. Dolayısıyla ilk dolaşımdaki arz, bir topluluk satışı, gelecekteki bir dağıtım faaliyeti, küçük bir avuç topluluk sözleşmesi ve Vakfın likit bağışından oluşur.

Aşağıdaki tablo, jetonların kilidi açıldıkça ve yeni jetonlar basıldıkça dolaşımdaki arzdaki artışı göstermektedir. Noktalı çizgi, yeni ekleme nedeniyle artan toplam arzı gösterir (ancak ücretlerden kaynaklanabilecek herhangi bir yakmayı yok sayar). Bu ve tüm çizelgeler, transfer kısıtlamalarının kaldırıldığı tarihte başlar.

Near ağı, Katılım Kanıtı doğrulama düğümleri çalıştırılarak güvence altına alındığından, doğrulamaya (doğrudan) veya doğrulayıcılara (dolaylı olarak) delegasyona ne kadar payın katılabileceğini tartışmak önemlidir. Dağıtım odaklı kategoriler (“Topluluk Dağıtımı” gibi) yalnızca tokenler hedeflenen alıcıları tarafından alındığında yetkilendirmeye katılır, bu nedenle bu sayılar teorik olarak doğrulamaya katılacak maksimum pay miktarını temsil eder. Gerçekte, kesinlikle daha az olacaktır.

Topluluk Hibe Programları (172 M $Near)

Tokenlerin büyük bir kısmı, topluluk çabalarını, topluluk projelerini ve topluluk tarafından oluşturulmuş teknik bileşenleri finanse eden hibelere ve programlara ayrılmıştır. Bu, eğitimden etkinliklere, doğrudan dağıtıma ve projeler için girişim tarzı finansmana kadar her şeyi kapsar. Gelecekte verilebilecek veya satılabilecek tokenler için küçük bir hüküm bulunmaktadır. Bu çabalar kesinlikle uzun vadeli olduğundan, tokenlerin kilit açılımı 60 ay sürmektedir.

Geliştirici Ekibi (140 M $Near)

2018’de NEAR erken ivme kazandığında, blok zinciri projeleri, kısmen takım arkadaşları için yanlış teşvikler belirledikleri için endişe verici bir sıklıkla başarısızlıkla son buluyordu.

NEAR, birden fazla kıtaya ve birçok geçmişe yayılmış, dünyanın en güçlü ekiplerinden biri tarafından inşa ediliyor. Çekirdek ekip üyeleri, protokolün erken başarısında önemliydi ve daha sonra uzun bir süre boyunca geliştirilmesiyle aktif kalmaya teşvik edildiler. Grafiktede görüldüğü üzere lansmandan sonra 12 aylık bir ara verilerek 4 yıl içerisinde düzenli kilit açılımı ile dağıtılmaktadır.

Erken Destekçiler (237M $Near)

Çoğu blokzincir projesi finansmanı, ciddi bir kripto ayı piyasası sırasında ve geçmişin kitlesel satışlarının artık mümkün olmadığı bir dönemde gerçekleşti. Ekibin projeyi desteklemek için erken destekçileri bulma felsefesi basitti:

Destekleyiciler uzun vade odaklı olmalıdır.
Destekçiler, hem projeye (örn. takımı aktif olarak destekleyerek) hem de ağa (örn. payın onaylanması veya devredilmesi yoluyla) değer katmalıdır.
Turlar açık ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmalıdır, böylece her üye o turda aynı fiyatlandırma ve kilitleme koşullarını elde etme fırsatına sahip olur.

Kayıtlara geçmek gerekirse, hiçbir destekçinin ilk arzın %3,5’inin üzerinde tutmadığı ve çok azının %1’in üzerinde sahip olmadığını belirtmek isteriz. Önceki her alıcı, transferlerin açılmasından itibaren 12 ila 36 ay arasında, çoğunluğu 24 ayda olmak üzere, kilitlenme süresine sahiptir. İlk satın alma 2017’de gerçekleştiğinden, bazı destekçiler ilk satın alma ile herhangi bir likidite arasında 3 yıldan fazla ve tam likidite elde etmek için 5 yıldan fazla bekleyeceklerdir.

Daha büyük, tipik olarak daha kurumsal destekçiler ile daha küçük, tipik olarak daha bağımsız destekçiler arasında bir fark vardır. İyi dengelenmiş bir ekosistemde her ikisinden de uygun sayıda bulunur. Daha küçük destekçilerden gelenleri teşvik ederken, daha büyük destekçilerin toplam katkılarını sınırladık. Ağın ilk aşamalarında küçük katılımcıların hala potansiyel olarak doğrulamaya katılabilmelerini sağlamak için, ikisi arasındaki eşik, lansman sırasında 5 milyon token tutmak olarak belirlenmişti.

*Çizelgede görüldüğü üzere Ekim2022 itibarı ile Erken Destekçilerin sadece 23M $Near kilit açılımı kalmıştır.

Komunite Ön Satışı (120M $Near)

Merkeziyetsiz bir ağ tamamen topluluk odaklı olmayı ve topluluğun ihtiyaç duyduğu toeknlere sahip olduğundan emin olmayı gerektiriyor. Topluluk Ön Satışı, bazı teknik zorluklar ve katılımı artırma isteği nedeniyle Ağustos 2020’de birden fazla bölüm halinde gerçekleşti. Satış döneminde dağıtılan toplam miktar 120 milyon tokenin biraz üzerindeydi. Bu tokenlerin maksimum 25 milyonunun kilidi açıldı ve geri kalanı 12 veya 24 aylık doğrusal kilit açılımına tabi tutuldu.

Erken Ekosistem (117M $Near)

Ağı şimdiye kadar başarılı kılan tüm parçaları bir araya getirmek için önemli bir grup insan gerekiyor. Erken Ekosistem, erken uygulamalar oluşturmak, analitik araçları oluşturmak, teşvik edilen test ağını desteklemek vb. için Beta Programının bir parçası olarak bugüne kadar ağ ekosistemine katılanlara yönelik tüm hibeleri içerir.

Near Vakfı (100M $Near)

NEAR Vakfı, ilk ağ düğümlerini oluşturdu ve ekosistemin yönetimini koordine etmeye, projeleri finanse etmeye ve kalan dağıtım faaliyetlerini başlatmaya odaklanmak için node’unu kapattı. Tahsis edilen tokenler Vakfın operasyonlarını uzun vadede desteklemesi amaçlanan ve çok çeşitli şekillerde dağıtılabilen bir token havuzunu temsil eder.

Bu bağış 2 parçaya bölünmüştür. Kilitlenmeyen ilk yarı, ağın erken aşamalarında sorunsuz çalışmasını sağlamaya yardımcı olmak için kullanılmıştır. İkinci yarı, merkeziyetsizliği desteklemek için yetki devrinin ötesinde ilk günlerde erişilmesi beklenmediğinden, 24 aylık bir doğrusal kilitlemeye tabidir. Her iki dilimin de, kısa vadeli sermaye için sistematik olarak satılmaktan ziyade, mümkün olan her yerde uzun vadeli kullanılabilirliği sağlama ilkesini koruyacak şekilde konuşlandırılması amaçlanmıştır.

İlk kullanıma sunmanın bir parçası olarak, Vakıf hesapları, geri kalan sahipler için kilitleri ve hesapları ayarlayacak. Alıcılar ilgili saklama çözümlerini ayarlamakta gecikirse, kullanıma sunma sırasında bazı tokenler hala bu hesaplarda olabilir.

Operasyonel Hibeler (114M $Near)

Sistemin teknik mimarisi, sürekli çalışma ve sürekli geliştirme için birinci sınıf geliştiricilerin uzmanlığından yararlanır. Bu çabalar, sistemin kendisini sürdüren, işleten ve geliştiren kişileri desteklemeye odaklanan topluluk tarafından denetlenen hibelerle finanse edilecektir. Bu hibelerin ilk olarak 2020’nin ikinci yarısında ve 2021’in başlarında dağıtılmıştır. Bu amaç için ayrılan tokenler, uzun vadeli projelere açıkça tahsis edilmelerini sağlamak için uzun vadeli 60 aylık doğrusal kilit açılımına tabidir.

Ekstra Eklemeler

Yeni İhraç, genesis bloğunda yer almamaktadır, ancak maksimumda token arzında yıllık %5’lik bir büyüme oranını temsil eder. Her zaman olduğu gibi, bu yüzde, bu noktada kolayca tahmin edilemediğinden işlem ve depolama ücretlerinin yakılmasıyla azalacak arzın hesaba katılmadığını dikkate alınız.

Gözlemlenen ve Dolaşımdaki Arz

Mainnete geçişten bu yana ekip dolaşımdaki arzda daha fazla şeffaflık yaratmaya yardımcı olmak için çalışıyor. Bunun ilk kısmı olarak amaçlanan dolaşımdaki arz (bu gönderide yazıldığı gibi) ile zincir üzerinde gözlemlenebilecek arz arasında, özellikle ağın erken aşamalarında meydana gelebilecek bazı farklılık yaratacak etkenler şunlardır;

  • Sahipsiz Tokenler: Dolaşımdaki arzdaki en büyük değişiklik, talep edilmemiş tokenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar, talep edilene kadar kilidi açılmış hesaplarda tutulur.
  • Hesap değişiklikleri: Sahipsiz tokenlere benzer şekilde, ilk günlerde, ayrılmış bazı hesaplarda (özellikle Erken Ekosistem için) hala kilitlemeler uygulanmaktadır. Mainnet’ten sonraki ilk birkaç hafta boyunca tokenler amaçlanan hesaplarında konsolide edilirken UF’den gelen delegasyonda da değişiklikler olmuştur. Bu faaliyetlerin tümü, gerçeğin yukarıdaki açıklamaları ve çizelgeleri yansıtmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bazı tahsislerde hata olması durumunda kilitlendikten sonraki ilk birkaç gün içinde geri kilit açılımına izin vermek için kısa vadeli hak kazanma hükümleri de olabilir.

  • Hesap oluşturma tokenleri: Bir hesap oluşturulduğunda (talep süreci dahil), depolama maliyetlerini karşılamak için ufak miktarda token kilitlenir. Karmaşık hesaplar için bu, 40 tokene kadar bile olabilir. Bu, yukarıda açıklanmamıştır, ancak bunların kilidi açılmış gibi görünecektir.
  • Enflasyon gecikmesi: Ağda aktarımların etkinleştirildiği tarih (Aşama II) ile ağda enflasyonu etkinleştirmek için yükseltmenin gerçekleşeceği tarih arasında yaklaşık 1 haftalık bir gecikme vardır. Bu, yukarıdaki Yeni İhraç varsayımlarından bazılarının biraz hatalı olmasına neden olacaktır. Bu farklılık büyük rahatsızlıklar yaratacak kadar önemli değildir.

Bir blokzincir projesinin gelecekteki başarısı ve tokenin fiyatı hakkında bilinçli bir değerlendirme yapmak için, token ekonomisi diğer temel analiz yöntemleri olan Zincir üstü ölçütler(işlem sayısı, işlem bedeli, aktif adresler,hash oranı, stake edilen oran), Proje Ölçütleri (whitepaper,ekip,rakipler,token ekonomisi), Finansal Ölçütler (piyasa değeri,likidite,hacim,arz mekanizmaları) ile birleştirilerek sağlam zeminli bir yatırım yapma imkanı sunacaktır.

Yukarıdaki tüm metrikleri göz önüne alarak yatırım miktarı, risk iştahı ve giriş zamanınızıda belirleyerek yatırım yapmak tamamen kendi insiyatifinizdedir. Makalede yer alanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak

Her geçen gün gelişen NEAR ekosisteminin parçası olmak ve Near protokolü hakkında daha fazla bilgi, etkileşim için takip edebilirsiniz.

OkanCaptain

Kripto paralar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan KoinSaati sorumlu tutulamaz. 

kripto

Axelar Network Nedir?

Dünya Kupası Fan Token’ları Nasıl Etkiliyor?