in

Moonbeam Projesi Kurucusu Derek Yoo ile AMA Etkinliği

moonbeam

Moonbeam projesi kurucusu Derek Yoo 8 Eylül 2021 Çarşamba günü TSİ 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Derek Yoo, Founder of Moonbeam Project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Wednesday, September 8, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Lupo: ???????? Merhaba Arkadaşlar,
Moonbeam projesi kurucusu Derek Yoo AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Derek, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Derek, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1435234741968637959) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ,https://twitter.com/lupoeth, https://twitter.com/MoonbeamNetwork ve https://twitter.com/derekyoo hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

???????? Hello Friends,
Derek Yoo, founder of Moonbeam project is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Derek, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Moonbeam project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Derek answers our questions, we
will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Derek will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1435234741968637959) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/lupoeth, https://twitter.com/MoonbeamNetwork and https://twitter.com/derekyoo Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Hoş geldin Derek. Seni burada gördüğüme memnun oldum! ????

Welcome, Derek. Glad to see you here! ????

Derek Yoo: Beni ağırladığınız için teşekkürler

Thank you for having me here

Lupo: Başlamadan önce, dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Before we start, can you please introduce yourself shortly for our audience?

Derek Yoo: Elbette, ben Moonbeam projesinin kurucusu Derek Yoo. Aslında üzerinde çalıştığımız 2 ağımız var. Yaklaşık 10 gün önce Moonriver adlı Kusama konuşlandırmamızı başlattık. Arka planım, normal web2 alanında teknoloji şirketleri kurmaktır. Ancak 2019’un başından beri web3’te ve Moonbeam ve Moonriver’da çalışıyorum

Sure, I’m Derek Yoo, founder of the Moonbeam project. We actually have 2 networks we are working on. We just launched our Kusama deployed called Moonriver about 10 days ago. My background is in building tech companies in the regular web2 space. But since the beginning of 2019, I’ve been working in web3 and on Moonbeam and Moonriver.

Lupo: Tanıştığımıza memnun oldum Derek Tanıtım için teşekkürler. Şimdi ilk sorumuza geçiyorum.

It is pleasure to meet you, Derek Thank you for introduction. Now I am proceeding to our first question.

Moonbeam

Lupo: ???????? S1- Moonbeam platformu ile yeni tanışan kripto severler için projenizi kısaca tanıtabilir misiniz?

???????? Q1- Could you briefly introduce your project for crypto lovers who are new to the Moonbeam platform?

Derek Yoo: Moonbeam, Ethereum ve Solidity geliştiricilerini hedefleyen Ethereum uyumlu bir geliştirici platformudur. Aynı zamanda Polkadot üzerinde bir parachaindir, yani Polkadot ağının sağladığı paylaşılan güvenlik ve birlikte çalışabilirlikten yararlanır. Polkadot üzerinde en kolay geliştirme ortamını ve en zengin geliştirici entegrasyonları setini sağlamayı hedefliyoruz. Geliştiricilerin Moonbeam üzerine inşa etmelerini kolaylaştırarak, yeni ve mevcut uygulamaları çok hızlı bir şekilde Polkadot ekosistemine çekebiliyoruz.

Moonbeam is an Ethereum-compatible developer platform targeted to Ethereum and Solidity devs. It is also a parachain on the Polkadot, which means it benefits from the shared security and interoperability that the Polkadot network provides. We aim to provide the easiest development environment and the richest set of developer integrations on Polkadot. By making it easy for developers to build on Moonbeam, we are able to attract and onboard new and existing applications to the Polkadot ecosystem very quickly.

Lupo: Harika bir açıklama! Teşekkürler Derek.

Great explanation! Thank you Derek.

Lupo: ???????? S2- Moonbeam’in Polkadot ve Ethereum üzerine inşa edilmiş tipik bir ara katman ağı olduğunu görüyoruz. Bu özellik, Moonbeam platformunun geleceğini nasıl şekillendirebilir?

???????? Q2- We see that Moonbeam is a middleware network built on Polkadot and Ethereum. How could this feature shape the future of the Moonbeam platform?

Derek Yoo: Moonbeam, Polkadot üzerinde Ethereum RPC’leri (RPC (Remote Procedure Call), müşterinin blok zinciri sistemi ile etkileşime girdiği bir dizi protokol ve arayüzdür.) ile tam uyumluluk için çabalayan bir parachain olacak. Bir parachain olarak, Substrate çerçevesi üzerine inşa edilmiştir (Ethereum değil). Ancak, Substrate oldukça esnektir ve Ethereum uyumluluğunu en üst düzeye çıkarmamıza izin verdi. Bu yaklaşım, Ethereum’daki projelerin kod tabanlarını yeniden düzenlemeye gerek kalmadan Polkadot’a genişlemesini çok daha kolay hale getirdi.

Moonbeam will be a parachain on Polkadot that strives for full compatibility with the Ethereum RPCs. As a parachain, it is built on the Substrate framework (not Ethereum). However, Substrate is quite flexible and has allowed us to maximize Ethereum compatibility. This approach has made it much easier for projects on Ethereum to expand to Polkadot without needing to refactor their codebase.

Lupo: Bu, Polkadot’a genişlemek isteyen mevcut projeler için çok heyecan verici. Cevabınız için teşekkür ederim!

This is very exciting for existing projects that want to expand to Polkadot. Thank you for your answer!

Moonbeam

Lupo: ???????? S3- Moonbeam neden cross-chain işlemleri için Polkadot’u seçti? Bunun ne tür avantajları olabilir?

???????? Q3- Why did Moonbeam choose Polkadot for cross-chain operations? What advantages could this have?

Derek Yoo: Polkadot’u geliştirmemizin en önemli nedeni, orada gördüğümüz geliştirici etkinliğidir. Ethereum dışında Polkadot, geliştiriciler açısından en aktif ekosistemdir. Geliştirici odaklı bir platform inşa ettiğimize göre, geliştiricilerin ve mimarların olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Ve Polkadot, daha olgun ve yerleşik bir ekosistemin olduğu Ethereum’a karşı daha fazla sıfırdan bir fırsat sunuyor.

Substrate ve Polkadot teknoloji yığını bir diğer önemli faktördür. Substrate, Moonbeam’i sıfırdan inşa ettiğimizden çok daha hızlı oluşturmamıza yardımcı olan Rust tabanlı bir blokzinciri geliştirme çerçevesidir. Polkadot’a zincirler arası entegrasyon vizyonuna dayalı olarak çekildik. Polkadot’un tasarımının gelecekte yeni tür doğal çapraz zincir uygulamalarına uygun olacağına inanıyoruz.

The most important reason we are building on Polkadot is the developer activity we see there. Outside of Ethereum, Polkadot is the most active ecosystem in terms of developers. Given that we are building a developer-oriented platform, we need to go to where the developers and builders are. And Polkadot offers more of a greenfield opportunity vs Ethereum, where there is a more mature and established ecosystem.

The Substrate and Polkadot technology stack was another important factor. Substrate is a Rust-based blockchain development framework that helped us build Moonbeam much faster than if we had built it from scratch. We were drawn to Polkadot based on its vision of cross chain integration. We believe the design of Polkadot will lend itself to new kinds of natively cross chain applications in the future.

Moonbeam

Lupo: ???????? S4- Benzer yapıda olan rakip projelere göre farklarınızı ve avantajlarınızı anlatabilir misiniz?

???????? Q4- Can you tell us your differences and advantages over competing projects with a similar structure?

Derek Yoo: Moonbeam, başından beri Ethereum’a aşina olan geliştiriciler için tasarlandı. Bu, yalnızca temel Web3 uyumluluğunu değil, aynı zamanda Solidity, Ethereum geliştirici araçları ekosistemi, The Graph gibi entegrasyonlar/bağımlılıklar, Ethereum benzeri bir hesap yapısı, imza şeması vb. desteği de içerir. Moonbeam, projelerin bir EVM izlemesini tek bir kod tabanı ve teknik uygulama kullanarak hedeflenen çok zincirli dağıtım stratejisi ile mümkün kılar. (Ethereum Virtual Machine (EVM), milyonlarca yürütülebilir projeye sahip merkeziyetsiz bir bilgisayar gibi davranan bir hesaplama motorudur.). Bildiğimiz kadarıyla, başka hiçbir proje Ethereum ile bu uyumluluk düzeyine yaklaşamaz ve bu kadar çok projenin Polkadot için genişleme noktası olarak Moonbeam’i seçmesinin temel nedeni budur.

Since the beginning, Moonbeam was designed for developers who are familiar with Ethereum. That includes not only a base Web3 compatibility but also support for Solidity, the Ethereum developer tools ecosystem, integrations/dependencies such as The Graph, an Ethereum-like account structure, signature scheme, etc. Moonbeam makes it possible for projects to pursue an EVM targeted multi-chain deployment strategy using a single codebase and technical implementation. To our knowledge, no other project is able to come close to this level of compatibility with Ethereum, and that’s the core reason that so many projects have been choosing Moonbeam as their expansion point for Polkadot.

Lupo: Detaylı cevap için teşekkürler! Proje Polkadot ekosistemi için kilit bir öneme sahip olacak gibi görünüyor.

Thanks for the detailed answer! It seems like the project will have a key importance for Polkadot ecosystem.

Moonbeam

Lupo: ???????? S5- Moonbeam’in Binance ve Coinbase gibi önemli kurumlardan yatırım aldığını görüyoruz. Kripto severlere geleceğe dönük planlarınızı ve stratejik ilerleme planlarınızı anlatabilir misiniz?

???????? Q5- We see that Moonbeam has received investments from important institutions such as Binance and Coinbase. Can you tell crypto lovers about your future plans and strategic progress plans?

Derek Yoo: Moonbeam’in kardeş ağı olan ve Kusama’da yaşayan Moonriver’ın lansmanını kısa süre önce tamamladık. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda dağıtımlara odaklanılacak. Ayrıca son birkaç aydaki öğrendiklerimizi alıp Moonbeam’e katlayacağız.

Moonbeam kod tamamlandı ve Parity tarafından parachain müzayedeleri açıklandığında başlayacak. Bu sürecin Moonriver ile benzer bir yol izlemesini bekliyoruz ve bir kitle kredisi ve ardından 8 haftalık bir lansman süreci içerecek ve ardından projeler devreye girmeye başlayabilir.

We have recently completed the launch of Moonriver, which is the sister network to Moonbeam and lives on Kusama. The focus there will be on deployments over the coming weeks and months. We will also take our learnings over the past few months and fold them into Moonbeam.

Moonbeam is code complete and will launch once parachain auctions are announced by Parity. We expect that process to follow a similar path as Moonriver and will include a crowdloan followed by an 8-week launch process, after which projects can start deploying.

Lupo: Bu harika! Güncellemeleri takip edeceğiz.

That’s great! Will be following the updates.

Lupo: ???????? S6- Moonbeam platformu tokenine sahip olanlara ne tür avantajlar getiriyor? Bunlardan biraz bahseder misiniz?

???????? Q6- What kind of advantages does the Moonbeam platform bring to those who own the token? Can you talk a little bit about these?

Derek Yoo: Glimmer tokeni, Ethereum’da ETH ile aynı yardımcı programa sahiptir – akıllı sözleşme yürütme için gas olarak kullanılır. Ancak Moonbeam’e özgü ek işlevler de sunar. Moonbeam on-chain yönetişim sistemine katılmak, referandum önermek ve protokol yükseltmeleri gibi şeyleri oylamak için Glimmer’ı kullanıyorsunuz. Ayrıca, harmanlayıcıların seçimini destekleyen ve ağdaki blok üretimini güvence altına alan stake için de Glimmer’ı kullanıyorsunuz.

The Glimmer token has the same utility as Eth does on Ethereum — it is used as gas for smart contract execution. But it also serves additional functions that are unique to Moonbeam. You use Glimmer to participate in the Moonbeam on-chain governance system, to propose referenda, and vote on things like protocol upgrades. You also use Glimmer for staking, which supports the selection of collators and secures block production on the network.

Lupo: ???????? Açıklamaların için teşekkürler, Derek! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

???????? Thanks for your explanations, Derek! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Lupo: ???????? S7- Moonbeam platformu geniş bir yelpazeye sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu ağın güvenliğini sağlamak adına ne tür önlemlere sahipsiniz?

???????? Q7- Moonbeam platform comes across as having a wide range of services. What measures do you have, to ensure the security of this network?

Derek Yoo: Bu, Polkadot tasarımının güzelliğidir. Bir parachain olarak, aktarma zincirinde yerleşik olarak bulunan paylaşılan güvenlik ve zincirler arası iletişimden yararlanabiliyoruz. Bu, tüm parachainlerin, Parity’nin oluşturmak ve geliştirmek için çok zaman harcadığı ortak bir doğrulayıcı havuzuna sahip olduğu anlamına gelir. Ek olarak, uzun vadede ağa zarar verebilecek önden çalışan ve diğer davranışların azaltılmasına yardımcı olmak için kendi üçüncü taraf harmanlayıcı havuzumuzu da işe aldık.

This is the beauty of the Polkadot design. As a parachain, we are able to take advantage of the shared security and cross-chain communication that is built into the relay chain. This means that all parachains have a shared validator pool, which Parity has spent a lot of time building out and improving. Additionally, we have also recruited our own third-party collator pool to help reduce front-running and other behaviors that could harm the network in the long term.

Lupo: ???????? Tüm cevaplarınız için teşekkürler! Son sorumuzu sormuş olduk.

Şimdi sohbeti 5 dakika açacağız ve topluluğun sorularını sormasına izin vereceğiz.

Türkçe sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplayacaksınız. İngilizce konuşan üyelerimizi sorularını İngilizce sormaya şiddetle teşvik ediyoruz.

Başka AMA etkinliklerinden ve kullanıcılardan kopyalanan sorulara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir!

???????? Thanks for all of your answers! That was our final question.

Now we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions.

Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to cherrypick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

People who ask questions that asked before in different AMA’s or by different members will be banned immediately!

Özgür: Her projenin farklı bir çoklu zincir tanımı vardır. Tanımınız açık halka açık blok zincirlerini bile içerecek mi yoksa sadece 5-10 büyük blokları mı umursuyorsunuz?

Every project has a different definition of multi-chain. Will your definition include even open-public blockchains or you just care about 5-10 big ones?

Derek Yoo: Aslında, belirli kullanım durumları için optimize edilmiş daha fazla özel zincir göreceğimizi düşünüyorum. Polkadot ve substrate’e inanmamızın bir nedeni budur, çünkü özel zincir çeşitleri yaratmanıza izin verir. Ancak bu zincirleri bağlamak için bir ağ katmanına ihtiyacınız var. Polkadot bunu sağlıyor. Bu yüzden, birden fazla parachain’e yayılacak polkadot yerel çoklu zincir uygulamaları olacağını düşünüyorum.

I actually think that we are going to see more and more specialized chains that are optimized for specific use cases. That is one reason we believe in polkadot and substrate, because it allows you to create the kinds of specialized chains. But you need a network layer to connect these chains. That’s what polkadot provides. So I think there will be polkadot native multichain applications to span across multiple parachains.

Ugur Berliktay: Moonbeamnetwork Projesinin yol haritasındaki tüm hedeflere ulaşıldıktan sonra hedefi nedir?

What is the goal after all the goals in the roadmap of the Moonbeamnetwork Project have been achieved?

Güvenlik her zaman önce gelir. Ancak özellikler açısından, polkadot tarafından mümkün kılınan yeni birlikte çalışabilirlik özelliklerine odaklanacağız. Stratejilerimizden biri, özel bir ön derleme sözleşmeleri oluşturmaktır. Bu sözleşmeler, EVM’mizde akıllı sözleşmelere benziyor. Ancak geliştiricilerin diğer zincirlerden gelişmiş işlevlere erişmesine izin verir. Staking, yönetim ve diğer özellikler için buna zaten sahibiz. Ancak, zincirler arası token ve diğer senaryolar için bunlardan daha fazlasını tanıtacağız.

Security always comes first. But in terms of features we will focus on new interoperability features that are made possible by polkadot. One of our strategies is to create a special precompile contracts. These contracts look like smart contracts in our EVM. But they allow developers to access advanced functionality from other chains. We already have this for staking, governance, and other features. But we will be introducing more of these for cross chain token and other scenarios.

Onur Kadir: Moonriver ve Moonbeam projeleri arasındaki ilişki nedir? Bu iki proje arasındaki ilişkiler birbiriyle bağlantılı mı olacak yoksa tamamen bağımsız mı olacak?

What is the relationship between the Moonriver and Moonbeam projects? Will the relationships between these two projects be interconnected or will they be completely independent?

Derek Yoo: Aynı kod tabanını paylaşmaları anlamında kesinlikle bağlantılıdırlar. Kod güncellemeleri, Moonbeam’e gönderilmeden önce Moonriver’a gönderilecek. Ancak token sahipleri aynı olmayacak. Moonriver, farklı bir dizi token sahibini denemek istediğimiz bir deneydir. Zincir içi yönetişim özellikleri göz önüne alındığında, farklı token sahipleri muhtemelen her biri için farklı bir yola yol açacaktır. Şimdiye kadar Moonriver deneyini görmek gerçekten şaşırtıcıydı. Zaten çevresinde oluşmuş büyük bir topluluk var. Bence uzun vadede farklı kullanım durumları moonriver vs moonbeam gidebilir.

They are definitely connected in the sense that they share the same codebase. Code updates will ship first to Moonriver before being shipped to Moonbeam. But the token holders will not be the same. Moonriver is a bit of an experiment where we wanted to try a different set of token holders. Given the onchain governance features, different token holders will likely lead to a different path forward for each. So far the Moonriver experiment has really been amazing to see. There is already a large community formed around it. I think in the longer term different use cases may go to moonriver vs moonbeam.

G.Apple: Moonbeam’in DOT ve ERC-20 gibi yerleşik içerikleri ile Chainlink ve TheGraph gibi altyapı hizmetleri hem platformun geliştirilmesinde hem de kullanımında size ne gibi avantajlar sağlayacak?

What advantages will Moonbeam’s built-in content like DOT and ERC-20 and infrastructure services like Chainlink and TheGraph bring to you both in the development and usage of the platform?

Derek Yoo: Kendimizin 2 dünyanın en iyilerini bir araya getirdiğini düşünmeyi seviyoruz. Bir yandan, son 5 yılda gerçekleşen tüm harika ethereum araçlarına ve geliştirmelerine sahipsiniz. Öte yandan, benzersiz bir şekilde güvenlik ve çapraz zincir birlikte çalışabilirliği sağlayan substrate ve polkadot’a sahipsiniz. Bu ikisinin kombinasyonu, parçalarının toplamından daha büyük olacaktır.

We like to think of ourselves as combining the best of 2 worlds. On the one hand you have all of the great ethereum tooling and development that has happened over the last 5 years. On the other hand, you have substrate and polkadot, which uniquely enable security and cross chain interoperability. The combination of these 2 will be greater than the sum of its parts.

Salhidn Muili: Web sitenizde bir ambassador programı gördüm şimdi bize nasıl bir Moonbeam ambassadoru olabileceğimi söyleyin?

İn your website i saw an ambassador program now tell us how can I be a Moonbeam ambassador??

Derek Yoo: Beşinci soru için buna cevap vermek istiyorum çünkü bu toplulukla ilgili. Hem moonriver hem de moonbeam projeleri etrafında oluşan topluluk tarafından havaya uçuruldum. Projenin başarısının büyük bir kısmı elçilerimiz sayesinde oldu. Onlarla ekip olarak yoğun bir şekilde ilgileniyoruz ve bu çok aktif bir topluluk. İlgi varsa buradaki insanları topluluğumuza katılmaya teşvik ederim. Ambassador olmak için başvurabilirsiniz. Ve başlamanıza yardımcı olabilecek Türkçe konuşan bir kanalımız ve mevcut elçilerimiz var.

For the fifth question I want to answer this one because it has to do with community. I’ve been blown away by the community that has formed around both the moonriver and moonbeam projects. A big part of the success of the project has been our ambassadors. We are heavily engaged with them as a team, and it is a very active community. I would encourage people here to join our community if there is interest. You can apply to be an ambassador. And we do have a turkish speaking channels and existing ambassadors that can help you get started.

Lupo: Tüm cevapların için teşekkürler, Derek! Harika bir AMA’ydı ve böyle harika bir projeye ev sahipliği yapmak bir zevkti!

Thank you for all your answers, Derek! It was a great AMA and a pleasure to host such great project!

Derek Yoo: Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. aynı zamanda harika bir soru setiydi.

Thank you for hosting me. it was also a great set of questions.

????????#Moonbeam hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:
????????For the latest information and developments about #Moonbeam :

Web site: https://moonbeam.network/
Whitepaper: https://docs.moonbeam.network/
Telegram: https://t.me/Moonbeam_Official
Telegram Ann.: https://t.me/moonbeam_announcements
Twitter: https://twitter.com/MoonbeamNetwork
Telegram Türkçe: https://t.me/MoonbeamTR

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

kriptopara

AVAX, ADA ve DOT Fiyat Analizi | 12 Eylül 2021

How to Start a Romance Long Length