in

Melos Studio Eş-Kurucusu Yalu Lin ile AMA Etkinliği

Melos Studio projesi eş-kurucusu Yalu Lin, 28 Ekim 2021 Perşembe Türkiye saati ile 21.00’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Yalu Lin, Co-Founder of Melos Studio, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Thursday, October 28, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Raphael: Merhaba Yalu Lin! Bu güzel topluluğumuza hoş geldiniz 😊 Nasılsınız?

Hey there Yalu Lin! Welcome to our lovely community 😊 How are you doing?

Yalu Lin: Merhaba! Nasılsınız?! Beni ağırladığınız için teşekkür ederim!

Hi! How’s going?! Thank you for having me here!

Raphael: Hepimiz iyiyiz, sizi bu akşam burada ağırlamaktan heyecan duyuyoruz! Sanırım izleyicilerimiz hazır, siz de hazırsanız başlayalım mı?

We are all good, excited to host you here this evening! I think our audience is all set, if you are ready as well let’s go?

Yalu Lin: Kesinlikle ve burada olmak benim için bir zevk. Hadi başlayalım.

Absolutely and it is my pleasure to be here. Let’s start

Raphael: Merhaba Arkadaşlar,
Melos Studio projesinden Yalu Lin AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Yalu Lin, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuğumuz, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1452989637748826124?s=20) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/melos_studio hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
Yalu Lin, from the Melos Studio project is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Yalu Lin, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Melos Studio project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Yalu Lin answer our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Yalu Lin will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/koinsaati/status/1452989637748826124?s=20) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/melos_studio Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Raphael: S1- MELOS, gerçekten ilgi çekici bir proje. MELOS isminin nereden geldiğini ve bu projenin ortaya çıkış hikayesini çok kısa sizden dinleyebilir miyiz?

Q1- MELOS is a really interesting project. Can we hear from you where the name MELOS came from and the story of the emergence of this project?

Yalu Lin: Geçen yıl pandemi sırasında,

hepimiz müzisyenlerin balkonlarında müzik çaldıklarını videolarda gördük ve Jim’in bana Tokyo ve Vancouver’daki arkadaşlarıyla nasıl müzik yapabileceğini düşündüğünü anlatıyordu.

Jim Melos’un diğer kurucu ortağı

Ve bu zamanlarda ortak müzik yapmak zordu.

Konuşmanın konusu müziğin Web3.0’da nasıl görünebileceği üzerineydi, bu yüzden sonunda NFT üzerinden ortak yaratıma dönüştü.

böylelikle Melos.studio oluştu

🎵1.sorunun cevabı🎵

During the pandemic last year,

we all saw the online video clip where musicians playing music on their balcony and Jim was telling me that he has been thinking how to work music with friends in Tokyo and Vancouver.

Jim is another co-founder of Melos

and it is difficult to co-work music during these times.

the topic of conversation became how music can look like on Web3.0, so eventually evolved into co-creation over NFT.

and that became Melos.Studio.

🎵that’s question 1🎵

Raphael: Evet sanırım hepimiz böyle videolar gördük, türkler de balkonlarından birlikte müzik yaptılar 🕺🏻💃 böyle zor zamanlarda moralimizi yüksek tutacak bir şeydi. melos.studio’nun canlanışı açısında çok güzel bir hikaye 👏🏼

Yeah I think we all saw such videos, turkish people as well made music together from their balconies 🕺🏻💃it was something to keep our morales up during such tough times. such a lovely story how melos.studio came alive 👏🏼

Yalu Lin: Kesinlikle! müziği seviyoruz. Müziksiz yaşayamayız.

Exactly! We love music. Cannot live without music.

Raphael: S2- Müzik ve NFT’leri bir arada sunma fikri, benim gibi pek çok kullanıcının da, ilk kez duyduğunda şaşırdığı bir şey olmuştur. Bunun nasıl çalıştığını anlatabilir misiniz?

Q2- The idea of combining music and NFTs has been something that many users, like me, were surprised when they heard it for the first time. Can you explain how this works?

Yalu Lin: Çoğu NFT projesinin NFT’yi yalnızca bir depolama ortamı veya sadece koleksiyon öğesi olarak kullandığını görüyoruz.

Melos’ta, NFT’leri, DNA Ağacı sistemimizde MusicBlock’lar olarak dinamik bir iş birliği işlevi vererek, yaratılışın veya birlikte yaratmanın bir kanıtı olarak kullanıyoruz.

NFT oluşturma sürecinin nasıl çalıştığına ve NFT zincirinin aşamasının çabaları ve katkıları için nasıl ödüllendirildiğine dair size bir örnek:

1. Piyanist Aditi, G0 NFT olarak bir piyano melodisi basıyor

2. Bob NFT’yi görür ve melodiyi beğenir ve ona gitar riffini ekler ve piyano+gitar G1 NFT’sini basar

3. Camilia, G1 piyano/gitar NFT ile karşılaşıyor ve vokal korosunu basıp piyano/gitar/vokal G2 NFT’ye ekliyor…

Bu şekilde, tüm ortak yaratıcılar kâr paylaşımına sahiptir. Hayranlar aynı zamanda içerik oluşturucu da olabileceğinden, hayran ve içerik oluşturucular arasında yeni bir etkileşim olduğunu görebilirsiniz.

🎻2.sorunun cevabı🎻

We see that most NFT projects are using NFT as merely a storage medium or static collection item.

At Melos, we are using NFTs as a proof of creation or co-creation if you will, giving our NFTs a dynamic collaborative function as MusicBlocks within our DNA Tree system.

As an example of how the NFT creation process works and how stage of the NFT chain is rewarded for their efforts and contribution:

1. Pianist Aditi mints a piano tune as G0 NFT

2. Bob sees the NFT and likes the tune, and adds his guitar riff to it and mints piano+guitar G1 NFT.

3. Camilia comes across the G1 piano/guitar NFT and adds his vocal chorus to it to mint piano/guitar/vocal G2 NFT…

in this way, all co-creators are profit shared. and you can see there is a new interaction between fan and creators, as the fan can also be the creator.

🎻Question 2🎻

Raphael: NFT’ler artık sanata bakış açımızı değiştiren bir şey 🤔 dediğin gibi çoğunlukla görsel ve saklama aracı ve koleksiyon öğesi olarak kullanılıyor ama NFT’ler aslında bundan çok daha fazlası.. ve NFT’leri müzikle birleştirmenin bu kadar dahice ve işbirlikçi yolu ile tanıştığım için çok mutluyum 👏🏼

NFTs are something now that changed our perspective of art 🤔 it is mostly visual and being used as a storage medium and collection item like you said, but NFTs are just more than that actually.. and I am very pleased to meet such genius and collaborative way to connect NFTs with music 👏🏼

Yalu Lin: Tekrar teşekkürler! Jim ve ben daha önce müzik ve teknoloji sektörlerinde çalıştık ve müziğe tutkuluyuz.

Thank you again! Jim and i both worked in music and tech sectors before and have passion for music.

Raphael: S3- NFT‘ler kripto dünyasında çok ilgi gören bir yapıya sahipler. MELOS platformu sayesinde, Müzik ve NFT dünyasının nasıl bir gelişim sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Q3- NFTs have a structure that attracts a lot of attention in the crypto world. How do you think the world of Music and NFT will develop thanks to the MELOS platform?

Yalu Lin: Melos Musicblock sisteminden birkaç önemli çıkarım olarak:

1. NFT’lerin, etkileşimli bir koleksiyon olması VS. sadece al-sat için statik bir öğe. Kullanıcılar, bir melodi veya şarkı ekleyen veya yeniden karıştıran müzisyenler gibi, bireysel bir NFT’ye ve değer zincirine değer ekleyebilir/yaratabilir.

2. Hayranlar, müzisyenler ve yapımcılar arasında yeni ilişkiler, çünkü artık herkesin toplamak, ilham almak ve üzerine inşa etmek için geniş bir müzik öğesi havuzuna erişimi var.

3. Müzik için yeni, şeffaf ve demokratik bir yarat-kazan ekosistemi. Hem yaratıcılar hem de ortak çalışanlar yolun her adımında ödüllendirilir ve tüm süreç Flow blokzincirinde ve Web 3.0’da açıkça belgelenir.

ETH ve BSC ağındayız

🎸3.sorunun cevabı🎸

A few key takeaways from the Melos Musicblock system

1. NFTs as an interactive collectible vs just a static item to buy/sell. Users can add/create value to an individual NFT and value chain, like musicians adding or remixing a tune or song.

2. New relationships between fans, musicians, and producers as everyone now has access to a vast pool of musical elements to collect, be inspired by and build upon.

3. A new transparent and democratic create-to-earn ecosystem for music. Both originators and collaborators are rewarded every step of the way and the entire process is clearly documented on the Flow blockchain and Web 3.0

we also are on ETH and BSC.

🎸Question 3 🎸

Raphael: Bunları duymak harika! ETH ve BSC ile de çoklu zincir seçenekleri sunmanız çok güzel, hepimiz ETH’yi seviyoruz ama gaz ücretleri biraz.. endişe verici 😅

These are great to hear! and it is very nice of you to offer multi-chain options with ETH and BSC as well, we all love ETH but gas fees are a bit.. worrying 😅

Yalu Lin: Evet, katılıyorum, ancak BSC ve ETH hemen hemen aynı, bu yüzden onları işlevsel hale getirebiliriz.

Yeah, i agree, but BSC and ETH are pretty much the same, so we might as well make them functional.

Raphael: S4- MELOS platformunu kullananların, kendi müziğini yaratma imkanına sahip olması gerçekten büyüleyici. Peki bu herkes için kolaylıkla kullanılabilir bir yapıda olacak mı? Yeni başlayan müzisyenler için atölyeler mevcut mu? Yoksa sadece profesyonel müzisyenlere hitap eden bir platform olarak mı algılamalıyız?

Q4- It is truly fascinating that those who use the MELOS platform have the opportunity to create their own music. But will it be easily usable for everyone? Are workshops available for beginner musicians? Or should we perceive it as a platform that only appeals to professional musicians?

Yalu Lin: Evet kesinlikle,

Kurucu ortaklarımızdan biri bir müzik yapımcısı olduğu için hem yeni başlayanlar için erişilebilir hem de profesyoneller için yeterince zengin özelliklere sahip özel bir dijital müzik besteleme aracı oluşturmamız şarttı.

Özel yapım Metis’imiz, yeni başlayanlar için AI destekli kompozisyon ile profesyonel müzisyenler için tam takım enstrümanlara ve mix araçlarını sunuyor.

As one of our co-founders is a music producer, it was imperative that we created a custom digital music composition tool that is both accessible to newbies and feature rich enough for pros.

Our custom built Metis brings that with AI assisted composition for beginners to full suite instruments and mixing tools for professional musicians.

Raphael: Bu harika 😍 Hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere sunacak bir şeyin olması çok güzel, böylece herkes gelip melos’a katılabilir 🕺🏻

This is amazing 😍 It is very good that you have something to offer both beginners and professionals, so everyone can come join melos 🕺🏻

Yalu Lin: Teşekkürler

evet, gerçekten herkesin müzik ve NFT’lerle oynama şansına sahip olmasını istiyoruz

Thank you

Yeah, we really really really want everybody to have chance to play with music and NFTs.

Raphael: S5- Henüz, MELOS ekosistemine ait bir token olmadığını görüyorum. Melos platformunda işlem yapmak için, ne tür bir finans sistemi mevcut? MELOS platformuna içerik üretenler ne tür gelirler elde edebilecekler? Ayrıca MELOS Token oluşturma fikriniz var mı? Bu konulardan bahseder misiniz?

Q5- As of yet, I see that there is no token belonging to the MELOS ecosystem. What kind of financial system is available for trading on the Melos platform? What kind of income will those who produce content on the MELOS platform earn? Also, do you have an idea to create MELOS Tokens? Can you give more information about these?

Yalu Lin: Bu doğru,

Resmi olarak token ÇIKARMADIK, bu yüzden lütfen sizi herhangi bir anlaşma teklif eden biri tarafından dolandırılmamanız konusunda dikkatli olun.

Ancak, planladığımız token yapısı burada. Çıkış tarihleri için lütfen takipte kalın:

 

 

🎼teşekkürler🎼

That is correct

we have NOT issued token officially, so please be warned and reminded not to be scammed by anyone offering you to any deal

However, here is the token structure we’ve planned. please stay tuned for the release dates:

Raphael: Açıklamaların için teşekkürler Yalu Lin! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Yalu Lin! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Yalu Lin: evet evet evet🤓

yes yes yes

Raphael: S6- MELOS platformunu müzik ve NFT severlere duyurmak için ne tür aksiyon planlarınız olduğunu merak ediyoruz. Bu tanıtım için festivaller ya da çevrimiçi konserler düzenlemeyi düşünüyor musunuz?

Q6- We wonder what kind of action plans you have to announce the MELOS platform to music and NFT lovers. Do you plan to organize festivals or online concerts for this promotion?

Yalu Lin: Çok yakın gelecekte daha fazla sanatçımız ve NFT satışımız olacak. Güncel kalmak için lütfen sosyal medyamızı takip edin:

Twitter: https://twitter.com/melos_studio
Telegram: http://t.me/melosstudiodao
Discord: http://discord.gg/Wg7Quep8zW
Medium: https://melosstudio.medium.com/

Ayrıca şu anda ödüller ve NFT’ler içeren bir kayıt kampanyası yürütüyoruz: https://melosstudio.medium.com/melos-tribes-registration-campaign-353f219b253c

Bundan sonra, müzik yaratıcıları için bir whitelist sürecinden geçeceğiz. Bu, başlamak için bazı kaliteli içeriklere sahip olduğumuzdan emin olmak içindir. Hayranlar daha sonra etkileşim kurabilir, pazar yerimizde satın alabilir ve aynı zamanda ortak yaratıcı olabilir.

We still have more artists and NFT sales to come in the very near future. Please follow our socials to stay updated:

Twitter: https://twitter.com/melos_studio
Telegram: http://t.me/melosstudiodao
Discord: http://discord.gg/Wg7Quep8zW
Medium: https://melosstudio.medium.com/

Also, we are currently running a signup campaign with prizes and NFTs: https://melosstudio.medium.com/melos-tribes-registration-campaign-353f219b253c

After this, we are going to go through a whitelist process for music creators. this is to ensure we have some good quality contents to start with. Fans can then interact, purchase on our marketplace and also co-creator.

Raphael: Şimdiye kadar verdiğiniz tüm cevaplar için teşekkürler yalulin 👀 şimdi topluluk sorularına geçeceğiz ve bir sürü soru olacak 😅 İstediğiniz kadar cevap vermekte özgürsünüz ama unutmayın ki cevapladığınız sadece ilk 5 soru sorulacak ödüllendirilecek, bu yüzden akıllıca seçim yapmanızı öneririm!

Thanks for all of your answers so far @yalulin 👀 now we will move on to the community questions and there will be lots of them 😅 you are free to answer as much as you want but remember that only the first 5 questions you answered will be rewarded, so I suggest you to choose wisely!

Yalu Lin: Yapacağım 😄

I will 😄

Seher Dutkun: Müzik tabanlı online platformlar dünya çapında değil, sadece devlerdir, yerel dediğimiz zaman rekabet de yoktur. Melos Studio, bu “yarışmanın geri kalan kısmından” bir şey yaratmayı hedefleyecek mi?

Music based online platforms are just giant ones not worldwide also when we talk about local there is not any competition. Will Melos Studio aim to create something from that “rest part of the competition”?

Yalu Lin: Sanat hakkında konuştuğumuzda, sanatın çok kültürel-bölgesel temelli olduğunu kabul etmeliyiz. bu özellikle müzik için geçerlidir

Genişlediğimizde birlikte çalışmak için bölgesel tabanlı ortaklarla işbirliği yapmayı çok isteriz.

Evet İngilizce ile başlıyoruz ama bu sadece başlangıç, sonraki aşama diğer diller ve bölgeler ile adım adım olacak.

When we discuss about art, we have to acknowledge that art is very cultural-regional based. this is especially true for music

We would love to cooperate with regional based partners to work with when we expand

yes, we are starting with English, but this is only the beginning, the next phase will be with other languages and regions, step by step.

Menim Babam: Merhabalar ben müzik insanıyım projeniz dikkatimi çekti müziğimi sizin platformunuzda tasarlayıp saklayabilir miyim bu doğruysa bu mükemmel.

Hello, I’m a music person, your project caught my attention, will I be able to design and store my music on your platform, if this is true, this is perfect.

Yalu Lin: Evet kesinlikle yapabilirsin

lütfen Melos’a kaydolun ve bu işlevi açtığımızda whitelist’e alınmaya çalışın

o zaman müziğinizi burada yapabilir ve başkaları müziğinizi yeniden düzenleyerek veya dinleyerek çalabilecektir.

yes, you surely will be able to do so

please sign up in Melos and try to get whitelisted when we open up this function

then you can have your music here and others will be able to play with your music, by remixing or listening

Someone: Denetleniyor musunuz? Fonların güvenliği hakkında konuştuğunuzu duymadım, her yatırımcının can attığı ve fonlar, dolandırıcılık ve rug pull durumunda güvensizlik durumundan kaçınmayı nasıl planlıyorsunuz? Güvenliğiniz ne kadar sağlam bir şekilde oluşturulmuş?

Are you audited? I didn’t hear you talk about the security of funds, how do you plan to avoid the situation of distrust in the case of funds, fraud and rug pull that every investor craves? How firmly established is your security?

Yalu Lin: NFT’ler, Flow ekibinin testini çoktan geçti, bu nedenle bu sorunuzu cevaplar

BSC ve ETH için de audit ekipleriyle çalışıyoruz. Ekibimiz deneyimli, bu yüzden bu konuda kendime güveniyorum.

stake etme, madencilik… token çıkarmadık. ama aynı zamanda lansmandan önce denetlenmelerini sağlayacağız

the NFTs have already passed test by Flow team, so that’s covered

for BSC and ETH, we are working with auditing teams as well. Our team is experienced, so i am confident about this

as for staking, mining… we haven’t issued tokens…. but we also are getting them audited before launch

Tymin Mill: DNA Melos müzik NFT’lerini benimsediğinizi Okudum..

[DNA]’nın asıl anlamı nedir?

I Have Read That You Have adopted DNA Melos music NFTs..

What is The Actual Mean of this line and [DNA]?

Yalu Lin: DNA kavramı, Musicblock’lar diğer mMusicblock’larla birleştiğinde, bilginin bir sonraki nesle aktarılmasıdır.

biyolojik kalıtım gibidir, biz buna DNA diyoruz

uygulama, daha sonraki nesil Musicblock NFT satıldığında önceki müzik yaratıcılarına ve kar payına kadar izleyebilmemizdir.

whitepaper’ımızda daha fazlası yazıyor: https://docs.google.com/document/d/15yIS6ILsocA98yb1mzq5aNKaYx-IYQMaQ7BZJ5UIUf0/edit#heading=h.puhkmp21269a

the concept of DNA is that when Musicblocks merge with other mMusicblocks, the information gets passed on the the next generation

it is like biological inheritance, so we call this DNA

the application is that we can trace back to the previous music creators and profit share when the later generation Musicblock NFT is sold

Someone: 🎼🎹

Sitenizde bir atölye gördüm. Ama çok detaylı bilgi bulamadım. Bu dijital atölyede neler yapılabileceğini ve kimlerin kullanabileceğini kısaca açıklar mısınız? Ayrıca yakın zamanda projeye başka ne gibi yenilikler katacaksınız, bir yol haritanız var mı?

I saw a workshop on your site. But I couldn’t find much detailed information. Could you briefly explain what can be done in this digital workshop and who can use it? Also, what other innovations will you add to the project in the near future, do you have a roadmap?

Yalu Lin: evet, şu anda sadece kayıt için açıyoruz
fonksiyonları adım adım açıyoruz

güncellemeler için bizi izlemeye devam edin

sonraki adım whitelist ve ayrıca bizimle aynı vizyonu paylaşan daha fazla sanatçının bize katılması ve platformumuzun diğer kullanıcılarının birlikte çalması ve remix yapması için daha fazla müzik kaynağı sağlamak.

bundan sonra, kendi platformumuzdan sanatçıları incubate etmek ve daha keşfedilmemiş yeteneklerin görülmesi ve duyulmasını sağlamak istiyoruz!

yeah, right now we are opening for registration only
we are opening functions step by step

stay tuned for updates

next step is whitelist and also to have more artist who share the same vision as we do to join us and provide more music stems for other users of our platform to play and remix with

after that, we want to incubate artists from our own platform and get more undiscovered talents to be seen and to be heard!

Raphael: Harikaydınız! çok teşekkür ederim 👏🏼 Sizinle ve melos studio ile tanışmak çok keyifliydi.

You have been great! thank you so much 👏🏼 it was such a pleasure to meet with you and melos studio.

Yalu Lin: O zevk bana ait

ve tekrar teşekkürler! harikaydı!

pleasure is mine

and thank you again! this has been great!

Melos Studio hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://melos.studio/
Telegram: https://t.me/melosstudiodao
Twitter: https://twitter.com/melos_studio
Reddit: https://www.reddit.com/user/MelosFinance/

Kriptoparalar ve blockchain hakkında; her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

 

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

NFT metaverse

Geçtiğimiz Hafta En Çok Yükseliş Gerçekleştiren Metaverse Projeleri

Ubisoft’un Yeni Yatırımı ve Play-to-Earn Üzerine Planları