in

Melalie CEO’su Jochem Verheul ile AMA Etkinliği

Melalie

Melalie projesi CEO’su Jochem Verheul 22 Temmuz 2021 Perşembe akşamı (UTC+3) 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar ya da tekrar okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.
Melalie project CEO Jochem Verheul met with our community on Thursday, July 22, 2021 (UTC+3) at 21.00 in the KoinSaati Telegram group for the AMA event. We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read it again.

 • Üstad Splinter:
  Hoşgeldiniz, böyle heyecan verici bir proje için bir AMA etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Kendinizi tanıtıp bize Melalie projenizden bahseder misiniz?
  Welcome! We are very excited to host an Ama for such an exciting project! Can you introduce yourself and tell us about your Melalie project?

Jochem Verheul:
Her şeyden önce beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burası harika ve iyi bilinen bir topluluk! First of all, thanks for having me. This a great and well known community!

Merhabalar, Adım Jochem. Asya merkezli bir teknoloji girişimcisiyim. Küresel mobilite, blokzinciri ve lojistik çözümler üzerinde mesai harcamayı seviyorum. 15 yıl boyunca çok sayıda büyük, genellikle karmaşık ve yenilikçi birçok projeye liderlik ettim ve bununla birlikte birkaç yeni girişimlerim oldu. Teknik ekiplere liderlik ediyorum ve kaliteli, sağlam şirketler kurmayı seviyorum. Endonezya’nın yanı sıra Singapur’dan da aktif bir şekilde çalışıyoruz.
Hi, my name is Jochem. I am a technology entrepreneur based in Asia. I love to work on global mobility, blockchain and logistical solutions. Over the 15 years I’ve led numerous large, often complex and innovative projects and founded a few new startups. I lead technical teams and like to build solid companies. We operate from Indonesia as well as Singapore.

 • Üstad Splinter:
  Türk kripto topluluğu bu kadar yüksek potansiyele sahip projelere büyük ilgi gösteriyor. Gelecekte bu token sahipleri için bizlere avantajlardan bahseder misiniz? Bu projeyi uzun vadede geliştirmek ve kullanıcıları projeye çekmek için ne gibi faaliyetler yapmayı planlıyorsunuz?
  Turkish community has a huge interest about such high potential projects. Could you talk about the advantages for future token holders? What activities do you planning to develop this project in the long term and attract users?

Jochem Verheul:
Her şeyden önce, uygulamamız ve platformumuz şu anda aktif ve çalışır durumda. Uygulamayı indirebilir ve bir motosiklet veya araba kiralayabilirsiniz. Bali ve Hollanda’da faaliyete geçtik. Dolayısıyla bizim için mesele çalışma alanımızı büyütme meselesi. Bunu, platformda yeterli araca sahip olduğumuzdan emin olarak yapıyoruz ve ardından yerel pazarlara açılmaya başlıyoruz. Bazı örnekleri görebilirsiniz. Elbette, bazen daha az mantıklı ve daha çok hype ve pazarlama ile ilgili olan kripto alanımız da mevcut.
Well first of all, our application and platform is live and operational. You can download the app and rent a motorbike or car. We are live in Bali and in the Netherlands. So for us it’s a matter of scaling up our operation. We do this by making sure we have enough vehicles on the platform and then start local marketing. Some simple examples. But of course, we also have the crypto space, which sometimes is less logic and more about hype and marketing.

 

Melalie

Artık pazarlamayı zorlu bir durum olarak görüyoruz, hacmin çoğu piyasa yapıcılar tarafından yaratılmakta. Burada vurgulamak istediğim, kriptopara sektörüne odaklanmış bir pazarlama. Şimdi onu inşa etme vakti. Ben de dahil olmak üzere projelerin bitmesini bekliyorum. Yani, piyasa güzel günlerine döndüğünde biz de zirvede olmalıyız.
We see now the marketing in a challenging situation, most of the volume is created by marketmakers. I mean, focussed marketing within the crypto space. Now it’s time to build. I also expect projects to die out. So when the market recovers, we should be on top.

 • Üstad Splinter:
  Melalie bizlere yenilikçi bir teknoloji sunuyor, ancak daha fazla kullanım sağlamak için DeFi ile entegrasyonu nasıl olacak bundan bahsedebilir misiniz?
  Melalie offers innovative technology, but can you talk about how it will integrate with DeFi to enable more use?

Jochem Verheul:
Biz aslında bir DeFi projesi değiliz. Buna ilaveten DeFi kavramını bazı projeleri heyecanlandırmak için bir araç olarak görüyorum. Demek istediğim, Bitcoin’in kendisi saf DeFi’dir ve bu çok uzun zamandır böyle. Bizim amacımız sadece harika bir iş geliştirmek ve token sahiplerimizin ödüllendirildiğinden emin olmak istiyoruz. ANCAK, daha sonradan geliştirmeyi düşündüğümüz, DeFi olarak değerlendirebileceğiniz bazı harika konseptlerimiz bulunmakta. Mobilite girişimlerini finanse etmek için $MEL kullanma yöntemlerini düşünerekten, bu başlangıçtan gelir yüzdesi olarak bir getiri elde edin.
We are not a DeFi project. I also consider the term DeFi a tool to hype up some projects. I mean, Bitcoin itself is pure DeFi, and that has been around for a very long time. We just want to develop a great business and make sure our tokenholders are rewarded. HOWEVER, we have some cool concepts we are considering to develop later, that you can consider as DeFi. Think of methods of using $MEL to finance mobility startups and get a return in a percentage of revenue from that startup

Melalie

 • Üstad Splinter:
  Aydınlatıcı cevaplar için teşekkür ederiz. Hizmet sağlayıcılar (vendors) ile müşteriler arasında anlaşmazlıklarda ne gibi çözümler üretiyorsunuz, Kleros vb uygulamalar ile çalışmayı düşünüyor musunuz?
  Thanks for the enlightening answers.What kind of solutions do you develop in disputes between service providers (vendors) and customers, have you plan to work with Kleros etc. applications?

Jochem Verheul:
Güzel bir soru. Her şeyden önce, kaza oranı çok çok düşük. Bir aracın hasar gördüğü durumları görüyoruz. Halihazırda yerel firmalarla çalıştığımız için zaten onların tecrübesi ve sigortaları mevcut. Kleros çok çok ilginç. Bunun tekrar önemini vurguladığınız için teşekkür ederiz. Kendilerine ulaşarak işbirliği yapmanın bir yolu olup olmadığına bakacağız.
Good question. First of all, the incident ratio is very very low. We see situations where there is damage to a vehicle. Because we currently work with local companies, they already have experience and they have insurance. So this is covered. Kleros is very very interesting. Thanks for highlighting this again, will reach out to them and see if there is a way to collab.

 • Üstad Splinter:
  Buna benzer projelerde güvenlik en önemli şeydir. Melalie projesinde kullanıcıların ve yatırımcıların güvenini sağlamak için neler yapıldı?
  The safety is the most important thing in such projects. What was done in the Melalie project to ensure the trust of users and investors?

Jochem Verheul:
Her şeyden önce, platformumuz zaten aktif bir şekilde çalışıyor ve bu nedenle her şey test edildi. Ve tokenimiz için kanıtlanmış bir teknoloji kullanıyoruz. İç network’ümüzü Cosmos üzerinde geliştiriyoruz. Tokenimiz şu anda Ethereum ağında. Yani olabildiğince güvenli. Güvenlik söz konusu olduğunda çalışanlarımızın yaptıklarının hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bu nedenle herkesin her zaman çok yüksek standartlar kullanmasını sağlıyoruz. Örneğin WhatsApp üzerinden asla şifre paylaşılmaması gibi.
First of all, our platform is already live and therefore battle tested. And for our token, we use proven technology. We are developing our internal network on Cosmos. Our token runs currently on the Ethereum network. So that’s as safe as it can be. I think when it comes to security, what our employees do is of vital importance. So we make sure that everyone is always using very high standards. Never share a password via WhatsApp for example. 

Melalie

 

 • Üstad Splinter:
  Akıllıca tasarlanmış ve sofistike bir proje olarak görüyorum. Melalie’nin dünya çapında partnerlik yaptığı şirketler hangileri? Bize ortaklarınızdan ve büyüme planlarınızdan biraz bahseder misiniz?
  I see a cleverly designed and sophisticated project.Which are the companies that Melalie partners with around the world? Can you tell us a little about your partners and growth plans?

Jochem Verheul:
Şu anda platformumuzda 400’den fazla yerel şirket var, buna ne dersiniz! Misyonumuz, Endonezya’nın haricinde Hollanda’da da büyümeyi sürdürmektir. Bu pazarlar çok farklı görünebilir, ancak her iki ülke de yoğunbir nüfusa sahip ve insanlar ek iş olarak da para kazanmaya istekli. Bir sonraki ülke hedefimiz Tayland.
We have over 400 local companies that are on our platform right now, how about that! Our mission is to continue to grow in the Netherlands as well as Indonesia. These markets might seem very different, however both countries are densely populated and people are eager to make some money as a side hussle. Next step is Thailand. 

melalile

 • Üstad Splinter:
  Türkiye ve Çin gibi kriptopara ödeme yasağı olan ülkelerde çalışmak için Travala projesinin yaptığı gibi yasal ödeme kuruluşlarıyla bir çözüm ortaklığına gidecek misiniz?
  Do you consider a solution partnership with legal payment institutions, like the Travala project, in order to work in countries where cryptocurrency payments are prohibited, such as Turkey and China?

Jochem Verheul:
Ödemeler için sadece kriptoya bağlı değiliz. Geleneksel ödemeleri de kullanabilirsiniz. Tokenç modelimizde, daha fazla işlemin token sahiplerimiz için dolaylı olarak daha yüksek bir ödülle sonuçlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu teknik ve yasal olarak nasıl yaptığımızın detayları oldukça karmaşık olduğu için takip ediyoruz. Geliştirilmesi nispeten kolaydır, ancak uygulanması özellikle yasal açıdan daha karmaşık duruyor.
We do not rely on crypto for payments. You can also use traditional payments. In our tokenmodel we aim to make sure that more transactions result in a higher reward for our tokenholders, but indirectly. The details of how we do that technically and legally will follow as this is rather complex stuff. It’s relative easy to develop, but complex to implement, especially from a legal perspective. 

Melalie

 • Üstad Splinter:
  Gerçek dünya ile kripto topluluğunu bir araya getiren bu güzel proje beni çok heyecanlandırdı. Şimdi topluluğumuzun size sormak istediği sorular var.
  I was very excited about this beautiful project that brought together the real world and crypto. Now our community has questions for you.

Jochem Verheul:
Hadi başlayalım o zaman.
Let’s roll.

 • Mehmet Altun (From Community):
  Melalie projesini kriptopara birimleriyle hiç tanışmamış insanlarda veya ülkelerde tanıtmak için ne gibi düşünceleriniz var?
  What thoughts do you have to promote the Melalie project in people or countries that have never met cryptocurrencies?

Jochem Verheul:
İyi soru. Ödemeler için kriptoya güvenmiyoruz. Bunu mümkün kılacağız, ancak geleneksel ödemeleri kullanmak hala mümkün. Yani cüzdanı olmayanlar yine de uygulamayı kullanabilirler. Sadece, kriptoyu anlayanlar için faydaları daha büyük olmalıdır.
Good question. We do not rely on crypto for payments. We will make it possible, but its still possible to use traditional payments. So for those who do not have a wallet, they can still use the app. For those who do understand crypto, the benefits should only be bigger

 • Khanoff (From Community):
  Bir süre önce zirvede olmak istediğinden bahsetmiştin? Üstte olmak senin için nedir? Kripto, iş ve pazarlama… Yani zirvede olmak için yol haritanız nedir?
  You mentioned a while ago that you want to be on top? What is it for you to be on top? Crypto, bussiness and marketing vice… I mean your road map to be on top what is it?

Jochem Verheul:
Bundan faydalananların token sahiplerimiz olduğu sağlam ve karlı bir proje oluşturabileceğimize inanıyorum. Elbette büyük hedeflerim var. Önümüzdeki yıllarda bu projeyi çok çok yüksek bir seviyeye taşımak istiyorum.
I believe that we can build out a solid and profitable project, in which our tokenholders are the ones who benefit of this. I have huge ambitions of course. I want to push this project in the next years to a very very high level.

 • Mr Brown (From Community):
  Melalie’nin büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Melalie’nin kullanıcıların veya yatırımcıların bekleyebileceği en iyi özelliklerinin neler olduğunu öğrenebilir miyim?
  I believe Melalie has great potential. May i know what are the best features of Melalie that users or investors can expect on?

Jochem Verheul:
Özellikle token sahipleri için daha fazla ödül kazanmak için daha havalı özellikler geliştirmek istiyoruz:
– Bir arkadaşınızı davet edin ve ödüller kazanın.
– Çevre dostu bir şekilde seyahat edin ve ödüller kazanın.
– Vesaire vesaire.

Especially for tokenholders we want to develop more cool features to earn more rewards:
– Invite a friend and earn rewards.
– Travel in a environmentally friendly way and earn rewards.
– Etc etc.

 • Graf Dragon (From Community):
  Bir sonraki hedef ülkenizin Tayland olduğunu söylediniz. Peki ya Avrupa? Hollanda’nın halefi olabilecek aklınızdaki (varsa) ilk 3 ülkeyi sayabilir misiniz?
  You mentioned that your next target country is Thailand. What about Europe? Could you name top 3 countries that you have in mind (if any) that could be successors to Netherlands?

Jochem Verheul: Şuna bakıyoruz:
– Risk (kaza olasılığı nedir)
– Nüfus yoğunluğu (araçları paylaşmanın etkisi ne kadar büyük)
– Yerel düzenlemeler (kolayca konuşlandırabilir miyiz)

Bir sonraki aday olarak ortaya çıkan birkaç şehir var. Örneğin:
– Singapur (zaten orada bir ofisimiz var)
– Kuala Lumpur

We look at:
– Risk (what is the possibility of an incident)
– Pupulation density (how big is the impact of sharing vehicles)
– Local regulations (can we easily deploy)

There are a number of cities that pop up as next candidates. For example:
– Singapore (we have an office there anyway)
– Kuala Lumpur

 • Calsium (From Cummunity):
  Şimdinin odak noktası nedir? Ürünler oluşturup geliştirmek, müşteriler ve kullanıcılar veya ortaklıklar kazanmak mı? Satılmayan jetonları yakma veya engelleme planları var mı? kontrol esnekliği, maliyet ve güvenlik?
  What’s the focus of the now? Build and develop products, win customers and users or partnerships? Are there any plans to burn or block unsold tokens? control flexibility, cost and security?

Jochem Verheul:
Odak noktamız gerçekten de teknolojiyi ve işi geliştirmeye devam etmektir. Oradan çalışın. Jetonları yakma planımız yok.
Our focus is indeed to continue to develop the tech and business. Work from there. We do not have plans to burn tokens.

Melalie

 • Calsium (From Community):
  Bir startup projesinden bir ana projeye, sektörde öncü olan Melalie ekibi, birçok yeni girişimin ortaya çıkacağını ve rekabet edeceğini öngörüyor mu?
  From a startup project to a mainstream project, being a pioneer in the industry, do Melalie team anticipate that many new startups will show up and compete?

Jochem Verheul:
Tabii ki, süper ilginç bir pazar! Ama sorun değil. Bence bir jetonumuz olması bizi rakiplerimizden çok farklı kılıyor. Biz gerçekten toplum odaklı bir girişimiz.
Of course, its a super interesting market! But that’s OK. I think the fact that we have a token, differentiates us a lot from our competition. We are really a community driven initiative.

 • ErwannnBTC (From Community):
  Daha fazla insan mobilite uygulamasını kullanma konusunda hype alıyor, aracı kullanan kişilerin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?
  More people are getting the hype on using mobility app, how will you ensure the safetyness of people using the vehicle? 

Jochem Verheul:
Tüm araçlar ve yolculuklar sigortalıdır.
All vehicles and rides are insured.

 • GrafDragon (From Community):
  Sen hayatın boyunca girişimcisin. Önceki (Melaile öncesi) hayatınızda yer aldığınız kişisel başarı öykülerinizi/projelerinizi sayabilir misiniz?
  You are entrepreneur for the whole life. Could you name your personal success stories/projects where you were involved in from your previous (pre-Melaile) life?

Jochem Verheul:
Birçok şey;

– 2017’de Hollanda’da toplu taşımada kripto ödemelerinin büyük bir uygulamasını yaptım. Bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk.
– Cenevre’deki BM’de blockchain teknolojisi ve akıllı şehirler hakkında konuştum.
– Başarıyla 2 startup sattı.
– Dünyanın en büyük 10 firmasından 5’i ile çeşitli projelerde çalıştım.
– Vesaire vesaire

Many things;

– I did a big implementation of crypto payments in public transport in 2017 in the Netherlands. The first one in the world to my knowlegde.
– I spoke at the UN in Geneva on blockchain technology and smart cities.
– Sold 2 startups succesfully.
– From the top 10 companies in the world, I worked with 5 of them on various projects.
– Etc etc

 • Üstad Splinter:
  Şimdi bu aydınlatıcı AMA etkinliğinin sonuna geldik. Bize katıldığınız için teşekkürler. Projenizden harika haberleri takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler.
  Now we’d come to end of this enlightening AMA. Thanks For joining us! We’ll be following great news from your project. Thanks a lot.

Jochem Verheul:
Teşekkürler! Harika topluluk! Harika sorularınızla bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar dilerim!
Thanks again for the great questions and for your time. Wish you all a very good evening!

Telegram: https://t.me/melalieofficial
Web Sitesi: https://www.melalie.com/

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Lithium Finance

Lithium Finance IDO’su 5 Ağustos Tarihinde Polkastarter Platformu Üzerinde Başlatılıyor

Parola Çalan Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi