in

Lithium Finance Projesi CEO’su Kelvin Lam ile AMA Etkinliği

Lithium Finance projesi CEO’su Kelvin Lam, 19 Mayıs 2022 Perşembe Türkiye saati ile 16.00’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Kelvin Lam, CEO of Lithium Finance, met with our commnity for the AMA event in KoinSaati Telegram Group on Thursday, May 19, 2022 at 1.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want read the details.

Kripto Piggy: Herkese merhaba, KoinSaati ailesi, Lithium Finance CEO’su Kelvin Lam bugün AMA etkinliğimiz için bizlerle. Hoşgeldiniz, nasılsınız?

Hello everyone, KoinSaati family, Lithium Finance Project CEO Kelvin Lam is with us today for our AMA event. Welcome, how are you?

Kelvin Lam: Merhaba herkese, Tekrar burada Türk topluluğumuzla olduğum için çok heyecanlıyım.

Hello everyone, I’m really excited to be here with our Turkish community again!

Kripto Piggy: Biz ve topluluğumuz, gelişimini yakından takip ettiğimiz Lithium Finance’e ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hazırsanız başlayalım mı?

We and our community are very happy to host Lithium Finance whose progress we follow closely. If you are ready, shall we start?

Kelvin Lam: Elbette! Topluluktan daha fazla geri bildirim duymak için sabırsızlanıyorum.

Of course! Can’t wait to hear more feedback from the community.

Kripto Piggy: S1- Bugün Lithium Finance’i aramızda görmekten çok mutluyuz. Topluluğumuza yeni katılanlar ve Lithium Finance ile henüz tanışmamış takipçilerimizi için Lithium Finance’i benzersiz kılanın ne olduğunu bize amlatabilir misiniz?

Q1- Today we are glad to have Lithium Finance to join us. For those who have just joined our community and our followers who have not yet met with Lithium Finance, can you tell us what makes Lithium Finance unique?

Kelvin Lam: O mutluluk bana ait.

Lithium, hiçbir yerde bulunmayan doğru fiyatlandırmaları sunarak varlıklar için likiditeyi artırmakla ilgilenir.

Likidite veya bir varlığı nakde çevirme özelliği, herhangi bir varlığın temel özelliklerinden biridir. Açıkçası, bu bir varlığın ne kadar kolay alınıp satılabileceği ile ilgilidir. Daha geniş anlamda, bu varlığa karşı teminat veya kredi geliştirme olarak kolayca borç alıp alamayacağımızla da ilgilidir.

Birçok özel varlık için sorun, aktif bir piyasanın olmamasıdır. Önemli olan, fiyat bilgisi eksikliğinin durumu daha da kötüleştirmesidir, çünkü bunlar olmadan alım satım yapmak veya borç vermek daha zordur, bu da daha fazla anlaşmazlık ve işlem maliyeti yaratır.

Lithium Finance, likit olmayan varlıklar (nadir ve yüksek değerli NFT’ler, tablolar veya evler gibi) için ekonomik teşvikler yoluyla piyasa katılımcılarını bir araya getirerek bu sorunu doğru fiyatlandırma ile ele alıyor.

Doğru fiyatlandırmaya veya değerlemeye sahip olduğunuzda, çok sayıda likidite çözümü sunar. Kredi verenler, örneğin, bu nadir ve yüksek değerli NFT’ler tarafından desteklenen kredileri güvenle sunabilecektir. DAO’lar ve yatırımcılar, sonunda bazı yatırım kararlarını kolektif istihbarata devredebilir.

That’d be my pleasure!

Lithium is about enhancing liquidity for assets by offering accurate pricing that’s not available anywhere.

Liquidity or the ability to convert an asset into cash is one of the key attributes for any asset. Obviously, that relates to how easily an asset can be traded. In a broader sense it also relates to whether we can borrow easily against that asset as collateral or credit enhancement.

Problem for a lot of private assets is that an active market may not exist. The lack of pricing information makes it hard to do trades or lending. That becomes a vicious cycle that keeps creating friction and transaction costs.

Lithium Finance addresses the issue with accurate pricing for illiquid assets (such as rare & high value NFTs, paintings or houses) by bringing market participants together through economic incentives.

Once you have accurate pricing or valuation, it opens up numerous liquidity solutions. Lenders will be able to confidently offer credit backed by these rare & high value NFTs, for example. DAOs and investors could even delegate some investment decisions to collective intelligence, eventually.

Kripto Piggy: Bugünün ve geleceğin sorunlarını çözmek için mükemmel bir proje.

An excellent project to solve the problems of the present and the future.

Kripto Piggy: S2- Bu, yatırımcılar için oldukça önemli bir hizmet! Bu fiyatlandırma mekanizmasının nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşabilir misiniz?

Q2- That is an important service to investors! Can you share more details about how this pricing mechanism works?

Kelvin Lam: Lithium’da iki ana rol bulunuyor – Price Seekers (Fiyat Arayanlar) ve Price Experts (Fiyat Uzmanları)

Price Seekers (Fiyat Arayanlar), likit olmayan varlıklar hakkında doğru fiyatlandırma bilgisi arayan katılımcılardır. Bu fiyatlandırma sorularını gönderirler ve Price Expert’leri (Fiyat Uzmanları) doğru fiyatlandırma bilgileri sağlamaya teşvik etmek için bir ödül sunarlar. Ödül daha sonra iyi performans gösteren Fiyat Uzmanlarına dağıtılacaktır.

Fiyat Uzmanları, Fiyat Arayanların sorularını yanıtlamak için fiyat tahminleri sunan katılımcılardır. Fiyat Uzmanları, söz konusu varlık fiyatlarına ilişkin içgörüleri olan konu uzmanları veya piyasa katılımcılarıdır. Bunlar genellikle, Lithium’un ekonomik teşviklerinden yararlanmak için motive olan brokerler, trader’lar veya yatırımcılardır.

Fiyatlandırmanın bütünlüğünü sağlamak için Lithium, Fiyat Uzmanlarının performansını takip etmek için devredilemez (non-transferrable) bir itibar token’ı sundu. Konsensüs fiyatlandırmamız, katılan Fiyat Uzmanlarının bahis konusu itibarına karşı bir emir defteri sistemi gibi ağırlıklıdır ve temizlenir.

Protokol tasarımımızda, fiyatlandırma mekanizması nihayetinde bir hisse ve itibar kanıtıdır (proof of stake – reputation).
Tek başına çok fazla sermayeye sahip olmak, Fiyat Uzmanına mutlak avantaj sağlamayacaktır. Aynı şekilde tek başına yüksek bir itibar puanına sahip olmak da yeterli değildir. Pazar etkisine sahip olmak için her ikisine de ihtiyacınız olacak (zengin ve akıllı olmak).

There are two main roles in Lithium – Price Seekers and Price Experts.

Price Seekers are participants looking for accurate pricing information on illiquid assets. They submit these pricing questions and offer a bounty to incentivize Price Experts to provide accurate pricing insight. The bounty will then be distributed to Price Experts with good performance.

Price Experts are participants offering price estimates – to answer the Price Seeker’s enquiries. Price Experts are subject matter experts or market participants with insights into the asset prices in question. They are usually brokers, traders or investors who are now motivated by the economic incentives up for grabs on Lithium.

To ensure integrity of pricing, Lithium introduced a non-transferrable reputation token to track performance of Price Experts. Our consensus pricing is weighted and cleared much like an order book system against the staked reputation of participating Price Experts.

In our protocol design, the pricing mechanism is ultimately a proof of stake and reputation.

Having a lot of capital alone will not give any Price Expert absolute advantage. Likewise, having a high reputation score alone is also not sufficient. To have market influence, you will need both (the smart money – being both rich and smart).

Kripto Piggy: mükemmel bir mekanizma. KoinSaati olarak Türk takipçilerimiz için de Lithium Finance hakkında detaylı bir video hazırladık. Göz atabilirsiniz.
https://youtu.be/3c5ZwAT91Jw

it’s an excellent mechanism. We also made a detailed video about Lithium Finance for our Turkish followers as KoinSaati. You can take a look.

Kripto Piggy: S3- Lithium, fiyatlandırma sağlamak için Fiyatlandırma Uzmanlarına güvendiğinden, Lithium Finance, Fiyatlandırma Uzmanlarının bütünlüğünü nasıl sağlayabilir ve hile yapmalarını veya rastgele teklif vermelerini nasıl önleyebilir?

Q3- Since Lithium relies Pricing Experts to provide pricing, how could Lithium Finance ensure the integrity of the Pricing Experts and prevent them from cheating or random bidding?

Kelvin Lam: Bu çok önemli soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Lithium tasarımında protokolün bütünlüğünü sağlamaya çok odaklanılmıştır.

İlk olarak, ödül mekanizmamız, Fiyatlandırma Uzmanlarını gerçek ve doğru fiyatlandırma sunmaya teşvik edecek şekilde yapılandırılmıştır. Fiyatlandırma Uzmanları, stake ve doğruluğa göre ödüllendirilir. Herhangi bir kullanıcı için en uygun eylem, finansal getiriyi en üst düzeye çıkarmak için en iyi fiyatlandırma tahminlerini sağlamak olacaktır.

İkincisi, daha önce non-transferrable reputation token’den kısaca bahsettik. Bu, Fiyat Uzmanlarının performansını izlemek için tasarlanmıştır. Güvenilir ve yüksek performanslı Fiyat Uzmanları tarafından sunulan fiyatlandırmaya daha fazla ağırlık ve etki verilecektir. Aslında, reputation’u olmayan yeni bir kullanıcının fiyat tahminleri, ekosisteme katılım yoluyla yeterli reputation kazanana kadar hiçbir ağırlık taşımayacaktır. Kötü niyetli aktörlerin repuatiton’u da zedelenecek ve protokol bütünlüğünü sürekli olarak iyileştirecek olumlu geri bildirimler sağlanacaktır.

Üçüncüsü, fiyatlandırma mekanizmamız iki yönlü bir bid-ask tahminleri modelini benimser. Lithium, çıktı fiyatlandırmasını üretmek için bu girdileri bir piyasa dengesi modelinde reputation token stake’i ile birlikte alır. Verilen ödüller, ortalama teklif ve talebin doğru bir şekilde tahmin edilmesine dayalı olarak tahsis edilir, kullanıcıların aykırı fiyat tahminleri sunması finansal çıkarlara uygun değildir. Düşük itibara sahip kötü aktörlerden gelen aykırı gönderiler silinmeyecek veya clearing logic tarafından absorbe edilecektir. Örneğin, belirli bir reputation’a sahip bazı kötü niyetli aktörler, 100$ değerinde olması gereken bir varlık için 1000$’lık teklif tahminleri sunarak piyasayı çarpıtmaya çalışsalar bile, 100$’lık satış fiyatını tahmin eden diğer Fiyat Uzmanları bu teklif tahminlerini absorbe edecek ve çıktı aynı kalacaktır.

Whitepaper’da (https://docs.lith.finance/protocol/reward-mechanism) stake limitleri ve şifreli gönderimler gibi ek kontrollerin de protokolün bütünlüğünü güçlendirmek için uygulanacağını görebilirsiniz.

Thanks for asking that very important question. We have put a lot of focus on ensuring the integrity of the protocol in the design of Lithium.

First, our reward mechanism is structured to incentivize Price Experts to offer genuine and accurate pricing. Price Experts are rewarded based on stakes and accuracy. The optimal action for any user would be to provide their best pricing estimates to maximize financial return.

Second, we talked briefly about a non-transferrable reputation token earlier. It is designed to track performance of Price Experts. Pricing submitted by reliable and high performing Price Experts will be given more weight and influence. In fact, price estimates from a new user without reputation will carry no weight at all until it has earned sufficient reputation through participation in the ecosystem. Malicious actors’ reputation will also be slashed, providing positive feedback that will continuously improve the protocol integrity.

Third, our pricing mechanism adopts a two-way bid-ask estimates model. Lithium takes these inputs together with the reputation token stake in a market clearing logic to produce the output pricing. Given rewards are allocated based on accurately estimating the mean bid and ask, it is not in the financial interest for users to submit outlier price estimates. Outlier submissions from bad actors with low reputation will not be cleared or will be absorbed through the clearing logic. For example, even if some bad actors with certain reputation attempt to skew the market by submitting bid estimates of $1000 on an asset that should be worth $100, other Price Experts estimating the ask price of $100 will absorb those bid estimates and the output will remain at $100.

You will also see on our whitepaper that additional controls such as staking limits and encrypted submissions will also be in place to strengthen integrity of the protocol.

Kripto Piggy: Vay canına. Oldukça ilginç. Ayrıntılı cevabınız için teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz.

Wow. It’s quite interesting. Thank you for your detailed answer. Moving on to our next question.

Kripto Piggy: S4- Son AMA’mızdan bu yana Lithium hakkında bizimle paylaşabileceğiniz herhangi bir güncelleme var mı?

Q4- Any update you can share with us about Lithium since our last AMA?

Kelvin Lam: Ürün mekanizmasını ve altyapısını test etmek için geçen ay private testnet’i devreye aldığımız için gerçekten heyecanlıyız.

Ekip, Haziran ayının sonuna kadar halka açık testnet’i sunmak için yorulmadan çalışıyor. Bunu sizinle paylaşmak ve tüm geri bildirimlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz!

Ayrıca Discord sunucumuzun artık CANLI olduğunu paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Temel odak noktalarımızdan biri, NFT’lerle ilgili fiyatlandırma bilgileri için bir topluluk geliştirmektir. Pek çok çekilişimiz ve başka etkinliklerimiz olacak. Bunun bir parçası olmak ve web3.0’da toplu zekaya erişmek istiyorsanız bize katılın. https://bit.ly/3yE8Lb2

Bahsettiğim gibi, Lithium yakında halka açık bir testnet yayınlayacak. Bunu mainnet betamız da takip edecek. Lithium’u iyileştirmeye yardımcı olacak geri bildiriminizi kesinlikle çok isteriz. Beta testlerine katılan kullanıcılar reputation token ve diğer ödülleri kazanabilecekler. Lütfen Discord‘umuza katılın ve daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin!

We are really excited that we have deployed our private testnet last month to test out the product mechanism and infrastructure.

The team is now working tirelessly to deliver the public testnet by the end of June. We cannot wait to share it with you and hear all your feedback!

We are also very excited to share that our Discord server is LIVE now! One of our key initial focuses is to develop a community for NFTs related pricing intelligence.

We have many giveaways and other activities coming up. So if you wanna be a part of this and gain access to collective intelligence on web3.0, please do join us! https://bit.ly/3yE8Lb2

As I mentioned, Lithium will be releasing a public testnet soon. Our mainnet beta will also be following. We’d certainly love to have your feedback to help refine Lithium. Users participating in beta tests will be able to win reputation tokens and other rewards. Please join our Discord and stay tuned for more updates!

Kripto Piggy: Açıklamaların için teşekkürler Kelvin! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Kelvin! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Kripto Piggy: S5- Yeni ortaklıklar kurduğunuzu görüyoruz. Lithium Finance’in kendisini nerede konumlandırdığını öğrenebilir miyiz?

Q5- We see that you are building new partnerships. Can we learn where Lithium Finance is positioning itself?

Kelvin Lam: TrueFi, Clearpool, Palm NFT ve yakın zamanda BitKeep ile birçok ortaklık kurduğumuzu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Lithium’un misyonu, likidite seçeneklerini genişletmek için fiyatlandırmayı daha doğru ve hazır hale getirmektir. Lithium, ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak çeşitli defi protokollerine fiyat bilgisi sağlamak için ürün ekosistemimizi genişletiyor.

Daha fazla bilgi için Medium linki: https://lithiumfinance.medium.com/

We are pleased to share that we have formed many partnerships such as TrueFi, Clearpool, Palm NFT and just recently with BitKeep.

Lithium’s mission is to make pricing more accurately and readily available to expand liquidity options. By working closely with our partners, Lithium is expanding our product ecosystem to provide pricing information to various defi protocols.

More on medium: https://lithiumfinance.medium.com/

Kripto Piggy: Tüm cevaplarınız için teşekkürler. Son sorumuz buydu. Hazırsanız, topluluk sorularına geçeceğiz.

Thank you for all your answers. That was our final question. If you are ready, will move on to the community questions.

Kelvin Lam: Günümün en önemli olayı buydu. Her zaman topluluktan haber almayı seviyoruz. Hadi yapalım.

That’d be the highlight of my day. We always love hearing from the community. Let’s go.

Kripto Piggy: Topluluğumuzun da bunu dört gözle beklediğine eminim. hadi başlayalım.

I’m sure our community is also looking forward to it. let’s start.

Kripto Piggy: Topluluğumuzun soruları bitti sanırım. Ne zaman isterseniz başlayabilirsiniz.

I think our community’s questions are over. You can start whenever you want.

Kelvin Lam: Vay canına çok güzel sorular var. Türk topluluğunun sevgisini hissediyoruz.

wow there are so many great questions! We are feeling the love of the Turkish community.

Massie: Yol haritasına göre, sıradaki en önemli önceliğiniz nedir?

According to the roadmap, what is your most important next priority?

Kelvin Lam: Ürünü teslim etmeye çok odaklandık. Önümüzdeki ayın sonunda, herkese açık bir test ağı yayınlayacağız. Bunu sizinle paylaşmak ve bununla ilgili tüm geri bildirimlerinizi Discord’da duymak için sabırsızlanıyoruz! https://bit.ly/3yE8Lb2

Topluluğumuz için iyi bir ürün göndermek her zaman 1 numaralı önceliğimizdir!

We are very focused in delivering the product. By end of next month, we will be releasing a public testnet. We can’t wait to share that with you and hear all your feedback about that on Discord!

Shipping a good product for our community is always our #1 priority!

Sumit: Dokümanlarınızda, Market Influence Capital ( MIC) Terimini görüyorum, lütfen bu MIC hakkında daha fazla bilgi verir misiniz?

In Your Docs, I See the Term MARKET INFLUENCE CAPITAL ( MIC), Please Explain more about this MIC?

Kelvin Lam: Bu harika bir soru!

Market Influence Capital (MIC), bir Fiyat Uzmanının İtibar puanıdır. Lithium, doğru fiyat tahminleri üretmek için toplu zekadan yararlanır. Protokolümüzün kötü aktörleri ve manipülatörleri engellemesi çok önemlidir.

That’s a great question!

Market Influence Capital is the Reputation score of a Price Expert. Lithium is about leveraging collective intelligence to produce accurate price estimates. It’s very important that our protocol prevents bad actors and manipulators.

Önemli olan bu itibarların satın alınamamasıdır! Onu kazanmalısınız. İtibarı olmayan bir Fiyat Uzmanı dünyanın en zengini olsa bile fiyatı belirleyemez. Lithium, itibara dayalı staking’in ilginç bir uygulamasıdır.

Yüksek etkiye sahip olmak için zengin ve akıllı olmanız gerekir. Her zaman dedikleri gibi akıl, para kazanır.

What’s important is that these reputation cannot be purchased! You must earn it. Without reputation, even if a Price Expert is the richest person in the world, he cannot determine the price. Lithium is an interesting implementation of reputation based staking.

You need to be rich and smart to have high influence. As they always say, the smart money wins

Joshua Hostetler: Topluluktan öneri ve geri bildirimlere izin veriyor musunuz? Karar vermemize izin var mı, topluluğu dikkate alıyor musunuz?

Do you allow suggestions and feedback from the community? Are we allowed in decision making, do you put community into consideration ?

Kelvin Lam: Geri bildiriminizi seviyoruz! Yeni bir Discord sunucusu kurmamızın temel nedeni, gelecek testnet’e hazırlanmaktır. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!
https://bit.ly/3yE8Lb2

We love your feedback!

Key reason we just set up a new Discord server is to prepare for the coming testnet. Can’t wait to hear from you guys!

Deidra Navarro: Projenizin en iddialı hedefi nedir? Yaklaşan Güncellemeleri bizimle paylaşabilir misiniz?

What is the most ambitious goal of your project? Could share with us any Upcoming Updates?

Kelvin Lam: Likit olmayan varlıklar için fiyat bilgilerinin kullanıma sunulmasıyla yatırımcıların çok daha iyi ve daha geniş likidite seçeneklerine erişebileceklerine inanıyoruz.

Size bir örnek sunayım. Taban fiyatı 20 eth olan bir koleksiyondan nadir bir NFT’nin (yaklaşık 50th değerinde) olduğu durumlar gördüm. Bu NFT’nin fiyatlandırması bilinmediği için, bu mal sahibi 10 eth taban fiyat üzerinden yalnızca %50 borç alabildi.

Piyasanın son zamanlarda oldukça çok edici durumlar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Asıl kötü olan, bahsettiğim koleksiyonun taban fiyatının bir noktada 10 eth’ye düşmesiydi. Birdenbire, bu sahibinin borçlanması %100 LTV oldu ve borç verenin bu koleksiyondaki her şeyi değerlendirmek için taban fiyatı kullanması nedeniyle tasfiyeye tabi tutuldu. Ancak, piyasa %50 düştüğünde bile, LTV’si yalnızca 10/25 eth = %40 idi!

Likit olmayan varlık için doğru fiyatlandırma ve değerleme işte bu kadar önemlidir!

We believe that by making price information available for illiquid assets, investors will have access to much better and wider liquidity options.

Let me offer you an example. I have seen cases that a rare NFT (worth about 50eth) from a collection with floor price of 20eth. Because pricing of that NFT is unknown, that owner was only able to borrow 50% based on floor price which was 10eth.

We all know that the market experienced quite some shocks recently. What was really bad is that floor price of the collection I mentioned came down to 10 eth at some point. Suddenly, that owner’s borrowing became 100% LTV and subject to liquidation simply because lender used the floor price to value everything in that collection. However, even when market is down 50%, his LTV was only 10/25 eth = 40%!

That’s how important accurate pricing and valuation for illiquid asset is!

Như Như Trần: Bu projenin rakiplerinden önde olmasını sağlayan 1-3 özelliği sıralayabilir misiniz? Projenizin sahip olduğu ve kendinizi en çok güvende hissettiğiniz rekabet avantajı nedir?

Can you list 1-3 killer features of this project that makes it ahead of its competitors? What is the competitive advantage your project has that you feel most confident about?

Kelvin Lam: Lithium size başka hiçbir yerde olmayan değerli fiyat bilgilerini anlatacak.

Bir tablo satın almak istediğinizi söyleyin. Onu o kadar çok seviyorsunuz ki, evinizin gerçekten güzel görünmesini sağladığı için 10 milyon dolar ödemeye hazırsınız. Satıcı o tablodan nefret ediyor ve ondan o kadar çok kurtulmak istiyor ki, onu bedavaya verebilir.

Sorun şu ki, sizin için o kadar değerli olduğunu düşünseniz bile 10 milyon dolar ödemek istemiyorsunuz. Sadece piyasanın ödemeye hazır olduğu veya diğer herkesin buna değdiğini düşündüğü adil bir fiyat ödemek istersiniz.

Çözüm Lithium. Kolektif istihbaratımız çok sayıda uzmanı araştıracak ve belki de bu tablonun piyasası 1 milyon dolardır. Bu bilgiyle, alıcı olarak, özel değerlemeniz (10 milyon dolar) yerine açıkça 1 milyon dolar aralığında teklif vereceksiniz.

Lithium will tell you valuable price information that is not available anywhere else.

Say you are looking to buy a painting. You love it so much that you are willing to pay $10m for it because it makes your house look really nice. The seller hates that painting and wants to get rid of it so badly that he might give it away for free.

The problem is you don’t want to pay $10m even you think it’s worth that much to you. It’s also a bad idea to reveal how much you truly think it’s worth. You only want to pay a fair price of what the market is prepared to pay or what everyone else thinks it’s worth.

Lithium is the solution. Our collective intelligence will survey a large number of experts and perhaps the market for that painting is $1m. With that information, you as buyer will obviously make offer in the $1m range rather than your private valuation ($10m).

Kripto Piggy: Katılan herkese ve Kelvin ‘e teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Sizinle tekrar konuşmayı çok isteriz. Başarılarınızın devamını dileriz.

Thank you everyone who participated and thank you Kelvin. It was a please to host you here. We’d love to talk to you again. We wish you continued success.

Kelvin Lam: KoinSaati topluluğu ile bu heyecan verici konular hakkında konuşmak gerçekten eğlenceli! Burada olmak her zaman için bir zevk ve bu harika sorular için tekrar teşekkür ederim.

It’s really fun to be talking about these fascinating problems with the KoinSaati community! Always a pleasure to be here and thank you again for all the great questions!

Lithium Finance hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://lith.finance/
Telegram: https://t.me/lithiumfinanceofficial
Telegram TR: https://t.me/lithiumfinanceTR
Twitter: https://twitter.com/LithiumFinance
Medium: https://medium.com/lithiumfinance

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

Bear, bitcoin

Bitcoin (BTC) Put/Call Oranı Ayı Sinyali Veriyor

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Kripto’daki Düşüşün Ekonomiye Etkisi Çok Az