in

Kollect Cards CSO’su Ethan Chae ile AMA Etkinliği

Kollect Cards projesi CSO’su Ethan Chae 22 Ekim 2021 Cuma Türkiye saati ile 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Ethan Chae, CSO of Kollect Cards project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Friday, October 22, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Raphael: Merhaba Ethan ????????‍♂️Topluluğumuza hoş geldiniz, Kollect ile tanışacağımız için heyecanlıyız ve soracak çok şeyimiz var!

Hey there Ethan ????????‍♂️welcome to our community, we are excited to meet with Kollect and we have so much to ask!

Ethan: Merhaba! Burada olmak benim için bir zevk!

Hello! It’s pleasure to be here!

Raphael: Seyircilerimizin başlamaya hazır olduğunu varsayıyorum, siz de hazırsanız başlayalım mı?

I assume our audience is ready to start, if you are ready as well, let’s start?

Ethan: Ben hazırım! Hadi başlayalım.

I’m ready! Let’s start.

Raphael: Merhaba Arkadaşlar,
Kollect Cards projesinden Ethan Chae, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Ethan, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuklarımız, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1451216620228124673?s=20) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/nedenartiyor ve https://twitter.com/kollect_cards hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
Ethan Chae, from Kollect Cards project is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Ethan, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Kollect Cards project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Ethan answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Ethan will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/koinsaati/status/1451216620228124673?s=20) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/nedenartiyor and https://twitter.com/kollect_cards Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Raphael: 1- Kollect Cards NFT projesinin ortaya çıkış detayları hakkında çok kısa bilgiyi sizden dinleyebilir miyiz?

1- Can you please give us the details about the creation process of the Kollect Cards NFT Project?

Ethan: Vincenzo, çoğunlukla animasyonlar ve webtoonlar gibi mevcut IP’leri kullanarak birçok oyun projesi yapmış ve bunları başarılı bir şekilde oyunlara dönüştürmüştür. İşin özünde marka lisansı olan e-ticaret şirketleri kurdum ve sattım. Bir şekilde hayatlarımızda olan biteni anlatmak için buluştuk ve Vincenzo bana kullanıcılar için getiri sağlayabilecek oyunlaştırılmış bir NFT platformu hakkındaki fikrini anlattı. Önceki girişimlerimde finans ve içerikle çok ilgili olduğum için fikrinin gerçekten büyüleyici olduğunu düşündüm. NFT pazarının büyük franchise’ların katılımıyla büyümek için büyük bir potansiyele sahip olduğuna karar verdik ve Kollect için ayrıntılı bir plan tasarlamaya başladık. NBA Top Shot örneğinde olduğu gibi, teknolojiyi fandom için ulaşılabilir kılarak, kripto ile ilgilenmeyenleri piyasaya çekebileceğimize inandık. Ayrıca mevcut projeleri biraz sıkıcı bulduk. NFT’yi bastıktan sonra, sahibinin NFT’lerle etkileşim kurmak için takas yapmaktan başka yapabileceği pek bir şey yoktu, bu yüzden Collection Book ile oyunlaştırma özelliklerini getirdik. Ardından, NFT’leri kullanarak oyna-kazan oyunları geliştirerek oyunlaştırmada daha da ileri gittik. Koleksiyon yapmanın eğlenceli ve etkileşimli olması gerekir, ancak birçok NFT oyunu, oynaması eğlenceli veya yüksek kaliteli oyunlar değildi. Kullanıcılar, kâr uğruna aynı eylemleri tekrarlamak zorunda kalmış gibi görünüyordu. Kollect’i bu sorunları çözmeye yardımcı olmak ve NFT alanının sunduğu büyümeyi hızlandırmak için oluşturduk. 1. Kripto ile ilgilenmeyen Kullanıcıların Katılımı 2. Sahip Olunan NFT’lerin Değerini Ortaya Çıkarma 3. Eğlence Eksikliği.

Vincenzo has done many gaming projects mainly using existing IPs like animations and webtoons, and successfully turning them into games. I have founded and sold e-commerce companies before with brand licensing at the core of the business. We met up to kind of catch up and Vincenzo told me his idea about a gamified NFT platform that can generate yield for the users. I thought his idea was really fascinating as I was very much involved with finance and contents in my previous ventures. We agreed that the NFT market has a huge potential to grow with the participation of major franchises, so we began to devise a detailed plan for Kollect. We believed that we could pull non-crypto public into the market by making the technology approachable to the fandom as in the case of NBA Top Shot. Also, we found existing projects a bit boring. Once you minted the NFT, there wasn’t much the owner could do to interact with the NFTs other than trading, so we brought in gamification features with the Collection Book. Then, we went further with the gamification by developing play-to-earn games using the NFTs. Collecting needs to be fun and interactive, but a lot of NFT games weren’t really high-quality games that were fun to play. It seemed like the users were forced to repeat the same actions for the sake of profit. We created Kollect so we can help address these issues and catapult the growth that the NFT space has to offer.1. Onboarding Non-Crypto Users 2. Extracting value of Owned NFTS 3. Lack of Fun.

Raphael: Vincenzo ile nasıl tanışmanız çok güzel bir hikaye ???? iyi bir temele sahip iyi bir proje oluşturmak için bir araya geldiniz ????????

it is a lovely story how you and vincenzo met ???? you got together to build on a good project with good fundamentals ????????

Ethan: Katılıyorum!

Indeed!

Raphael: S2- Piyasadaki NFT ‘lerin çok ilgi gördüğünü biliyoruz.Ancak pek çok NFT projesi, birbirine benzer bir hale geldi. Sizce Kollect Cards’ı piyasadaki benzerlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Q2- We know that NFTs in the market attract a lot of attention. However, many NFT projects have become similar to one another. What do you think are the features that distinguish Kollect Cards from similar NFT projects in the market?

Ethan: Harika bir soru! Çok sayıda NFT platformu olmasına ve pazarın doygun hale gelmesine rağmen, henüz ele alınmamış görünen sorunlar var. (1) Yeni kullanıcıları bünyeye çekme zorluğu, (2) Sahip olunan NFT’lerin değerini elde etme ve en önemlisi, (3) EĞLENCE eksikliği.

Kollect’i, bu sorunları çözmeye yardımcı olmak ve NFT alanının sunduğu büyümeyi hızlandırmak için oluşturduk.

(1) Kripto ile ilgilenmeyen Kullanıcıların Katılımı: Ortaklıklarımız ve dünya çapında tanınan IP’lerimizle, zaten tanınmış karakterler ve lore’ları kullanarak teknolojiyi ilgili IP fandomlarına yönelik erişilebilir hale getirerek kripto ile ilgilenmeyenleri pazara çekmeye yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.

(2) Sahip Olunan NFT’lerin Değerini Ortaya Çıkarma: Bir NFT bastıktan sonra, sahibinin NFT’lerle etkileşim kurmak için alım-satım yapmak ve talebinde ve dolayısıyla fiyatında bir artış ummaktan başka yapabileceği pek bir şey yoktu. NFT sahiplerinin varlıklarından daha fazla yararlanabilmeleri ve kazanç elde etmek için onları stake edebilmeleri için türünün tek örneği Collection Book gibi yöntemleri birleştirmeyi planlıyoruz.

(3) Eğlence Eksikliği: Koleksiyon yapmanın eğlenceli ve etkileşimli olması gerekir, ancak birçok NFT oyunu, oynaması eğlenceli veya gerçekten yüksek kaliteli oyunlar değildi. Kullanıcılar, kâr uğruna aynı eylemleri tekrarlamak zorunda kalmış gibi görünüyordu. Geliştirilmekte olan RPG’miz ile PvP Kart Savaşı Oyunumuz, kullanıcılara hem eğlenceli yüksek kaliteli oyunlar hem de oldukça kazançlı olma şansı sunuyor.

Great Question! I explained it earlier but I will go little in details of how Kollect differs from other projects! Although there are so many NFT platforms and the market is becoming saturated, there are apparent issues that have not yet been addressed such as (1) Difficulty of onboarding new users, (2) Extracting value of owned NFTs, and most importantly, (3) Lacking FUN.

We created Kollect so we can help address these issues and catapult the growth that the NFT space has to offer.

(1) Onboarding Non-Crypto Users: With our partnerships and globally recognized IPs, we believe that we can help convert the non-crypto public into the market by making the technology approachable towards the respective IP fandoms using already familiar characters and lore.

(2) Extracting value of Owned NFTS: Once you minted an NFT, there wasn’t much the owner could do to interact with the NFTs other than trading and hoping for an increase in its demand and thus price. We plan to incorporate methods such as our one-of-a-kind Collection Book so that NFT owners can further leverage their assets and stake them to earn yield.

(3) Lack of Fun: Collecting needs to be fun and interactive, but a lot of NFT games weren’t really high-quality games that were fun to play. It seemed like the users were forced to repeat the same actions for the sake of profit. Our PVP Card Battle Game along with our RPG in development offers users both fun high-quality games, along with a chance to be highly lucrative.

Raphael: Projenizin diğer tüm NFT oyun projelerinden nasıl farklı oluşunu sevdim, son zamanlarda çok fazla hype oldu, bu yüzden doğal olarak birçok proje ortaya çıktı. sizinki gibi eşsiz projeler bunu başaracak ????????

I like how your project differs from all the other NFT gaming projects, it has been so much hype lately, so naturally lots of projects came up. so unique projects like yours will make it ????????

Ethan: Desteğiniz için teşekkürler!

Thank you for your support!

Raphael: S3- NFT projeleri “Kazanmak için Oyna” özelliğiyle oyuncuların ilgisini çekmeye çalışıyor. Kollect Cards projesi ile kullanıcılar ve oyunseverler ne tür kazançlara sahip olabilecekler? ve diğer bir önemli konu da, oyunda eğlenceli vakit geçirebilecekler mi?

Q3- NFT projects try to grab the attention of players with the “Play-to-Earn” model. What kind of earnings or advantages will users and gamers have with the Kollect Cards project? And there is another important issue, will the players be able to have fun in the game?

Ethan: Kollect, World of Cards’ı (oyna-kazan kart savaş oyunu) 2022 yılının 1. çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak, Oyna-Kazan oyununun ilk özelliği olan Collection Books dahil MVP’yi 2021’in 4. çeyreğinin sonunda piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Oyuncular, World of Cards’ın başlamasını beklerken NFT kartlarını koleksiyon kitabına stake ederek ödüller kazanabilirler. World of Cards piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılar NFT kartlarını oynayarak kazanacakları oyun karakterlerine dönüştürebilir. Kazanç yapısının detayları için lütfen sosyal medyamızdaki resmi duyurumuzu bekleyin.

Oyun uzmanlarının bakış açısından, mevcut blokzinciri oyun projeleri, yüksek kaliteli oyunların ayrıntılarından yoksundur. Genellikle oyun endüstrisinde çok az deneyimi olan kişiler tarafından deneysel projeler olarak inşa edilen NFT oyunlarının geliştirilmesi gereken daha çok yolu var. Kollect, onlarca yıllık oyun geliştirme deneyimini genç/yeni pazara sunuyor. Kollect çeşitli IP’ler sunar Kollect, Axie Infinity veya NBA Top Shot gibi tek IP için bir platform değildir. Ayrıca yalnızca tek bir faaliyet (trading, toplama veya oyun oynama) için bir platform değildir. Herkese hizmet verebiliriz. NFT kartlarımızın istisnai bir özelliği, oyunlar düşünülerek oluşturulmuş olmalarıdır. Başlangıçta Kollect platformundaki tüm NFT kartlar,ı kart savaş oyunumuzda kullanılabilir. Gelecekte, NFT kartları Kollect.game launcher’ında yer alan oyunlarla ilgili olacak.

Kollect plans to launch the World of Cards (Play-to-Earn card battle game) Q1 2022. However, We plan to launch the first feature of play-to-earn game, MVP including Collection Books, at the end of Q4 2021. Players can earn rewards by staking their NFT cards in the collection book while waiting for World of Cards to launch. Once World of Cards launches, users can convert the NFT cards into game characters to play-to-earn. For the details of the earning structure, please wait for our official announcement on our social media.

From game experts’ point of view, existing blockchain gaming projects lack details of high-quality games. Usually built as experimental projects by people with little experience in the gaming industry, the NFT games have plenty of room to improve. Kollect brings decades of game development experience to the young market. Kollect offers various IPs Kollect is not a platform for single IP like Axie Infinity or NBA Top Shot. Nor is it a platform for one activity (either trading, collecting, or gaming) only.We can serve all. One exceptional feature of our NFT cards is that they have been created with games in mind. Initially, all the NFT cards in the Kollect platform can be used in our card battle game. In the future, the NFT cards will be related to the games featured in our Kollect.game launcher.

Raphael: Heyecan verici ???? Oyununuzu oynamak için şimdiden sabırsızlanıyorum.

It is exciting ???? Cant wait to play your game already.

Raphael: S4- Kollect Card NFT ‘lerini dünyadaki pek çok oyun severe ve NFT severe duyurmak için ne tür aksiyon planlarınız var? Bunları açıklayabilir misiniz?

Q4- What kind of plans do you have in order to announce Kollect Cards NFTs to many gamers and NFT fans around the world? Can you please explain?

Ethan: Evet kesinlikle. Kollect Cards, NFT’lerini dünya çapındaki birçok oyuncuya ve NFT hayranına duyurmakla ilgili planımız, gelecekteki Kollector’ları engelleyen şeyin bir dil engeli olmaması için yerel topluluk grupları oluşturmaktır!

Dünyanın her yerindeki topluluk üyelerinin yerelleştirilmiş ve kolaylıkla tercüme edilmiş bilgilere erişmesi gerektiğinin farkındayız, bu nedenle daha da fazlasının geleceği birçok topluluk oluşturduk!

Aşağıda, referans olması için yerelleştirilmiş topluluklarımızdan bazılarını ekleyeceğim!
Telegram Global: https://t.me/Kollect_Official_Community
Telegram Duyuru Kanalı: https://t.me/Kollect_Cards
Telegram Tayland: https://t.me/Kollect_Official_Th
Telegram Japonya: https://t.me/kollect_japan
Telegram Endonezya: https://t.me/KollectIndo
Telegram Vietnam: https://t.me/kollectvn
Telegram Türkiye: https://t.me/kollectcardsTR
Telegram Kore: https://t.me/Kollect_Official_kr
Telegram İspanya: https://t.me/KollectSpanish
Telegram Almanya: https://t.me/Kollect_German
Telegram Rusya: https://t.me/KollectRussian
Telegram Portekizce : https://t.me/KollectPortuguese
Telegram Tayvan: https://t.me/kollect_asia

Yes, absolutely. Our plan about announcing Kollect Cards NFTs to many gamers and NFT fans around the world is to create localized community groups so that a language barrier isnt what’s preventing future Kollectors!

We realize that community members all around the world need access to information that is localized and translated for ease so we have created many communities with even more to come!

Below I will attach some of our localized communities for your reference!
Telegram Global: https://t.me/Kollect_Official_Community
Telegram Announcement Channel: https://t.me/Kollect_Cards
Telegram Thai: https://t.me/Kollect_Official_Th
Telegram Japan: https://t.me/kollect_japan
Telegram Indonesia: https://t.me/KollectIndo
Telegram Vietnam: https://t.me/kollectvn
Telegram Turkey: https://t.me/kollectcardsTR
Telegram Korea: https://t.me/Kollect_Official_kr
Telegram Spain: https://t.me/KollectSpanish
Telegram Germany: https://t.me/Kollect_German
Telegram Russia: https://t.me/KollectRussian
Telegram Portuguese : https://t.me/KollectPortuguese
Telegram Taiwan: https://t.me/kollect_asia

Raphael: Çok büyük bir topluluk ???? Farklı kültürlerden bu kadar çok insanın kollect cards ile bağlantı kurması büyüleyici.

Such a huge community ???? It is fascinating how so many people from different cultures connect on with kollect cards.

Ethan: Tüm yerel topluluklarımız için çok müteşekkiriz!

We are very thankful for all of the local communities we have!

Raphael: S5- Kollect Cards ekosistemi içindeki $KOL tokenini işlevi ve görevleri nelerdir? $KOL token sahiplerine özel ödül ve avantajlardan bahseder misiniz?

Q5- What are the functions and duties of the $KOL token within the Kollect Cards ecosystem? Can you tell us about the rewards and benefits for $KOL token holders?

Ethan: $KOL aşağıdakiler için kullanılacaktır:
1) Sentez: Kullanıcılar, daha yüksek nadirlikteki kartlar veya gizli kartlar için kartları sentezleyebilir (ve yakabilir).

2) Geliştirme: Kullanıcılar, kartın seviyesini yükseltmek ve yalnızca belirli başarılar altında açılan gizli tariflerin kilidini açmak gibi kartlarını (NFT’ler) geliştirebilir.

3) Dönüştürme: Kullanıcılar, NFT kartlarını Kollect’e bağlı oyunlarda ve ayrıca oyun dışında öğelere ve karakterlere dönüştürebilir.

4) Staking: Kullanıcılar getiriler için NFT ile $KOL stake edebilirler. Ve ek VIP avantajları bulunuyor.

5) Satın Almalar: Kullanıcılar özel koleksiyon kitaplarını ve özel efektli diğer VIP ürünlerini satın almak için $KOL’u kullanabilirler. Özel sürüm NFT’lerimizden bazıları yalnızca $KOL ile satın alınabilecek.

$KOL will be used for:
1) Synthesis: Users can synthesize (and burn) the cards for higher rarity card or hidden cards
2) Enhancement: Users can enhance their cards (NFTs), like leveling up the card and unlocking hidden recipes that only open under certain achievements.
3) Conversion: Users can convert NFT cards into items and characters in games connected to Kollect, and also out of games
4) Staking: Users can stake $KOL along with NFT for yields. And additional VIP perks.
5) Purchases: Users can use $KOL to buy special collection books and other VIP items with special effects. Some of our exclusive edition NFTs will only be available in $KOL.

Raphael: Açıklamaların için teşekkürler Ethan! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Ethan! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Ethan: Tamamdır!

Alright!

Raphael: S6- NFT Kripto Pazarında ve özellikle de “Kazanmak için Oyna” türü oyun piyasasındaki kullanıcıların farklı ilgi alanları vardır, kimisi oyuncudur, kimisi traderdir, kimisi de koleksiyoncudur. Kollect Cards kendini nasıl konumlandırmaktadır? Geleceğe dönük hedeflerinizi de dinlemek isteriz.

Q6- Users in the NFT Crypto Market and especially in the “Play-to-Earn” game market have different interests, some are gamers, some are traders, some are collectors. How does Kollect Cards position itself? We would also like to hear about your future goals.

Ethan: Kollect Cards kendisini aşağıdakilere göre konumlandırır:
Yüksek kaliteli oyunlarımız kullanıcılara keyif verecek ve iyi yapılmış oyunların keyfini çıkarmak isteyen kullanıcıları cezbedecektir. (Gamer’ları)
Oyunumuzun oyna-kazan yönü, ödül ve kâr arayanları bir araya getirecektir (trader’ları)
Dünyaca ünlü IP’lerin ve Markaların tanıtımı, Power rangers hayranları, Ruler of the Land Hayranları ve gelecekteki IP’lerimizin fandomları gibi ilgili hayranlarını bir araya getirecek. (Koleksiyonerleri)

Kollect Cards, Kollect tarafından yayınlanan NFT’lere bağlı birçok oyunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Ortaya çıkmaya hazır olduklarına inandığımız projeleri tek tek açıklayacağız. Kollect’i, oyunlara ve uygulamalara köprü görevi gören tüm IP’ler ve NFT’ler için bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bir bakıma kendi metaverse’ümüzü adım adım oluşturmaya ve genişletmeye çalışıyoruz.

Kollect Cards position itself by followings:
Our high-quality games will bring joy to users and will attract users that want to enjoy well-made games. (Gamers)
The play-to-earn aspect of our game will bring in those looking for rewards and profits (Traders)
The introduction of world famous IPs and Brands will bring in their respective fans like Power rangers fans, Ruler of the Land Fans, and the fandoms of our future IPs. (Collectors)

Kollect plans to launch many games connected to NFTs published by Kollect. We will reveal the projects one by one once we believe they are ready enough to be revealed. We want to grow Kollect into the hub for all IPs and NFTs, serving as their bridge to games and apps. In a way, we are trying to create and expand our own metaverse step by step.

Raphael: Harika! Şimdiye kadar verdiğiniz tüm cevaplar için teşekkür ederim Ethan ???????? Şimdi topluluk sorularına geçeceğiz ve bir sürü soru olacak ???? İstediğiniz kadar cevap vermekte özgürsünüz ama Cevap verdiğiniz ilk 5 sorunun ödüllendirileceğini unutmayın, o yüzden dikkatli seçin derim ????

it is amazing! thank you for all of your answers so far Ethan ???????? now we will move on to the community questions, and there will be lots of questions ???? you are free to answer as much as you want but remember that only first 5 questions you answered will be rewarded, so I say choose carefully ????

Ethan: Anladım!

Got it!

Ravindra Sharma: KOLLECT Nft satışının 1. ayağını kaçırdığım için Gerçekten Üzüldüm! Bu Satışları Tekrar Ne Zaman Yapmayı Planlıyorsunuz?

I Feel Really Sad because I missed KOLLECT Nft Sell First Round! When Do you Plan to do kind of these Sell Again?

Ethan: İlk Munchie Kings NFT satışlarımız 12 saniyede tükendi. Hızlı satışımızı mümkün kılan tüm destekçilere minnettarız. Ancak aynı zamanda, birçok kullanıcının kısa sürede tükendiği için ilk Kollect’in NFT’lerini alamadığını fark ettik. Bu yüzden önümüzdeki hafta ikinci Munchie Kings NFT satışlarımızı OKEx’te yapmayı planlıyoruz. Kullanıcıların bu sefer NFT’lerini almalarını sağlamak için neredeyse 10 kat miktarda NFT hazırladık! Satışların detayları önümüzdeki hafta açıklanacak. Bu yüzden lütfen sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla resmi duyuru için bizi takip etmeye devam edin!

Our first Munchie Kings NFT sales sold out in 12 seconds. We are thankful for all the supporters who made our quick sold out to be possible. But at the same timie we noticed many of users weren’t able to get their first Kollect’s NFTs because of the quick sold out. So we plan to have our second Munchie Kings NFT sales next week on OKEx. We have prepared almost 10x quantities of NFTs to make sure users to get their NFTs this time! The details of sales will be announced next week. So please stay tuned for the official announcement through our social media handles!

Shamim Khan: Kartlarımı sentezlemek gerçekten mümkün mü?

Its Really possible to Synthesize my cards?

Ethan: Evet! Bazı kartlar için kullanıcıya takip etmesi gereken tarifler verilecektir. Tariflerde, kullanıcıların farklı veya aynı nadirlikte farklı kartlara ihtiyacı olacak. Kullanıcılar tarif için gerekli tüm kartları topladığında, kullanıcı bu kartları tarifteki kart için yakmayı seçebilir. Bazı kartlar için bu tarif gizli kalacak. Bunları yalnızca belirli miktarda koleksiyon kitabı tamamlamak, nadir kartları basmak veya belirli kartları gerekli seviyelere yükseltmek gibi belirli görevleri tamamladığınızda açabilirsiniz.

Yes! For some cards, the user will be given recipes to follow. In the recipes, users will need different cards of different or same rarity. When users collect all the cards required for the recipe, user can choose to burn these cards for the card in the recipe. For some cards, this recipe will be hidden. You can only unlock them when you complete certain missions, like completing certain amount of collection books, minting rare cards, or enhancing certain cards to required levels.

Mamtazi Rehen: Projenizde Okudum “Koleksiyon kitapları” Bunun hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

I have Read In your project “Collection books” Can you explain more about this line?

Ethan: Bu, genel koleksiyon kitabı mı yoksa özel koleksiyon kitabı için mi oynadığınıza bağlıdır. Halk için çok nadir kartlar için slot talep etmeye çalışıyorsunuz, bu nedenle katkınız tek kartlarla yapılıyor. Özel koleksiyon kitabında, genellikle çeşitli nadirlikteki bir kart koleksiyonunu tamamlamanız gerekir. Ödül almak için tüm koleksiyon kitabını tamamlamanıza gerek yok, farklı tamamlama oranları için farklı ödüllerimiz var. Ayrıca her seri için birçok farklı koleksiyon kitabımız (tamamlanacak birçok farklı görev gibi) var.

Oyundaki görevler ve etkinliklerde olduğu gibi koleksiyon kitapları da ileride eklenecektir.

It depends on whether you are playing for public collection book or private collection book. For public you are trying to claim the slots for very rare cards, so your contribution is done by single cards. In private collection book, you need to complete a collection of cards but usually of various rarities. You don’t need to complete the entire collection book to receive reward, we have different rewards for different completion rate. Also we have many different collection books (like many different missions to complete) for each series.

Collection books will be added along the way as it is with missions and events in a game.

Buray: 2021’in son çeyreğinde ve 2022’de Kollect projesinden ne gibi atılımlar bekleyebiliriz?

What breakthroughs can we expect from the Kollect project in the last quarter of 2021 and in 2022?

Ethan: Kilometre taşlarımızı ve yol haritamızı sizinle paylaşacağım! 2021 3. Çeyrek Global Lisanslı Güvenli IP’ler (Tamamlandı)
Büyük kripto VC’lerinden tamamlanmış Seed ve Özel yatırım (Tamamlandı)
İlk marka bilinirliğini artırmak için en iyi 3 küresel borsa ile çalışmak (Tamamlandı)
Kollect NFT’leri için genişleyen dağıtım kanalları (Tamamlandı)
Topluluk oluşturma (ABD, Çin, Japonya, Tayvan, Tayland, Endonezya, Vietnam, Türkiye, Güney Kore, Hong Kong, Singapur, AB) (Tamamlandı)
Cüzdan ve Token Oluşturma (Tamamlandı)
Tescilli IP ile ilk NFT satışları. (Munchie Kings) (Tamamlandı)
İlk NFT Satışları tamam OKEx bir dakikadan kısa sürede tükendi (Tamamlandı)
OKEx Exchange’de doğrudan listeleme (Tamamlandı)
Uniswap’ta Listeleme (Tamamlandı)
CEX/DEX’te ilerde listelenecek
OKEx Exchange’de 2. NFT Satışları

2021 4. Çeyrek Kollect.market ve Kollect.trade için alfa testi Kollect.market’in ilk “Sezon 0” lansmanı — (Power Rangers)
İlk IP ile Kollect.market ve Kollect.trade için akıllı sözleşme Denetim Beta lansmanı
Kollect platformu başlatıldı (Kollect.market, Kollect.books, Kollect.trade)
World of Cards Başlatıldı Kollect.game başlatıldı
İlk oyun, Kollect.game’de yayınlandı

Q1 2022
Ek IP projeleri başlatılacak
İkinci oyun Kollect.game’de yayınlanacak

I will share our milestones and roadmap with you! Q3 2021
Secured IPs with Global License (Complete)
Completed Seed & Private investment from major crypto VCs (Complete)
Working with top 3 global exchanges to foster initial brand awareness (Complete)
Expanding distribution channels for Kollect NFTs (Complete)
Community building (US, China, Japan, Taiwan, Thailand, Indonesia, Vietnam, Turkey, South Korea, Hong Kong, Singapore, EU) (Complete)
Wallet and Token Generation (Complete)
First NFT sales with proprietary IP. (Munchie Kings) (Complete)
Sold out first NFT Sales ok OKEx in less than a minute (Complete)
Direct listing on OKEx Exchange (Complete)
Listing on Uniswap (Complete)
Further Listing on CEX/DEX
2ND NFT Sales on OKEx Exchange

Q4 2021
Alpha test for Kollect.market and Kollect.trade
First ‘Season 0’ launch of Kollect.market — (Power Rangers)
Smart contract Audit Beta launch for Kollect.market and Kollect.trade with first IP
Launch Kollect platform (Kollect.market, Kollect.books, Kollect.trade)
Launch World of Cards Launch Kollect.game
Publish first game on Kollect.game

Q1 2022
Launch additional IP projects
Publish second game on Kollect.game

Muharrem Elyaf: Projenizi araştırırken Kollect Team’in Oyun Endüstrisinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu gördüm. 20 yıllık deneyim Kollect projesine geçmişteki başarısızlıklardan/başarılardan ne gibi avantajlar elde edecek?

While researching your project, I saw that Kollect Team has over 20 years of experience in the Game Industry. 20 years of experience What advantages will it bring to the Kollect project from past failures/successes?

Ethan: Giriş bölümünde daha önce belirtildiği gibi, Kollect’in kurulmasının temel nedenlerinden biri Eğlence Eksikliği (Düşük Kaliteli Oyunlar) idi. Oyun Endüstrisinde 20 yılı aşkın deneyime sahip ekibimiz, tüm bunları değiştirmek için burada. Mevcut blokzinciri oyun projeleri, yüksek kaliteli oyunların ayrıntılarından yoksundur. Genellikle oyun endüstrisinde çok az deneyimi olan kişiler tarafından deneysel projeler olarak inşa edilen NFT oyunlarının geliştirilecek çok yolu var. Kollect, onlarca yıllık oyun geliştirme deneyimini genç/yeni pazara getiriyor.

As stated earlier in our Introduction, one of the key reasons Kollect was founded was due to Lack of Fun (Low-Quality Games). Our team with 20+ years of experience in the Gaming Industry is here to change all that. Existing blockchain gaming projects lack details of high-quality games. Usually built as experimental projects by people with little experience in the gaming industry, the NFT games have plenty of room to improve. Kollect brings decades of game development experience to the young market.

Ethan: Çok güzel sorular vardı! Herkese teşekkürler. Tüm soruları okumak için biraz zaman harcadım! Soruları cevaplarken bana karşı sabırlı olduğunuz için teşekkür ederim.

There were so many great questions! Thank you everyone. I took a while to read all the questions through! Thank you for being patient with me while I was answering the questions.

Raphael: Sizi burada ağırlamak harikaydı Ethan! sizinle ve Kollect ile tanıştığımıza çok memnun olduk.iyi şanslar kendinize iyi bakın ✌????

it was amazing to host you here Ethan! we are very pleased to meet with you and Kollect. good luck and take care ✌????

Ethan: Teşekkürler Raphael! Bugün beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Topluluğa davet edilmek bir onurdu!

Thank you Rapchael! Thank you for having me today. It was a honor to be invited to the community!

Kollect Cards hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://www.kollect.cards/
Telegram: https://t.me/Kollect_Official_Community
TR Telegram: https://t.me/kollectcardsTR
Twitter: https://twitter.com/kollect_cards
Medium: https://medium.com/@Kollect

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

Ripple, Orta Doğu’da İlk ODL Koridorunu İnşa Etmek İçin Pyypl’la Anlaştı

Everton Token ($EFC) Socios’ta Listeleniyor