in ,

İş Hayatında ve Günlük Yaşamda Yapay Zekâ Teknolojisinin Geleceği

Yapay Zekâ (AI); akıllı saatler ve sesli asistanlar gibi giyilebilir sağlık teknolojilerinden kendi kendini sürebilen arabalara ve sohbet botlarına kadar günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Bunlara ek olarak zamanla bu teknolojinin büyümeye devam etmesi bekleniyor. Brooking Enstitüsü’ne göre yapay zekâ, 10 yıldan biraz fazla bir süre içerisinde makale yazmaktan perakende işlere kadar çeşitli görevlerde insanlardan daha üstün bir hale gelecek. Yapay zekanın geleceği, geleneksel olarak insan odaklı işlemlerden otomatik bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilen işlemlere geçişi kapsayacak.

Yapay zekanın tahmini etkisi gelecek yıllarda insanlar üzerinde, iş dünyasında ve endüstri alanında çok daha derin olacak. Bu durum, aşırı otomasyonun tehlikeleri konusunda endişelere yol açıyor; bununla birlikte yapay zekâ aslında birçok olumlu sosyal ve ekonomik etkiyi de beraberinde getiriyor. Sizler eğer programlama ya da diğer bilgisayar mesleklerini içeren bir kariyer planlıyorsanız yapay zekayı kullanarak bu pozisyonlardan birinde kolaylıkla yer bulabilirsiniz. Yapay zekayı, sektör genelindeki potansiyel insan kaynaklı sorunların çözümünde, insani krizlerde, sağlık gereksinimlerinde ve imalat, ürün geliştirme gibi kalite kontrol alanlarında da kullanabilirsiniz.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), 2016 ila 2026 yılları arasında bilgisayar ve bilgi araştırma alanının yaklaşık olarak %19 oranında büyümesini bekliyor. BLS, yapay zekâ teknolojisini geliştiren bilgisayar uzmanlarına olan ihtiyacın her geçen gün artması sebebiyle de bu alandaki uzman ihtiyacının diğer iş gruplarına duyulan ihtiyaca oranla daha hızlı artmasını bekliyor. Veri biliminde çevrimiçi bir lisans derecesi elde etmek de bu son teknoloji alanında bir pozisyona sahip olmak için önemli bir adım olabilir.

Yarının Teknolojilerini Şekillendiren Yapay Zekâ Trendleri

Yapay zekâ, genel anlamda bir bilgisayar programının ya da makinenin problem çözme ya da konuşma tanıma gibi önceden sadece bir insanın yapabileceği eylemleri öğrenme ve geliştirme yeteneği olarak tanımlanır. Yapay zekâ daha gelişmiş bir hale geldikçe çeşitli endüstrilerde farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Forbes’a göre tek başına Microsoft, yapay zekâ teknolojisiyle ilgili olarak Kasım 2018 itibariyle yaklaşık olarak 700 patent başvurusunda bulundu. Bu durum, ortaya çıkan eğilimlerin geleceğin iş hayatına, endüstrisine ve insan kültürüne nasıl etki edeceğini gösteriyor.

İş ve Endüstri Bugün Yapay Zekayı Nasıl Kullanıyor?

PricewaterhouseCoopers’ın bir araştırmasına göre 2019 yılında şirketlerin %20’si işletmelerinde yapay zekayı kullanmayı hedefliyor. Bu eğilimin sonuçları önemli bir konumda bulunuyor çünkü sonuçlar, yapay zekanın artık sadece araştırmalarla ya da bilgisayar laboratuvarlarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bunun yerine yapay zekâ; ofisleri, hastaneleri ve tüketici ürünlerini de etkiliyor. Uzmanlar; endüstriyel ortamlarda, iş ofislerinde ve laboratuvarlarda yapay zekayı makine öğrenimi, biyometri ve kuralcı analitik gibi birçok farklı yolla uyguluyor.

kripto

İşletmeler, büyük miktardaki müşteri verisini tefsir etmek ve analiz etmeye yardımcı olmak için bilgisayar programlarının örüntü tanıma özelliğine dayalı olan makine öğrenimi yeteneğini kullanıyor. Yapay zekâ, gelecekte daha hatasız ve verimli hale geldikçe şirketler bu durumu müşterileri ve hedef kitleleri için daha kişiselleştirilmiş içerik oluşturmak için kullanacak. Bunlara ek olarak yapay zekâ, potansiyel müşterilerin içerikle nasıl etkileşime girdiğini ve bu doğrultuda da hangi pazarlama kanalının daha iyi performans gösterdiğine karar verebilir. Ayrıca yapay zekâ, uygun kitlelere ek pazarlama kaynakları da ayırabilir.

Makine öğrenimi genellikle arka planda gerçekleşirken müşteriler biyometriyi iş başında görebilir. Bugünün akıllı telefonları, laptop’ları ve diğer teknolojik aletleri genellikle parmak izi ya da retina okuyucular ile açılabilen güvenlik sistemlerine sahip. Akıllı saatler ve diğer fitness cihazları ise kalp ritmini kaydedebiliyor ve adım sayabiliyor. Bu sayede bu cihazlar, kullanıcılarına kullanıcılarının sağlığı hakkında daha önce hiç olmadığı kadar fazla bilgi verebiliyor.

Son olarak kuralcı analitik veri toplama işini bir adım ileri taşıyor. Kuralcı analitiğe göre bilgisayarlar bilgiyi analiz edebiliyor ve gelecek muhtemel sonuçlara göre tavsiyelerde bulunabiliyor. Bu da yapay zekaya bir şirketin ya da bireyin ihtiyaçlarını tahmin etme ve pazarlama kampanyalarından sağlık hizmetine kadar birçok konuda tavsiye verme olanağı sunuyor.

Kariyerlerinin başarılı olması için programcıların ve diğer bilgisayar bilimi uzmanlarının geleceğin yapay zekâ tabanlı uygulamalarını ve gerçek zamanlı olarak veri toplayıp analiz eden ‘’akıllı’’ endüstriyel sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek için bazı gerekli becerilere sahip olmaları gerekiyor. Başarılı bilgisayar bilimcileri, en güncel yapay zekâ teknolojisini kullanarak büyük veri kümelerini nasıl keşfedeceklerini, analiz edeceklerini, izleyeceklerini ve yöneteceklerini bilmelidir.

Yapay Zekadaki Gelişmeler İnsanlar ve Makineler Arasındaki Etkileşimleri Nasıl Değiştirecek?

İnsanları teknolojiden ayıran çizgiler bulanıklaşmayı sürdüreceğinden bireysel tüketicilere, çalışanlara ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayan yapay zekâ trendleri de bulunuyor. Örneğin; Forbes, yazılım duygu analizinde daha etkili bir hale geldikçe yapay zekanın müşteri hizmetlerini ve desteğini etkilemesini bekliyor. Bu, yapay zekanın müşterinin ses tonunu değerlendirerek sorulara ve şikayetlere cevap verebileceği anlamına geliyor. Çalışanlar, müşteri hizmeti sorgusunu yapay zekaya daha fazla devredebilecek ve buna ek olarak empati, insan iletişimi ya da stratejik planlama ve müşteri memnuniyetsizliğinin temel sebebini ele alan durumlar için daha fazla zaman ayırabilecek.

Yapay zekanın amacı, süreçleri desteklemek ve ilerletmektir ancak yapay zekâ, tamamen insanların yerini alamaz. Yapay zekâ, işletmelerin daha akıllıca çalışmasına ve yinelenen ya da akıl gerektirmeyen görevleri otomatikleştirmesine yardım ediyor. Bunların yanında da  yumuşak beceriler her zamankinden daha hayati önem taşıyor. Yapay zekâ, çalışanların daha etkili birer lider haline gelerek gereksiz görevleri ortadan kaldırmalarına ve günlük yaşamlarında daha üretken ve yaratıcı rollere sahip olmalarına olanak sağlıyor.

Yapay zekanın gelişimine öncülük edenlerin teknolojiyi iletişimle birleştiren kurslar aracılığı ile hem teknik konularda hem de liderlik becerilerinde yeterli olması gerekir. Maryville Üniversitesi çevrimiçi bilgisayar bilimi lisans programı aracılığı ile sunulan makine öğrenimi gibi kurslar, yapay zeka ve makine öğrenimini iş hayatına ve günlük hayata entegre etmeyi kolaylaştırıyor.

Araştırmacılar Yapay Zekanın Potansiyel Sonuçlarını Nasıl Ele Alıyorlar?

En zeki makineler bile insanların onları nasıl tasarladığına ve programladığına bağlıdır. Bununla birlikte programcılar, insani önyargıların yapay zekaya transferini önlemekle de görevlidir. Algoritmik önyargı, mahremiyetin ihlali ve artan otomasyonun etkisi de dahil olmak üzere yapay zekayı çevreleyen pek çok korku vardır. Bununla birlikte Geleceğin Yaşamı Enstitüsü gibi girişimler, kurumları ve bireyleri korumayı hedefleyen sorumlu yapay zekâ için etik ilkeler ortaya koyar.

Yapay zekanın olumlu bir etkiye sahip olduğunu garanti etmek için Makine Zekâsı Araştırma Enstitüsü gibi kendi kendini düzenleyen kuruluşlar da bulunuyor. Bu kuruluşlar aracılığı ile yapay zekâ geliştirenler, sorumlu yapay zekâ uygulamalarına bağlı kalarak düzenleyicilerden gelen boşlukları ele alabiliyor.

Yapay zekâ, insan görevlerini otomatikleştirip yerine getirse de tümüyle hatasız değildir. Yapay zekâ, insanların yerin almayı değil işletmeleri, sağlık hizmetlerini, perakende ve günlük yaşamı tüketici ve toplum için daha verimli ve bütçe dostu hale getirmek için insanlarla birlikte çalışmayı amaçlar. Yapay zekanın olası olumsuz sonuçlarından ise yapay zekayı geliştirip yöneten teknoloji şirketleri ve onların bilgisayar bilimcileri ile veri uzmanları sorumludur.

Yapay Zekanın Geleceği Bilgisayar Bilimcilerin Ellerinde

Teknoloji, günlük yaşantının önemli bir yönünü oluşturuyor ve teknoloji gelişmeye devam ederken bilgisayar ve veri bilim uzmanlarının sorumluluk alması gerekiyor. Bu doğrultuda bilgisayar ve veri bilim uzmanlarının etik yapay zekâ uygulamalarına bağlı kalmaları gerekiyor. Tüketiciye ekonomik ve sosyal yararlar sağlamak için sağlık, perakende, finans ve devlet gibi sektörlerdeki makinelerin etkinliğini ve verimliliğini arttıran yapay zekanın geleceği ise oldukça parlak görünüyor.

Kaynak: https://online.maryville.edu/blog/future-ai/

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan KoinSaati sorumlu tutulamaz.

Nergis Kartal tarafından yazıldı.

Moonbeam (GLMR) Nasıl Stake Edilir?

Kriptopara

Boğa Piyasasının Başlangıç Göstergeleri Nelerdir?