in

Integritee Eş-Kurucusu Waldemar Scherer ile AMA Etkinliği

Integritee projesi eş-kurucusu Waldemar Scherer, 6 Ekim 2021 Çarşamba Türkiye saati ile 21.00’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Waldemar Scherer, Co-Founder of Integritee project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Wednesday, October 6, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Raphael: Hey Waldemar, topluluğumuza hoş geldiniz!

Hey there Waldemar, welcome to our community!

Waldemar: Herkese merhaba, bu gece burada olmaktan, projemiz Integritee hakkında konuşmaktan ve sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyuyorum ????????

Hello everyone, happy to be here tonight to talk about our project Integritee and answer your questions ????????

Raphael: Evvvet heyecanlıyız ???? Seyircimiz hazır sanırım, siz de hazırsanız başlayalım mı?

Yessss, we are excited ???? I think our audience is ready, let’s start if you are ready as well?

Waldemar: Evet hazır ve heyecanlıyım, teşekkürler, başlayalım.

Yes ready and excited, thanks, lets start.

Raphael: Merhaba Arkadaşlar,

Integritee projesinin kurucusu Waldemar Scherer AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.

Waldemar, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:

⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Waldemar, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1430504161959981059?s=21) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati , https://twitter.com/Braatuu ve https://twitter.com/integri_t_e_e hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,

Waldemar Scherer from Integritee project is with us this evening for the AMA (Ask Me Anything) Event.

Waldemar, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Integritee project!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask Waldemar our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After Waldemar answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Waldemar will cherry pick and answer 5 questions from the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement and be a follower of https://twitter.com/koinsaati , https://twitter.com/Braatuu and https://twitter.com/integri_t_e_e Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Raphael: S1- Integritee Projesini ve ne amaçla hayata geçirildiğini kısaca bize anlatabilir misiniz?

Q1- Could you briefly tell us about the Integritee Project and what was your aim about the Project?

Waldemar: Integritee platformu, firmaların ve dApp’lerin, kullanıcılarının verilerini, GDPR ve diğer gizlilik düzenlemeleriyle uyumluluğa yardımcı olacak şekilde gizliliği koruyarak işlemesine olanak tanır. Ayrıca Integritee, hizmetini kullanan firmaların ve dApp’lerin gizlilikle ilgili tüm gereksinimlere uyulduğunu kanıtlamalarını sağlar.

Integritee, geliştiricilerin ve firmaların hassas verilerin değerini ortaya çıkarmasını sağlayan bir sistemdir. Polkadot’un güvenini, ikinci katman yan zincirlerinin ölçeklenebilirliğini ve Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE) donanımının gizliliğini birleştirir.

Integritee bugün itibariyle Blockchain’in 3 ana sorununu çözüyor. Ölçeklenebilirliği, Birlikte Çalışabilirliği ve Gizliliği aynı anda olumsuz yönleri olmadan çözüyor. Buna ek olarak Integritee, yeni nesil veri odaklı dApp’leri ve hizmetleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables firms and dApps using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected.

Integritee is a system that enables developers and firms to unlock the value of sensitive data. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware.

Integritee solves the 3 main issues of Blockchain as of today. Its Scalability, Interoperability and Confidentiality at the same time without downsides. In Addition to that, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services.

Raphael: Çok etkileyici! Integritee ile tanışmak çok güzel ????????

Alright, very impressive! it is very nice to meet with Integritee ????????

Raphael: S2- Integritee Network, neden Ethereum ağını değil de Kusama ve Polkadot ağını seçti? Başka ağlara geçme planlarınız da olacak mı?

Q2- Why did Integritee Network choose Kusama and Polkadot instead of Ethereum network? Do you have plans to switch to other networks in the future?

Waldemar: Kusama ve Polkadot’u seçtik çünkü bu, birlikte çalışabilir bir blokzinciri ağının temeli olarak hizmet eden ve Web 3.0’ın temelini oluşturan ölçeklenebilir ve güvenli bir protokoldür – yeni, tamamen merkeziyetsiz bir internettir. Integritee için Polkadot Relaychain halka açık denetlenebilirlik sağlayacaktır.

Integritee, farklı endüstrilerdeki çok çeşitli işletmeler için çekicidir ve gizliliği koruyan bir teknoloji olarak Güvenilir Yürütme Ortamı teknolojisinin çekiciliği, yalnızca insanlar ve şirketler veri güvenliğine ve egemenliğine daha fazla önem verdikçe ve düzenlemeler bunu yansıtacak şekilde değiştikçe büyümeye devam edecektir.

Bu yılın sonlarında Bridges’i tanıtmayı ve farklı ekosistemleri birbirine bağlamaya başlamayı ve intergritee’nin avantajlarını kullanmayı daha da kolaylaştırmayı planlıyoruz. Bu bir kez daha, birbirine bağlı bir ekosistem oluşturmaya ve başka bir silo yaratmamaya olan bağlılığımızı gösteriyor.

We chose Kusama and Polkadot because it is a scalable and secure protocol that serves as the foundation for an interoperable network of blockchains and provides the basis for Web 3.0 – a new, fully decentralized internet. For Integritee, the Polkadot Relaychain will provide public auditability.

Integritee has appeal for a broad range of enterprises across different industries and the appeal of Trusted Execution Environment technology as a privacy preserving technology will only continue to grow as people and companies place more emphasis on data security and sovereignty and regulations shift to reflect that.

We are planning to introduce Bridges later this year and start to connect different ecosystems and make it even easier to use intergritee’s advantages. This again shows our commitment to build up an interconnected ecosystem and not to create another silo.

Raphael: Kusama ve polkadot çoğu kripto kullanıcısının alışık olduğundan biraz farklı, ama şimdi bu platformlarda kurmanın neden mantıklı olduğunu anlayabiliyorum ???????? ve köprülerle diğer ekosistemlere ulaşmak her zaman iyi bir fikir.

Kusama and polkadot are a bit different what most crypto users are used to, but now I can see why does it makes sense that you build it on these platforms ???????? and reaching out to other ecosystems with bridges is always a good idea.

Raphael: S3- Piyasada pek çok Blokchain projesi var ve pek çoğu da yok oldu gitti. Integritee projesini benzerlerinden ayıran belirgin farkların neler olduğunu bize anlatabilir misiniz?

Q3- There are many Blockchain projects in the market and many of them have disappeared. Can you tell us what are the differences that distinguish the Integritee project from similar projects?

Waldemar: Integritee’nin rekabet avantajı, TEE (güvenilir yürütme ortamı) teknolojisinin güven yönleri nedeniyle hiçbir fikir birliği protokolü gerektirmeyen benzersiz yan zincir ağıdır. Bu şekilde, dApp’ler için teorik olarak yaklaşık 1’000’000 tx / sn’lik bir verim ile ölçeklenebilirlik, gizlilik ve birlikte çalışabilirliği birleştiriyoruz.

Verilerin kendisine erişmeden verilerin değerini açığa çıkarabilseydiniz ne olurdu? Güvenilir yürütme ortamı (TEE), bir bilgisayar işlemcisi içinde sistemin ana işletim sisteminden ayrılmış, son derece güvenli, yalıtılmış bir alandır. Verilerin güvenli bir ortamda saklanmasını, işlenmesini ve korunmasını sağlar.
Integritee, TEE’lerin gizliliğini blok zincirinin güveniyle birleştirir. Bu, birden fazla firma veya tüketicinin, temel veri setinin tamamına doğrudan erişime sahip olmadan verileri önceden kararlaştırılan yollarla işlemesine olanak tanır.

Integritee, güvenilir bir teknik temel sağlar. Listelenecek çok fazla potansiyel uygulama var ama bunlar her sektörü ve kişisel olarak sizi de etkiliyor! Bazı örnekler şunları içerir:
– Finansal uygulamalar.
– Tıp, giyilebilir ürünler. Tıbbi verileri tıbbi bir dapp ile paylaşmak için bir Integritee yan zinciri kullanılabilir.
– Oracle’ler.
– Giriş verilerini özel modda işleyen AI ağları.
– Veri depolama.
– Diğer blok zincirlerine köprüler.
– Özel messenger.
– Merkeziyetsiz kimlikler
– Veri analizi.

Integritee proje ekibi, yarım yıldan fazla bir süredir karmaşık, somut, gerçek dünya sorunları için merkeziyetsiz çözümler geliştiren deneyimli ve kararlı blockchain geliştiricileri tarafından yönetiliyor. Güvenilir yürütme ortamlarını blok zinciri teknolojisiyle birleştirme konusundaki öncü çabalarımız için, ekip hem Web3 Vakfı’ndan hem de Polkadot Hazinesinden hibeler aldı ve önerilen parachainler Rococo ve Westend’de başarılı bir şekilde konuşlandırıldı. Ayrıca projeye uzun vadeli ilgi duyan çok sayıda deneyimli danışmanımız var.

Integritee’s competitive edge is our unique sidechain network that requires no consensus protocol due to the trust aspects of the TEE technology. This way we combine scalability, privacy, and interoperability with a throughput of theoretically around 1’000’000 tx / sec for dApps.

What if you could unlock the value of data, without access to the data itself ? A trusted execution environment (TEE) is a highly secure, isolated area within a computer processor that is separated from the system’s main operating system. It ensures that data is stored, processed and protected in a secure environment. Integritee combines the confidentiality of TEEs with the trust of blockchain. This enables multiple firms or consumers to process data in pre-agreed ways, without having direct access to the full underlying dataset.

Integritee provides a trusted technical foundation. There are far too many potential applications to list but they affect every industry and you personally too! Some examples include:

Financial dapps.
> Medicine, wearables. An Integritee sidechain can be used to share medical data with a medical dapp.
> Oracles.
> AI networks that process input data in private mode.
> Data storage.
> Bridges to other blockchains.
> Private messengers.
> Decentralized identities.
> Data analytics.

The Integritee project team is led by seasoned and committed blockchain veterans who have been developing decentralized solutions for complex, tangible, real-world problems for over half a decade. For our pioneering efforts on combining trusted execution environments with blockchain technology, the team has received grants from both the Web3 Foundation and Polkadot Treasury and our proposed parachain has been successfully deployed on the Rococo and Westend. We also have a lot of experienced advisors on board that have a long term interest in the project.

Raphael: Integritee çok güçlü temeller üzerine kurulmuş gibi görünüyor, bunu bilmek güzel! Önünüzde parlak ve umut verici bir geleceğin olduğunu şimdiden söyleyebilirim ????????

It sounds like integritee has been build on very strong foundations, good to know! I can already tell that you have a bright and promising future ahead ????????

Raphael: S4- Integritee’nin gerçek dünyaya ve kripto endüstrisine ne tür faydalar ve katkılar sağlayacağını bizimle paylaşabilir misiniz?

Q4- Can you share with us what kind of benefits and contributions Integritee will bring to the real world and the crypto industry?

Waldemar: Integritee, GDPR uyumlu dApp’lerin, özel akıllı sözleşmelerin ve lansman oracle’larının oluşturulmasına izin veren en gelişmiş ölçeklenebilir gizlilik zincirlerinden biridir.

Anlaşılması gereken en önemli şey, Integritee’nin herhangi bir blokzincirini genel veya özel modda barındırabilmesidir. Öncülümüz SubstratTEE, diğer ekosistem projeleri için bir dizi araç olacaktı. Teknolojiyi benimseyen birçok potansiyel kişinin kendi parachain slotlarını alamadığını fark ettik. İşte bu yüzden tüm bu projeleri özel bir parachain üzerinde bir araya getirme potansiyelini gördük.

Unutmayın: Üzerinde herhangi bir Substrate tabanlı blokzincirini yan zincir olarak başlatabilirsiniz. Blokzincirleri için bir platformdur. Özellikleri arasında:

1- Akıllı sözleşmeler. Rust veya Ink ile yazılabilir!

2- Mahremiyet. Integritee’de başlatarak herhangi bir blokzincirini özel bir blok zincirine dönüştürmek mümkündür. Herhangi bir hassas bilgiyi herhangi bir 3. şahıs ile paylaşmak ve kontrol etmek mümkündür.

3- GDPR uyumluluğu. Gizlilik özellikleri nedeniyle Integritee, kurumsal kullanım amacıyla herhangi bir veriyi merkeziyetsiz olarak güvenli bir şekilde saklamaya izin verdiği için özel olarak tasarlanmıştır.

4- Ölçeklenebilirlik. Yan zincirlere sahip mimari, ağın 1.000.000 tps’ye ölçeklenmesini sağlamaktadır.

Integritee is one of the most advanced scalable privacy chains, that allows the creation of GDPR-compliant dApps, private smart contracts, launch oracles.

The most important thing to understand is that Integritee can host any blockchain in public or private mode. Our predecessor SubstraTEE was meant to be a set of tools for other ecosystem projects. We realized that many potential adopters of the technology won’t be able to obtain their own parachain slot. So that’s why we saw the potential of pooling all these projects on a dedicated parachain.

Remember: you can launch any Substrate-based blockchain on it as a sidechain. It’s a platform for blockchains. Among its features:

1. Smart contracts. Can be written in Rust or Ink!

2. Privacy. It’s possible to turn any blockchain into a private one by launching it on Integritee. It’s possible to share any sensitive information with any 3rd party and control it.

3. GDPR compliance. Due to its privacy features, Integritee is tailored for enterprise use, as it allows to store safely any data in a decentralized way.

4. Scalability. The architecture with side chains allows the network to scale to 1,000,000 tps.

Raphael: Öncekilerde ders almanız ve daha da iyi bir şey inşa etmeniz çok güzel ???? Çok güzel özellikler.

It is very nice how you took lessons from your predecessor and build something even better ???? Very cool features.

 

Raphael: S5- Integritee’nin yeni kullanıcılara ve kripto alanı dışındaki diğer kullanıcılara ulaşmak için ne tür aksiyon planları olduğunu anlatır mısınız?

Q5- Can you tell us what kind of plans Integritee has to reach new users and other users who have not yet met the crypto world?

Waldemar: Farklı kanallardan daha fazla birey, geliştirici, şirket ve proje çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Topluluk
Telegram, Twitter, Subsocial, LinkedIn ve Discord gibi halihazırda kurulmuş kanallarımız ve topluluğa katılacağımız ve etkileşimde bulunacağımız etkinlikler aracılığıyla topluluğu büyüteceğiz.
Zincir-üstü yönetişimi, platformun gelecekteki gelişimi ve yönüne aktif olarak katılmak isteyenler için bir katılım olanağı da sunacaktır.

Blockhain Projeleri
Blockchain ekosistemimiz, hassas verileri güvenli ve gizli tutmak için yerel gizliliği koruyan teknolojinin değerini daha fazla proje göreceğinden büyüyecektir. Diğer blokzinciri ekosistemlerine köprü kurmak, talebi daha da artıracak ve birlikte çalışabilir çözümler oluşturmayı kolaylaştıracaktır.

Geleneksel İşletmeler
Sabit ücretleri garanti etmek için ücretleri USD cinsinden belirleyerek geleneksel şirketlerin teknolojimizi kullanmasını kolaylaştıracağız. Şirketler, izinli veya izinsiz bir çözüme sahip olmak isteyip istemediklerine ve ayrıca bir buluta veya online donanım ve altyapının öncül kurulumuna sahip olmak isteyip istemediklerine karar verme özgürlüğüne sahip olacaklardır.

Bunların hepsi kitlesel benimsemeye ulaşmak için faydalı olacak faktörlerdir.

We will continue our work to attract more individuals, developers, companies, and projects through different channels.

Community
We will grow the community through our already established channels like Telegram, Twitter, Subsocial, LinkedIn and Discord and events where we will participate and engage with the community.
The on-chain governance will also offer a possibility for engagement for those who want to engage activiately in the future development and direction of the platform.

Blochain Projects
Our blockchain ecosystem will grow as more projects will see the value of native privacy-preserving technology to keep sensitive data secure and confidential. Bridging to other blockchain ecosystems will fuel the demand even more and make it easy to build interoperable solutions.

Traditional Enterprises
We will make it easy for traditional companies to use our technology as we have will denominate the fees in USD to guarantee stable fees. Companies will have the freedom to decide the setup, whether they want to have a permissioned or permissionless solution, and also whether they want to have a cloud or on-premise setup of the hardware and infrastructure.

Those are all factors that will be beneficial to reach mass adoption.

Raphael: Açıklamaların için teşekkürler, Waldemarl! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Waldemar! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Raphael: S6- $TEER Tokenin Platformdaki rolü ve tokene sahip olanların elde edeceği avantajları hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Q6- Can you tell us about the role of the $TEER Token in the Platform and the advantages of the token holders?

Waldemar: TEER tokeninin değeri, Integritee teknolojisine olan talep tarafından yönlendirilir. Blok inciri alanının içinde ve dışında keşfettiğimiz ilginç ortaklıkların sayısından da anlaşılacağı gibi talebin yüksek olduğunu biliyoruz. Talep artmaya devam ettikçe tokenin değeri uzun vadede artacaktır.

Aracı çerçevemiz, teknolojimizin blokzinciri alanı dışındaki işletmeler tarafından erişilebilir olmasını da sağlar. TEER tokeni, değeri bu temel rekabet avantajını yansıtacak ve böylece zincir dışı bir teknolojinin değerini zincir üstü bir tokenle birleştirecek şekilde tasarlanmıştır.
Tanım olarak, TEER tokeninin kendine özgü bir değeri vardır: kullanıcıların Integritee ağında çalışmak için ödeme yapması gerekir. Integritee kullanıcıları için maliyetlerin istikrarlı ve öngörülebilir olmasını sağlamak için kullanım fiat cinsinden ifade edilecektir.

Integritee, birden fazla parachain arasında serbestçe yüzebilen tek bir yerel token olan TEER’e sahip olacaktır.

Bu nedenle, token oylamasına dayanan yönetişim de birleştirilmelidir. Bu nedenle, tek bir konsey seçilecek ve tokenle oylamayı içeren tüm eylemler tüm parachainler/parathreadler arasında toplanacaktır.

Integritee, Integritee Ağı’nı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde merkeziyetten uzaklaştırmayı amaçlar. Lansman aşamasında, bir “sudo” hesabı aracılığıyla parachain üzerinde mutlak güce sahip olmaya devam edecek. İstikrarlı çalışma gösterilir gösterilmez, parachain üzerindeki kontrol seçilmiş bir Yönetim Konseyine devredilecektir.
TEER tokeni, sahiplerinin konseye seçilmek isteyen bireyler veya kuruluşlar için oy kullanmalarına izin verir.

Bu, her token sahibinin, platformun gelecekteki gelişimini ve gizliliği koruyan uygulamaların ve ekosistemlerin geleceğini yönlendirme gücüne sahip olacağı anlamına gelir.

The value of the TEER token is driven by demand for Integritee technology. We know demand is high – as we can show by the number of interesting partnerships we are exploring in and out of the blockchain space. As demand continues to grow the value of the token will increase in the long term.

Our intermediary framework also allows for our technology to become accessible to enterprises outside the blockchain space. The TEER token has been designed so that its value will reflect this core competitive advantage, thereby linking the value of an off-chain technology with an on-chain token.

By definition, the TEER token has an intrinsic value: users need it to pay for operating in the Integritee network. To ensure that costs are stable and predictable for Integritee users, the usage will be denominated in fiat.

Integritee will have a single native token, the TEER, that can freely float among multiple parachains.

Thus, governance — which relies on coin voting — should also be unified. Therefore, a single council will be elected and all acts involving coin voting will be aggregated across all parachains/parathreads.

Integritee aims to decentralize the Integritee Network as quickly as possible. During the launch phase, it will still have absolute power over the parachain through a “sudo” account. As soon as stable operation has been demonstrated, control over the parachain will be handed over to an elected Governing Council.
The TEER token allows its holders to vote for individuals or entities seeking election to the council.

This means that every token holder will have the power to drive the future development of the platform and the future of privacy-preserving apps and ecosystems.

Raphael: Şimdi topluluk sorularına geçeceğiz, istediğiniz kadar cevap vermekte özgürsünüz ama unutmayın, seçtiğiniz ilk 5 soru ödüllendirilecek, o yüzden dikkatli seçin derim ????

Tüm cevaplarınız için teşekkürler! Son sorumuzu sormuş olduk.

Şimdi sohbeti 5 dakika açacağız ve topluluğun sorularını sormasına izin vereceğiz.

Türkçe sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplayacaksınız. İngilizce konuşan üyelerimizi sorularını İngilizce sormaya şiddetle teşvik ediyoruz.

Başka AMA etkinliklerinden ve kullanıcılardan kopyalanan sorulara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir!

Now we will move on to community questions, you are free to answer as much as you want but remember that first 5 questions you pick will be rewarded, so I say choose carefully????

Thanks for all of your answers! That was our final question.

Now we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions.

Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to cherrypick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

People who ask questions that asked before in different AMA’s or by different members will be banned immediately!

Waldemar: Kesinlikle, şimdi gelen soruları merak ediyorum 🙂

I will definitely do, curious about the questions coming up now 🙂

Nuşirevan: Merhaba KSM’de parachain tekliflerinizi destekledikleri için destekçiler ne kadar TEER ile ödüllendirilecek? Bu ödül verilirken hangi hususlar dikkate alınacak?

Hello. How much TEER will supporters be rewarded for supporting your parachain offerings at KSM? What saspects are taken into account in awarding this?

Waldemar: Hey – harika bir soru! Integritee bir Parachain’de yer kazanırsa, tahsis edilen TEER miktarı (1.000.000) toplam arzın %10’u tüm destekçilere orantılı olarak dağıtılacaktır. Ancak – buna ek olarak, her iki tarafın da ek olarak %3 bonus kazanabileceği bir ödül programı sunuyoruz ve elbette bu turda bir parachain yuvası kazanmasak bile destekçilerimizi ödüllendirmek istiyoruz – bu yüzden teklif ediyoruz garantili bir ödül programı. Artık 10.000’den fazla KSM topladığımıza göre, garantili bir ödül olarak 20.000 TEER dağıtacağız – ve sizinkini almak için hala çok geç değil! Bir sonraki turda daha da fazla teşvikimiz olacak, bu yüzden bizi izlemeye devam edin!

Hey – great question! If Integritee wins a Parachain slot, then the allocated amount of TEER (1,000,000) 10% of total supply will be distributed proportionally to all supporters. However – in addition to this we offer a referral program where both sides can earn an addition 3% bonus reward and of course we also want to reward our supporters even if we don’t win a parachain slot this round – which is why we offer a guaranteed reward program. Now that we have raised over 10,000 KSM we will be giving out 20,000 TEER as a guaranteed reward – and its still not too late to get yours! We will have even more incentives in the next round so stay tuned!

PRASHANT SINGH RAJPUT: Elçiler topluluk oluşturmaya yardımcı olur, Integritee bir Elçi programı planlıyor mu?

Ambassadors help to build community. Does Integritee plans for a Ambassadors program?

Waldemar: Kesinlikle sana katılıyorum! Ve evet, topluluğumuzla olan bağımızı güçlendirmeye devam etmek için kesinlikle bir elçi programı planlıyoruz. Bunu ayarlamak için çok çalıştık. Ayrıntılar çok yakında açıklanacak, bu yüzden bir elçilik rolüyle ilgileniyorsanız lütfen TG ve Twitter’da bizi izlemeye devam edin.

I absolutely agree with you! And yes, we are definitely planning on an ambassador program to continue to strengthen our connection to our community. We have been working hard to set this up. Details will follow very soon so if you are interested in an ambassador role please stay tuned on our TG and Twitter.

Fatima Shekh: Litentry, Ternaa, Polkadex ile ortaklarınız var, Bu İş birlikleri Integritee’ye nasıl yardımcı olacak?

You have partners with Litentry, Ternaa, Polkadex. How will this Collaboration help Integritee?

Waldemar: Bu ortaklıklar, geniş uygulama/kullanım durumlarını ve Integritee’nin sunduğu şeylere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Her yeni ortaklık, Integritee ekosistemini güçlendirir ve önümüzdeki haftalarda bir dizi yeni ve heyecan verici ortaklığı duyuracağız.
Teknolojimizi kullanan ve ağımıza katılan her projede, ağımızdaki uygulamaları çalıştırmak için yakıt olduğu için TEER token daha değerli hale gelecektir.

These partnerships highlight the broad application/use cases and need for what Integritee has to offer. Every new partnership strengthens the Integritee ecosystem and we will be announcing a number of new and exciting partnerships in the coming weeks.

With every project using our technology and joining our network, the TEER token will become more valuable as this is the fuel to run applications in our network.

G.Apple: TEE çok güçlü bir araçtır, ancak yine de sınırlamaları var. Peki sizce TEE kullanırken güvenlik riskleri nelerdir? Bu avantajı ve gücü nasıl iyi bir şekilde kullanabilecek ve aynı zamanda riskleri sınırlayabileceksiniz?

TEE is a very powerful tool, but it still has limitations. So in your opinion, what are the security risks when using TEE? How will you be able to make good use of that advantage and power, but at the same time limit the risks?

Waldemar: Güzel teknik bir soru – ödevinize çalışmışsınız! Evet, bir dizi farklı gizlilik koruma teknolojisi var (diferansiyel gizlilik, homomorfik şifreleme vb. dahil). Güvenilir Yürütme Ortamı teknolojisi, yaygın olarak gizliliği koruyan teknolojilerin en güçlüsü olarak kabul edilmektedir. TEE’ler, hassas verileri güvenli ve gizli bir şekilde işlemek için basit ve şu anda rakipsiz bir yol sağlar. TEE, verileri korumak için hem özel amaçlı donanım hem de yazılım kullanan yalıtılmış bir ortamdır. Genel olarak, TEE’ler, işlemci, işletim sistemi veya diğer herhangi bir ayrıcalıklı erişim üzerindeki diğer işlemlere görünmez kalırken, içinde hesaplamaların ve analizlerin çalışabileceği “güvenilir bir ortam” sağlar.

Nice technical Question – you have done your homework! Yes, there are a number of different privacy preserving technologies out there (including differential privacy, homomorphic encryption etc.). Trusted Execution Environment technology is widely being regarded as the strongest of the privacy preserving technologies. TEEs provide a simple and currently unrivaled way to process sensitive data securely and confidentially. A TEE is an isolated environment that uses both special-purpose hardware and software to protect data. In general, TEEs provide a “trusted environment” inside which computations and analysis can run while remaining invisible to any other process on the processor, the operating system, or any other privileged access.

Yujeong: Piyasada aynı zamanda merkezi veri servisleriyle iyi bir şekilde ilgilenen başka birçok ağ varken kullanıcılar neden Integritee’yi seçmelidir?

Why should users choose Integritee when there are many other networks in the market that also deal well with centralized data services?

Waldemar: Çok güzel bir soru! Güzel, kullanımı kolay, kullanıcı dostu bir ürün düşünüyorsanız, merkezi veri hizmetleri harikadır ve harika bir USP’ye sahiptir. Bununla birlikte, son aylarda veri ihlallerinin şirketlere inanılmaz parasal maliyetlerle ve bireyler için kişisel maliyetlerle arttığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, çözümümüze artan bir ihtiyaç vardır. Buna ek olarak, teknolojimiz ve çözümümüz, kullanıcılara veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili her zamankinden daha katı düzenlemelere uyum sağlama yeteneği sunan az sayıdaki çözümden biridir.

Awesome Question! If you are considering a nice, user friendly product which is easy to use then centralized data services are great and have a great USP. However, if we consider the fact that over the past months data breaches have been increasing at incredible monetary cost to companies and personal cost to individuals there is a growing need for our solution. In addition, our technology and solution is one of the few which offers users the ability to be compliant with the ever stricter regulations around data privacy and security.

Raphael: Bu kadar mı? yoksa daha fazla soru cevaplayacak mısınız?

That was it? or you gonna answer more questions?

Waldemar: Evet bu kadar! Tüm harika sorular için çok teşekkürler ve umarım yakında topluluk kanallarımızdan birinde görüşürüz. Topluluğumuzun böyle harika insanlarla büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyor ve size harika bir akşam diliyorum. Integritee Projesi’nden daha fazla güncellemeler için bizi izlemeye devam edin!

Yeah that was it ! Thanks a lot for all the amazing questions and hopefully see you soon in one of our community channels. Looking forward to see our community growing with such great people and wish you a wonderful evening. Stay tuned for more updates from the Integritee Project !

Raphael: Tüm cevaplarınız için teşekkürler! sizi burada ağırlamak benim için bir zevkti ???????? Size ve Integritee’ye bol şanslar.

Thank you for all of your answers! It was a pleasure to host you here ???????? Good luck to you and Integritee.

Waldemar: Bu gece beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim ????✌️

Thanks a lot for having me here tonight.

 IntegriteeNetwork hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://integritee.network/
Türkiye TG: https://t.me/integriteetr
Global TG: https://t.me/Integritee_Official
Twitter: https://twitter.com/integri_t_e_e

Kriptoparalar ve blockchain hakkında; her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

 

Mekaverse

MekaVerse Çılgınlığı Hakkında Türk Fenomenler Neler Konuştu

Bitcoin Dünyasında Oldukça Kullanılan Bir Terim Olan “UTXO” Nedir?