in

Integritee Eş-Kurucusu Waldemar Scherer ile AMA Etkinliği

Integritee eş-kurucusu Waldemar Scherer, 29 Kasım 2021 Pazartesi Türkiye saati ile 22.00’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Waldemar Scherer, Co-Founder of Integritee project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Monday, November 29, 2021 at 22.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

KoinSaati: Merhaba Waldemar, sevimli topluluğumuza tekrar hoş geldiniz! Seni tekrar gördüğümüze sevindik ????

Hi there Waldemar, welcome back to our lovely community! We’re glad to see you again ????

Wa S: Herkese merhaba, Bugün AMA’ya katıldığım için mutluyum ve geri döndüğüm için mutluyum 🙂 ! Umarım sen de benim kadar mutlusundur! Size iyi eğlenceler diler ve seçkin projemiz Integritee ve son gelişmelerimiz hakkında daha fazla bilgi edineceğinizi umarız.

Hello everyone, I am happy to join the AMA today, and glad to be back 🙂 ! Hope you are equally exited as I am! Wish you a lot of fun and hope you learn more about our outstanding project Integritee and our recent developments.

KoinSaati: Hepimiz çok heyecanlıyız ????, bizimle ikinci AMA seansınız olduğunu biliyorum ama yeni gelenler için kendinizi tanıtmak ister misiniz? ????

We’re all very excited ????, I know it’s your second AMA session with us but for the newcomers would you like to introduce yourself? ????

Wa S: Elbette 🙂

Sure 🙂

Wa S: Integritee Network’ün CEO’su ve kurucu ortağıyım, iş bilişimi geçmişim var ve daha önce Swisscom, Ernst&Young ve diğerleri gibi tanınmış şirketler için BT ve Yönetim Danışmanı olarak çalışıyorum :).
I am the CEO and co-founder of Integritee Network, having my background in business informatics and working as an IT & Management Consultant for renowned companies like Swisscom, Ernst&Young and several others before :).
KoinSaati: Teşekkürler bu bir zevk ☺️ ben hazırım sanırım seyircimiz de hazır, siz de hazırsanız AMA seansımıza başlayabiliriz ????????
Thank you it’s a pleasure ☺️, I’m ready, I think our audience is ready, if you are ready as well, we can start to our AMA session ????????
Wa S: hazır ve heyecanlı ????????
ready and excited ????????
KoinSaati: Merhaba Arkadaşlar,
Integritee projesi Kurucu Ortaklarından Waldemar Scherer, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
Waldemar, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!
Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuğumuz, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1465227293127708676) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/integri_t_e_e hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.
Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!
Hello Friends,
Waldemar Scherer, Co-founder of the Integritee project is with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event. Waldemar, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Integritee!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Waldemar answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Waldemar will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/koinsaati/status/1465227293127708676) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/integri_t_e_e Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.
Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!
KoinSaati: S1- Daha önce Integritee adını hiç duymamış birisine projenizi nasıl tarif edersiniz? Projeniz ne hakkında ve amaçları nedir?
Q1- How would you describe your project to someone who has never heard of Integritee before? What is your project about and what are your goals?
Wa S: Neredeyse her gün başka bir büyük veri ihlali veya güvenlik açığı rapor ediliyor. Veriler dijital altın haline geldi ve her türlü şirket, topladıkları çok hassas bilgileri nasıl koruyacaklarını neredeyse yeterince düşünmeden topluyor, depoluyor ve işliyor. Tasarım gereği gizliliğe sonradan düşünülerek değil, acilen ihtiyaç var. Veri işleme işinde olan herkesin, bu verileri güvende tutmak için kaya gibi sağlam bir mimariye sahip olması gerekir. Çözümümüz, geniş bir olasılık yelpazesi açarak erişim olmadan iç görü sunar. Integritee platformu, firmaların ve dApp’lerin, kullanıcılarının verilerini, GDPR ve diğer gizlilik düzenlemeleriyle uyumluluğa yardımcı olacak şekilde gizliliği koruyarak işlemesine olanak tanır. Ayrıca Integritee, hizmetini kullanan firmaların ve dApp’lerin gizlilikle ilgili tüm gereksinimlere uyulduğunu kanıtlamalarını sağlar.
Integritee, geliştiricilerin ve firmaların hassas verilerin değerini ortaya çıkarmasını sağlayan bir sistemdir. Polkadot’un güvenini, ikinci katman yan zincirlerinin ölçeklenebilirliğini ve Güvenilir Yürütme Ortamı (TEE) donanımının gizliliğini birleştirerek.
Integritee bugün itibariyle Blockchain’in 3 ana sorununu çözüyor. Ölçeklenebilirliği, Birlikte Çalışabilirliği ve Gizliliği aynı anda, olumsuz yönleri olmadan. Buna ek olarak Integritee, yeni nesil veri odaklı dApp’leri ve hizmetleri güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Almost every day brings another report of a major data breach or vulnerability. Data has become digital gold and all kinds of companies are harvesting, storing and processing it, but without nearly enough consideration of how to protect the very sensitive information they’ve collected. There’s an urgent need for privacy by design, not as an afterthought. Anyone in the business of handling data needs to have a rock solid architecture for keeping that data safe. Our solution offers insight without access, opening a wide range of possibilities. The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables firms and dApps using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected.
Integritee is a system that enables developers and firms to unlock the value of sensitive data. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware.
Integritee solves the 3 main issues of Blockchain as of today. Its Scalability, Interoperability and Confidentiality at the same time without downsides. Additional to that, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services.
KoinSaati: Haklısınız, pek çok şirket güçlü bir güvenlik altyapısı olmadan bilgilerimizi dikkatsizce saklar ve güvenlik ihlal edildiğinde şaşırır. Gizlilik acil bir ihtiyaçtır, Integritee önemli sorunları çözer ????
You are right, so many companies carellessly storing our informations without a strong security infrastructure and then act suprised when the security is breached. Privacy is an urgent need, Integritee solves important issues ????
KoinSaati: S2- Son aylarda birçok kaliteli partneri bünyenize kattığınızı farkettim: Fearless Wallet, Merkeziyetsiz Oyun Platformu Ajuna, SocialKYC Kimlik Doğrulama için Kilt Protocol, Adil Veri Alışverişi için Fractal gibi.. Bunların Integritee ekosistemindeki rollerini ve katkılarını açıklayabilir misiniz? Daha fazla partnerlik anlaşması bekleyebilir miyiz? Bir partnerde aradığınız kriterler nelerdir?
Q2- I noticed that you have recruited many quality partnerships in the recent months such as Fearless Wallet, Decentralized Gaming Platform Ajuna, Kilt Protocol for SocialKYC Authentication, Fractal for Fair Data Exchange.. Can you explain their role and contribution in the Integritee ecosystem? Can we expect more partnerships? What are the criteria you look for in a partner?
Wa S: Evet – harika bir soru. Integritee’nin tüm sektörlerde hayati önem taşıdığına inanıyoruz ve ortaklıklarımızın kapsamı bunu gösteriyor. Bahsettiğiniz kişilere ek olarak aşağıdakilerle de ortağız:Merkeziyetsiz kripto borsası Polkadex, bir verimsizlik sorununu çözmek için TEE’leri nasıl kullandığımızın harika bir örneğidir – traderların varlıklarının velayetinden (custody) vazgeçmek zorunda kalmadan performanslarını merkezi borsalarla daha uyumlu hale getiren bir zincir dışı denge hesaplama motoru oluşturduk.

Ayrıca kimlik yönetimi firması Litentry ile giderek daha önemli hale geleceğini düşündüğümüz kendi kendine egemen kimlik üzerinde çalışıyoruz.

Subsocial, Encointer, EnergyWeb ve daha fazlasının yanı sıra! Ve önümüzdeki aylarda tüm sektörlerde sürekli olarak daha fazla ortaklık eklemeye ve duyurmaya devam edeceğiz. Integritee, güvenilir bir teknik temel sağlar. Listelenecek çok fazla potansiyel uygulama var ama bunlar her sektörü ve kişisel olarak sizi de etkiliyor!

Bazı örnekler şunları içerir:

Finansal dapp’ler
Tıp, giyilebilir ürünler. Tıbbi verileri tıbbi bir dapp ile paylaşmak için bir Integritee yan zinciri kullanılabilir.
Oracles.
Girdi verilerini özel modda işleyen AI ağları.
Veri Depolama.
Diğer blokzincirlerine köprüler.
Özel messengers.
Merkeziyetsiz Kimlikler.
Veri Analizi.

Yes – fantastic question. We believe that Integritee is vital across all industries and the scope of our partnerships demonstrates this. Don’t forget in addition to those you mentioned we are also partners with:

Decentralized crypto exchange Polkadex is a great example of how we used TEEs to solve an inefficiency problem – we created an off-chain balance calculation engine that brings their performance more in line with that of centralized exchanges, without traders having to give up custody of their asset.

We’re also working with identity management firm Litentry on self-sovereign identity, which we think is going to be increasingly important.

As well as Subsocial, Encointer, KILT and more! And we have will continuously be adding and announcing more partnerships in the coming months across all industries. Integritee provides a trusted technical foundation. There are far too many potential applications to list but they affect every industry and you personally too!

Some examples include:

Financial dapps.
Medicine, wearables. An Integritee sidechain can be used to share medical data with a medical dapp.
Oracles.
AI networks that process input data in private mode.
Data storage.
Bridges to other blockchains.
Private messengers.
Decentralized identities.
Data analytics.

KoinSaati: Güçlü ortaklıklar güçlü sonuçlar ???????? Polkadex ve Litentry ortaklıkları ve rolleri ve amaçları da kulağa harika geliyor.

Strong partnerships strong results ???????? Polkadex and Litentry partnerships and their roles and purposes also sounds wonderful.

KoinSaati: S3- Integritee bir Parachain slot’u için Kusama crowdloan’lara katıldı. Crowdloan’lara katılmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Eğer katılacaksanız, kazanma şansınızı artırmak için planladığınız şeyler var mı? Slot kiralama gibi bir opsiyonu düşünüyor musunuz?

Q3- Integritee has participated on Kusama crowdloans for a Parachain slot. Do you intend to continue to participate crowdloans? If yes, is there anything you have planned to increase your chances of winning? Would you consider an option like renting a slot?

Wa S: Pekala – şu anki odak noktamız önümüzdeki hafta IEO ve Token Satışı ve tabii ki sonrasında 1 Aralık’taki listeleme.

Bu tamamlandığında, bir Kusama Parachain slot’unu güvence altına almak için yeni bir crowdloan kampanyası başlatacağız.

Bunda başarılı olduğumuzda, bir Polkadot Parachain slot kazanmayı da isteyeceğiz ve Kusama ile Polkadot arasında bir köprü kurup serbest bırakacağız. Her iki zincir için de sadece bir tokenın (TEER) olduğu birkaç projeden biriyiz.

Crowdloan ödüllerinin değerinin tam olarak ne olacağını bilen insanların artan şeffaflığının crowdloan üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ve bunu mümkün olduğunca kolay anlaşılır hale getireceğimizi düşünüyorum. Pek çok ortak, bizim üzerimizde inşa edebilmeleri için kendi Parachain’lerimizi güvence altına almamıza güvendiği için bir slot kiralamayı düşünmeyiz.

Well – our current focus is on the IEO and Token Sale tomorrow and of course the subsequent listing on the 1st of December.

Once that has been completed we will be opening up a new crowdloan campaign to secure a Kusama Parachain slot.

Once we are successful with that we will also be looking to gain a Polkadot Parachain slot and we will build and release a bridge between Kusama and Polkadot. We are one of the few projects where there is just one token (TEER) for both chains.

I think the increased transparency of people knowing exactly what the value of the crowdloan rewards will be will have a positive impact on the crowdloan and we will make it as easy to understand as possible. We would not consider renting a slot as too many partners rely on us securing our own Parachains so they can build on us.

KoinSaati: Ayrıntılı cevabınız için teşekkür eder, token satışınızda ve gelecekteki crowdloan kampanyalarınızda iyi şanslar dileriz ????????

Thank you for your detailed answer and good luck on your token sale and your future crowdloan campaigns ????????

Wa S: bunun için çok teşekkürler 🙂

Thanks a lot therefor 🙂

KoinSaati: S4- Geçtiğimiz günlerde, yol haritanızda yer alan Integritee mainnet’i hayata geçirildi. Bunun hakkında daha detaylı bilgi edinebilir miyiz? Açıklamanızdaki “Bir Kusama parachain’i elde edene kadar solo bir platform olarak başlatacağız.” ifadesindeki “solo bir platform” tam olarak ne anlama geliyor?

Q4- Recently, the Integritee mainnet, which was already on your roadmap, is live. Can we get more detailed information about this? In your statement: “We will launch our mainnet this week as a solo platform until we secure a Kusama parachain.” What does “a solo platform” exactly mean?

Wa S: Mainnet lansmanı, Integritee ekibinin yıllarca süren sıkı çalışmasının ve özverisinin doruk noktasıdır. Artık Integritee, hassas verileri işlemek ve kullanıcıların gizliliğini korumak için kullanılabilecek işlevsel bir ağ haline geliyor. Şimdiye kadar hangi blokların üretildiğini buradan görebilirsiniz.

Bu, bir token satışı ve IEO ve listeleme için token oluşturma ve dağıtımını başarılı bir şekilde yürütmemizi sağlayan geçici bir eylemdir. Ayrıca, Integritee’de yapılandırılacak ilk gerçek dünya kullanım senaryolarına hazırlanmamıza da olanak tanır. Bir parachain slotunu güvenceye aldığımızda, mevcut mainnet üzerine taşıyacağız.

The launch of our mainnet is the culmination of years of hard work and dedication from the Integritee team. From now, Integritee becomes a functional network that can be used to process sensitive data and to preserve the privacy of users. You can see what blocks have been produced so far here.

This is a temporary action which allows us to successfully conduct the token generation and distribution for a token sale and IEO and listing. It also allows us prepare for the first real-world use cases to be deployed on Integritee. Once we secure a parachain slot we will migrate the existing mainnet over.

KoinSaati: Sanırım hepimiz Integritee ekibinin yorulmadan çalıştığının farkındayız ⚡️, bir parachain slotunu güvenceye aldığınızda ilerlemeyi görmek için sabırsızlanıyorum ????????

I think we are all aware that Integritee team works tirelessly ⚡️, can’t wait to see the progress once you secure a parachain slot ????????

KoinSaati: S5- Integritee Side Chain’ler ve TEER tokenin burn işlevi hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz? Bunlar Integritee ekosistemine nasıl katkıda bulunacak ve TEER sahipleri için ne anlama gelecek?

Q5- Can we get more information about Integritee Side Chains and burning fuction of TEER token? How will these contribute to the Integritee ecosystem and what will they mean for TEER holders?

Wa S: Dolaylı çağrı kullanırken, tüm güvenilir çağrıların zincirden geçmesi gerekir. Bu nedenle, çok ölçeklenebilir bir çözüm değildir. Doğrudan arayüz oluşturmak tercih edilebilir olsa da, bu işlem sipariş konsensüsü sorununa yol açar. Bu nedenle ikinci katman bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. Integritee SDK, saniyeden kısa blok süreleriyle TEE onaylı yan zincirler geliştirmeniz için size güç verir. Yan zincir doğrulayıcıları TEE’lerde çalıştığından, tüm doğrulayıcılar birbirine güvenerek mutabakat protokolünün karmaşıklığını büyük ölçüde azaltır.

Gelir yakma işlevi, hazineye ödenen her ücretin bir kısmını yakar. Bu, genel TEER token arzının deflasyonist olduğu anlamına gelir. Özetle: Bir kullanıcı TEER token’larıyla Integritee hizmeti için her ödeme yaptığında, ücretlerin bir kısmı yakılır. Hazine tarafından alınan TEER token’larının sayısı azaltıldı ve toplam TEER token arzı küçülür ve dolayısıyla arz azaldıkça TEER tokenının fiyatı artacaktır.

When using indirect invocation, all trusted calls need to pass through the chain. Thus, it is not a very scalable solution. While it would be preferable to interface with enclaves directly, this gives rise to the problem of transaction ordering consensus. This is why a second-layer solution is needed. The Integritee SDK empowers you to develop TEE-validated sidechains with sub-second blocktimes. Because sidechain validators are running in TEEs, all validators trust each other, greatly reducing the complexity of the consensus protocol.

A revenue burning function burns a fraction of each transaction fee paid to the treasury. This implies that the overall TEER token supply is deflationary. In a nutshell: Each time a user pays for Integritee’s service with TEER tokens, a fraction of the fees are burned. The number of TEER tokens received by the treasury is reduced
and the total TEER token supply becomes smaller and so the value of the TEER token will increase as its supply decreases.

KoinSaati:  Açıklamaların için teşekkürler Waldemar! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Waldemar! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

KoinSaati: S6- Son olarak, KSM Starter yarın 30 Kasım’da TEER token satışına ev sahipliği yapacak ve token listeleme 1 Aralık Çarşamba günü planlanıyor. Bu, önceki Kusama crowdloan’larda sizi destekleyenler için ne anlama geliyor?

Q6- Finally, KSM Starter will be hosting TEER token sale tomorrow on November 30th and token listing is scheduled for Wednesday, December 1. What does this mean for your supporters in previous Kusama crowdloans?

Wa S: Evet! $TEER token satışımız yarın gerçekleşecek. Satış, GMT 06:00’dan itibaren 24 saat sürecek ve destekçilerin lansmana katılmak için iki platform seçeneği var: Gate.io ve KSM Starter. Her borsanın katılımcılar için kendi gereksinimleri vardır, bu nedenle erkenden hazırlanın, gerekli müşteri kimlik kontrollerini (yeni hesap sahipleri için) tamamlayın ve TEER satın almaya hazır paranız olduğundan emin olun.
Önceki tüm crowdloan destekçilerimiz için garantili ödüller sağladık – ve genel olarak verdiğimiz tüm topluluk ödülleri ve TEER, token satışlarında olduğundan daha fazla – erken destekçilerimize verdiğimiz değeri ve önemi gösteriyor – ve herkes yarın satışlara katılabilir !

Yes! Our $TEER token sale happening tomorrow. The sale will last 24 hours from 6am GMT and supporters have a choice of two platforms to participate in the launch: Gate.io and KSM Starter. Each venue has its own requirements for participants, so be sure to get set up early, complete the necessary customer identification checks (for new account holders) and ensure you have funds ready to purchase TEER.

We have provided guaranteed rewards for all our previous crowdloan supporters – and overall all the community rewards and TEER we have given exceeds that in the token sales – demonstrating the value and importance we place on our early supporters – and everyone can participate in the sales tomorrow!

KoinSaati: Cevaplarınız için çok teşekkür ederim Waldemar, şimdi sıra topluluğumuzda. Topluluğumuz sorularını sormayı bitirdikten sonra yanıtlamaya başlayabilirsiniz ve istediğiniz kadar yanıt verebilirsiniz, ancak yanıtladığınız ilk 5 sorunun ödüllendirileceğini unutmayın ???? bu yüzden topluluğa geri vermek için dikkatlice seçmenizi öneririm ????

Thank you so much for your answers Waldemar, now it’s our community’s turn. After our community finishes asking their questions, you can start answering and you can answer as much as you want, but remember that the only first 5 questions you answer will be rewarded ???? so I suggest you to choose carefully to give back to the community ????

Wa S: Pekala, soruları almaya hazırım 🙂

Alright, ready to take the questions 🙂

KoinSaati: Sohbetimiz kapanmıştır, soruları yanıtlamaya başlayabilirsiniz ❤️

Our chat is closed now, you can kindly start answering questions ❤️

Murat Toprak: Projenizi incelediğimde kusama ve polkadot ağını tercih ettiğinizi gördüm. Ethereum ve BSC gibi güçlü ağlarla nasıl rekabet edeceksiniz? Gelecekte kendi ağınızı kurma planlarınız var mı?

When I reviewed your project, I saw that you chose the kusama and polkadot network. How will you compete against strong networks such as Ethereum and BSC? Do you have plans to set up your own network in the future?

Wa S: İyi soru.

Ethereum veya BSC’yi rakip olarak görmüyoruz, bunun yerine başka bir amaca hizmet ediyorlar. Şu anda Kusama ve Polkadot gibi alt katmana dayalı kendi bağımsız ağımız var, ancak ağımız için güvenlik katmanını kullanmak üzere yakında bir parachain olarak bağlanmak istiyoruz.

Bundan sonra diğer ekosistemlerle köprü kurmak ve tüm silo blokzinciri çözümlerini tek bir çoklu blokzinciri ortamına bağlamak istiyoruz.

Good Question.

We don’t see Ethereum or BSC as competition, but instead they are serving another purpose. We have currently our own standalone network based on substrate like Kusama and Polkadot are, but we want to soon connect as a parachain to use the security layer for our network.

After this we want to bridge to other ecosystems and connect all the silo blockchain solutions to one multi blockchain environment.

Someone: $TEER neden Polkadot ekosistemini geliştirmeyi seçti? $TEER için Polkadot kullanmanın avantajı nedir?

Why did $TEER choose to develop the Polkadot ecosystem? What is the use of using Polkadot for $TEER?

Wa S: Her şeyden önce, polkadot çerçevesi olan substratın, çözümümüzü inşa etmek için yüksek kaliteli bir tasarıma ve kod tabanına sahip olduğunu görüyoruz. Farklı zincirlerin yan zincirler aracılığıyla bağlanmasına izin veren çok katmanlı blokzinciri konsepti, artırılmış ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik sunmamız için bir başka oyun değiştiricidir.

Bu kavramlar, çözümümüzü geliştirmek için şu anda büyümekte olan ekosistemin yanı sıra bu yaklaşımları kullanmaya bizi ikna etti.

Well, first of all we see that substrate, the framework of polkadot, has a high quality design and codebase to build our solution on. With the multi layer blockchain concept, with allows connecting different chains via sidechains, is another game changer for us to offer increased scalability and interoperability.

Those concepts convinced us to use those approaches to build our solution on, besides the whole ecosystem that is currently growing to leverage.

Deli Kaptan: Her kripto projesinin çok sayıda ortağa sahip olmasının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Integritee projesinin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak veya teknik olarak seviyesini yükseltecek başka projeler var mı?

Do you think it is essential for every crypto project to have a large number of partners? Are there any other projects that will make it easier for the Integritee project to reach its goals or to level it up technically?

Wa S: 2. katman bir çözüm olduğumuz için, ağırlıklı olarak B2B vakalarına odaklanıyoruz ve teknolojilerimizi ne kadar çok proje ve şirket benimser ve kullanırsa, ağ o kadar değerli hale gelir ve elbette giderek daha fazla kullanıcı ve geliştiriciyi kullanmaya çeker.

Gizlilik koruma teknolojisini uygulamak için artık herhangi bir endişe olmadığı, ancak bir standart haline geleceği bir noktaya ulaşmak istiyoruz ve bu aynı zamanda tüm son kullanıcılara hizmet edecek ve fayda sağlayacaktır, çünkü yerel olarak inşa edilen gizlilik odaklı uygulamalara erişeceklerdir.

As we are a 2nd layer solution, our focus is heavily on B2B cases, and the more projects and companies will adopt and use our technologies, the more valuable the network becomes and it will of course attract more and more users and developers to use.

We want to reach a point, were there is no concerns any more to implement privacy preserving technology, but it will become a standard, and this also will serve and benefit all the end users, because they will get access to applications which build natively on a privacy driven layer.

Mueng josip: Birçok blokzinciri projesi yalnızca kağıt üzerinde var olur ve ürünü yoktur veya pratik kullanım durumu olmayan bir ürünü vardır. Lütfen kullanımda olan proje akım pratik ürün hakkında bilgi veriniz. Ürünü gelecekte daha iyi hale getirmek için planlarınız nelerdir?

Many blockchain projects exist only on paper and have no product, or have a product with no practical use case. Please tell us about project current practical product in use. What are your plans for making the product better in the future?

Wa S: Ah bu çok doğru ve ne yazık ki pek çok proje, herhangi bir teknik yetenek kanıtlamadan zaten birçoğunu yetiştiriyor.

Halihazırda 2018’e başladık ve halka açılmadan ve teknoloji ile pazara girmeden önce neredeyse 3 yıldır çözümü inşa ediyoruz, bu nedenle projelerin olgun platformumuzda değerini göreceğine oldukça eminiz.

Oh thats very true, and sadly a lot of projects are already raising a lot of many without proving any technical ability.

We have started already 2018 and build the solution for almost 3 years, before going public and to the market with the technology, thats why are pretty confident, that projects will see the value in our mature platform.

Girl Friend: İngilizcenin iyi olmadığı ülkelerde/bölgelerde projenizi tanıtmayı planlıyor musunuz? Projenizi daha iyi anlamaları için yerel bir topluluğunuz var mı???

Are you planning to promote your project in countries / regions where English is not good? Do you have a local community for them to better understand your project???

Wa S: Evet %100 ! Halihazırda Türkiye, Rusya, Vietnam, Çin, Kore, Fransa, Japonya gibi yerel topluluk gruplarıyla farklı bölge ve ülkelerde bulunuyoruz ve teknolojimizin dünyanın her yerinde kullanılabilir ve erişilebilir olmasını istediğimiz için diğerlerinin de yakında takip edeceğini iş ve bireylerin hassas verilerini güvence altına alma amacına hizmet etmeyi umuyoruz.

Yes 100 % ! We are already present in different regions and countries with local community groups like Turkey, Russia, Vietname, China, Korea, France, Japan and hopefully others are following very soon, as we want our technology to become available and accessible all over the world to serve the purpose of securing sensitive data of businesses and individuals.

KoinSaati: Bu güzel günde bizimle beraber olduğun için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak büyük bir zevkti ve umarım sizin ve ekibiniz için en iyisi olur!

Thank you for being with us in this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!

Wa S: Hepinizle harika bir AMA oldu, size teşekkür etmek istiyorum!
Size en iyisini diliyorum ve yaklaşan gelişmelerimiz ve etkinliklerimiz için bizi izlemeye devam edin.
Saygılarımla,
Waldemar & Integritee Ekibi

It was an amazing AMA with all of you, I want to say thank you!
Wish you all the best and stay tuned for our upcoming developments and events.
Best regards,
Waldemar & Integritee Team

Integritee hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: http://integritee.network/
Telegram: https://t.me/Integritee_Official
Twitter: https://twitter.com/integri_t_e_e
Medium: https://medium.com/integritee

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

The Sandbox (SAND) Nedir?

TB Labs, Tango Chain’in Lansmanını Duyurdu