in

Human Protocol Teknoloji Geliştirme Müdürü Harjyot Singh ile AMA Etkinliği

Human Protocol teknoloji geliştirme müdürü Harjyot Singh 9 Ağustos 2021 Pazartesi TSİ 17.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Harjyot Singh, Technology & Crypto Director of the Human Protocol project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Monday, August 9, 2021 at 17.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Ustad Splinter: Merhaba Arkadaşlar,
Human Protocol projesinin Teknoloji Geliştirme Müdürü Harjyot Singh ile AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bu akşam bizlerle beraber.
Harjyot, Human Protocol hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!
Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak Harjyot’a proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Harjyot topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak. Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/human_protocol hesabını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.
Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
Harjyot Singh Technology & Crypto Director of the Human Protocol project is with us tonight for the AMA (Ask Me Anything) Event.
Harjyot, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Human Protocol project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask Harjyot our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After Harjyot answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Harjyot will choose and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement and be a follower of https://twitter.com/human_protocol twitter account will be able to receive the giveaway prize.
Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Harjyot Singh: Herkese merhabalar, beni burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ederim, bu benim için bir zevk ve sizleri biraz daha HUMAN (projenin adının human-insan olmasına atıf yapıyor) tanımak için sabırsızlanıyorum 🙂

Hi all, thanks for having me here, it’s a pleasure and I am looking forward to you guys getting to know human a little better 🙂

Ustad Splinter: Merhaba kendinizi ve projenizi kısaca tanıtır mısınız?

Hello. Could you briefly tell us about yourself and your project?

Harjyot Singh: Bu gerçekten standart bir hikayedir. Edinburgh Üniversitesi’nde yapay zeka okumak için Hindistan’dan ayrıldım ve hemen blockchain start-up’larla ve en son teknolojilerle ilgilendim. Bu konuda çok iyiydim ve mezun olduğumda teknoloji lideriydim. İlk başlangıcımı, “Provenance Labs”, anlamsal etiketleme modellemesini içeren yanlış bilgilerle mücadele etmek, sadece neyin yanlış olduğunu görmek için değil, aynı zamanda içindeki önyargının ne olduğunu görmek için bunu başlattım.

Daha sonra Oxford Üniversitesi’nden Girişimcilik alanında yüksek lisansımı yapmaya devam ettim ve Human Protokolüne giden yolu buldum!

Human Protokolü’nün mantığı gerçekten basittir. Mevcut veri etiketleme çalışmalarına ağırlık verilerek, her türlü iş için merkeziyetsiz pazarların oluşturulmasını destekleyen bir yazılım altyapısıdır.

So it’s really a standard story – I left India to study artificial intelligence at the University of Edinburgh, and I was immediately interested in startups and the cutting edge of technology like AI & Blockchain.
I was good at it, and was a tech lead by the time I graduated. I built my first start up – Provenance Labs – to tackle misinformation, which involved semantic labeling modelling, not only to see what is fake news, but what the bias is in it.

I then proceeded to do my masters from Oxford University in Entrepreneurship & found my way to Human Protocol!

HUMAN Protocol is really simple. It is a software infrastructure that supports the creation of decentralised markets for all kinds of work, with the current focus on data labeling work.

Ustad Splinter: Klasik gözükse de gençler için ilham verici bir hikaye!

Seems classic but inspring for young generation!

Ustad Splinter: “İnsanların ve Makinelerin Güvenli Bir Şekilde Bağlanmaları ve İşbirliği Yapmaları İçin Yeni Bir Yol” ifadenizi görüyoruz. Bunu detaylandırabilir misin?

We see your phrase “A New Way for Humans and Machines to Securely Connect and Collaborate”. Can you elaborate this?

Harjyot Singh: HUMAN Protocol, veri etiketleme hizmetleri için bir araç olduğundan, tamamen insan ve makine işbirliği ile ilgilidir. İşbirliği için tüm olasılıkları destekleyen bir yazılımı nasıl oluşturabiliiz?

Burada birçok olağan iş akışı vardır; İnsanlar etiketleme için resim yükleyebilirken, diğer uçta insanlar bu işi yapıyor. Aynı şekilde, makineler bu işi insanlar gibi yerine getirebilir ve insan işi bunu basitçe doğrular. Bu, makine öğreniminde “geri bildirimi öğrenme” olarak adlandırılır.

Makinelerin işi başlatma potansiyeli de vardır; Bir makine öğrenimi yazılımı neyi bilmediğini veya neyi daha iyi yapabileceğini biliyorsa, teorik olarak işi başlatıp yapabilir. Bunu düşünmek oldukça harika.

Bunun dışında Protokol otomatikleştirilmiştir; bu, işbirliğinin makineler veya insanlar arasında yazılım tarafından güvenli bir şekilde uygulandığı anlamına gelir.

İşin tüm bölümleri başlangıçtan sona kadar, uygulamalar arasında dağıtıma, doğrulama ve ödemeye kadar otomatikleştirilmiştir.

Because HUMAN Protocol is a tool for data labelling services, it’s all about human and machine collaboration. How do we create a software that supports all the possibilities for collaboration?

Here are many possible workflows here; humans can upload images for labelling, while humans on the other end do that work. Equally, machines could fulfil that work, and the human worker simply verifies it – which is called “feedback learning” in ML.

There is also the potential for machines to launch the work; if an ML software can know what it does not know, or what it could do better, it could, in theory, launch the job. That’s pretty awesome to think about.

Apart from that, the Protocol is automated; that means that collaboration – whether between machines or humans – is securely enforced by software.

All parts of the job are automated – from launch, to distribution among applications, to verification and payments.

Ustad Splinter: Bu açıklayıcı cevap için teşekkürler.

Thanks for this amazing answer. Well explaining.

Ustad Splinter: Makinelerin bir gün insanların işlerini elinden alacağı ve tüm güce sahip olduktan sonra yapay zekanın insan faktörünü ortadan kaldıracağı fikrini de düşünüyor musunuz?

Do you also think of the idea that machines will one day take away people’s jobs and that artificial intelligence will eliminate the human factor after they have all the power?

Harjyot Singh: Güzel soru.

Bunun bir endişe yaratacağını düşünmüyorum. Bir iş otomatikleştirildiğinde, diğerleri de başlar.

Bence çok ileriye bakmak hata olur. Makinelerin işleri tamamlaması, insanların işlerini kaybedecekleri anlamına gelmez. Ör. elektrikli süpürgeler, insanlaı işsiz bırakmadı; örneğin, sadece masanın tozunu almaya veya temizlemeye odaklanırlar. Aynısı veri etiketleme için de geçerlidir; makineler sıradan ve tekrarlayan görevleri yapacak ve insanlar, makinelerin henüz yapamadığı daha ilginç şeyleri etiketlemek için değer zincirini yukarı taşıyacak.

Onlara insan işini yapmayı öğrettiğimiz için makineler bu süreci tamamladığında, insanlar bir sonraki aşamaya geçecekler.

İnsan faktörünü ortadan kaldırmaya gelince, bunun tam tersinin doğru olduğunu düşünüyorum. Makineler tekrarlanan görevleri üstlenecek ve veri etiketleyicilerin bir videodaki duyguyu etiketlemek gibi daha insani şeyleri yapmasına olanak tanıyacak.

Buradaki temel fikir; makineleri daha az değil, daha çok insan yapmaktır; ancak o zaman bize gerçekten hizmet edebilirler ve herkes için günlük yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilirler.

Good question

I don’t think that’s a concern. When one job is automated, another one pops up.

I think it would be a mistake to look too far ahead. Machines completing jobs doesn’t necessarily mean humans lose their jobs. AI vacuum cleaners haven’t put cleaners out of a job; they just focus on dusting or cleaning the table instead, for example. The same is true of data labelling; machines will do the mundane and repetitive tasks, and humans move up the value chain to label more interesting things that machines can’t do yet.

When machines catch up because we have taught them to do that human work, humans will move on to the next thing.

But that’s all looking too far ahead.

As for eliminating the human factor, I think the opposite is true. Machines will complete the repetitive, allowing data labelers to do the more human things, such as labeling emotion in a video.

The idea is to make machines more human, not less; only then can they really serve us, and help to improve the quality of daily life for everyone.

Ustad Splinter: Piyasada aynı hizmeti sunan rakipleriniz var. Benzer hizmetler sunan rakiplerinizden sizi farklı kılan özellikler nelerdir?

You have competitors in the market that offer the same service. What are the features that make you different from your competitors offering similar services?

Harjyot Singh: Evet, rekabet ????

Blok zinciri konusunda oldukça iyiyiz ve bu bizi hizmetlerin büyük bir çoğunluğudan ayırmaktadır. Şu anda uygulamalar üstte çalışırken sorunsuz bir Layer 1/Layer 2 birlikte çalışabilirliği oluşturarak blockchain 3.0’ın geleceğini inşa ediyoruz. Bu ekosistem HUMAN’a özgüdür.

HUMAN ayrıca her şeyi izinsiz ve merkeziyetsiz bir şekilde otomatikleştirir

Bununla birlikte böyle bir altyapı oluştururken, 2 taraflı bir pazar yeri oluşturmak her zaman zordur. hCaptcha (internet trafiğinin yaklaşık %15’ini işleyen) gibi insan üzerinde çalışan mevcut platformlar, milyonlarca aktif ve yetenekli kullanıcıya sahip olmamızı sağladığından, biz bu sorunu yaşamıyoruz.

Rekabetin bilincinde olarak şunu söyleyebilirim; Human Protokolü insanları desteklemek/güçlendirmek için burada.

Yeah, the competition ????

We are blockchain native, and that distinguishes us from the vast majority of similar services. We are also currently building out the future of blockchain 3.0 by creating a seamless L1/L2 interoperability while applications run on the top. That ecosystem is unique to HUMAN.

Human also automates everything in a permisionless & decentralised manner

Also, when building out infrastructure like this, it’s always tricky to build out a 2 sided market place – we don’t have that problem, since existing platforms like hCaptcha (which processes about 15% of the internet traffic!) which run on human have led us to have millions of active & skilled earners

I’d say, competition beware, HUMAN is here to empower Humans.

Ustad Splinter: Makine Öğreniminin Blockchain ve Cryptocurrency endüstrisi üzerinde ne tür olumlu etkileri olabileceğini düşünüyorsunuz?

What kind of positive effects do you think Machine Learning can have on the Blockchain and Cryptocurrency industry?

Harjyot Singh: Makine Öğrenimi, şirketlere ve sektöre çok fazla iş getirebilir ve mantıklarını akıllı sözleşmelerin denetimine uygulayarak veya işlem akışını/maliyetlerini optimize ederek güvenlik gibi bir çok alanda yardımcı olabilir.

Ancak HUMAN olarak sorduğumuz sorunun aslında tam tersi: Blok zinciri, Makine Öğrenmini daha iyi hale getirmek için ne yapabilir?

ve beklendiği gibi, cevap – yapabildiğimizin en fazlasını yapabilmek

HUMAN, hemen hemen her tür istekte bulunan kişileri dengeli veri kümeleri sağlayabilir – Üniversiteler, start-up’lar, şirketler vb.

Protokol izinsizdir ve bu, geleneksel olarak giriş engelleri olan bir sektör için çok büyük bir demokratik adımdır.

HUMAN; otomatikleştirerek, platformu açarak ve kaliteli veriler sunarak, gelecek nesil makine öğreneminden ilham alan ürünleri katalize ederek insanlara yardımcı olabilir.

ML companies can bring a lot of business to the sector, and help out in a load of areas, like security, by applying their logic to the audit of smart contracts, or in optimising transaction flow / costs

But the question we at HUMAN are asking is the other way around: what can blockchain do to transform ML for the better?

and as expected, the answer is – a huage amount 🙂

HUMAN can provide balanced datasets, to almost any kind of requesters – Universities, Startup folks, corporates & an amateur hobbyist

the Protocol is permissionless, and this is a huge democratic step for an industry that has traditionally had huge barriers to entry.

By automating, by opening up the platform, and by delivering quality data, HUMAN can help to catalyse the next generation of ML inspired products.

Ustad Splinter: Bilgisayar teknolojilerine aşina olan ancak henüz kripto ve blockchain ile tanışmamış topluluklara ulaşmak için ne gibi plan ve projeleriniz olduğunu bize anlatır mısınız?

Can you tell us what kind of plans and projects you have in order to reach communities that are familiar with computer technologies but have not yet met crypto and blockchain?

Harjyot Singh: Başlıca felsefemiz, belirli bir projeyi teknolojiden anlamayan insanlar için faydalı hale getiremiyorsak, yanlış bir şey yapıyoruzdur.

Blok zinciri ve kripto, temel teknoloji ile doğrudan etkileşime girmek zorunda kalmadan bile hissedilebilecek pek çok avantaja sahiptir.

En son ne zaman bir akıllı kontratı bir kod aracılığıyla aramak zorunda kaldınız?

Genel olarak blok zinciri sektörü, özellikle kullanıcı deneyimi açısından birçok sorunun çözülmüş olduğu yeni bir sektör.

HUMAN Protokolü olarak bu değişimin öncüsü olmaya çalışıyoruz.

ve odak noktamız her zaman insanlar tarafından ortak erişilebilirlik olacak

Yaklaşan yenilikler/projeler açısından, birazdan paylaşacağım sosyal medya kanallarımıza göz atın derim.

Bazı gelişmeleri düşündüğünüzden çok daha erken duyabilirsiniz 🙂

Our entire philosophy has been that if we can’t make a certain project useful to non tech savvy people, we must be doing something wrong

Blockchain & crypto has so many benefits that can be felt even without having to directly interact with the underlying technology

Think back to when was the last time one of you had to make a call through code to a smart contract?

The blockchain industry in general is a young one, where a lot of problems are being ironed out – specially in terms of User Experience

We at HUMAN are trying to be pioneers of this change

& our focus is always going to be on accessibility by the common population

In terms of upcoming projects, I’d say keep your eyes on our social channels which I will share in a bit

You might hear some news much sooner than you’d think 🙂

Ustad Splinter: Tüm yanıtlar harikaydı, çok teşekkürler.

All answers were amazing. Thanks a lot!

Harjyot Singh: Harika sorular için teşekkürler!

Thanks for the excellent questions!

Ustad Splinter: Tüm cevaplarınız için teşekkürler. Harika bir seanstı ve umarım herkes eğlenmiştir! Şimdi topluluğa soru sormaları için 5 dakika veriyoruz ve bundan sonra cevaplamak için sorulardan 5 tanesini seçebileceksiniz.

Teşekkürler!

Topluluğa: Başkasının sorusunu kopyalayıp sormak ve birden fazla soru sormak kesinlikle yasaktır ve bunu yapanlar tespit edildiğinde ödüllendirilmeyecek ve gruptan çıkarılacaktır.

Thanks for all of your answers. It was a great session and I hope everyone enjoyed! Now we are giving 5 minutes to the community to ask questions and after it you will be able to pick 5 of the questions to reply.

Thank you!

To community: It is strictly forbidden to copy and ask someone else’s question and ask more than one question, and those who do this will not be rewarded when detected and will be removed from the group.

Daniél (From Community): HumanProtocol öncelikle hangi iş sektörlerini blok zinciri teknolojisiyle birleştirmeyi hedeflemektedir?

Which business sectors does #HumanProtocol aim to connect with blockchain technology first?

Harjyot Singh: Güzel soru. Önceki cevaplarımdan da tahmin edebileceğiniz gibi, ilk giriş pazarımız Makine Öğrenimi (Machine Learning) olacak. hCaptcha (bir ortak uygulaması) zaten binlerce özel makine öğrenimi veri kümesi oluşturmak için kullanılıyor; Intel CVAT (görüntüler, video ve LiDAR etiketleme için) ve Inception (metinsel veriler için) gibi araçlar getirerek bunu güçlendireceğiz.

Geleceğin ürünlerini inşa ettiğimizden ve HUMAN’ın şirketlere, bireylere ve araştırmalara gerçekten uyarlanmış verileri almasına yardımcı olabileceğimiz için şu anda veriler için çok büyük bir talep var.

Good question – as you might have guessed from my previous answers, our first market of entry will be Machine Learning. hCaptcha ( a partner application) already is used to create thousands of custom ML datasets; we will be augmenting that with bringing tools like Intel CVAT (for images, video & LiDAR labelling) & Inception (textual data).

There is such a massive demand for data now as we build products of the future & HUMAN can help companies, individuals & researches get that really tailored data.

CryptoLover Alisa (From Community): Akıllı kontratlar başarısızlığa meyilli ve hatta son zamanlarda, üç büyük yeni DeFi projesi, kullanıcıların parasına mal olan şeylerin kurbanı oldu. Akıllı kontratınız ne kadar verimli ve güvenli ve bunu hiç dışarıdan denetçi tarafından denetlediniz mi?

Smart contracts are vulnerable to bugs, and even recently three big new DeFi projects were victims of this, costing users funds. How efficient and secured is your smart contract, and did you ever audit it via any external party?

Harjyot Singh: Bu güzel bir soru Alisa, teşekkürler. İçiniz rahat olsun, akıllı kontratlarımızı yalnızca bir değil, birkaç dış denetçi aracılığıyla dikkatle gözden geçirerek endişelerin mümkün olan en kısa sürede ele alındığından emin oluyoruz.

Ayrıca, HUMAN’ı daha iyi hale getirmek için topluluklardaki yetenekli insanlardan yararlanabilmemiz için yakın bir zamanda “hata bulana” ödül programı açıyoruz!

That’s a good question Alisa, thanks. Rest assured, we carefully review our smart contracts through not 1 but multiple third party auditors & make sure to address any concerns ASAP.

We are also opening up a bug bounty program soon so that we can leverage talented people in communities to help make HUMAN better!

Penguin (From Community): Ekibiniz ne kadar güçlü? Birçok proje iyi bir izlenimle başlar ve daha sonra projeyi önemsemez. Projenizi diğerlerinden farklı kılan nedir?

How strong is your team? Many projects starts with good impression and later abandoned the project. What makes your project different from others??❤️

Harjyot Singh: Bence kurduğumuz ekibin güçlü yanı, hepimizin temelde projenin vizyonuna gerçekten inanmamız. Kendimize sadece blok zinciri teknolojisinde değil, aynı zamanda son teknoloji makine öğrenimi, kullanıcı deneyimi vb. bu konuda öncü olmak istiyoruz.

Ayrıca Covid-19 pandemisinin insanların günlük yaşamları ve işleri üzerinde nasıl bu kadar büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. HUMAN ailesi olarak hedefimiz bu senaryonun bir daha asla tekrarlanmamasıdır. İnsanların zevk aldığı işleri size getireceğiz ve hem kazananların hem de iş yaratanların adil bir şekilde ödüllendirildiğinden emin olacağız.

I think a strength of the team that we have built is that we all fundamentally believe in the vision of the project. We look at ourselves as being the pioneers not just in blockchain technology, but also cutting edge machine learning, user experience etc.

We also know how the COVID pandemic had such a massive impact on people’s daily lives & jobs – our goal at HUMAN is such that this scenario is never repeated again.
We will bring jobs that Humans enjoy right to you & make sure that the earners & job creators are both rewarded fairly.

Someone (From Community): Human Protocol’ün Geliştirme ekibi, projenin tamamen ilerlemesinde nasıl bir rol oynuyor? Aynı zamanda geliştirici olan bir Topluluk üyesi olarak, Human Protokol ekibine nasıl yardımcı olabilirim?

What role does Human Protocol’s Development team play in fully progressing the project? As a Community member who is also a developer, how can I help the Human Protocol team?

Harjyot Singh: Bunun için teşekkür ederiz, her şeyden önce biz bir teknoloji şirketiyiz ve haklı bir şekilde sorduğunuz gibi, geliştirici olan topluluk üyelerimizin sürekli olarak katkıda bulunmasını istiyoruz. Yakın gelecekte bunun için çeşitli finansman programları açacağız.

O zamana kadar github’da açık kaynak kodlu bazı depolarımız var. Sizi katkıda bulunmaya davet ediyoruz! (Sosyal linkleri AMA sonunda paylaşacağımızı düşünüyorum!)

Astle thanks for this, first and foremost we are a technology company, and as you quite rightly ask, we constantly want our community memebers who are developers to contribute. For this, we will be opening up various grant programmes in the near future.

Until then, we have some of our repositories open source on github – we welcome you to contribute there! ( I think we will share the social links in the end!)

Rejaul Hok (From Community): Yapay zeka, makinelerin insanlar gibi düşünmesini ve davranmasını sağladı ve çoğu şirket, uzun vadede maliyetten tasarruf etmek için bu teknolojiyi benimsediler. İşlerin yapılması için makineler neden hala bizim beceri ve uzmanlığımıza ihtiyaç duyuyor? İnsan ve makine uzmanlığını kullanan şirketler maliyetten nasıl tasarruf edecek?

Artificial intelligence has made machines think and behave like humans and most companies has adopted this technology to save cost in the long term. Why do machines still need our skills and expertise to get jobs done? How would companies using human and machine expertise save cost?

Harjyot Singh: İnsanlara her zaman iki basit zeka biçimini hatırlatmayı severim: Uzmanlaşmış ve Genel zeka biçimi. Makineler her zaman ilkinde uzmanlaşırken, insanlar ikincisinde öngörülebilir gelecek için vardır ve olacaktır.

Bence, makineler sıradan ve tekrarlayan görevleri yapmakta daha verimli hale geldikçe, insanlar yaratıcılıklarını ve sosyal etkileşim yeteneklerini kullanmalarını gerektiren şeylere odaklanmaya başlayacak.

HUMAN burada çalışanlara işin daha yaratıcı tarafına odaklanmalarına yardımcı oluyor.

I always like to remind people of two simple forms of intelligences: Specialised & General. Whilst machines always specialise in the former, humans are and will be for the forseeable future in the latter.

I think, as machines get more efficient in doing mundane & repetitive tasks, humans get to focus on things that require them to use their creativity & their ability to socially interact.

HUMAN here helps workers focus on the more creative side of work.

Ustad Splinter: Türk toplumu bu harika projeyle baya ilgileniyor. Sevgili Harjyot, topluluk için link paylaşabilir misiniz?

Turkish community is very interested about this amazing project. Dear Harjyot can you share links for the community ?

Hajyot Singh: Follow Twitter: https://twitter.com/human_protocol
Follow our TG NEWs channel: https://t.me/HUMANprotocolnews
Readmore on our website: https://humanprotocol.org
Developers – go and contribute on: https://github.com/humanprotocol

and of course, to talk to me, follow me on Twitter: https://twitter.com/_harjyot

It was a pleasure guys, thanks for your questions!!

Ustad Splinter:  Çok teşekkürler, bu ilham verici bir gelecek ve bizi geleceğe bağlayacak.

Thanks a lot, that’ s an inspiring future , will connect us to the future.

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Marvel’in Efsanevi Süper Kahramanı Spider-Man NFT Oldu

Lithium Finance

Lithium Finance Projesinin Ön Stake Sistemine Genel Bir Bakış