in

HOPR Kurucusu Sebastian Buergel ile AMA Etkinliği

Hopr

HOPR projesi kurucusu Sebastian Buergel 27 Ağustos 2021 Cuma Türkiye saati ile 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Sebastian Buergel, Co-Founder of HOPR project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Friday, August 27, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Sebastian: Selam millet! ????

Hi all! ????

Donatello: Selam hoşgeldin! Bu gece burada olman bizim için bir zevk.

Hi welcome! It is a pleasure to have you here tonight.

Sebastian: Burada olmak bir zevk – büyük bir Türk topluluğumuz var bu yüzden bu benim için özel bir onur 🙂

it’s a pleasure to be here – we have a big Turkish community so this is a special honor for me 🙂

Donatello: Aynen öyle! Bu yüzden sizinle konuşacağımız için çok heyecanlıyız!!

Exactly! That’s why we are so excited to speak with you!!

Merhaba Arkadaşlar,

HOPR projesinin kurucusu Sebastian Buergel AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.

Sebastian, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:

⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Sebastian, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.

Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1430504161959981059?s=21) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/lupoeth, https://twitter.com/SCBuergel ve https://twitter.com/hoprnet hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,

Sebastian Buergel from HOPR project is with us this evening for the AMA (Ask Me Anything) Event.

Sebastian, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the HOPR project!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask Sebastian our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After Sebastian answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Sebastian will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/lupoeth, https://twitter.com/SCBuergel and https://twitter.com/hoprnet Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

hopr

Sebastian: Güzel görseller 🙂

Nice graphics 😉

Donatello: HOPR tam olarak hangi sorunu çözmeyi amaçlıyor? Veri gizliliğine yönelik blockchain dışında pek çok teşebbüs olduğunu biliyoruz, sizin blockchain altyapısını tercih etmeniz bu teşebbüslere göre sizi hangi konularda öne çıkarıyor?

Q1 – What exactly is HOPR aiming to solve? We know that there are many initiatives for data privacy outside the blockchain ecosystem, so in which aspects does your preference of blockchain infrastructure make you stand out compared to these initiatives?

Sebastian: HOPR, özel bir veri alışverişi platformudur. Herhangi bir kişiye veya web servisine, internet sağlayıcınız gibi üçüncü şahısların takip edemeyeceği şekilde veri göndermenizi sağlar.

HOPR’ı özel yapan şey, insanların veri aktarmaya yardımcı oldukları için ödüllendirilmeleridir; yani, node’unuz ağ üzerinden alınan rota verileri üzerinde bir “sıçrama” olarak hareket ettiğinde, HOPR tokeni aracılığıyla ödüllendirilirsiniz. Bu önemlidir, çünkü şimdiye kadar aynı anda hem teşviklere hem de tam mahremiyete sahip olamayacağınız varsayılmıştır: mahremiyet, anonimlik gerektirir, ancak anonimlik, sistemi denemek ve aldatmak için birçok fırsat sunar. HOPR’ın ödeme katmanı, bu sorunu geçiş kanıtı dediğimiz şeyle çözer.

https://medium.com/hoprnet/introducing-hopr-your-next-generation-data-privacy-and-protection-platform-d4c8ef634fdc

HOPR is a private data exchange protocol. It allows you to send data to any other person or web service without third parties such as your internet service provider knowing who is talking to whom.

What makes HOPR special is that people are rewarded for helping to relay data: when your node acts as a “hop” on the route data takes through the network, you’re rewarded via the HOPR token. This is important, because until now it was assumed that you can’t have incentives and full privacy at the same time: privacy requires anonymity, but with anonymity comes a lot of opportunity to try and cheat the system. HOPR’s payment layer solves this problem with what we call proof of relay.

https://medium.com/hoprnet/introducing-hopr-your-next-generation-data-privacy-and-protection-platform-d4c8ef634fdc

Donatello: Kulağa umut verici geliyor! İkinci soruma geçiyorum.

Well, that sounds promising! I am moving to my second question.

Sebastian: Hadi bakalım.

Let’s go

hopr gif

Donatello: HOPR token ekonomisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Token’a yatırım yapıp uzun vadeli olarak tutacak yatırımcılar ne gibi avantajlar elde edecektir?

Q2 – Can you give us information about HOPR tokenomics? What advantages will investors gain by investing in the token and holding it for a long time?

Sebastian: HOPR tokeni, HOPR ağındaki çeşitli kullanıcılarla üç temel işlevde etkileşime girer: Node operatörleri HOPR tokenleri stake eder, kullanıcılar ve uygulama sağlayıcıları HOPR tokenleri ile topluluktaki herkese ödeme yapar.

HOPR tokenleri 4 yıllık bir süre içinde serbest bırakılacak. Tüm HOPR tokenlerinin dörtte biri, yalnızca koruma trafiğini aktarmanın bir ödülü olarak stakerlara sunulur. https://hoprnet.org/token adresinde veya https://medium.com/hoprnet/introducing-the-hopr-token-bd4a2a31fc7f blog yazımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

The HOPR token aligns the various players in the HOPR network, it has three basic functions: Node operators STAKE HOPR tokens, users and app providers PAY HOPR tokens and everyone in the community.

HOPR tokens are released over a period of 4 years. A quarter of all HOPR tokens are available only to stakers as a reward for relaying cover traffic. We have more information available on https://hoprnet.org/token or on our blog at https://medium.com/hoprnet/introducing-the-hopr-token-bd4a2a31fc7f

Donatello: HOPR platform güvenliğini nasıl sağladığınız ve sözleşmelerinizin iç ve dış denetim ile denetlenip denetlenmediği konusunda bilgi verebilir misiniz?

Can you provide information on how you ensure the HOPR platform security and whether your contracts are audited by internal and external audit?

Sebastian: HOPR ile herkes bir meta veri özel veri alışverişi otoyoluna erişebilir. HOPR Derneği, kodun bölümlerini, oldukça nihai bir duruma gelir gelmez denetliyor. Şimdiye kadar bu HOPR tokendir ve Ethereum’da da hatalar bulan firma Chain Security tarafından denetlenen Distribütör akıllı sözleşmesine de bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hopr – Hoprnet Token

Bir sonraki adım, şu anda ödeme kanalı uygulamamızın denetimi ve nihayetinde tüm protokolün bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesiyle devam ediyor.

With HOPR anybody has access to a metadata private data exchange highway. HOPR Association is auditing parts of the code as soon as they are in a fairly final state. So far that is the HOPR Token and Distributor smart contract that has been audited by Chain Security – the firm that also found bugs in Ethereum itself.

Hopr – Hoprnet Token

The next step is currently ongoing with an audit of our payment channel implementation and eventually the entire protocol being audited by independent third parties.

Donatello: Güvenlik, sağlam projeler için önemli bir unsurdur ve HOPR bunu oldukça iyi idare ediyor gibi görünüyor. O zaman bir sonraki sorumun zamanı geldi!

Well, security is an important element for the solid projects and HOPR seems handling it quite well. It’s time for my next question then!

Donatello: Herkesin belirli bir ortaklığı merak ettiğini düşünüyorum: Binance. Binance ile ortaklığınızın niteliği ve kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz?

I think everyone is curious about one particular partnership: Binance. Can you provide information on the character and extent of your partnership with Binance?

Sebastian: 2019’dan beri Binance ile iletişim halindeyim ve HOPR protokolünün açık kaynak geliştirmesi için Binance X Bursu kazandım. Ardından, geçen yılın başlarında Binance’i baş yatırımcı olarak cezbettik ve yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Binance hakkında çok fazla eleştiri olsa da, kesin olan bir şey var: Kripto ve web3’ün tam gelişmiş devrimiyle derinden ilgileniyorlar – ve biz de HOPR’da tam olarak bunun üzerinde çalışıyoruz.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684900731/Binance-Labs-Leads-Strategic-$1-Million-Investment-Round-in-HOPR-

I have been in touch with Binance since 2019 and got awarded the Binance X Fellowship for open source development of the HOPR protocol. We then attracted Binance as a lead investor early last year and are looking forward to continuing our journey closely together. While there is a lot of criticism on Binance one thing is for sure: They are deeply interested in a full blown revolution of crypto and web3 – and that is exactly what we at HOPR are working on.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684900731/Binance-Labs-Leads-Strategic-$1-Million-Investment-Round-in-HOPR-

Donatello: Böyle güçlü bir ortaklığı duymak çok güzel! Bir sonraki soruma geçiyorum

It is very nice to hear such a strong partnership like this! Moving to my next question.

Donatello: Veri gizliliği son dönemde Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok devlet ve uluslarüstü organizasyonun da gündeminde olan bir mesele. Projenizin merkezi olan İsviçre Avrupa Birliği üyesi olmamakla beraber benzer pek çok konuda AB ile birlikte çalışıyor. Bu alanda birlikte çalıştığınız devlet ve organizasyon kurumları var mı? Gelecekte bu alanda servis sağlayıcı olmayı planlıyor musunuz?

Data privacy is an issue that has been on the agenda of many states and supranational organizations, especially the European Union. Although Switzerland, the center of your project, is not a member of the European Union, it works with the EU on many similar issues. Are there any government and organizational institutions that you work with in this field? Do you plan to be a service provider in this field in the future?

Sebastian: İsviçre aslında Avrupa Birliği’nde olmasa da, Veri Gizliliği gibi birçok Avrupa düzenlemesini yakından takip ediyor. Verileri koruması gereken çeşitli endüstri ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz – özellikle tıbbi teknoloji alanında. Sadece kripto projeleri için değil, herkes için veri gizliliği sağlamak istiyoruz. Bunun bir örneği, IoT cihazları için HOPR kullanacak olan İsviçreli MedTech şirketi Sedimentum ile ortaklığımızdır:

https://medium.com/hoprnet/privacy-as-dignity-2fcdc4bd14f7

While Switzerland is indeed not in the European Union, they are closely following many European regulations such as on Data Privacy. We are working with various industry partners who are required to protect data – especially in the medical technology domain. We want to provide data privacy for everyone – not just crypto projects. One example of that is our partnership with the Swiss MedTech company Sedimentum who will use HOPR for their IoT devices:

https://medium.com/hoprnet/privacy-as-dignity-2fcdc4bd14f7

Donatello: Cevap için teşekkürler. Şimdi son sorumuza geçiyorum.

Thanks for the answer. Here comes my next and final question.

Son olarak HOPR ile ilgili geleceğe dönük vereceğiniz mesajlar ya da duyurmak istediğiniz haberler var mı?

Finally, do you have any messages or news about the future of HOPR that you want to express?

Sebastian: Bu hafta Polygon ile ortaklığımızı duyurduk.

https://medium.com/hoprnet/hopr-wildhorn-incentivized-testnet-launches-on-polygon-e25e8630268f

Aslında bugün, kullanıcıların NFT kazanabileceği bir sonraki test ağımızın başlangıç günü, bu yüzden nasıl çalıştığını kontrol etmenizi ve bir node çalıştırmanızı gerçekten tavsiye ederim. HOPR’ın nasıl çalıştığına dair ilk görüş almak istiyorsanız bu oldukça kolay ve eğitici.

https://medium.com/hoprnet/testnet-blog-part-1-getting-started-b2ba75dcf9da

This week we announced our partnership with Polygon.

https://medium.com/hoprnet/hopr-wildhorn-incentivized-testnet-launches-on-polygon-e25e8630268f

Actually today is the starting day of our next testnet for which users can earn NFTs, so I really recommend you to check out how it works and run a node. It’s not hard and educational if you want to get a first view of how HOPR works.

https://medium.com/hoprnet/testnet-blog-part-1-getting-started-b2ba75dcf9da

Quao Liam (From Community): Projeye başladığınızda, bu başarıya ulaşacağınızı hiç düşündünüz mü?

When you started the project, did you ever think you would achieve this success?

Sebastian: Bu güzel bir soru teşekkürler! HOPR’dan önce 5 yıldır kriptoda çalışıyordum ve birçok token lansmanını destekledim, bu yüzden işlerin nasıl gidebileceğini biliyordum. Ama aynı zamanda çoğu zaman bu projelerin iyi gitmediğini de biliyordum – aslında çoğu token projesi başarısız oluyor! Bu yüzden bugün geldiğimiz nokta için çok minnettarım ve şimdi HOPR üzerinde çalışma ve burada olma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda, gerçek dünyada etki yaratmanın ve veri gizliliğini tamamen değiştirmenin hala uzun bir yol olduğunu da biliyorum!

That’s a lovely question thanks! I was working for 5 years in crypto before HOPR and have support a lot of token launches so knew how things could go. But I also knew that a lot of times these projects don’t go well – in fact most token projects fail! So I am very grateful for where we are today and super happy that I have this opportunity to work on HOPR now and be here. At the same time I also know that it’s still a long road to make impact in the real world – and change data privacy for good!

Rima (From Community): NFT’nin şu an için gerçekten popüler bir konu olduğunu düşünüyorum, NFT ile ilgili görüşünüz nedir?

I think NFT is really popular topic for now, what is your opinion regarding NFT?

Sebastian: Dürüst olmak gerekirse, hala NFT’leri gerçekten alamıyorum 😉 Ama daha fazlasını öğrenmek ve anlamak istiyorum, tüm bu çılgın zamanlar öğrenmek heyecan verici, ve yine Ethereum ve diğer blockchainlerin bu şaşırtıcı teknolojisi hakkında kendinizi eğitmek için mükemmel bir zaman. Yani mesele para değil, bu çılgın teknolojinin neler yapabileceğini – bizim onunla neler yapabileceğimizi görmekle ilgili.
https://twitter.com/SCBuergel/status/1429676335828545539

HOPR’da testnet katılımcıları için NFT’leri de kullanmaya başladığımızı görmüş olabilirsiniz. Test ağı katılımcıları için NFT’ler yayınlıyoruz ve bu katılımcılar daha sonra bunları stake etme APR’lerini artırmak için kullanabiliyor.

TBH – I still don’t really get NFTs 😉 But I want to learn and understand more, all these crazy times are a perfect time to learn, educate yourself about this amazing technology of Ethereum and other blockchains around. So it’s not about money but about seeing what this crazy tech can do – what we can do with it
https://twitter.com/SCBuergel/status/1429676335828545539

You might have seen that at HOPR we also started utilizing NFTs for testnet participants. We issue NFTs for testnet participants who can then use them to boost their staking APR.

GSH Housing (From Community): Şimdi hepimiz ethereum gazının yükselişiyle travmatize olduk, bu yüzden hopr ağındaki işlemlerin şimdi ne kadara mal olacağını sormanın önemli olduğunu düşünüyorum. Verilerimizi gizlemeye yönelik bu çoklu atlama teknolojisi, onu daha da pahalı hale getirmiyor mu?

Now We are all traumatized with the rise of ethereum gas, so I think it is important to ask how much NOW will the transactions on the hopr network cost? Doesn’t this multi-hop technology to hide our data make it even more expensive?

Sebastian: Harika soru! HOPR gerçekten de Ethereum kullanıyor ve bu çok pahalı. Şu anda EIP1559 yükseltmesinden bu yana ETH yanmasından memnunum, çünkü ne zaman gaz süper pahalı olsa, ETH yanıyor ve bunun arz ve belki de fiyat üzerinde olumlu etkisi oluyor. Ama HOPR’da bunu ucuz tutmak için iki şey yapıyoruz.

1. HOPR’da, blockchain ile yalnızca birkaç etkileşim gerektiren “Olasılıklı mikro ödeme kanalları” adı verilen özel L2 çözümümüzü oluşturuyoruz. Yani aslında HOPR aracılığıyla gönderdiğiniz her paket için zincirleme yapmazsınız. Yalnızca node’unuzu başlatmak ve tokenleri içeri/dışarı almak için

2. HOPR şu anda xDAI’de (ve Polygon’daki testnet’te) yan zincir üzerinde çalışıyor – orada gaz SÜPER ucuz

Great question! HOPR indeed uses Ethereum and that is super pricey. At the moment I’m happy about the ETH burn since the EIP1559 upgrade, because whenever gas is super expensive, ETH is getting burned and that has positive impact on the supply and maybe price. But at HOPR we’re doing two things to keep it cheap
1. At HOPR we’re building our custom L2 solution called “Probabilistic micropayment channels” which require only few interactions with the blockchain. So in fact you do not settle on-chain for every packet that you send through HOPR. Only to start your node and to take tokens in/out
2. HOPR is currently running on the xDAI (and in testnet on Polygon) sidechain – gas is SUPER cheap there

Kombat (From Community): Bu projenin şu anda piyasada bulunan diğer seçkin projelerden farkı nedir?

How is this project different from the rest of the other outstanding projects currently in the market?

Sebastian: Öncelikle SİZİN sayenizde düşünüyorum! HOPR, genç ve nispeten küçük bir proje olmasına rağmen gerçekten güzel, aktif ve ilgili bir topluluğa sahip 🙂
Ama kararlı ekibimizin HOPR üzerinde çalışması beni çok mutlu ediyor. Zincir üstü gizlilik üzerinde çalışan birçok başka proje var, ancak taşıma düzeyinde gizlilik gerçekten küçümsenmiş bir alan, özel olarak veri aktarımı üzerinde çalıştığımız için çok benzersiziz.

Firstly I think because of YOU! HOPR has a really nice and active and engaged community despite being a young and relatively small project 🙂
But I am very happy about our committed team working on HOPR. There is a lot of other projects working on on-chain privacy but transport-level privacy is really an underrated domain, we are very unique in that we work on privately transmitting data.

Mutlu Gazianteply (From Community): Proje adınızın “HOPRNET” olmasının özel bir anlamı var mı? Peki “HORPNET” adı ne anlama geliyor?

Is there any special meaning for your project name to be “HOPRNET”? And what does the name “HORPNET” mean?

Sebastian: HOPR ağı (bazen “HOPRnet” yazıyoruz) HOPR’da neler olduğunu önermelidir: verileriniz bir röle düğümünden diğerine “hopluyor”. Bu nodelara “hoplamalar” da denir ve bu nedenle adımız ne yaptığımızı gösterir: mahremiyet elde etmek için bir node ağı etrafında veri atlamak/hoplamak

The HOPR network (sometimes we write “HOPRnet”) should suggest what is happening in HOPR: your data is “hopping” from one relay node to the next. These nodes are also called “hops” and hence our name suggests what we do: hopping data around a network of nodes to achieve privacy.

Donatello: Dr. Sebastian, zaman ayırdığınız ve cevaplarınız için teşekkürler. Seninle AMA yapmak bir zevkti. HOPR’a KoinSaati ailesi ve Türk toplumu olarak gelecek için en iyisini diliyoruz.

Dr. Sebastian, thanks for your time and for your answers. It was a pleasure having AMA with you. We wish HOPR the best for the future as KoinSaati family and Turkish community.

Sebastian: Çok teşekkür ederim – Türk topluluğunuzu seviyorum, siz en büyüksünüz! İsviçre’den sevgiler!

Thank you so much – I love your Turkish community, you are the greatest! All the love from Switzerland!

hopr gif

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

çin, bitcoin

Çin Merkez Bankası’nın ‘Bitcoin Değersiz’ Açıklamasından Sonra Akıllara Gelen Soru: Merkez Bankaları Bitcoin’i Öldürebilir mi?

kriptopara

BTC, ETH, AVAX ve DOT Fiyat Analizi | 3 Eylül 2021