in ,

Fosil Yakıtlara Alternatif Olacak 11 Enerji Kaynağı

Fosil yakıtların kullanımıyla doğabilecek sorunlar, özellikle iklim değişikliği açısından yaşanabilecek problemler, düşündüğümüzden daha erken farkına varıldı ve böylece bizi alternatif enerjiler aramaya itti. İsveçli bilim insanı Svante Arrhenius, fosil yakıt kullanımının küresel ısınmay artırabileceğini ilk kez 1896’da ileri sürdü.

İklim değişikliğindeki bu sıra dışı durum, son birkaç on yıldır önemli bir konu haline geldi. Bugün, çevre ve doğaya karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldik. Bu durum birçok alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkmasında etkili oldu. Her bir alternatif enerjinin kullanım ömrü tartışmaya açık olsa da fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında doğaya negatif etkileri daha azdır. Daha düşük karbon salınımı, daha düşük yakıt fiyatları ve kirliliğin azaltılması, alternatif yakıt kullanımının sağlayabileceği avantajlardan bazılarıdır.

Bu yazıda önde gelen alternatif yakıt kaynaklarından on birini inceliyor ve sundukları faydalara ve önümüzdeki yıllarda artan benimsenme potansiyelini inceliyor olacağız.

enerjii

 

Alternatif Enerji Kaynaklarından Bazı Örnekler ve Önemleri;

 • Hidrojen gazı
 • Gelgit enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Rüzgâr enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Doğal gaz
 • Biyoyakıtlar
 • Dalga enerjisi
 • Hidroelektrik enerjisi
 • Nükleer enerji
 • Güneş enerjisi

1-) Hidrojen Gazı

Diğer doğal gaz çeşitlerinden farkı, hidrojenin tamamen temiz yanan bir yakıt olması. Bir kez üretildiğinde, hidrojen gazı hücreleri kullanım sırasında yalnızca su buharı ve sıcak hava yayar.

Enerji

Bu alternatif enerjiyle ilgili en büyük sorun, çoğunlukla doğal gazdan ve fosil yakıtlardan elde edilmesidir. Bu nedenle, onu çıkarırken etrafa yayılan karbon salınımlarının, hidrojen gazı kullanımının faydalarını etkisiz hale getirdiği iddia edilebilir. Suyun hidrojen ve oksijene ayrışması için gerekli olan elektroliz işlemi, bunu daha uygun hale getiriyor. Bununla birlikte, araştırmalar onu daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmeye devam ediyor.

2-) Gelgit Enerjisi

Gelgit enerjisi, enerji üretmek için suyun gücünü kullanır. Oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen, potansiyeli çok büyük. Birleşik Krallık’ta hazırlanan bir rapor, gelgit enerjisiyle üretilecek elektriğin Birleşik Krallık’ın mevcut elektrik talebinin %20’sini karşılayabileceğini tahmin ediyor. Gelgit enerjisi üretiminin en yaygın şekli gelgit akım jeneratörlerinin kullanılmasıdır. Bunlar, fosil yakıtların israfına yol açmadan okyanusların kinetik enerjisini kullanır.

3-) Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi çeşitli biçimlerde gelir. Binlerce yıldır ısı üretmek için odunlar kullanılıyor. Ancak yeni çalışmalar sayesinde çöplerin ve alkol ürünlerinin de benzer amaçlar için kullanılabileceğini gösterdi. Sadece odun yakmaya odaklanarak üretilen ısı, merkezi bir ısıtma sistemininkine eşdeğer olabilir. Ayrıca, söz konusu maliyetler daha düşük olma eğilimindedir ve bu tür yakıt tarafından salınan karbon miktarı fosil yakıtlar tarafından salınan miktarına göre daha düşüktür.

Bununla birlikte, özellikle evde böyle bir düzenek kuruluysa, göz önünde bulundurmanız gereken birtakım sorunlar bulunuyor. Bakım maliyetleri bir etken olabilir, kurulum için yerel bir yetkiliden izin almanız gerekebilir.

4-) Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr enerjisiyle enerji üretim şekli son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Yenilenebilir bir kaynak kullanılması ve atık üretilmemesi bakımından diğer birçok alternatif yakıt kaynağının sağladığı faydaların hemen hemen aynısını sunar.

Mevcut rüzgâr türbinlerinden elde edilen rüzgâr enerjisi, ABD’de yılda yaklaşık yirmi milyon eve güç sağlıyor ve bu sayı giderek artıyor. Ülkedeki çoğu eyalette artık bir tür rüzgâr türbini bulunmakta ve teknolojiye yapılan yatırımlar artmaya devam etmekte. Ne yazık ki, bu enerji üretimi biçiminin zorlukları da bulunuyor. Rüzgâr türbinleri estetikten yoksun ve bazı vahşi yaşam türleri için tehlikeli olabilir.

5-) Jeotermal Enerji

Jeotermal enerjinin temeli, üzerinde bulunduğumuz yerkabuğundan enerji çıkarmakla ilgilidir. Sektörün bir bütün olarak 2015’te yüzde beş büyüme yaşamasıyla birlikte, giderek daha popüler hale geliyor. Dünya Bankası şu anda yaklaşık kırk ülkenin jeotermal enerji kullanarak enerji taleplerinin çoğunu karşılayabileceğini tahmin ediyor.

Kaplıca, Büyük Prizmatik Bahar, Yellowstone Milli Parkı

Bu enerji kaynağı, araziye fazla zarar vermeden çıkarabileceği enerji büyük bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, jeotermal enerji santralleri inşa etmek yüksek maliyetleri de beraberinde getiriyor. Bu da çok fazla vaatte bulunan bir yakıt kaynağı olmasına karşın beklenenden daha yavaş benimsenmesine yol açmıştır.

6-) Doğal Gaz

Doğal gaz kaynakları on yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak kompresyon tekniklerinin ilerlemesi sayesinde daha uygun bir alternatif enerji kaynağı haline gelmektedir. Özellikle otomobillerde karbon salınımlarını azaltmak için kullanılmakta.

Cihaz, Yakmak, Brülör, Pişirmek, Ocak, Yemek Pişirmek

 

Doğal gaza olan talep giderek artmaktadır. 2016 yılında, ABD’nin 48 eyaleti rekor talep ve tüketim seviyelerine ulaştı. Buna rağmen, doğal gaz bazı sorunları beraberinde getiriyor. Kirlenme potansiyeli, diğer alternatif yakıt kaynaklarına göre daha fazla. Aynı zamanda doğal gaz, yaydığı miktar bakımından daha düşük olsa da yine de sera gazı salmaktadır.

7-) Biyoyakıtlar

Biyokütle, enerji kaynaklarının aksine, biyoyakıtlar enerji yaratmak için hayvan ve bitki yaşamından yararlanır. Özünde, bir tür organik maddeden elde edilebilen yakıtlardır. Bununla birlikte, biyoyakıtların kendileri olmasa da artan karbon salınımına katkıda bulunan ekstraksiyon için özel makineler gerektirirler. Biyoyakıtlar, özellikle ABD’de giderek daha fazla benimsenmektedir. 2012 yılı itibariyle ulaşım yakıt tüketiminin yaklaşık yüzde yedisini oluşturuyorlar.

😎 Dalga Enerjisi

Su, dalga enerjisi dönüştürücüleri ile alternatif enerji yakıt kaynaklarına değerli bir katkı sağlıyor. Bunlar, çeşitli durumlarda ve yerlerde okyanusa yerleştirilebildikleri için gelgit enerji kaynaklarına göre daha avantajlıdır. Ayrıca diğer birçok alternatif enerji türünden daha güvenilirdir ve doğru kullanıldığında muazzam bir potansiyele sahiptir.

Dalga, Okyanus, Deniz, Fırtına, Tsunami, Sprey

Yine, bu tür sistemlerin maliyeti, bu enerji kaynağının benimsenmesini yavaşlatan bir faktördür. Ayrıca dalga enerjisi dönüştürücülerinin doğal ekosistemleri nasıl etkilediği hakkında henüz yeterli veriye sahip değiliz.

9-) Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik çözümler, fosil yakıtların yükselişi ile kullanımları azalmaya başlasa da aslında enerji yaratmanın en eski yollarından biridir. Buna rağmen, hala ABD’de üretilen enerjinin yaklaşık yüzde yedisini oluşturmaktadır.

Mcnary Oregon, Mavi Su, Mavi Gökyüzü, Baraj, Su, Göl

Hidroelektrik enerjisi beraberinde birtakım faydalar getirmektedir. Sadece temiz bir enerji kaynağı olmakla kalmamakla beraber, aynı zamanda yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Daha da iyisi, hemen fark edilmeyen bir dizi ikincil fayda da sunar. Hidroelektrik enerji üretiminde kullanılan barajlar, taşkın kontrolü ve sulama tekniklerine de katkı sağlıyor.

 

10-) Nükleer Enerji

Nükleer enerji, alternatif enerjinin en bol bulunan formları arasındadır. Emisyon ve verimlilik açısından bir dizi doğrudan fayda sağlarken, tesis oluşturma ve işletmede istihdam yaratarak ekonomiyi de canlandırır. 2015 yılı itibariyle on üç ülke elektriğinin en az dörtte birini üretmek için nükleer enerjiye bel bağlıyor ve şu anda dünya çapında 450 santral faaliyette.

Nükleer Santral, Soğutma Kulesi, Gündoğumu, Mod

Ancak dezavantajları ise bir hayli dramatik. Bir nükleer santralde bir şeyler ters gittiğinde, felaket potansiyelinin var oluşudur. Çernobil ve Fukuşima santrallerinde yaşanan felaketler buna örnektir.

11-) Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, çoğu insanın alternatif enerji kaynağı dendiğinde aklına ilk gelen enerji kaynağıdır. Teknoloji yıllar içinde büyük ölçüde gelişti. Artık büyük ölçekli enerji üretimi ve evler için güç üretimi mümkün. Bazı ülkeler, güneş enerjisinden elde edilen enerjinin artmasını teşvik etmek için girişimler başlattı. Birleşik Krallık’ın ‘Geri Alım Satım Tarifesi’, ABD’nin ‘Güneş Yatırımı Vergi Kredisi’ gibi bir örnekler çoğaltılabilir.

Fotovoltaik Sistem, Güneş, Güneş Enerjisi, Güneş Paneli

Bu enerji kaynağı tamamen yenilenebilir ve kurulum maliyetleri, geleneksel tedarikçilerin enerji faturalarında tasarruf edilen paradan daha ağır basıyor. Bununla birlikte, güneş pilleri uzun süreler kullanıldığında bozulmaya eğilimlidir ve ideal olmayan hava koşullarında etkisini kaybeder.

Sonuç olarak

Geleneksel fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan sorunlar arttıkça, burada bahsedilen alternatif yakıt kaynaklarının daha da önem kazanması muhtemeldir.

Faydaları, özellikle karbon salınımları söz konusu olduğunda, fosil yakıt kullanımının neden olduğu sorunların çoğunu hafifletir. Ancak, bu teknolojilerin bazılarının gelişimi, onları uygulanabilir kılmak için gereken yatırım miktarı nedeniyle yavaşlamıştır. Hepsi bir araya geldiğinde iklim değişikliği, kirlilik ve diğer başka sorunlara çözüm olabilir.

Kaynak: Ecavo

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Garen Varjabetoğlu tarafından yazıldı.

Fransa'da, Nice Sophia Antipolis Üniversitesi'nde Ekonomi-Yönetim bölümünden mezun oldum. Fransızca ve İngilizce dillerine hâkimim. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, blokzinciri teknolojisiyle tanıştım ve kendimi bu alanda geliştirmekteyim.

Kriptopara Madenciliği için En Elverişli 10 Ülke

Eylül

2021 Yılında Şimdiye Kadar En Çok Kazanç Sağlayan 15 Altcoin Nedir ve Neden Artmıştır?