in , ,

Faiz Oranlarının Yükselişi ve Bitcoin (BTC)

Daha önceki zamanlarda bu kadar büyük niceliksel genişlemenin olmamasının ardından yatırımcılar enflasyondaki etkisini göstermesini son 10 yıldır beklemektedir. Sebebini ise iletim mekanizmalarının istenildiği gibi çalışmaması ve QE’nin (Parasal Genişleme) beklenen verimlilikte kullanılmaması gösterilmektedir. Ek olarak enflasyonu yükselten dış borç çıkmazları ve yıpranan global lojistik ağını göz önüne seren dünya genelindeki COVID salgını olarak nitelendirilmektedir. Faiz oranlarındaki değişimin Bitcoin (BTC) üzerindeki etkileri irdelenmektedir.

Bitcoin (BTC) ve FED Eylemleri

ABD Merkez Bankasının enflasyona ait tehditlere duyduğu endişe bazı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Örneğin; 2022’de planlanan 4 faiz artırımının QE’deki daralmayla beklenenden daha erken bitirmesine teşvik etmektedir. 2015’de olduğu gibi ABD Federal Rezervinin faiz oranlarında yaptığı daraltma ve büyütme ile sürecin daha iyi çözümlenebileceği beklenmektedir.

Bitcoin

2015’de ilk oran artışının 6 ay sonrasında %51 artan Bitcoin zamanla olgunlaşmıştır. Bu süreç boyunca beklenti diğer gerçek varlıklarla aynı doğrultuda davranış sergilemesidir. Bu sebeple Bitcoin’in davranışları, gerçek varlıkların önceki oran değişimlerindeki analizleri ile tahmin edilmektedir.

Faiz Artışları ve İlişkiler

Tarih boyunca faiz artışları ele alındığında döngüler her ne kadar farklı olsa bile benzerlikleri de içinde bulundurmaktadır. Süreci daha iyi irdeleyebilmek açısından olası dokuz dönemden günümüze en yakın beş dönemdeki döngü incelendi.

Altın ve Sanayi Emtiaları

Tarihsel süreç boyunca değişimler incelendiğinde altının tutarlı bir performans sergilemediği görülmektedir. Örnek olarak 1976 ve 1986 yıllarındaki %22 ve %25 artışın sebebi enflasyon olarak görülmektedir. Fakat 2004 yılındaki %11 artışın sebebi enflasyon değildir. 1994 yılında reel faizin %3 artmasıyla altın %2,6 düşüş sergilemiştir. Aslında bu durum reel faiz oranlarındaki artışın altın için negatif olma eğiliminde olduğunun kanıtı olmaktadır. Diğer bir başlık ise endüstriyel emtialar olarak ele alınmaktadır. Buradaki oran artış döngüleri benzer şekilde davranma eğilimindedir.

Bitcoin, Altın

USD süreci irdelendiğinde, USD faiz artışlarından önceki dönemde her ne kadar sabit kalma veya yükselme eğilimi göstermektedir. Fakat sonraki dönemlerde dalgalı bir duruş sergilemesiyle birlikte bir yıl içerisinde %7’lik bir düşüş sergiledi. Bu durumun en makul açıklaması piyasaların iş piyasalarını iyileştirme eğiliminde olduğudur. Kasım 2021’ den sonra geniş para birimine karşı güçlenen USD karşısında ters işlem gören Bitcoin satış yapmaktadır.

Para Politikaları

Para politikaları olumlu ya da olumsuz mevcut koşulların sonucunu değiştirmek için inisiyatif kullanmaktadır. Politikaların ekonomi üzerindeki etkilerinin 1-2 yıl sonrasında ortaya çıktığını düşünürsek mevcuttaki faiz artırımlarının anlık bir etki yaratması beklenmemektedir.

QE’deki düşük faiz oranları, FED için yüksek bir risk barındırmaktadır. Bu durum çözülmesi gereken soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinden biri de FED’in enflasyonları kontrol etme yetkisiyle, istikrarlı fiyatlar yetkisini aynı anda kontrol etmesiydi. Kısacası yetki – kontrol  karmaşası ile adlandırılabilir.

Bir noktada FED’in faiz oranlarındaki yükseltebileceği miktar göz ardı edilmemelidir. Hane halkı borçluluk seviyesi ve şirketlerin finansal performanslarının sağlıklı olduğu görülmektedir. Bu durum FED’in ekonomik strese sebep olmadan önceki faiz oranlarındaki artışa sebep olabilme etkisini göstermektedir.

Tüm değişkenler göz önüne alındığında EBITDA’ ya olan net borç beraberinde getirdiği mali krizler ve etkilediği kamusal hizmetler, toplumsal hizmetler birbirine etki etmektedir. Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin gelişmesiyle de aslında EBITDA’ ya olan teknoloji net borcundaki en yüksek seviyeler görülmektedir. Bir noktada normal olarak görülse bile diğer sektörlere kıyasla hala düşük seyirde olduğu belirtilmektedir. Faiz oranlarındaki keskin yükselişler sosyal ve çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir. Satın alabilme gücü, işsizlik oranları, sosyal huzursuzluklar ve güvenlik açıkları büyük bir sorundur. Bu sorunlar büyük siyasi istikrarsızlığa sebep olabilmesiyle birlikte nedeni de olabilmektedir.

Gerçek Varlıklar ve Fayda Olasılıkları

Bitcoin’in ABD doları üzerinden fiyatlandırılması ve sabit arz olduğu bir gerçektir. Bu durumda süreç içerisinde diğer gerçek varlıklar gibi davranış sergileyeceği beklenmektedir. Son aylarda Bitcoin’in faiz oranlarındaki artış tehditlerine karşı hassas bir tutum sergilediği görülmektedir. Fakat FED politikalarındaki hata riskleri ve faiz oranlarındaki agresif yükselişlerin bir takım sonuçları ortaya çıkmaktadır. USD’ deki satışların Bitcoin (BTC) ve diğer gerçek varlıkları desteklemesi sonuçlardan biri olarak ele alınmaktadır.

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Emine Akbayır tarafından yazıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu.

Lithium Finance ve Deri Protocol Ortaklığı

KuCoin

Hubble Protocol (HBB) KuCoin’de Listeleniyor: Hubble Protocol (HBB) Nedir?