in ,

Enjin Starter Kurucu ve CEO’su Prakash Somosundram ile AMA Etkinliği

Enjin Starter projesi kurucusu ve CEO’su Prakash Somosundram 3 Eylül 2021 Cuma Türkiye saati ile 19.00’da KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Prakash Somosundram, Co-Founder and CEO of Enjin Starter project, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Friday, September 3, 2021 at 19.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Donatello: Merhaba Arkadaşlar,

ENJINSTARTER projesinin kurucusu Prakash Somosundram, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.

Prakash, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacaktır:

⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Prakash, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.

Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/lupoeth, ve https://twitter.com/enjinstarter hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,

Prakash Somosundram, the CEO of ENJINSTARTER project is with us this evening for the AMA (Ask Me Anything) Event.

Prakash, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the ENJINSTARTER project!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask Prakash our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After Prakash answers our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. Prakash will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/lupoeth, and https://twitter.com/enjinstarter Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

Merhaba Prakash, bu gece AMA’yı bizimle geçirdiğiniz için teşekkürler. Proje ve cevaplarınız için heyecanlıyız.

Hello Prakash thanks for having AMA with us tonight. We are excited for the project and for your answers. 

Prakash Somosundram: Hey millet
Burada olmaktan memnunum ve beni ağırladığınız için çok teşekkürler
Türk topluluğu projemize çok güçlü bir destek gösteriyor ve bugün burada olmaktan onur duyuyoruz.

Hey guys
Glad to be here and thank you very much for hosting me today
The Turkish community has been showing very strong support to our project and we are honoured to be here today

Donatello: Rica ederim! Dediğim gibi, proje için biz de heyecanlıyız! Eğer hazırsan ilk sorumla başlamak istiyorum

You are welcome! As I said, we are also excited about the project! If you are ready, let me start with the first question.

Prakash Somosundram: Harika
Hadi başlayalım heyecanlıyım.
Hadi yapalım

Wonderful
Let’s get started. I am excited.
Let’s do it

Donatello: Bize biraz kendinizden ve projenizden bahseder misiniz? ENJINSTARTER nedir?

Can you tell us a little about yourself and your project? What is ENJINSTARTER?

Prakash Somosundram: Tabi ki ! Blockchain Oyun ve Metaverses’e odaklanan bir Launchpad’iz. Blockchain Oyun ve NFT alanında öncü olan Enjin tarafından finanse ediliyoruz. Aynı zamanda NFT’deki ERC 1155 Standardının da yaratıcılarıdır. Token satışımızı Eylül sonunda yapıyoruz ve Ekim ayından itibaren platformumuzda Blockchain Gaming projelerine ev sahipliği yapacağız.

Sure ! We are a Launchpad that is focused on Blockchain Gaming and Metaverses. We are seed funded by Enjin who is the pioneer in the Blockchain Gaming and NFT space. They are also the creators of the ERC 1155 Standard in NFT. We are doing our token sale at the end of September and from October onwards we will be hosting Blockchain Gaming projects on our platform.

Donatello: Bu ilginç! Yolda pek çok şey var gibi görünüyor! İkinci soruma geçiyorum.

Well that’s interesting! Seems like a lot of things on the way! I am moving to my second question.

Prakash Somosundram: Harika

Awesome

Prakash Somosundram: Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bunu geliştirmek için bir sanatçıyla anlaştık. Onlara Singapur’un 2030’da nasıl görüneceğine dair bir özet verdik ve bunu ortaya çıkardılar. Bir NFT oluşturduk ve bir kazanana verdik

Hope you guys liked this video. We engaged an artist to develop this. We gave them a brief on how Singapore will look like in 2030 and they came out with this. We created a NFT and gave it to one winner.

Donatello: ENJINSTARTER projesi çok ilgi çekici bir proje olarak karşımıza çıkıyor. ENJINSTARTER fikri ortaya çıkışındaki motivasyonunuzdan biraz bahsedebilir misiniz?

The ENJINSTARTER project is a very interesting project. Could you tell us a little about your motivation for the idea of ENJINSTARTER?

Prakash Somosundram: Evet ! Biz Singapur merkezli bir projeyiz ve Enjin de burada Singapur’da bulunuyor. 2018’de Singapur’daki ilk buluşmalarına katıldığım için şanslıydım ve ilerlemelerini takip ettim ve ayı piyasasını nasıl yönettiklerinden çok etkilendim. Oyun endüstrisinde altyapı oluşturmaya çok odaklandılar ve 2 milyondan fazla indirmeye sahip bir kripto cüzdanı da dahil olmak üzere, birçok harika ürün teslim ettiler. POLKADOT üzerine inşa ettikleri blok zinciri olan EFINITY’nin teknik incelemesini okudum ve işte o zaman bunun bir oyun değişikliği olacağını biliyordum. Enjin ve EFINITY için bir launhpad inşa etme konusundaki ana motivasyonumuz buydu ve ENJIN ekibine sunduk ve seed round’a yatırım yaparak bize nimetlerini verdiler.

Yes ! We are a Singapore based project and Enjin is also based here in Singapore. I was fortunate to have attended their first meet up in Singapore in 2018 and I have followed their progress and I have been very impressed how they have built through the bear market. They have been very focused on building infrastructure in the Gaming industry and have delivered alot of cool products including a crypto wallet that has more than 2 million downloads. I read the whitepaper to EFINITY which is the blockchain that they are building on POLKADOT and that is when I knew this will be a game change. That was our main motivation to build a launchpad for Enjin and EFINITY and we pitch the to the ENJIN team and they gave us their blessing by investing in our seed round.

Donatello: Singapur, gerçekten de blockchain projeleri söz konusu olduğunda önde gelen ülkelerden biri! Bir sonraki soruma geçiyorum.

Singapore is one of the leading countries when it comes to blokchain projects indeed! Moving to my next question.

Prakash Somosundram: Tabi ki devam edelim.

Sure go ahead

Donatello: Projeyi incelediğimizde, Oyun ve NFT dünyasının paydaşlarını aynı platformda toplama fikrinizi hayata geçirdiğinizi görüyoruz. ENJINSTARTER misyonu ve vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

When we examine the project, we see that you have implemented your idea of gathering the members of the Gaming and NFT population on the same platform. What can you say about the ENJINSTARTER mission and vision?

Prakash Somosundram: Vizyonumuz, Blockchain Oyun ve Metaverses için lider launchpad olmaktır. Bunu, mümkün olduğu kadar çok ortakla işbirliği yaparak, entegre ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturarak ve projelerin sorunsuz bir şekilde çapraz zincir olmasını sağlayarak yapmayı hedefliyoruz. Misyonumuz, oyun geliştiricilerin ve içerik oluşturucuların NFT’lerin gücünü ve değer yaratma ve değer aktarımı için nasıl kullanılabileceğini anlamalarına yardımcı olmak ve insanların servet yaratma ve dağıtımına katılmalarına izin veren mikro ekonomiler inşa etmelerini sağlamaktır.

Our vision is to be the leading launchpad for Blockchain Gaming and Metaverses. We aim to do this by collaborating with as many partners as we can and to create an integrated and inclusive ecosystem and enabling projects to be cross chain in a seamless manner. Our mission is to help game developers and content creators to understand the power of NFTs and how they could be leveraged for value creation and value transfer and enabling them to build micro economies that allow people to participate in wealth creation and distribution

Donatello: Ortaklarla işbirliği yapmak ve ekosistemi geliştirmek çok önemlidir. ENJIN STARTER başarmış gibi görünüyor!

Collaborating with partners and devoloping the ecosystem is very important. ENJINSTARTER seems like nailing it!

Prakash Somosundram: Henüz yolun başındayız ama projeye kazandırdığımız her yatırımcıya projemize uzun vadeli bakmanın önemini vurguladık. Platformumuza kaliteli oyun projeleri getirerek bizi sürekli olarak desteklemelerinin yollarını araştırdık.

We are still very early in that journey but with every investor that we have brought into the project we have emphasized the importance of looking at our project in long term. We have explored ways for them to support us ongoingly by bringing quality gaming projects to our platform.

Donatello: Metaverse projeler, kripto severler tarafından büyük ilgi görmekteler. Bu ilgiden nasıl yararlanmayı düşünüyorsunuz?

Metaverse projects attract great attention from crypto lovers. How do you plan to benefit from this attention?

Prakash Somosundram: Metaverse’ler yaşama, çalışma ve oynama şeklimizi değiştirecek. Şu anda Metaverse’lerde niş topluluklar oluşturan projeleri ve daha fazla insanın Metaverse yolculuğuna başlamasına yardımcı olacak altyapıları ve araçları destekliyoruz. Şirket olarak Metaverse ile etkileşim kurmanın yollarını da araştırıyoruz. 23 Eylül’de Metaverse’de ilk townhall’i ağırlayacağız ve hepiniz davetlisiniz. Seyahat edemediğimiz ve karantinada kaldığımız zamanlarda toplumla etkileşim kurmamız için iyi bir yol. Token satışımız bittiğinde Metaverse’de bir after party de düzenleyeceğiz. Bu eğlenceli olmaz mı?

Bu stratejiyi bizim için inşa eden ve aynı zamanda gerekli kaynaklara yatırım yapan bir Metaverse Görevli Şefi tuttuk.

Bir gün küresel merkezimizi Metaverse’de inşa edeceğiz

Metaverses are going to change the way we live, work and play. We are currently supporting projects that are building niche communities in Metaverses as well as infrastructures and tools that will help more people to begin their journey into the Metaverse. As a company we are also exploring ways to build engagement in the Metaverse. We will be hosting our first townhall in the Metaverse on September 23th and all of you guys will be invited. It is a good way for us to engage with the community while we are unable to travel and stuck in lock downs. Once we are done with our token sale we will also be hosting an after party in the Metaverse. Won’t that be fun ?

We have hire a Chief Metaverse Officer who is building this strategy for us and also investing in the necessary resources

Some day we will build our global headquarters in the Metaverse.

Donatello: Davet için teşekkürler! Metaverse, gerçek dünyadan ve onun sorunlarından iyi bir kaçış gibi görünüyor. Böyle bir seçeneğiniz olması çok çılgınca!

Thanks for the invitation! Metaverse seems like a good escape from the real world and the problems of it. It is very amazing that you guys have an option like this! 

Prakash Somosundram: Evet, önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca bu uzun süreli karantina ve seyahat edememe durumunda olmayı bekliyoruz. Bu arada, bize verilen kaynaklarla parlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

Yes we are expecting to be in this extended lockdown and inability to travel for the next 12 to 18 months. So in the meantime we have to do our best to shine with whatever resources that have been given to us.

EnjinStarter

Donatello: Pek çok platform kendi tokenini tutanlara büyük faydalar sağlayarak ön plana çıkıyor. ENJINSTARTER platformu, token sahiplerine ve kullanıcılarına ne tür faydalar sağlamayı planlamaktadır?

Many platforms come to the fore by providing great benefits to those who hold their own tokens. What benefits does the ENJINSTARTER platform plan to provide to token holders and users?

Prakash Somosundram: Gelecekteki projeler için tahsisat almak için topluluğun pay alma seçeneğine kesinlikle sahip olacağız. Likidite Havuzu tokenleri kazanmak için Yield Farming’e erişim elde etmek için token kullanmalarına da izin vereceğiz. Bu şekilde herkes topluluğun bir parçası olur. Ayrıca, Maceralar ve diğer görevlerle deneyimi daha eğlenceli hale getirmek için oyunlaştırılmış DEFI’ye bakıyoruz. Topluluk ayrıca platformumuzda tahsisat kazanmak için oynayabilecek.

We will definitely have the option for the community to stake to get allocations for future projects. We will also allow them to use tokens to get access to Yield Farms to earn Liquidity Pool tokens. This way everyone becomes a part owner of the community. We are also looking at gamified DEFI to make the experience more fun with Quests and other missions. The community will also be able to play to earn allocations on our platform.

Donatello: Token kullanımı ve tokenomi, DeFi projeleri için çok önemlidir. Umarım önümüzdeki günlerde bahsettiğiniz seçenekleri getirirsiniz.

Token usage and tokenomics are crucial for the DeFi projects. Hope you guys bring the options you mentioned in the upcoming days.

Prakash Somosundram: Evet kesinlikle önümüzdeki hafta daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Toplulukla ve danışmanlarımızla konuşmak için çok zaman harcadık.

Yes definitely we will be sharing more details next week. We spent alot of time speaking to the community as well as our advisers. 

Donatello: Bunu duymak güzel! İşte bir sonraki soru geliyor.

That’s good to hear! Here comes the next question.

EnjinStarter

Donatello: ENJINSTARTER platformunu kullanıcılara ulaştırmak ve sesinizi büyük kitlelere duyurmak için nasıl bir strateji izlemeyi düşünüyorsunuz?

What strategy do you plan to follow in order to deliver the ENJINSTARTER platform to users and to make your voice heard in large masses?

Prakash Somosundram: Pazarlama ve topluluk kazanımımıza yeni başladık. Bunu ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışarak yapıyoruz ve ayrıca mesajlarımızı yerelleştirmemizi sağlıyoruz. Türk topluluğu için iyi bir şekilde desteklendiğimizi ve topluluk yöneticimiz tarafından yönetilen yerelleştirilmiş bir Telegram grubumuz olduğunu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Eylül sonunda kendi token satışımıza hazırlanırken, Eylül ayı için pazarlama ve PR çalışmalarına da başlayacağız. Ekim ayından itibaren platformumuzda başka projelere ev sahipliği yapacağız ve bu, topluluk büyümesi açısından çarpan etkisi yaratmamızı sağlayacak.

Ayrıca, önemli fikir liderlerini projemiz hakkında fikir alışverişinde bulunmaya ve tartışmaya davet ederek yaptığımız haftalık bir video podcast’imiz de var.

Youtube ve Tiktok’ta bizi destekleyen birçok önemli kanaat önderine sahip olduğumuz için ayrıca şanslıyız.

Birçoğu bizimle uzun vadeli olarak çalışmayı taahhüt etti.

We just started our marketing and community acquisition. We are doing it working closely with our partners and also ensuring that we localize our messaging. We are proud to share that we are well supported for the Turkish community and we have a localized Telegram group managed by our community manager. We will also embark on marketing and PR for the month of September as we prepare for our own token sale at the end of September. From October onwards we will host other projects on our platform and that will allow us to have a multiplier effect in terms of community growth.

We also have a weekly video podcast that we have been doing where we invite key opinion leaders to share insights and discuss on our project.

We are also fortunate to have many key oponion leaders supporting us on Youtube and Tiktok.

Donatello: Görünüşe göre ENJINSTARTER, topluluğuna oldukça önem veriyor ve birçok farklı pazarlama seçeneği planı var! Türk toplumu olarak proje haberlerini de yakından takip ediyoruz

Well, seems like ENJINSTARTER is quite caring about its community and has lot’s of different marketing option plans! As Turkish community, we are also following the news of the project closely.

Prakash Somosundram: Müthiş ! Türk topluluğundan gelen destek çok güçlüydü. Türkiye kripto için en büyük 3. pazar. Ayrıca Singapur merkezli büyük oyun şirketleri olduğunu duydum. İyi projeler biliyorsanız, onları yolumuza gönderin.

Wonderful ! Support from the Turkish community has been very strong. Turkey is the 3rd largest market for crypto. I also heard that there are large gaming companies based in Singapore. If you guys know good projects do send them our way.

Donatello: Açıklamaların için teşekkürler, Prakash! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Prakash! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English speaking members to ask their questions in English.

Donatello: ENJINSTARTER platformunun ve akıllı sözleşmesinin güvenliği konusunda kullanıcılarımızı aydınlatabilir misiniz?

Can you enlighten our users about the security of ENJINSTARTER platform and contract?

Prakash Somosundram: Evet ! Dış güvenlik denetçilerini görevlendirdik ve çözecek hiçbir sorunumuz olmadığını söylemekten gurur duyuyorum. Topluluğumuza ekibimizin tokenlerinin kilitlendiğini vb. göstermek için çeşitli şeffaflık önlemleri oluşturacağız.

Yes ! We have engaged external security auditors and I am proud to say that we had no issues to resolve. We will be creating various transparency measures to show our community our team locks etc.

Donatello: Bu oldukça önemli, aslında sonuçları duyduğuma sevindim! Tamam o zaman, şimdi hazırsanız topluluk sorularının zamanı geldi.

That’s quite important actually, happy to hear the results! Okay then, now it’s time for the community questions if you are ready.

Prakash Somosundram: Hadi yapalım.

Let’s do it.

Jesisu Yripuka: Niçin EnjinStarter ismi?

Why name Enjinstarter?

Prakash Somosundram: Adını seviyoruz. İlk olarak Enjin’in adını taşır. İkincisi, bu, platformumuzda başlatılacak projeler için bir katalizör olduğumuz anlamına gelir.

We love the name. Firstly it carries Enjin’s name. Secondly it means that we are a catalyst for projects to launch on our platform.

Balam: Bildiğim gibi, kripto pazarındaki güçlü destek ve ortaklıklar yeni projelere büyük faydalar sağlayabilir. Bu noktada projenizin yatırımcıları ve ortaklarından bahseder misiniz? ‘ENJINSTARTER’ ekosistemine onlardan ne gibi faydalar bekliyorsunuz?

As I know, strong backing and partnerships in the crypto market might bring huge benefits to new projects. During this point, can you tell us about the investors and partners of your project ? What benefits to the ‘ENJINSTARTER’ ecosystem do you expect from them?

Prakash Somosundram: Stratejimiz Tier 1 Crypto VC’lere gitmek değil, sadece bize yatırım yapmakla kalmayıp aynı zamanda platformumuza yeni projeler getirmek için bizimle yakın işbirliği içinde çalışan daha küçük fonlar ve sendikalarla çalışmaktı. En önemlisi Enjin ve ekosistem fonu bize yatırım yapıyor.

Our strategy was not to go for Tier 1 Crypto VCs but to work with smaller funds and syndicates that not just invest in us but also work closely with us to bring new projects to our platform. Most importantly Enjin and their ecosystem fund is invested in us.

m/mmmmm: Projeleri bir boğa koşusunda başlatmak, ayı döngüsünden çok daha karlı. Çoğu projenin başarısız olduğu ve bazen unutulmaya yüz tuttuğu bir ayı koşusunda, ‘ENJINSTARTER’ zamana nasıl dayanacak? Proje olası kayıpları azaltmak için hangi stratejileri kullanıyor?

Launching projects in a bull run is much profitable than during the bear cycle. In a bear run where most of the projects fail and sometimes gone into oblivion, how will ‘ENJINSTARTER’ stand the test of times? What strategies do the project employ to mitigate possible losses?

Prakash Somosundram: Oyun oynamanın ayı piyasasında ayakta kalabilecek kilit sektörlerden biri olacağına inanıyoruz. İnsanlar evde işsiz kaldıklarında yine oyun oynayacaklar. Daha da önemlisi, insanların ekstra gelir elde etmek için oyun oynamaya da bakacağına inanıyoruz ki bu da kazanmak için oyunun devreye girdiği ve bu pandemide oyunun kurallarını değiştiren bir noktadır.

We believe that gaming will be one of the key industries that will survive a bear market. When people are stuck at home without employment they will still play games. More importantly we believe that people will also look to gaming to earn extra income which is where play to earn comes in and that has been a game changer in this pandemic.

EnjinStarter

R: Enjinstarter projesi küresel mi yoksa yerel mi? Şu anda hangi pazara odaklanıyorsunuz veya müşteriler, kullanıcılar ve ortaklar kazanmak için inşa ediyor ve genişletiyor musunuz?

Is the enjinstarter project a global or a local one? Which market are you currently focusing on, or are you building and expanding to gain customers, users, and partners?

Prakash Somosundram: İlk günden itibaren küreseliz. Vietnam, Kore ve Türkiye’de bölgesel topluluklarımız var. Yakında daha fazla topluluk başlatacağız. Ayrıca dünyanın her yerinden insanların iyi projeler bulmamıza yardımcı olmak için kaydolduğu bir keşif programımız var.

We are global from day one. We have regional communities in Vietnam, Korea and Turkey. We will starting more communities soon. We also have a scout program where people from all around the world have signed up to help us to find good projects.

Elly: Enjin, Enjinstrater projesinin bu kripto alanında büyümesine nasıl yardımcı oluyor?

How is Enjin helping Enjinstrater project to Grow in this cryptospace?

Prakash Somosundram: Ekosistemi inşa etmek için onlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bize de proje gönderiyorlar. Launchpad’imizdeki iyi projeler için Enjin, ekosistem fonları aracılığıyla yatırıma da açık olacaktır.

We are working closely with them to build the ecosystem. They have also been sending projects to us. For good projects on our launchpad Enjin will also be open to investing via their ecosystem fund.

Dd: İnsanlar, işlemlerinin başarısız olacağından endişe ettikleri için her zaman işlem hızından endişe duyarlar. “ENJIN” platformu ne kadar hızlı ve güvenli? Kullanıcı sayısı artarsa, “ENJIN” üzerindeki işlemler tıkanır mı?

People are always worried about the transaction speed because they worry about their transaction going to fail. How fast and secure is “ENJIN” platform? If the number of users spikes, will transactions on “ENJIN” get congested?

Prakash Somosundram: Enjin, yüksek gaz ücretlerinden kaçınmayı vaat eden Jumpnet’i kurdu. Önümüzdeki yılın başlarında Enjin, POLKADOT üzerine inşa edilmiş ve oyunun kurallarını değiştirecek bir blok zinciri olan EFINITY’yi de piyasaya sürecek. Hepimiz yüksek gas ücretlerinden nefret ederiz ve bu, çözmenin yollarını bulmayı umduğumuz bir şeydir.

Enjin has built Jumpnet which promises to avoid high gas fees. Early next year Enjin will also launch EFINITY which is a blockchain that is built on POLKADOT and that will be a game changer. We all hate high gas fees and that is one thing that we hope to find ways to solve.

Ats Tolga: EnjinStarter, Sanal öğelerini NFT olarak satarak yeni bir proje için sermaye artırmaya yardımcı olacak. NFT’nin likiditesi ve fiyatlandırması koleksiyoncuların gelirini etkiler. Bu her zaman çözülmesi gereken bir sorun olmuştur. #EnjinStarter’ın bu soruna ne gibi çözümleri var?

EnjinStarter will help raise capital for a new project by selling its Virtual items as NFTs. NFT’s liquidity and pricing affect collectors’ income. This has always been a problem to be solved. What solutions does #EnjinStarter have to this problem?

Prakash Somosundram: Projelerin NFT’lerin satışı yoluyla para toplamasına izin vereceğiz. Bu, oyunlar için harika bir kitle fonlaması metodolojisidir, çünkü bir token vermeleri gerekmez, ancak oyunları için para toplayabilir ve bir topluluk oluşturabilirler.

We will allow projects to raise money via the sale of NFTs. This is a great crowdfund methodology for games as they do not need to issue a token yet they can raise money and build a community for their games.

Buray: ENJIN, “ne kadar çok oynarsanız, o kadar çok kazanırsınız” ilkesiyle, oyuncuları katılımlarından dolayı ödüllendiren, oynayarak kazanılan bir oyun platformudur. Bu Platform sadece oyuncular için mi yoksa burada başka oyundan para kazanmam için başka yöntemler var mı?

ENJIN is a play-to-earn gaming platform that rewards gamers for their engagement, with the premise that “the more you play, the more you earn.” Is this Platform only for gamers, Or are there other methods for me to earn money here other game?

Prakash Somosundram: Platformumuza herkes davetlidir. Herkesin katılmasının daha kolay ve eğlenceli olması için deneyimi oyunlaştıracağız.

Everyone is welcome to our platform. We will gamify the experience so that it would be easier and more fun for everyone to participate.

Jackolin: Enjinstarter NFT ne zaman başlatılır?

When launch Enjinstarter NFT?

Prakash Somosundram: NFT’leri düzenli olarak başlatıyoruz. Ayrıca token satışımıza katılan herkes için bir kurucu token üzerinde çalışıyoruz. Bu, tokenlerimizi ellerinde tutmaları için insanları ödüllendirmemizin bir yolu olacak. Her yeni tokeni bastığımızda, tokenleri kurucu tokenlerimizin sahiplerine airdrop yoluyla bırakacağız

We have been launching NFTs regularly. We are also working on a founder token for everyone who participates in our token sale. It will be a way that we reward people to hold onto our tokens. Everytime we mint new tokens we will air drop tokens to holders of our founder tokens.

Fayzur Ahamed: ‘ENJINSTARTER’ın asıl hedefi nedir? sadece yayın amaçlı mı yoksa kişiler arası sözleşmelerde de uygulanabilir mi? ‘ENJINSTARTER’ı ne kadar ileri götürmek istiyorsunuz?

What is the real target of ‘ENJINSTARTER’ ? is it intended only for publications or could it also be implemented in contracts between people? How far do you want to take ‘ENJINSTARTER’ ?

Prakash Somosundram: Blockchain Oyun ve Metaverses için KICKSTARTER olmak istiyoruz ve bu kendimiz için sahip olduğumuz uzun bir vizyon ve bunu başarmamız uzun zaman alacak.

We want to be the KICKSTARTER for Blockchain Gaming and Metaverses and this is a long vision that we have for ourselves and this will take a long time for us to achieve.

Donatello: Prakash Topluluktan gelen soruları yanıtladığınız için teşekkür ederim. Ayrıca, bu gece AMA’yı bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizinle tanışmak ve harika projeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek bir zevkti.

Prakash I would like to thank you for answering the questions from the community. Furthermore, thanks for having AMA with us tonight. It was a pleasure to meet with you and learn more about your amazing project.

Prakash Somosundram: Bu bir zevk ve onurdu. Türk topluluğundan projemizi desteklemelerini ve büyümemizin bir parçası olmalarını rica ediyorum. Finansmana ve hızlandırmaya ihtiyaç duyan iyi projeler biliyorsanız, lütfen onları bize yönlendirin. Müthiş . Çok teşekkür ederim ve şimdiden iyi akşamlar.

It has been a pleasure and honour. I humbling ask the Turkish community to support our project and be a part of our growth. If you know of good projects that need funding and acceleration please refer them to us please. Wonderful . Thank you very much and have a great evening ahead.

EnjinStarter

#EnjinStarter hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Website: https://enjinstarter.com
Telegram: https://t.me/enjinstarter
Telegram Ann.: https://t.me/EJSnews
Twitter: https://twitter.com/enjinstarter

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Oyna-Kazan (Play-to-Earn) İş Modeli Nedir?

Temel Analiz

Geçen Hafta Fiyatı En Çok Yükselen Coin’lerin Fiyat Analizi