in

dYdX DAO’sunun Geleceğine Bakış 

dYdX ekosistemi, protokolü tamamen merkeziyetsiz bir evreye geçirecek sürümün yayınlanmasına (dYdX V4’ün Mainnet lansmanı) yaklaşırken, dYdX DAO’sunun mevcut ve gelecekteki planlarını detaylarıyla açıklamak topluluğun yararına olacaktır. dYdX Vakfı, dYdX DAO’sunun kısa vadeli yol haritasını paylaşmak için yayınladığı bu blog gönderisi sayesinde, dYdX topluluğunun kararlar üzerine tartışabilmesine ve kararları güncellemesine olanak tanıyor. Böylece dydX topluluğu, dYdX V4’ün Mainnet lansmanına hazırlanmak için gerekli adımları atabilir. 

dYdX DAO’su yakın gelecekte, her biri dYdX protokolünün temel işlevsel alanları üzerinde çalışan ve dYdX topluluğuna karşı sorumlu olan birkaç özerk altDAO’dan oluşacak. dYdX protokolünün tamamen merkeziyetsizleşme yolunda olduğu bu süreçte, topluluğunun dYdX DAO’sunun geleceğini tartışmaya başlaması gerektiğine inanıyoruz. DAO’nun geleceğini 3 ayrı zaman aralığında inceleyebiliriz: bugün, dYdX V4’ün Mainnet lansmanı sırasında (2023 Q2 için planlandı) ve dYdX V4’ün piyasaya sürülmesi sonrasında. dYdX topluluğunun bugüne kadar oluşturduğu ilk ve tek altDAO, dYdX Hibe Programı (dYdX Grants Program,“DGP”) olmuştur. dYdX V4’ün Mainnet lansmanında dYdX DAO’sunu en iyi şekilde konumlandırmak için, önümüzdeki aylarda dYdX DAO’sunun büyümesini ve genişlemesini aktif olarak teşvik etmek topluluğun yararına olacaktır.

Kısa vadede dYdX DAO’nun başarısı için bir Operasyon altDAO’su gerekli olacaktır. Bu DAO’nun yetkinlikleri:

 • Bir Operasyon alt DAO’sunun ve sonraki alt DAO’ların oluşturulması,
 • Topluluk forumlarında dYdX Yorum Talebi 
 • Teklif yaşam döngüsünü izleyen bir teklif ve başarılı bir zincir üzerinde DYDX’i Topluluk Hazinesinden ilgili altDAO’ya devretmek için oylamayı kapsamaktadır.
 • Operasyon alt DAO’sunun ve DAO’nun çalışma kitabının oluşturulmasından sonra, dYdX topluluğunun protokolün ve DAO’nun finans ve hazine yönetimi gibi diğer önemli işlevsel alanlarına odaklanmak için ek alt DAO’lar oluşturması da önemli olacaktır. (Büyüme, risk yönetimi, topluluk vb.)

Giriş

dYdX Trading Inc., 11 Ocak 2022’de dYdX V4 olarak bilinen protokol ile birlikte dYdX ekosisteminin tamamen merkeziyetsizleştirilmesine yönelik bir yol haritası duyurdu. Daha sonra, 23 Ağustos 2022’de dYdX Trading Inc., V4 Kilometre Taşlarını ve dYdX V4 Mainnet’in 2023’ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu iki gönderide de belirtildiği gibi, dYdX V4 açık kaynaklı, tamamen merkeziyetsiz ve dYdX topluluğu kontrolünde olacaktır. 

Topluluğa, yukarıda belirtilen iki gönderiyi ayrıntılı olarak okumayı tavsiye ediyoruz.

dYdX protokolünün tamamen merkeziyetsizleştirilmesinde, dYdX DAO ve topluluğu, protokolün büyümesi ve başarısı için  önemli bir rol üstlenecek. Üstlenilecek bu rol ile dYdX topluluğu, protokol ile ilgili kararlar alma yetkisine sahip olacak ve dYdX DAO, dYdX protokolünün arkasındaki itici güç olacaktır. Temel olarak, dYdX V4, dYdX’in tamamen merkeziyetsizleştirilmesinde ve dYdX DAO’nun güçlendirilmesinde bir dönüm noktası olacaktır.

Yukarıdakilerin bir sonucu olarak, topluluğun dYdX DAO’nun mevcut durumunu ve dYdX V4’ün dYdX DAO üzerindeki olası etkilerini değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. dYdX topluluğunun, dYdX V4’ün piyasaya sürülmesiyle DAO’nun hedeflerini gerçekleştirmesi ve dYdX DAO’sunun gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamak için, şu andan dYdX V4’ün Mainnet’i başlatılana kadar geçecek sürede atılabilecek hazırlık adımlarını tartışmak yararlı olabilir. dYdX protokolünün tamamen merkeziyetsiz bir yapıya geçeceği bu süreç için ihtiyaç duyduğu araçlar ve altyapı dYdX V4 Mainneti tarafından sağlanacaktır.

dYdX DAO’nun yapısı: Gelecekteki Adımlar

dYdX DAO’su yakın gelecekte, her biri dYdX protokolünün temel işlevsel alanları üzerinde çalışan ve dYdX topluluğuna karşı sorumlu olan birkaç özerk altDAO’dan oluşacak.

dYdX topluluğu kararıyla oluşturulan ilk altDAO, dYdX Hibe Programı (DGP) idi. 21 Mart 2022’de, dYdX topluluğu, 8 kişilik çok imzalı bir komiteyi mütevelli heyet ve Reverie’yi uygulayıcı olarak atayarak bir Guernsey Güveni (“Grants Trust”) oluşturulmasına oybirliğiyle karar verdi. 

Mütevelli Heyeti, DGP’yi, dYdX protokolü ve ekosistemini geliştirmesi amacıyla token dağıtımları yaparak yönetir. 12. Dönemde, DGP’nin v1.5 sürümünü başlatma teklifi kabul edildi ve Grants Trust, topluluk hazinesinden ek olarak 2.582.000 $ DYDX token aldı.

dYdX DAO’yu, dYdX V4’ün lansmanı için en iyi şekilde konumlandırmak amacıyla, önümüzdeki aylarda dYdX DAO’sunun büyümesini ve genişlemesini aktif olarak teşvik etmek topluluğun yararına olacaktır.

Bu gönderide, dYdX V4’e hazırlanırken dYdX DAO’nun geliştirilmesi için bir Operasyon alt DAO’sunun oluşturulmasını öngören kısa vadeli yol haritasını paylaşıyoruz. Bir Operasyon altDAO’sunun neden önemli olduğuna ve dYdX topluluğu tarafından nasıl oluşturulabileceğine birlikte göz atalım.

Neden Operasyon altDAO’su? 

Bir organizasyonun düzgün biçimde işlemesini sağlamak için iyi bir operasyon ekibi şarttır. Aynısı, bir DAO örneğinde olduğu gibi, özerk olarak çalışan bir grup insan için de geçerlidir. Sağlam bir operasyon ekibi olmadan, en önemsiz hata (örneğin ödeme yapmayı unutmak veya bir satıcının sözleşmesini yenilemek gibi) önemli süreçlerin ve operasyonların durma noktasına gelmesine neden olabilir. Operasyon ekibinin önemi, bir DAO bağlamında daha da önemli bir hal alır. Çünkü genellikle zincir dışı dünyayla etkileşime girecek başka bir altyapı yoktur. Diğer alt DAO’ların kendi temel hedeflerini özerk bir şekilde yürütmelerini sağlamak için ise sistemlere ve süreçlere ihtiyaç vardır. Buradan yola çıkarak, kısa vadede bile dYdX DAO’nun başarısı için Operasyon altDAO’sunun gerekliliğini anlayabiliriz.

Nasıl?

Diğer potansiyel yetkinlikler dışında, bir Operasyon alt DAO’su aşağıdakilerden sorumlu olmalıdır:

 • Bir banka hesabı ve ödeme sistemi oluşturmak
 • Bir DAO iletişim platformunun kurulması ve sürdürülmesi
 • Farklı satıcılar ve hizmet sağlayıcılarla ilişkiler kurmak, tedarik zinciri oluşturmak, Optimal altDAO oluşumu operasyonları ve yönetimi için bir DAO protokolü oluşturarak dYdX topluluğunun ve gelecekteki altDAO’ların etkinleştirilmesi. 
 • Zamanla, altDAO’nun gelişimine, performansına ve topluluğun kararına bağlı olarak  7/24 hizmet veren bir kullanıcı destek hattının oluşturulması gibi diğer yardımcı işlevlerden de sorumlu olabilir.

Operasyonlar alt DAO’sunun hesap verebilirliğini ve uyumunu sağlamak için, hedefler ve önemli sonuçlar (OKR’ler), önceden belirtilmelidir. Operasyon alt DAO’sunun hedefleri şunlar olabilir: 

 • DAO etkinleştirmesi ve altyapı
 • dYdX DAO’nun şeffaflığını ve verimliliğini artırmak 
 • Yeni alt DAO’lar için giriş zorluklarının azaltılması
 • dYdX DAO içindeki çabaların birlik içerisinde hareket etmesine katkıda bulunmak.Operasyon alt-DAO’sunun hedeflerine ulaşılması, aşağıdaki önemli sonuçlarla değerlendirilebilir:
 • Bir banka hesabına kaydolma
 • $DYDX tokenlerini sabit paralara ve/veya itibari paraya dönüştürmek için bir strateji oluşturmak ve belgelemek
 • Ödeme, bordro ve finansal raporlama için sistemlerin ve en iyi uygulamaların oluşturulması
 • Dahili alt DAO iletişimi için bir ortam ve süreç oluşturmak
 • Optimal altDAO oluşumu ve yönetimi için bir yol haritası oluşturmak
 • dYdX DAO için taslak hazırlamak, topluluk geri bildirimi ile yinelemek ve bir dizi temel değer, misyon ve vizyonu onaylamak.

Ne Gerekli?

Eğer ki topluluk bir Operasyon altDAO’su oluşturmaya karar verirse, ilgili maliyetler ve diğer tüm maliyetleri finanse etmek için bazı kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. DAO yol haritasının hazırlanması, Operasyon alt DAO’su tarafından işe alınacak çalışanlar ve diğer katkıda bulunanlarla ilgili maliyetler için fonlamaya ihtiyaç duyar. Operasyon altDAO ana ekibi, bir Operasyon Lideri, DAO Operasyon Ortakları, bir Şirket Avukatı ve bir Kullanıcı Destek Liderinden oluşan önemli çalışanları içerebilir.

dYdX topluluğunun ve DAO’nun finans, hazine yönetimi, büyüme, risk yönetimi ve topluluk  alanlarında dYdX V4’ün Mainnet lansmanından önce veya sonra bir alt DAO yönetimine ihtiyacı olacaktır. 

dYdX DAO’nun yapısının, yürütme zaman çizelgesinin ve herhangi bir altDAO’nun  oluşturulmasının tamamen dYdX topluluğunun takdirinde olduğunu unutmayın. Bu gönderi yalnızca dYdX topluluğunun dikkate alması ve yinelemesi için öneriler ve potansiyel senaryolar içerir.

Prosedürel Hususlar

Topluluk hazinesi tarafından finanse edilen ek alt DAO’ların oluşturulması aşağıdaki adımları içermelidir:

 • Topluluk forumlarında, çözüm üreterek ve tartışarak geliştirmek için bir ortam yaratılmalıdır. İlk gönderinin, dYdX topluluk üyeleri arasında etki yaratacak en alakalı bilgileri içermesi tavsiye edilir. Örneğin:
 • İsim ve/veya üyeler,
 • Amaç
 • dYdX DAO’nun değerleri, misyonu ve vizyonu ile uyum,
 • Hedefler ve önemli sonuçlar,
 • Bütçe ve dYdX topluluk üyelerinin dikkate alması gereken diğer önemli ayrıntılar.

Böyle bir tartışma daha sonra teklif yaşam döngüsünü takip etmelidir.

Yeni alt DAO’lar, alt DAO’nun bütçesinin Topluluk Hazinesinden finanse edilmesiyle sonuçlanan başarılı bir oylamanın (DIP) ardından kurulacaktır.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta da, dYdX topluluğu Operasyonlar altDAO’sunu oluşturmaya karar verir ve bir DAO yol haritası üzerinde çalışmak isterse herhangi bir teklif önerilebilir. Ek alt DAO’lar topluluk üyeleri tarafından yalnızca Operasyon alt DAO’su çalışabilir hale getirildiğinde ve DAO yol haritasını yayınladıktan sonra öne çıkarılır. (Bunların yalnızca topluluğa bir öneri olduğunu lütfen unutmayın.)

Sonuç

dYdX V4’ün Mainnet’te piyasaya sürülmesi 2023’ün ikinci çeyreği için planlandı. Bu, dYdX protokolünün merkeziyetsizleştirilmesinde önemli dönüm noktası olacak. dYdX DAO, bu noktadan itibaren, dYdX protokolünün işleyişinin tüm yönlerinden tek başına ve tamamen sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk, dYdX DAO’nun;

 • Bugün nerede olduğunu anlaması
 • dYdX V4 başlatıldığında nerede olması gerektiğini tanımlaması ve
 • Atması gereken adımları belirlemesi ve uygulaması için hayati bir rol oynar.Amacımız dYdX’i bugünden yarınlara başarılı bir şekilde ulaştırmak ve ayrıca dYdX protokolü ve dYdX DAO’nun gelecekteki durumu etrafında bir strateji oluşturmaktır.

dYdX V4’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte dYdX protokolünü etkin ve verimli bir şekilde yönetecek bir konumda olmak için, dYdX DAO’nun önümüzdeki aylarda mevcut yapısını ve operasyonlarını genişletmesi ve geliştirmesi bekleniyor. Şimdiye kadarki topluluk katılım seviyesinden son derece mutluyuz ve dYdX topluluğunun dYdX DAO’yu oluşturmada ilerleme kaydetmesini dört gözle bekliyoruz. dYdX topluluğunu bu gönderiyi dYdX topluluk forumunda tartışmaya davet ediyoruz.

dYdX Toplulukları Linkleri

Türkiye Twitter

Global Twitter

Foundation Twitter

Türkiye Discord

Global Discord 

dYdX hakkında güncel haberleri takip etmek için Discord ve Twitter hesaplarına katılabilirsiniz.

Kaynak: https://dydx.foundation/blog/a-take-on-the-dydx-daos-near-future

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan KoinSaati sorumlu tutulamaz.

Crypto Mario tarafından yazıldı.

NFT Trade Ederek Nasıl Ayda 200.000 Dolardan Fazla Kazanılır?

Aptos Solana’yı Geçebilir mi?