in

Derived Finance Ekibi ile AMA Etkinliği

Derived Finance projesi ekibinden Bharat ve Muthu, 7 Ekim 2021 Perşembe Türkiye saati ile 20.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Bharat and Muthu from Derived Finance project team, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Thursday, October 7, 2021 at 20.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Raphael: Merhaba.Topluluğumuza hoş geldiniz! nasılsınız?

Hey there. Welcome to our community! How are you?

Bharat: Beni burada ağırladığınız için teşekkürler.

Thanks for having me.

Raphael: Bizim için zevk 😊 Sanırım hepimiz hazırız, siz de hazırsanız başlayalım mı?

It is our pleasure 😊 I believe we are all set, let’s start if you are ready as well?

Bharat: Evet, başlayalım!

Yes, let us start!

Raphael: S1- Derived Finance platformu nedir? Hangi amaçla kurulmuştur? Kısaca sizden dinleyebilir miyiz?

Q1- What is Derived Finance? What is its purpose? Can you explain us briefly?

Bharat: Derived çok basit bir kavram ama çok geniş bir projedir. Kripto, hisse senetleri, emtialar, forex ve çok daha fazlasının Sentetik varlıklarının ticareti için bir platformdur. Hisse senetleri, forex, kripto emtiaları vb. (Uniswap + Robinhood’u düşünün), borç verme ve ödünç alma (Aave’yi düşünün), İkili Opsiyonlar, Hibrit token’ler (endeks token’leri düşünün) ve çok daha fazlası için bir Dex’imiz olacak. Proje çok geniş ve tüm hedefleri aşamalı olarak gerçekleştirmek için uzun vadeli bir planımız var.

Derived is a very simple concept yet a very vast project. It is a platform for trading Synthetics assets of crypto, stocks, commodities, forex and much more. We are going to have a Dex for trading stocks, forex, crypto commodities etc. (think of Uniswap + Robinhood), lending and borrowing (think Aave), Binary Options, Hybrid Tokens (think of index tokens) and much more. The project is very vast and we have a long term plan to deliver all the goals in a phased manner.

Raphael: Derived Finance ile tanışmak çok güzel 👀 Bu açıklama için teşekkür ederim dediğin gibi çok basit ama yine de çok geniş bir proje.

Well, it is very nice to meet with Derived Finance 👀 thank you for this explanation, as you said it sounds very simple but yet a very vast project.

Raphael: S2- Derived Finance’ı incelediğimizde Multi Chain yapısında “Sentetik Trade Platformu” tanımı ile karşılaşıyoruz. Bunun anlamı tam olarak nedir? Kullanıcılara ve kriptopara camiasına ne tür katkılar sağlayabilir? Bundan bahseder misiniz?

Q2- When we look into Derived Finance, we see a definition of “Synthetic Trade Platform” in the Multi Chain structure. What exactly does this mean? What kind of contributions can it make to users and the cryptocurrency community? Can you please explain it?

Bharat: Derived, herhangi bir defi kullanıcısının aynı platformda herhangi bir sentetik varlık satın almasına yardımcı olur. Sentetik Varlıklar, gerçek varlıklar tarafından desteklenmezler, sadece varlık fiyatını fiyat oracle’larını kullanarak takip ederler. Bu, kullanıcıların herhangi bir varlık türünü blok zincirinde kolayca takas edebilecekleri anlamına gelir. Hisse senedi, kripto, forex olabilir. Kripto yatırımcılarının hisse senedi veya emtia gibi varlıkları satın almasında her zaman zorluklar olmuştur. Bu varlıklar genellikle trader’ların pozisyonlarını korumalarına yardımcı olur veya bazı durumlarda, biri donukken başka bir pazardaki fırsatı nakde çevirir. Derived’in dünyanın herhangi bir yerindeki ortalama bir kullanıcının bile tüm bu farklı varlık türlerini takas etmesine yardımcı olacağını umuyoruz.

Derived helps any defi user to purchase any synthetic asset in the same platform. Syntehtic Assets are not backed by real assets but they just track the asset price with the use of price oracles. This means users can easily trade any type of asset on blockchcain. It can be stock, crypto, forex. commodities. There has always been difficulties for crypto investors to buy assets like stock or commodities. These assets generally help the traders hedge their position or in some cases certain encash the opportunity in another market while one is dull. We are hoping that Derived will help even an average user sitting anywhere in the world to trade all these different asset types.

Raphael: Pekala, bu terimlerin bazıları ortalama bir kullanıcı için karmaşık olabilir ama bence bunu çok iyi açıkladınız, Derived herkes için iyi bir anlaşma gibi duruyor!

Well, some of these terms might be complicated for an average user but I think you explained it very well, Derived sounds like a good deal for everyone!

Raphael: S3- Derived platformu kullanıcılara, farklı türden assetler ile trade yapabilme imkanı sunarak rakiplerinin önüne geçiyor. Rakiplerinizden ayrılan diğer özelliklerinizi öğrenebilir miyiz?

Q3- Derived Finance platform stands out from its rivals by offering users the opportunity to trade with different types of assets. Can we learn about your other features that set you apart from similar projects?

Bharat: Evet, Derived’in piyasadaki diğer rakiplerinden farklı olmasını sağlamak için sunmayı planladığı gerçekten ilginç ve benzersiz özellikler var.

Leverage Minting: (https://derivedfinance.medium.com/leveraged-minting-on-derived-platform-caccd2461aab) Bu, kullanıcıların daha fazla USDx basmasına olanak tanır ve DeFi’nin aşırı teminatlandırma sorununu çözer.

Hibrit Tokens: (https://derivedfinance.medium.com/hybrid-tokens-the-future-of-trading-3f83bc763ce9) Bu, kullanıcıların aynı veya farklı varlık türlerini tek bir varlıkta birleştirmesine olanak tanır. Örneğin: Uniswap, Sushi ve Coinbase payını tek bir token’de birleştirebilirsiniz. Ardından, varlık türüne girip çıkmak için bunu kullanabilirsiniz. Bunları mini indeks token’leri olarak düşünün.

Yerel para birimi desteği: Platformumuz birden fazla yerel para birimini destekleyecektir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların işlemlerini, bakiyelerini ve ödüllerini kendi yerel para birimlerinde görmelerini sağlayacak. Medium linikini paylaşıyorum, böylece kullanıcılar isterlerse derin araştırmalar yapabilirler.

Yes there are really interesting and unique features that Derived is planning to provide to keep it unique from other players in the market.

Leverage Minting: (https://derivedfinance.medium.com/leveraged-minting-on-derived-platform-caccd2461aab) This allows users to mint more USDx and solves the over collateralization problem of DeFi.

Hybrid Tokens: (https://derivedfinance.medium.com/hybrid-tokens-the-future-of-trading-3f83bc763ce9) This will allow users to combine same or different assets types into a single asset. For Example: you can merge Uniswap, Sushi and Coinbase share in to single token. Then you can use that to get in and out of the asset type. Think of them as mini-index tokens.

Native currency support: Our platform will support multiple native currencies. It will allow users from developing countries to see their trades, balances, rewards in their native currency. I have linked our mediums above so users can deep dive if they wish to.

Raphael: Bir proje ararken doğal olarak rakiplerine ve rakiplerinden nasıl farklılaşıyor diye bakıyorum, birçok kişinin bunu yaptığına inanıyorum. ve Derived’in bazı değerli özellikler sunduğunu belirtmeliyim 👌🏼

When I search about a project, naturally I look at their rivals and how do they differentiate from rivals, I believe many people do this. and I must say that Derived offers some precious features 👌🏼

Raphael: S4- Derived gibi iddialı projelere ait platformların güvenlikleri ve altyapıları merak konusudur. Platformun teknolojik altyapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Q4- The security and infrastructure of ambitious projects such as Derived Finance is a matter of curiosity. Can you tell us about the technological infrastructure of the platform?

Bharat: Güvenlik, yeni veya eski herhangi bir platform için çok önemlidir. Kullanıcılarımızı ve fonlarını her zaman güvende tutmak istiyoruz. Akıllı sözleşmelerimizi denetlemek için sektördeki en iyi güvenlik denetim firmalarıyla çalışıyoruz. Certik, biz burda konuşurken akıllı sözleşmelerimizi denetliyor. Denetim raporunu yakında yayınlayacağız. Altyapı açısından, platformun ön tarafı IPFS’de barındırılacak ve arka tarafta akıllı sözleşme ile desteklenecek, bu nedenle orada herhangi bir sorun yok.

Security is very important for any platform new or old. We want to keep our users and their funds safe at all times. We are working with top security audit firms in the industry to audit our smart contracts. Certik is auditing our smart contracts as we speak. We will be releasing the Audit report soon. In terms of infra, the front end of the platform will be hosted on IPFS and the backend is powered by smart contract so there are no issues there.

Raphael: Araştırmanıza baktığınızda bir diğer temel analiz unsurunun da projenin güvenliği olduğuna inanıyorum. Yatırımcılarınız için üst düzey güvenlik sağlamanız çok güzel, böylece fonlarının sizinle güvende olduğunu bilerek huzur içinde uyuyabilirler 👏🏼

I believe another fundamental analysis element when you look on your research is the security of the project. It is very nice that you provide top security for your investors, so they can sleep in peace knowing that their funds are safe with you 👏🏼

Raphael: S5- Platformun global anlamda büyük kitlelere ulaşması ve kullanılabilirliği için ne tür aksiyon planlarınız var bunu öğrenebilir miyiz?

Q5- Can we learn what kind of plans do you have for the platform to reach large masses and make it usable globally?

Bharat: Her zaman topluluk geri bildirimini dikkate alan pazarlama ekibimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu çabalarda bize yardımcı olan 3 üst düzey pazarlama şirketimiz var, yani Tokensuite, X8C ve Marketacross. Hedef kitlemiz çok geniş. Merkeziyetsiz bir platformda hisse senedi, forex, emtia vb. ticareti yapmak isteyen geleneksel finansal trader’ların yanı sıra kripto trader’larını da içermekte. Temel olarak, herhangi bir varlık türüyle ticaret yapmak isteyen herkes, her tür alım satım varlığı için tek durak platform olan Derived’i kullanmaktan mutluluk duyacaktır. Kullanıcıların projeye katılmasına ve projeyle yakın çalışmasına izin vermek için IDO’dan sonra Elçilik programımızı da duyuracağız. Son olarak, ekibimiz dünyanın dört bir yanından insanları hedeflemek için yerel topluluklar oluşturmaya çalışıyor.

We are closely working with our marketing team who are always looking for community feedback. We have 3 top tier marketing companies helping us in these efforts i.e. Tokensuite, X8C and Marketacross. Our target audience is very vast. It involves crypto traders as well as traditional financial traders who want to trade stocks, forex, commodities etc. on a decentralized platform. Basically, anyone or anybody looking to trade any or every asset type would be happy to use Derived which is the one-stop platform for any type of trading asset. We will also announce our Ambassador program after the IDO to allow users to participate and work closely with the project. Finally, our team is already working on creating local communities to target people from across the globe.

Raphael: Açıklamaların için teşekkürler, Bharat! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Bharat! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Raphael: S6- Derived Finance Tokenlarına sahip olanların ne tür avantajları olacağından ve Tokenomics değerlerinizden bahsedebilir misiniz?

Q6- Can you talk about the advantages of holding Derived Finance Tokens and your Tokenomics?

Bharat: Derived token’ler ekosistemde çok önemli bir rol oynamaktadır. Platformdaki tüm faaliyetlerin merkezindedir. Derived’in kendi sabit parası olacak, biz buna USDx diyoruz. Kullanıcılar, Derived token’leri kilitleyerek USDx’i basabilecek ve karşılığında stake ödülleri kazanabilecek. USDx, DAI, UST veya diğer herhangi bir stabilcoin gibi. Derived platformunda kullanabileceğiniz tek stablecoin olacak. Ancak USDx’i platform dışında da kullanabileceksiniz. Bu nedenle, platformda herhangi bir ticaret türü yapmak için stake yapılacağından, Derived token’a olan talep her zaman yüksek olacaktır. Tahminimiz, uzun vadede token’lerin %80-90’ının platformda stake edileceği yönünde.

The Derived tokens play a very important role in the ecosystem. It is central to all activities on the platform. Derived will have its own stable coin, we are calling it as USDx. Users will be able to mint USDx by locking Derived tokens and in return receive staking rewards. USDx is just like DAI, UST or any other stablecoin. It will be the only stablecoin that you will be able to use on the Derived platform. However, you will be able to use USDx outside the platform as well. So, demand for the derived token will always be high as it will be staked for doing any type of trading on the platform. Our estimate is that on the long term 80-90% of the tokens will be staked on the platform.

Raphael: Tüm cevaplarınız için teşekkürler Bharat 💪🏼 bu son sorumuzdu. Şimdi topluluk sorularına geçeceğiz ve istediğiniz kadar cevap vermekte özgürsünüz ama cevapladığınız ilk 5 sorunun ödüllendirileceğini unutmayın, bu yüzden akıllıca seçim yapmanızı öneririm 😉

Thanks for all of your answers Bharat 💪🏼 that was our final question. now we will move on to the community questions and you are free to answer as much as you want but dont forget that the first 5 questions you answered will be rewarded, so I suggest you to choose wisely 😉

Bharat: Tabii ki, hadi yapalım.

Sure, lets do it.

Anastasia Vector: USDx’in diğer Stabilcoinlerden farkı nedir, neden başka bir stabilcoine ihtiyaç duyuldu?

How is USDx different from other Stable coins, why was a ned for another stable coin?

Bharat: Aslında iyi bir soru. DAI veya USDT kullanmak yerine USDX veya kendi stabilcoinimiz, kullanıyoruz çünkü platformumuz benzersiz bir eşler arası sözleşme sistemi uyguluyor. Bu, borç havuzu sayesinde mümkün olmaktadır. Kullanıcı diyelim ki 100$ değerinde USDx bastığında, DVDX tokenlerini geri almak istiyorlarsa geri ödemeleri gereken 100$’lık bir borç da alıyorlar. Diğer stabilcoinlere izin verirsek, o zaman ortak borç havuzumuz olmaz ve eşler arası ticaret sistemi çalışmaz. Bununla birlikte, açıklığa kavuşturmak için USDx’i hem platform içinde hem de dışında kullanabilirsiniz, bu nedenle bununla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

Actually a good question. We use USDX or our own stablecoin instead of using lets say DAI or USDT is because our platform implements a unique peer to contract system. This is made possible due to the debt pool. When user mints USDx for lets say $100 worth they also get a debt of $100 which they should repay if they want to unstake their DVDX tokens. If we allow other stablecoins then we have no shared debt pool and the peer to contact trading system wont work. However, just to clarify, you can use USDx both within or outside the platform, so there is no limitations with that.

Prashant Sıngh Rajput: 3,3 milyon sermaye ile Bağış Toplama etkinliğinizi tamamladınız, genel Gelişim için yeterli mi?

You have Completed Your Fundraiseing event with 3.3 M capital, ıs it enough for the Overall Development?

Bharat: Sermaye, ilk gelişmeyi başlatmak için yeterlidir. Platform inşa edilip büyüdükçe, platform ayrıca ticaret ücreti alacak, böylece platformun gelir elde etmesini ve kendi kendini sürdürülebilir hale getirmesini sağlayacak.

The capital is enough to bootstrap the initial development. As the platform is built and grows, the platform will also receive trading fee so that will allow the platform to keep generating income and become self sustainable.

Fatima Shekh: Geçen sefer, CERTİK Akıllı Sözleşmelerinizi denetliyor demiştiniz, rapor hazır mı?

Last time, You said, CERTIK is audting your Smart Contracts, Isbthe report ready?

Bharat: Rapor sonuçlandırılıyor. Yakında yayınlayacağız. Güncel bilgiler için kanallarımızı takip ettiğinizden emin olun.

The report is being finalised. We will be releasing it soon. Make sure you follow our channels for up to date information.

Foisal: Bu projenin gerçek, fiziksel bir ofisi var mı? Yoksa online olarak mı çalışıyorsunuz?

This project have any real-life office? Or you guys doing Work in Online?

Bharat: Projenin şu an için fiziki bir ofisi bulunmamaktadır. Biz küresel bir ekibiz ve dünyaya yayılmış durumdayız, bu nedenle hepimiz sanal olarak birlikte çalışıyoruz.

The project does not have a physical office for now. We are a global team and spread across the globe so we all work together virtually.

Burak Hancer: Altın, Gümüş, hisse senetleri Petrol vb. gibi sentetik varlık piyasalarının oynaklığı düşüktür, aksine, kriptopara piyasası çok oynaktır, “Derived” neden sentetik varlıkları ve kriptopara varlıklarını tek bir platformda birleştirmeye karar verdi? Kriptopara piyasası katılımcılarına nasıl fayda sağlar?

Synthetic asset markets like Gold, Silver, stocks Oil, etc. has low volatility, on the contrary, the cryptocurrency market is very volatile, Why did “Derived” decide to combine synthetic assets and cryptocurrency assets in one platform? How does cryptocurrency market participants get benefits ?

Bharat: Evet, yüksek oynaklık ile düşük oynaklık varlıklarını karıştırdığınızda, bir koruma olarak kullanılabilir. Avantajınız sınırlı olabilir, ancak dezavantajınız da öyle. Bu, büyük miktarlarda ticaret yapan trader’lar arasında çok popüler bir tekniktir. Ve geleneksel finans piyasalarından gelen bir kişi için kriptoya maruz kaldıkları için daha güvenli bir bahis olarak görülüyor, ancak aynı zamanda çok fazla değil.

Yes so when you mix a high volatility with a low volatility assets, it can be used as an hedge. You upside might be limited but so is your downside. This is a very popular technique among traders who trade in big volumes. And for a person coming from traditional financial markets it is seen as a safer bet since they get exposure to crypto but not too much at the same time.

Raphael: Teşekkürler Bharat sizi bu akşam burada ağırlamak bir zevkti! sana ve Derived Finance’e iyi şanslar 💪🏼

Thanks Bharat it was a pleasure to host you here this evening! good luck to you and Derived Finance 💪🏼

Bharat: Bizi ağırladığınız ve bu AMA’yı modere ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Thanks for having us Raphael and conducting this AMA.

DerivedFinance hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://derived.fi/
Telegram: https://t.me/derived_discussion
Telegram Ann.: https://t.me/DerivedFi
Twitter: https://twitter.com/DerivedFinance
Whitepaper: https://github.com/DerivedFinance/Whitepaper/blob/main/Derived%20WP%20v2.6.pdf

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

Ojamu (OJA Token) Uniswap’ta Listelendi

CheersLand: Kripto Projeleri İçin Hizmet Artırıcı Bir Oyun