içinde

Chirpley Ekibi ile AMA Etkinliği

Chirpley kurucuları Sam ve Job, 12 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 17.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Chirpley founder and CEO Sam and Job met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Friday, August 12, 2022 at 17:00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

onepunchkripto: Merhaba, güzel topluluğumuza hoş geldiniz, nasılsınız?

Hi, welcome to our lovely community, how are you?

Sam: Çok iyi gidiyor dostum.

Doing good buddy.

onepunchkripto: AMA oturumumuza başlamadan önce kendinizi ve geçmişinizi topluluğumuza tanıtır mısınız?

before we start our AMA session could you introduce yourselves and your background to our community?

Sam: Sam – Operasyon Direktörü (COO) – Sam, 15 yılı aşkın sektörel Hizmet Sunumu ve Hizmet Operasyonu, program ve proje yönetimi danışmanlığı deneyimi ile hem BT hem de Business taraflarında önde gelen organizasyonları kapsar.

Başlıca yetenekleri, müşterilerin teknoloji ve işle ilgili zorluklarıyla ilgili ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anlama yeteneği, katılım ve ilişki becerileri ve yürütme ve uygulamaya keskin bir şekilde odaklanmasıdır. Kuruluşların zorlukların üstesinden gelmelerini, dijital dönüşüme ve stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Blok zinciri cephesinde Sam, yol haritası ve uçtan uca blok zincir geliştirme stratejisi ve çıktılarını uygulamak için bir danışman ve baş stratejist olarak çalıştı. Blok zinciri, Dağıtık Defter Teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin kaldıraçlı deneyimi.  Program Direktörü olarak, varsayımlar, riskler ve sorunlar ile önemli kararlar etrafında uyum sağladık.

Blok zinciri teknolojisi aracılığıyla merkeziyetsiz bir ağ uygulamak için tasarlanmış tasarım ve tamamen ölçeklenebilir bir Blok zinciri ekosistemi sağladı.

Sam – Chief Operating Officer (COO) – Sam comes with over 15 years of industry Service Delivery and Service Operation, program and project management consulting experience both on the IT and Business sides spanning prominent organisations.

His major capabilities are his ability to understand clients’ needs and requirements related to their technology and business challenges, his engagement and relationship skills and a sharp focus on execution and implementation. He enables organizations overcome their challenges, achieve digital transformation and their strategic objectives.

On the blockchain front, Sam worked as an advisor and chief strategist to road map and implement end to end block chain development strategy and deliverables. Leveraged experience of blockchain, Distributed Ledger Technology, and smart contracts. As the Program Director, drove alignment around assumptions, risks and issues, and key decisions.

Architected design to implement a decentralized network via blockchain technology and ensured a fully-scalable Blockchain ecosystem.

Job: Job (CEO) – Blok zinciri tabanlı ve geleneksel organizasyonlar için hizmet sağlama konusunda deneyime sahip, deneyimli bir pazarlama lideridir. Ünlü kuruluşlar için markaları yönetme konusunda yaklaşık 5 yıllık deneyime sahiptir. Yukarıdaki rollerde, iş geliştirme, fon yaratma, hukuk, strateji, satın almalar, hazine ve yatırımcı ilişkilerinden sorumluydu.

Yatırım stratejileri geliştirmek, portföyleri yapılandırmak, yönetmek ve dijital varlıklar sınıfındaki (IDO) yatırım fırsatları ve anlaşmaları konusunda durum tespiti yapmakla ilgilendi.

Kuruluşlar için Ürün stratejisi, iş, marka ve ekosistem geliştirmeyi yönetti. Ürün stratejisi, işbirliği, borsa listeleri ve ortaklıkları belirlemek ve takip etmek dahil olmak üzere blok zinciri sektöründe yeni ekonomik fırsatlar ve ticarileştirme yarattı.

Job (CEO) – is a well versed marketing lead who has experience in providing services for Blockchain based as well traditional organizations. He has around 5yrs of experience in managing brands for noted organizations. In the above roles, he was responsible for business development, fund raising, legal, strategy, acquisitions, treasury and investor relations.

He had been involved in developing investment strategies, structuring, managing portfolios and undertaking due diligence on investment opportunities and deals in the digital assets class (IDO).

He has managed Product strategy, business, brand and ecosystem development for organizations. Creating new economic opportunities and commercialization across the blockchain sector, including product strategy, collaboration, exchange listings and to identify and pursue partnerships.

onepunchkripto: Tanıtımınız için teşekkürler. Siz de hazırsanız AMA oturumumuza başlayabiliriz.

Tanıtımınız için teşekkürler. Siz de hazırsanız AMA oturumumuza başlayabiliriz  

Sam: Evet. Hadi yapalım.

Yes. Let’s do it!

onepunchkripto: Merhaba Arkadaşlar, Chirpley projesi kurucusu ve CEO’su Sam ve Chirpley projesi kurucusu ve COO’su Job, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.

Sam ve Job, Chirpley projesi hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:

⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.

⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir.

Konuğumuz, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak. Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/KoinSaati/status/1557366333783916544) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati ve https://twitter.com/chirpley hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends, Sam, Founder and CEO and Job, Founder and COO of Chirpley project are with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event. Brad, thank you for accepting our invitation to answer the questions about Chirpley!

Our event will be held in 2 sessions:

⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.

⁃ After Sam and Job answer our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions.

Sam and Job will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/KoinSaati/status/1557366339081310215) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati and https://twitter.com/chirpley Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

onepunchkripto: Chirpley projesinin ortaya çıkış hikayesini ve projenin neyi amaçladığını kısaca açıklayabilir misiniz?

Could you briefly explain how Chirpley was created and what is the objective of the project?

Job: Pazarlamacıların %40’ı kampanyalarının etkili olup olmadığından emin değil ve %90’ı influencer ücretinin nasıl hesaplandığını tam olarak anlamakta zorlanıyor. Influencer marketing kampanyası yürütmek zaman alıcı, stresli ve verimsizdir.

Sosyal Medya kullanıcıları hızla büyüyor ve artan influencer sayısı da öyle. Daha da artan bir hızda, nano ve mikro influencer’lar. Mevcut, geleneksel influencer platformlar, bu pazarın ve özellikle influencer pazarlamanın nano-mikro segmentinin büyümesini kolaylaştıramaz. Bu nano-mikro influencer’ları kullanmayı mümkün kılmak için veri odaklı bir yaklaşım ve otomasyon gerektirir.

Aşağıdakiler Influencer Marketing ortamındaki yaygın sorunlardır.

Manuel Matchmaking (Eşleştirme)

Efektif bir pazarlama kampanyası oluşturmanın zaman alıcı ve manuel süreçleri vardır. Doğru (ve gerçek) influencer’ları bulmak. Influencer’larla iletişim kurmak. Sözleşmeleri yönetmek. Ödemeleri işlemek.

Influencer ve Pazarlamacının Değerlemesi

Pazarlamacıların yaklaşık %40’ı kampanyalarının verimliliğinden emin değil. Aynı zamanda, neredeyse %90’ı, influencer’ların sponsorlu bir gönderi veya tüm pazarlama kampanyası için tazminatlarını tam olarak nasıl hesapladığını anlamakta zorlanıyor.

Kampanyaları otomatikleştirmek için etkili bir yöntem yok

Influencer kampanyaları oluşturmak zaman alıcı ve streslidir. Markalar ve influencer’lar gereksiz pazarlık ve gecikmelerle uğraşır. Influencer kampanyaları planlamak ve otomatikleştirmek için maliyet ve zaman açısından verimli bir yöntem yoktur.

Chirpley platformu, influencer-marka eşleştirme sürecini sadece 5 dakikaya kısaltıyor. Sanal takipçi ‘ailesinin’ güvenini ve dikkatini çeken küçük influencer’lardan oluşan bir orduya komuta etmek sadece 5 dakika sürer. İşletmeler ve küçük influencer’lar arasında doğru eşleşmeler yapmak, onlar için mümkün olan en iyi fiyatı müzakere etmek ve onları işlerine yollamak anlamına gelir. Genel olarak, bu, binlerce küçük influencer’la aynı anda çalışma sorununun artık bir sorun olmadığı anlamına geliyor.

40% of marketers aren’t sure if their campaigns are even effective and 90% find it difficult to fully understand how influencer compensation is calculated. Running an influencer marketing campaign is time-consuming, stressful, and inefficient.

Social Media users are growing rapidly, and so is the increasing number of influencers. At an even more increasing pace, the nano and micro influencers. The current, traditional influencer platforms cannot facilitate the growth of this market, and in particular the nano-micro segment of influencer marketing. It requires a data driven approach and automation to make it feasible to utilize these nano-micro influencers.

The following are the prevalent issues in Influencer Marketing landscape.

Manual Matchmaking

There are many time-consuming and manual processes involved in setting up an influencer marketing campaign. Finding the right (and genuine) influencers. Communicating with influencers. Managing contracts. Handling payments.

Valuation of Influencer and the Marketer

Nearly 40% of marketers are not sure about the effectiveness of their campaigns. At the same time, almost 90% of them find it difficult to understand exactly how influencers calculate their compensation for a sponsored post or entire marketing campaign.

No efficient method to automate campaigns

Setting up influencer campaigns is time consuming and stressful. Brands and influencers deal with unnecessary negotiation and delays. There exists no cost and time efficient method to plan and automate influencer campaigns.

The Chirpley platform shortens the influencer-brand pairing process to only 5 minutes. It takes only 5 minutes to command an army of little influencers who command the trust and attention of their virtual ‘family’ of followers. It translates to making accurate matches between businesses and tiny influencers, negotiating the best possible price for them, and sending them on their way. Overall, this implies that the issue of working with thousands of little influencers at once is no longer an issue.

onepunchkripto: Influencer pazarlama sorunlarını çözmeye çalışmak ilginç, diğer projelerle karşılaştırırsak ayırt edici bir hedef.

It’s interesting to see trying to solve the influencer marketing issues, it’s a distinctive objective if we compare it with other projects

onepunchkripto: Chirpley’in otonom bir yapı ile kullanıcılara pazar yeri ve marketing hizmeti sağlayan dikkat çekici bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Chirpley’in sahip olduğu diğer özelliklerin neler olduğunu bize anlatır mısınız?

We see that Chirpley has a remarkable structure that provides market place and marketing services to users with an autonomous structure. Can you tell us what other features Chirpley has?

Job: Chirpley, kampanyaları son derece ekonomik ve düşük maliyetli bir fiyata daha akıcı ve doğru hale getirmek için bir çözüm sunuyor. Influencer’ların bağlantılı sosyal medya kanallarından gelen verilere dayalı bir piyasa fiyatı oluşturulur. Chirpley’i benzersiz kılan belirgin özellikler şunlardır:

Otomatik Matchmaking (Eşleştirme)

Veriye dayalı influencer değerleme Influencer kampanyaları planlamak ve otomatikleştirmek için maliyet ve zaman açısından en verimli yöntem Tüm önde gelen sosyal medya kuruluşlarıyla birlikte uygulandı Web 3.0 etkin

Chirpley offers the solution to make campaigns more streamlined and accurate at a highly economical, cost-efficient price. A market price is formed which is based on the data from the linked social media channels of the influencers. The salient features that make Chirpley unique are:

Automated matchmaking

Data driven influencer valuation Most cost and time efficient method to plan and automate influencing campaigns Implemented with all leading social media outlets Web 3.0 enabled

Sam: Markalar, AI ve Makine Öğrenimi’ni benimsiyor ve bunu etkileyici pazarlamaya yaklaşımlarına entegre etmeleri gerekiyor. Yeni trendleri belirlemek ve influencer’larla işbirliklerini güçlendirmek için teknolojiden yararlanabilirler. Tüketicilerle yapılan görüşmelerden anlam ve bağlam elde etmek için de kullanabilirler.

Dönüşüm oranları, erişim ve farkındalık, yönlendirme trafiği, kitle büyümesi ve katılım, Influencer Marketing için beş temel KPI’dır. Chirpley, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenimi ve tescilli algoritmalar gibi modern arka uç teknolojilerini kullanarak süreci kolaylaştırıyor.

Brands are adopting AI and Machine Learning, and they need to integrate this into how they approach influencer marketing. They can leverage tech to identify new trends and strengthen collaborations with influencers. They can also use it to derive meaning and context from conversations with consumers.

Conversion rates, reach and awareness, referral traffic, audience growth, and engagement are the five key KPIs for Influencer Marketing. Chirpley streamlines the process by utilising modern backend technologies such as bigdata, artificial intelligence, machine learning, and proprietary algorithms.

onepunchkripto: Web3.0 entegrasyonunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler. Bir sonraki soruma geçiyorum.

I believe web3.0 integration is very important. Thank you very much. I’ll move on to my next question

onepunchkripto: Chirpley’in oluşturmak istediği ekosistemin, kullanıcılara sağlayacağı faydalar ve kripto para piyasasına getireceği katma değer hakkında neler söyleyebilirsiniz?

What can you say about the benefits of the ecosystem Chirpley wants to create to the users and the added value it will bring to the crypto market?

Sam: Influencer marketing’in nano-mikro pazarı, geleneksel pazarlarda kullanılan teknolojilerin eksikliğinden dolayı hala kullanılmayan bir pazardır. Netflix ve Ali Babe gibi büyük şirketler ve küçük ölçekli şirketler, bütçelerini yok etmeden veya yönetmek için çok sayıda ekip üyesi ayırmadan bu nano-mikro influencer’ı kullanmanın yollarını arıyor.

Chirpley, hem markaya hem de içerik oluşturucuya sorunsuz bir şekilde bağlanmak ve gereksiz tüm şeyleri atlamak için bir yol sunar. Dakikalar içinde gerçekleştirilen farklı sosyal medya kanallarını kullanan binlerce influencer ile dolu bir kampanya.

Chirpley, dünyanın ilk otomatikleştirilmiş, eşler arası influencer pazarıdır. Nano ve Micro Influencer’ları markalarla eşleştiren ve influencer marketing kampanyalarını birkaç dakika içinde otomatikleştiren, radikal olarak merkezi olmayan bir ekosistemdir. Uygun Maliyet ve Zaman Etkili.

Chirpley’in Web 3.0 arayüzü, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Blok Zinciri teknolojisi aracılığıyla uçtan uca otomatik influencer kampanyalarına olanak tanır.

Chirpley ile pazarlamacılara, aynı anda, birkaç dakika içinde binlerce küçük influencer ile bir kampanya oluşturma ve yürütme fırsatı verilir. Ve bu sadece kolay değil, şaşırtıcı derecede uygun fiyatlı.

Influencer pazarlama kampanyası çerçevesinde kişisel bir yaklaşımın kullanılması ve tüm prosedürler için tek tip bir sistem getirilmesi.

Bir içerik oluşturucunun uygunluğunu ve özgünlüğünü değerlendirmek için birden fazla araç ve yöntem kullanın. Mikro ve nano influencer’ları kullanın.

Birkaç bin ve daha az takipçisi olan içerik oluşturucuların sadık kitleleri vardır. Sonuç olarak, katılım oranları, çok sayıda takipçisi olan influencer’ınkinden çok daha yüksektir.

Chirpley, yukarıdakileri tek bir platformda bir araya getiriyor.

The nano-micro market of influencer marketing is still an untapped market due to the lack of technologies used in the traditional marketplaces. Big companies like Netflix and Ali Baba, as well as small size companies are looking for ways to utilize these nano-micro influencers without destroying their budget or having to allocate a lot of team members to manage.

Chirpley offers a handle to both brand and creator to seamlessly connect and skip all the unnecessary stuff. A campaign filled with thousands of influencers using different social media channels executed within minutes.

Chirpley is the world’s first automated, peer-to-peer influencer marketplace. It’s a radically decentralized eco-system that matches Nano and Micro-influencers with brands, and automates influencer marketing campaigns in a matter of minutes. Cost Effective & Time Effective.

Chirpley’s Web 3.0 interface enables end-to-end automated influencing campaigns through Artificial Intelligence, Machine Learning, and Blockchain technology.

With Chirpley, marketers are given the opportunity to set up and execute a campaign with thousands of small influencers, at the same time, in a matter of minutes. And it’s not just easy, it’s surprisingly affordable.

Use of a personal approach and introduce a uniform system for all procedures within the framework of influencer marketing campaign.

Chirpley uses multiple tools and methods of assessing a content creator’s suitability and authenticity.

Utilize micro- and nano-influencers. Content creators with followings of a few thousand subscribers and less have loyal audiences. As a result, their engagement rates are much higher than those of influencers with huge followings.

Chirpley brings everything together.

onepunchkripto: Bu sizi hem kripto para piyasasında hem de influencer pazarlamasında özel bir yere koyuyor!

That puts you in a special place in both the cryptocurrency market and influencer marketing!

onepunchkripto: Web 3.0 teknolojisi kullanıcılar tarafından henüz tam olarak anlaşılmış değil. Chirpley platformunun Web3.0 altyapısı ile sunacağı hizmetler, kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlayabilir, açıklar mısınız?

Web 3.0 technology is not yet fully understood by users. Can you explain the services that the Chirpley platform will offer with the Web30 infrastructure? What advantages can it provide to users?

Sam: Chirpley, ödeme yöntemi olarak Metamask’ın kullanımı ve çoklu katmanlar üzerine inşa edilen doğal güvenlik ile başlayarak, mevcut Web2.0’dan Web3.0’a bir geçiş sunuyor.

Ayrıca, Chirpley gelecekte son kullanıcılara işletme ve yönetme seçeneği sunarak tam teşekküllü bir DAO olmaya çalışmaktadır. Bu bizim de uzun vadeli vizyonumuz. Mikro ve nano influencer’lara kendi sahnelerini vermek.

Chirpley’in başarıyı değerlendirme yöntemi, açık, özgür, merkeziyetsiz, sınırsız, tarafsız ve halka açık kalmaktır.

Starting with the use of Metamask as the method of payment and inherent security built upon multiple layers, Chirpley offers a transiton from the current Web2.0 to Web3.0.

Furrther, Chirpley endeavors to be a full fledged DAO in future providing the option to manage and govern to the end users. This is our long term vision too. To give the micro and nano influencers their own stage.

Chirpley’s method to assess success is to stay open, free, decentralized, borderless, neutral and public.

onepunchkripto: Ekosistemde kullanılması planlanan $CHIRP tokeninin kullanıcıya sağlayacağı avantajlar ve platform içindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

What can you say about the advantages of the $CHIRP token, which is planned to be used in the ecosystem? Can you please elaborate it’s role in the platform?

Sam: Chirpley, kripto dünyasına giriş yaptıktan sonra mümkün olan her pazara ve uzmanlığa ulaşmayı ve tüm sosyal medya kaynaklarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu karar, $CHRP’nin blok zinciri sektöründen bağımsız olarak büyümesine izin verecek.

Blok zincirinin benimsenmesini teşvik etmek için bir yardımcı token olarak hizmet edecek olan token, kullanıcıların geleneksel itibari (fiat) para biriminde ödeme yapmalarına olanak tanıyan ve otomatik olarak $CHRP’ye dönüşecek ve gerçek değerini artıracak olan temel bir katmanın üzerine yerleştirilecektir. Platforma bir kez daha Dapps ve yan dallar tanıtıldığında, $CHRP bir yönetişim mekanizması haline gelecektir.

Spekülasyona bağımlı olmak yerine, $CHRP token’ının temel değeri Chirpley platformunun beklenen performansına göre hesaplanır. Ağ, finansal avantajlarını sürdürmek ve Chirpley kullanıcıları için sahiplerine ödül vermek için tüm Chirpley topluluğuna fayda sağlayan ücretsiz bir deflasyon stratejisi tasarladı.

Chirpley, pazarlama amaçları için tokenomiklerin yüzde 15.6’sını ayırdı. Her gün küçük bir yüzde dağıtılacak ve beş yıllık bir süre boyunca kazanılacak.

Influencer’lara Chirpley platformunu ve token’ı tanıtmak için $CHIRP olarak ödeme yapılacak ve platform vetoken için sürekli bir promosyon kaynağı sağlanacak.

Token ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip yardımcı program token’ı olarak kullanılacaktır:

Ekosistem yardımcı programlarına erişim

Doğrudan P2P telafisi Toplum katılımı

Ekosistem yönetişimi Üyelikler ve ödüller

KULLANIM DURUMU

$Chirp, piyasada kullanılan bir yardımcı program token’ıdır. Influencer ve Brand üzerinden her işlem için %10 ücret alınır. $Chirp token ile ödeme yapan marka, platform ücretlerinde %50 indirim alacak.

$CHIRP token’ı, daha geniş bir blok zincirinin benimsenmesini teşvik etmek için bir araç olacaktır.

Token, kullanıcıların geleneksel Fiat’ta ödeme yapabilecekleri ve bunun karşılığında otomatik olarak $CHIRP’ye dönüştürülebilecekleri temel bir katmana yerleştirilecektir.

Böylece, token’ın daha doğal bir değere sahip olmasını sağlar. Gelecekte, Platform’a daha yenilikçi daps ve off-shoot’lar eklediğimizde token da bir yönetim modu olacaktır.

ÖDÜLLER VE ÜCRETLER

Chirpley, marka ve influencer üzerindeki işlem değerinin %10’unu elinde tutuyor.

Toplam platform gelirinin %20’si Pancakeswap’ta saatlik otomatik geri alımlar gerçekleştirmek için kullanılacak, ardından yakılacak – toplam sınır zaman içinde düşürülerek deflasyonist hale getirilecek. Ayrıca, kullanıcılar yalnızca belirteçlerini belirlenen cüzdanlarda tutarak günlük olarak ödüllendirilir – sahip ödülleri/yansıma ödülleri. Bunlar, tamamlanan her işlemin %1’inin tüm kullanıcılara dağıtılmasını sağlayan kilitli bir fondan tahakkuk ettirilecektir.

Chirpley intends to grow to every possible market and specialty after debuting in the crypto world, as well as support all social media sources. This decision will allow $CHRP to grow while being independent of the blockchain sector.

The token, which will serve as a utility token to promote blockchain adoption, will be put atop an underlying layer that allows users to pay in traditional fiat currency, which will automatically convert to $CHRP and boost its intrinsic worth.

Once more Dapps and offshoots are introduced to the platform, $CHRP will become a mechanism of governance.

Instead of being dependent on speculation, the $CHRP token’s underlying value is calculated based on the Chirpley platform’s anticipated performance. The network has designed a fee-free deflationary strategy that benefits the whole Chirpley community in order to maintain its financial advantages and implement holder rewards for Chirpley users.

Chirpley has set aside 15.6 percent of tokenomics for marketing purposes. A tiny percentage will be distributed every day and vested over a five-year period.

Influencers will be paid in $CHRP to promote the Chirpley platform and token, ensuring a steady supply of promotion for the platform and token.

The token further would be used as the utility token with the following features:

Access to ecosystem utilities

Direct P2P compensation

Community engagement

Ecosystem governance

Memberships & rewards

USE CASES

$Chrp is a utility token used on the marketplace. 10% is charged on influencer and Brand per each transaction. By paying with $Chrp token, the brand would receive a 50% discount on-platform fees.

The $CHRP token would be the medium of utility to encourage a wider blockchain adoption.

The token would be placed on an underlying layer where the users can make the payment in traditional Fiat and that in turn gets auto converted to $CHRP. Thereby, making the token have more inherent value.

In future, the token would also be a mode of governance when we add in more innovative dapps and off-shoots to the Platform.

REWARDS AND FEES

Chirpley retains 10% of the transaction value on brand and influencer.

20% of total on-platform revenue to be used on performing hourly automated buybacks, then burnt – lowering the total cap over time, making it deflationary.

Furthermore, users are rewarded daily by just holding their tokens in designated wallets – holder rewards/reflection rewards. These would be accrued from a locked fund, that provides 1% of each transaction completed to be distributed to all users.

onepunchkripto: Açıklamalarınız için teşekkürler! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

onepunchkripto: Yatırımcıları ve kullanıcıları, Chirpley platformuna çekmek için ne gibi organizasyonlar planlıyorsunuz? Geleceğe dönük planlarınız ve yol haritanız hakkında bizi bilgilendirir misiniz?

What kind of plans do you have in order to attract investors and users to the Chirpley platform? Could you inform us about your future plans and roadmap?

Sam: Chirpley’nin farklı fırlatma rampalarının kullanıcı tabanlarının gücünü kazanmasına yardımcı olan bir çoklu fırlatma paneli IDO’su.

Chirpley’i son tüketicilere başarılı bir şekilde tanıtmak için doğrudan pazarlama ajansları ve deneyimli kripto influencer’ları ile çalışmak.

Kullanıcı tabanını ve topluluk boyutunu piyasada mevcut olan en düşük maliyetle etkili bir şekilde büyütmek için Chirpley’i kullanmak.

Influencer’lar + markalar edinmeye odaklanan tavsiye programları başlatın.

Influencer kampanyalarını piyasada mevcut olan en düşük maliyetle kolaylaştırmak için doğrudan büyük kripto projeleriyle çalışmak.

Chirpley platformunun tanıtımı, daha büyük olanlar üzerinde nano-mikro influencer’lardan yararlanma açısından bir oyun değiştiricidir. Küçük nano ve mikro influencer ordularla eşleşme ve bunlarla başa çıkma zorluğu ortadan kalktığından, markalara artık influencer pazarlama yaklaşımlarını yeniden düşünmeleri için büyük bir fırsat veriliyor.

Chirpley’nin şimdiden planlanmış bir yıllık bir yol haritası var. Platformu Tiktok ve diğer Socifi kanallarını destekleyecek şekilde yükseltmek en önemli odak noktasıdır. Influencer profillerinde Avatar olarak kullanılabilecek NFT’ler yakında geliyor. Chirpley, platformunda birden fazla uygulamaya geçecek ve gelecekte merkeziyetsiz bir organizasyon haline gelecekti. Bunlar, Chirpley yol haritasında hedeflenen birkaç kilometre taşıdır.

A multi-launchpad IDO that aids Chirpley in gaining the strength of the different launchpads’ user bases.

Working directly with marketing agencies and experienced crypto influencers to successfully promote Chirpley to end consumers.

Using Chirpley to grow the userbase and community size effectively, at lowest cost available in the market.

Launch referral programs that focus on acquiring influencers + brands.

Working directly with major crypto projects to facilitate influencing campaigns at lowest cost available in market.

The Chirpley platform’s introduction is a game changer in terms of leveraging nano-micro influencers over larger ones. Brands are now granted a big opportunity to rethink their influencer marketing approach as the hassle of matching up and dealing with small armies of nano- and micro-influencers is lifted.

Chirpley has a one year long roadmap already planned. Upgrading the platform to support Tiktok and the rest of Socifi channels is the foremost focus. NFTs that can be used as Avatars on Influencer profiles is upcoming. Chirpley would move into multiple dapps on its platform and would become a decentralized organiztion in future. These are just a few targeted milestones on the Chirpley roadmap.

onepunchkripto: Cevaplarınız için çok teşekkürler, şimdi sıra topluluğumuzda. Topluluğumuz sorularını sormayı bitirdikten sonra, yanıtlamaya başlayabilirsiniz ve istediğiniz kadar yanıt verebilirsiniz, ancak yanıtladığınız ilk 5 sorunun ödüllendirileceğini unutmayın, bu nedenle topluluğa geri vermek için dikkatlice seçmenizi öneririm.

Thank you so much for your answers, now it’s our community’s turn. After our community finishes asking their questions, you can start answering and you can answer as much as you want, but remember that the only first 5 questions you answer will be rewarded so I suggest you to choose carefully to give back to the community.

Onur Kadir: Web sitenizde gezinirken bu yazı dikkatimi çekti; Mikro influencerlarla pazarlamanın devasa kazanç potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Mikro influencer’lar ile pazarlamanın devasa kazanç potansiyelini nasıl ortaya çıkarmayı planlıyorsunuz, bunu başarmak için potansiyel finansal gücünüz var mı?

While browsing your website, this article caught my attention; We want to unlock the huge earning potential of micro-influencer marketing. How do you plan to unlock the huge earning potential of marketing to micro-influencers, do you have the potential financial strength to achieve it?

Sam: Nano ve mikro influencerlara tam zamanlı bir influencer olmaları için araçlar veriyoruz, bunu en kolay anlaşma akışı, otomatik influencer değerlemesi, ücretsiz erişim ve influencer kampanyaları planlamak ve otomatikleştirmek için en maliyet ve zaman açısından verimli yöntemi sunarken yapıyoruz.

We give nano and micro influencers the tools to be a full time influencer, we do this with the easiest deal flow, automated influencer valuation, free access while offering the most cost and time efficient method to plan and automate influencoing campaigns.

Conroy Clark: Geçenlerde Chirpley’nin Diviner Protocol ile bir ortaklık ilan ettiğini fark ettim. Peki, Chirpley’nin bu ortaklıktan ne beklediğini bize söyleyebilir misiniz, gelecekte bu ve daha büyük ortaklıklar kurma planlarınız var mı?

I noticed recently that Chirpley has announced a partnership with Diviner Protocol. So, can you tell us what Chirpley expects from this partnership, do you have plans to establish such and larger partnerships in the future?

Sam: Diviner, pazarlamayı güçlendirmek, daha güçlü bir ağ oluşturmak ve metaya yönelik ortak bir hedef oluşturmak için Chirpley ile birlikte çalışacaktı! Yol haritamızda birden fazla dapp üzerinde ilerliyoruz ve daha fazla DAO modeline doğru ilerliyoruz. Bu nedenle, tüm bu ortaklıklar niş ve seçici protokoller ve ortaklarla.

Diviner would work with Chirpley to strengthen marketing, build stronger network and a collective goal towards meta! It is in our roadmap that we go onto onboard multiple dapps and move towards a more DAO model. Hence all these partnerships with niche and selective protocols and partners.

Uygar Yıldız: Şu anda odaklandığınız ana “CHIRPLEY” hedeflerinden ve ulaşmaya çalıştığınız pazardan bahseder misiniz? Küresel ölçekte büyüyen “CHIRPLEY” projesini mi yapacaksınız yoksa şimdilik sadece belirli bölgelerde mi faaliyet göstereceksiniz?

Can you tell us about the main “CHIRPLEY” targets you are currently focusing on and the market you are trying to reach? Are you going to make the “CHIRPLEY” project that grows on a global scale or will you be active only in certain regions for now?

Sam: Chirpley, kripto ile piyasalara girişine başladı. Bunun nedeni, daha geniş ve daha hızlı bir benimseme için Blok zinciri teknolojisini ve web3’ü kullanmak istedik. Ancak nihai hedefimiz daha yerel nişlere ve mikro/nano influencer’lara hitap etmek olacaktır. Bu, platformumuzu bir merkez sahne olarak sağlayarak bu influencerları kendi nişlerine getirme vizyonumuzun bir parçasıdır.

Chirpley has begun its foray into the markets with crypto. This is because we wanted to use Blockchain technology and web3 for a more wider and faster adoption. However, our ultimate goal would be to cater to the more local niches and micro/nano influencers. This is part of our vision to bring these influencers to their own niche by providing our platform as a center stage.

Furki: Türkiye pazarında reklam veren birçok proje bu reklamlar sayesinde çok sayıda yatırımcı ve kullanıcıya ulaşmıştır. Chirpley Türkiye Pazarı’nda iş birliği yaptığı twitter fenomenleri veya youtuberlar var mı?

Many projects advertising in the Turkish market have reached a large number of investors and users thanks to these advertisements. Are there any twitter phenomena or youtubers with whom he cooperates in the Chirpley Turkish Market?

Job: KoinSaati, TrustFi ve ayrıca diğer Türk grupları ve yatırımcılarla çalışıyoruz. Türkiye’yi seviyoruz ve pazarın birçok fırsatı var, bu yüzden onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

We are working with KoinSaati and TrustFi and also other Turkish groups and investors. We love Turkey and the market has a lot of oppurtunities so we will continue to work together with them

Emiran: Kripto piyasası son zamanlarda ayı piyasasında ve bu senaryoda yatırımcıların herhangi bir projeye güvenmeleri ve yatırım yapmaları çok zor. Bu zorlukları nasıl görüyorsunuz ve neden Chirpley’nin projesine yatırım yapmalıyız?

Crypto market has recently been in a bear market and in this scenario it is very hard for investors to trust and invest in any project. How do you see these challenges and why should we invest in Chirpley’s project?

Job: Halihazırda gelir getiren çalışan bir ürünümüz var. 8000 etkileyici ve 100 BNB işlem hacmine sahip 265 marka. Her işlemde bir yanma (deflasyon etkisi) olacak ve zamanla bu, piyasa ne olursa olsun sürdürülebilir bir token fiyatı sağlayacaktır.

We have a working product that is already generating revenue. 8000 influencers verified and 265 brands with 100 BNB transactional volume. On each transaction there will be a burn (deflationairy effect) and over time, this will procure a sustainable token price no matter the market.

onepunchkripto: Bu güzel günde bizimle beraber olduğun için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak büyük bir zevkti ve umarım sizin ve ekibiniz için en iyisi olur!

Sizi tekrar görmeyi çok isteriz. Başarılarınızın devamını dileriz

Thank you for being with us in this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!

We’d love to see you again. We wish you continued success

Chirpley hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Website: https://chirpley.ai/

Discord: https://discord.com/invite/chirpley

Telegram: https://t.me/chirpley

Twitter: https://twitter.com/chirpley

Kripto paralar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

 

Nergis Kartal tarafından yazıldı.

Chirpley IDO Detayları ve Araştırma Raporu

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Teknik Analizleri I 14.08.2022