in , ,

Aptopad Ekibi ile AMA Etkinliği

Aptopad projesinin CEO’su Austin ve projenin CMO’su Amelia 20 Nisan Perşembe günü Türkiye saati ile 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Austin, CEO and Amelia, CMO of Aptopad project met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Thursday, April 22, 2022 at 18:00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

Kripto Piggy: Herkese merhaba, KoinSaati ailesi, Aptopad projesinin CEO Austin ve CMO’su Amelia, AMA (Bana Her Şeyi Sor) Etkinliği için bugün bizimle. Hoş geldiniz, nasılsınız?

Hello everyone, KoinSaati family, Austin, CEO and Amelia, CMO of Aptopad project are with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event. Welcome, how are you?

Austin: Hi everyone. it s a pleasure to be in here.

Herkese merhaba. burada olmak bir zevk

Amelia: Herkese merhaba. burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz.

Hi everyone. we are really happy to be here.

Kripto Piggy: Burada olmanız harika, Aptopad heyecan verici bir proje ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz. Hazırsanız başlayalım mı?

It is great to have you here, Aptopad is an exciting project and we are looking forward to find out more about it. If you are ready, shall we start?

Austin: Hadi başlayalım

Lets go

Kripto Piggy: Bize kısaca kendinizden ve Aptopad’daki rolünüzden bahsetmek ister misiniz?

Would you like to tell us briefly about yourself and your role at Aptopad?

Austin: Aptopad’ı, aptos ekosistemindeki ana Launchpad’lerden biriyiz, yatırımcıları ve ekosistemi önemsiyoruz, yazılım dili blok zinciri dünyasındaki en iyi geliştirme dillerinden biridir ve tüm gücümüzle ekosistemi destekliyoruz.

We re Aptopad, the one of the head Launchpad on aptos ecosystem, we care about the investors and ecosystem, ayk the move dev language is the one of the best dev language in the blockchain world, and we are supporting to ecosystem with all our power.

Kripto Piggy: Neden Aptos Network?

Why Aptos Network?

Austin: Move dili blok zinciri için harika, nasıl? Bay Satoshi Bitcoin’i inşa etti ve yeni bir dünyanın kapısını açtı. Bay Vitalik eterium inşa etti ve EVM için bir şans verdi. Bay Mo bir Move dili yarattı ve blok zinciri ağını kullanarak gerçek zamanlı olarak mümkün kıldı. Bu nedir? Açıklayayım..

Bazıları daha önce aptos ekosistemi kullandı. Çok hızlı ve güvenli bir ekosistemdir. İşlemler sadece 0,01 saniye sürebilir. Birçok proje için çok etkilidir. Örneğin; hepimiz parayı birçok oyun projesine yatırıyoruz. ETH ekosisteminde bir oyun oynuyorsanız, txns mi 3-4 dakika beklemeniz gerekir. Ve bunun için sıkılacaksınız. Ama bu oyunu aptos ekosisteminde oynarsan, artık geciktiremezsin. Blok zincirinin geleceği bu..

The move language is amazing for blockchain, how? The Mr Satoshi built Bitcoin and he open a door of new world. The Mr Vitalik built etherium and he give a chance for EVM, and the Mr Mo create a Move language and he made possible realtime using blockchain network. What is this? Let me explain it..

Some of them used aptos ecosystem before. It is very fast and secured ecosystem. The transactions can taked only 0.01 sec. It is very effective for the many projects. For example; all of us invest the money fir many gaming projects. For example if u play a game in eth ecosystem, you need to wait for txns mi 3-4 min. And u ll be bore for it. But if u play that game in aptos ecosystem, u can not delay anymore . That s the future of blockchain..

Kripto Piggy: Sanırım bu Aptos’un nedenini sormak için yeterli bir nedendi. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz.

I guess that was reason enough to ask why Aptos. It’s just perfect. Moving on to our next question.

Kripto Piggy: Neden IDO platformu?

Why IDO platform?

Austin: Biz bir laboratuvarız, inkübatör programlarımız var ve büyük VC bağlantılarımız var. Projelerin hayatta olmasına yardımcı oluyoruz. Bu yüzden ekosistem ve projelere göz atıyoruz. Launchpad platformu kaynaklarımızdan biridir. Örneğin, blok zinciri dünyasında birçok launchpad var. Aramızdaki fark nedir? Bunun hakkında konuşalım. Eğer bir proje aptos ekosistemi üzerine kuruluysa; onları baştan sona destekliyoruz. Yatırımlarını, geliştirme parçalarını, listeleme stratejilerini vb. yeniden düzenliyoruz. Aptos ekosisteminde olmasalar bile. aptos ağ ailesinden destek alamazlar. Bize aptos ekosisteminde iyi ve güçlü bir launchpad olmayacaklarını gösteriyor. Ortaklarımızı web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Hepsi aptos ekosistemi için en iyi projelerdir.

We are a labs, we ve incubation programmes and we have huge VC connections. We are helping to projects to be alive. So we ve a powe on ecosystem and projects. The launchpad platform is one of the our sources. For example there re many launchpads on the blockchain world. What is our difference? Let s talk about it. If one project built on aptos ecosystem; we re supporting them from beginning to end. We re arranging their investments, development parts, listing strategies, etc. and the other launchpads can not do that. Even if they re not in aptos ecosystem. ( means multichain launchpads) they can not get a support from the aptos network family. It shows us they will not to be a good and powerful launchpads on aptos ecosystem. U can check our partners on website. All of them is the best projects to aptos ecosystem.

Kripto Piggy: Bu sizi diğer launchpad’lerden ayırır. Aptos üzerine inşa edilen projeler için büyük bir avantaj.

That sets you apart from other launchpads. A great advantage for projects built on Aptos.

Austin: Evet, çünkü bu bağlantıları kurmak için bir yıl harcıyoruz. Biz ve aptos ekosistem çekirdek ekibinin iyi bir ilişkisi var. Birbirimize destek oluyoruz. Bu yüzden ikimize de fayda sağlıyor.

Yes, because we spend one year to built that connections. We and aptos ecosystem core team has a good relationship. We re supporting to each other. So it benefit to both of us.

Kripto Piggy: Peki, Aptopad Ekibi SUI Ekosistemi üzerinde IDO’lar yapmayı planlıyor mu?

So, is Aptopad Team planning to make IDO’s on SUI Ecosystem?

Austin: Sui’yi test ediyoruz ve ayrıca sui’de birçok temasımız var. Biz orada olacağız. Ama şu anda aptos ekosistemine odaklandık.

We ve test on sui, and also we have many contact in sui. We will be there. But we focused to aptos right now.

Kripto Piggy: Aptopad neden MEXC’i seçti?

Why Aptopad choose MEXC?

Austin: Mexc’nin organik kullanıcıları var. Ve bazı ülkelerde pre-sale toplulukların olduğunu biliyoruz. Bunlar hangileri? Bunlar Endonezya, Filipinler, Türkiye, Çin. Ve mexc o ülkelerde çok popüler. Mexc pazarlama, gerçek yatırımcılar için iyi seçeneklerdir. Yani mexc’yi seçiyoruz

The mexc has a organic users. And we know that the pre-sale communities on some countries. Which are them? They are Indenosia, Philippines, Turkey, China. And mexc is very popular in that countries. The mexc is good options for marketing, real investors, and early angels. So we choose mexc

Kripto Piggy: Neden $APD satın almalıyız?

Why we should buy $APD?

Austin: Büyük potansiyel projeler için aptos ekosistemine erken yatırımlara ulaşmak istiyorsanız, aptopad ailesinin bir üyesi olmalısınız.

If u want to reach early investments on aptos ecosystem for huge potential projects, you must be member of aptopad family.

Kripto Piggy: Açıklamaların için teşekkürler Austin ve Amelia! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, Austin and Amelia! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

Kripto Piggy: $APD’i nereden bulabiliriz?

Where can we get $APD?

Austin: Şu anda Pancake üzerinde apd satın alabilirsiniz ve 25.04.23’te mexc’den apd satın alabilirsiniz, lütfen ayrıntılı bilgi için tg ve discord’umuza katılın. Topluluk yöneticilerimiz her şey için size yardımcı olabilir. Harikalar

U can buy apd on pancake right now, and u will able to buy apd on mexc on 25.04.23, pls join to our tg and discord for the detailed info. Our community managers can help u for everthing. They are amazing

Kripto Piggy: Tüm cevaplarınız için teşekkür ederiz. Bu bizim son sorumuzdu.

Thank you for all your answers. That was our final question.

Kripto Piggy: Topluluk sorularımız sona erdi. İstediğiniz zaman cevaplamaya başlayabilirsiniz ve istediğiniz kadar cevaplayabilirsiniz, ancak cevapladığınız ilk 5 sorunun ödüllendirileceğini unutmayın, bu yüzden topluluğa geri vermeyi dikkatlice seçmenizi öneririm.

Our community questions are over. You can start answering whenever you want and you can answer as many as you want, but remember that the first 5 questions you answer will be rewarded, so I suggest you choose carefully to give back to the community.

Mesut: Launchpad’inizde başlatacak projeleri seçerken hangi kriterlere bakıyorsunuz?

What criteria do you look at when choosing projects to launch on your Launchpad?

Austin: Birinci öncelik şudur; aptopad’da olacak projeler, mükemmel destekçilere sahipler ve herkese açık github’a sahip olmaları gerekir. Projeden emin olmak için sözleşmeler üzerinde denetimimizi yapacağız.

First priority is that; the projects which will be on aptopad, they kust have perfect backers, and they must have public github. We will make our audit on contracts to be sure about project.

Crypto Trader: Bunu 2023. Çeyrekte Gördüm, “AÇIK ARTIRMA SİSTEMİ ENTEGRASYONU” yapmayı planladınız, bu yüzden bu AÇIK ARTIRMA SİSTEMİ hakkında daha fazla bilgi edinebilir miyim ve faydaları nelerdir?

I Saw that In Q3 2023 , You have Planned to do the “AUCTION SYSTEM INTEGRATION” , So May I know More about this AUCTION SYSTEM and What are the Benifits ?

Austin: Bu sözleşmeleri ve platformları yeniden geliştiriyoruz. Geri alım ve yakma stratejileriyle bir NFT ve ido bağlantısı olacak.

We re developing that contracts and platforms. It will be a NFT and ido connection with buyback and burn strategies.

Metaverse: Web sitenizde $APD’nin %60 Toplam Arzının Steamflow’ta kilitli olduğundan bahsetmiş olmak için, Ekosisteminizdeki Steamflow’da Rolü Nedir?

On your website to have Mentioned that 60% Total Supply of $APD is locked on Steamflow, What is the Role of Steam Flow in your Ecosystem?

Austin: Streamflow, en iyi ve en saygın platform köknar hak ediş ve kilit jetonlarıdır. Solana ve aptos ekosistemini destekleyen bu proje ve onlar en iyi ortaklardan biri. Gelecek hafta tüm bu projelerle birlikte büyük bir aptos ekosistemimiz var.

Streamflow is the best and most respected platform fir vesting & locks tokens. That project supporting with solana and aptos ecosystem and they are one if the best partners. Next week we have a huge aptos ecosystem ama on tw soace with all this projects.

Amalia: Güvenlik, herhangi bir projede ana bileşendir, bu nedenle projenizin güçlü bir güvenlik sistemi planladınız mı, evet ise lütfen bana GÜVENLİK hakkında hangi önlemleri aldığını söylediniz, tamamladınız mı?

Security is A Prime Component in any Project, So Have you planned a Strong SECURITY SYSTEM of your project, If yes please tell me What Measures about SECURITY you have taken and what about AUDIT, have you completed?

Austin: Listelemeden önce zaten denetim yaptık. Bunu github ve movebit web sitemizde görebilirsiniz. Tüm sözleşmelerimiz, en iyi denetlenmiş şirketle mükemmel bir sonuca sahiptir. Şanslıyız çünkü ekipte birçok geliştiricimiz var. Normalde birçok fırlatma rampası sadece verilen işler için geliştiricileri işe alır. Ama tam zamanlı sözleşmeli birçok geliştiricimiz var.

We already done audit before listing. You can see it on our github and movebit website. All of our contracts have perfect result with best audited company. We re lucky because we have many developers on team. Normally many launchpads just hiring developers for the issued jobs. But we have many developers with full time contract.

Onur: Web sitenizi incelediğimde Discord, Twitter ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında aktif olduğunuzu görüyorum. Peki, yeni ortaklıklar ve iş geliştirme açısından LinkedIn platformunda yer almayı düşünüyor musunuz?

When I review your website, I see that you are active on social media platforms such as Discord, Twitter and Telegram. So, are you considering taking part in the LinkedIn platform in terms of new partnerships and business development?

Austin: Linkedn bizimle eşleşemez. Bildiğiniz gibi tw, tg ve discord’daki cyrpto dünyaları. Linkdn bize fayda sağlayamıyor. Defi veya oyun değiliz, bu nedenle ön satış yatırımlarını tercih eden deneyimli satış öncesi yatırımcılara ihtiyacımız var.

The linkedn can not match with us. As u know the cyrpto worlds in tw, tg and discord. The linkdn can not benefit us. We re not Defi or game, so we need experienced pre-sale investors who prefer to presale investments.

Kripto Piggy: Katılan herkese teşekkür eder ve Austin ve Amelia’ya teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamak bir zevkti. Seninle tekrar konuşmayı çok isteriz. Başarılarının devamını dileriz.

Thank you everyone who participated and thank you Austin and Amelia. It was a pleasure to host you here. We’d love to talk to you again. We wish you continued success.

Austin: Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz ve mükemmel sorular için teşekkürler. Bu kocaman ailenin yanında olmak bir zevk. Seni ailemizde görmekten mutlu olacağız.

Thank u for invite us and thanx for perfect wuestions. It is a pleasure to be with this huge family. We ll be haooy to see u in our family.

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Yasemin Ulutaş tarafından yazıldı.

Ege Üniversitesi'nden 2022 yılında dereceyle mezun oldum. Şimdi ise kendimi blok zinciri teknolojisi alanında geliştirmekteyim.

Bitcoin (BTC) Yükselişe Geçti!

Tron (TRX) Nedir? Nasıl Alınır?