in

Altered State Machine Ekibi ile AMA Etkinliği

Altered State Machine projesi ekibinden David McDonald ve Aaron McDonald, 9 Ekim 2021 Cumartesi Türkiye saati ile 21.00’de KoinSaati Telegram grubunda AMA etkinliği için topluluğumuzla buluştu. Etkinliği kaçıranlar veya detayları okumak isteyenler için soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

David McDonald and Aaron McDonald from Altered State Machine project team, met with our community for the AMA event in KoinSaati Telegram group on Saturday, October 9, 2021 at 21.00 (UTC+3). We share the questions and answers with you for those who missed the event or want to read the details.

simsekvombat: David ve Aaron topluluğumuza hoş geldiniz!

David and Aaron welcome to our community !

David: Merhaba.

Hello.

simsekvombat: Hazırsanız başlamak istiyoruz.

If you are ready we want to begin.

David: Evet hazırım, burada olduğum için çok heyecanlıyım, tüm harika sorularınız için sabırsızlanıyorum.

Yes I am ready, very excited to be here, can’t wait for all the awesome questions you have.

simsekvombat: Güzel 🙂

That’s good 🙂

simsekvombat: Merhaba Arkadaşlar,
Altered State Machine projesinden David ve Aaron, AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği için bugün bizlerle beraber.
David ve Aaron, proje hakkında merak edilenleri bizlerle paylaşmak üzere davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Programımız 2 bölümden oluşacak:
⁃ İlk olarak proje hakkında kendi sorularımızı soracağız ve bu bölüm boyunca sohbet açık olmayacaktır.
⁃ Sorularımız bittiğinde ise üyelerimizden soru alabilmek için 5 dakika boyunca sohbeti açacağız. Soruların İngilizce sorulması tercih sebebi olacaktır, Türkçe sorular ise tercümanlarımızca tercüme edilecektir. Konuklarımız, topluluk sorularından 5 tanesini seçerek yanıtlayacak.
Cevaplanan soruların sahipleri de, duyuru Tweetimizi (https://twitter.com/koinsaati/status/1446438611558309892) RT’lemiş ve Twitter’da https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/nedenartiyor ve https://twitter.com/altstatemachine hesaplarını takip etmiş olmaları halinde ödüle hak kazanacaklardır.

Bu kısa açıklamayla birlikte sorularımıza başlıyoruz. Keyifli bir etkinlik olmasını dileriz!

Hello Friends,
David and Aaron, from the Altered State Machine project are with us today for the AMA (Ask Me Anything) Event.
David and Aaron, thank you for accepting our invitation to answer the questions about the Altered State Machine project!
Our event will be held in 2 sessions:
⁃ First we will ask you our own questions about the project and chat will be closed during this session.
⁃ After David and Aaron answer our questions, we will open the chat for five minutes to be able to receive questions from our members. Asking questions in English is encouraged however our translators will also translate the Turkish questions. David and Aaron will cherry pick and answer 5 questions of the community. Those whose questions were answered, retweeted our event announcement (https://twitter.com/koinsaati/status/1446438611558309892) and be a follower of https://twitter.com/koinsaati, https://twitter.com/nedenartiyor and https://twitter.com/altstatemachine Twitter accounts will be able to receive the giveaway prize.

Now we will start asking our questions. Let’s have a delightful event!

simsekvombat: İlk başta kendinizi topluluğumuza tanıtır mısınız?

At first can you introduce yourself to our community?

Aaron: Herkese merhaba üzgünüm geciktim ????

Hi there everyone sorry i am late ????

David: Merhaba, ben David Altered State Machine’in kurucu ortağıyım, burada olmaktan heyecan duyuyorum.

Hello, I’m David co-founder of Altered State Machine, thrilled to be here.

Aaron: Benim adım Aaron ve Altered State Machine’in kurucu ortağıyım, 20 yılı aşkın bir süredir teknolojideyim ve 2016’dan beri blockchain alanında çalışıyorum. ASM benim en sevdiğim projelerden biri ve bugün sizinle paylaşmaktan gerçekten heyecan duyuyorum.

My name is Aaron and i am a co-founder for Altered State Machine, i have been in technology for over 20 years now and i have been working in the blockchain space since 2016 . ASM is one of my favortite projjects and im realy excited to share it with you today.

simsekvombat: S1 – Altered State Machine projesi nedir? Neyi amaçlamaktadır? Projeyi sizden dinlemek isteriz.

Q1 – What is the Altered State Machine project? What does it aim for? We would like to hear from you about the project.

David: Altered State Machine, metaverse ve blockchain alanı için iki yeni temel öğe inşa ediyor. İlk temel öğe, bir NFT aracılığıyla bir yapay zekâ agent’ına sahip olduğunuzu kanıtlamanın bir yoludur.
Bu, agentların blockchain ve kripto alanındaki süreçlere bağlanmasını sağlar. Bu şunları içerebilir;
– Yapay Zekanın (AI) Satılabilirliği.
– Yapay zekanın Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) yönetimine bağlantısı.
– AI’ları protokollere dahil etmenin veya AI’ları Oracle’lar olarak kullanmanın bir yolu.
Bu farklı olasılıkların tümü, bir agent, bir NFT ile aynı sahiplik mekaniğine bağlı olduğunda elde edilebilir.
İkinci temel öğe, bir NFT’ye bir standart enjekte etme ve bir AI agent’ının bir problem hakkında nasıl öğrendiğini etkileme yeteneğidir. Örneğin, metaverse veya oyun alanında, NFT’nize nasıl öğrendiğini ve oynadığını etkileyecek bir kişilik enjekte edebilirsiniz.
Bu iki temel öğe bir araya getirildiğinde, artık zekâ ile etkinleştirebileceğiniz ve diğer blockchain protokollerinde bulunan aynı protokol ve topluluk yönetimine ve ekonomiye bağlanabileceğiniz oyun, DeFi, metaverse ve dijital insanları kapsayan bu geniş yaratıcı olasılıklar evrenini elde edersiniz.

Altered State Machine is building two new primitives for the metaverse and the blockchain space. The first primitive is a way to prove you own an artificial intelligence agent through an NFT.
This enables connectivity of agents to processes in the blockchain and crypto space. This could include,
– The Tradability of Artificial Intelligence (AI).
– The connection of an AI to the governance of a Decentralised Autonomous Organisation (DAO).
– A way to include AIs into protocols or to use AIs as Oracles.
All of these distinct possibilities are achievable when an agent is connected to the same ownership mechanics as an NFT.
The second primitive is the ability to inject a standard into an NFT and influence how an AI agent learns about a problem. For instance, in the metaverse or gaming space, you can inject your NFT with a personality that will influence how it learns and plays.
When these two primitives are combined, you get this vast universe of creative possibilities spanning gaming, DeFi, the metaverse, and digital humans, which you can now enable with intelligence and connect to the same protocol governance, community governance, and economics found in other blockchain protocols.

simsekvombat: Cevap için teşekkürler. İkinci soruma geçiyorum.

Thanks for the answer. I’m moving to my second question.

simsekvombat: S2 – Altered State Machine projesi şimdiye kadar karşılaştığımız projeler içinde en dikkat çekeni olarak karşımıza çıkıyor. ASM’nin, başka hiçbir projede olmayan ve diğer metaverse ve NFT projelerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri nelerdir?

Q2 – The Altered State Machine project stands out as the most striking of the projects we have encountered so far. What are the features of ASM that do not exist in any other project and make it different from other metaverse and NFT projects?

Aaron: Bu kripto varlıkların evrimini incelerseniz, aşamalardan geçtiklerini fark edeceksiniz. Başlangıç aşaması bir JPEG avatarı olsa da bu içerik çok daha aktif ve dinamik hale gelecek. Örneğin, dinamik bir multimedya NFT olan Fluf World. Bu içeriğin metaverse’in geleceğinde gideceği yer burasıdır; tamamen sürükleyici olacak.

Bugün karşılaştığımız sorun, bu metaverse alanlarının çoğunun, bir AAA başlık oyunundan veya büyük multiplayer oyundan beklenebilecek canlılıktan yoksun olmasıdır. Bunun nedeni, oyuncu olmayan karakterlerin (NPC’ler) olmamasıdır.

Bu protokol, NPC’ler ve akıllı aktörler kavramını, bu alanlara bir avatarın tanıtılmasıyla aynı şekilde metaverse alanlarına tanıtmamızı sağlar. Sadece bu değil, avatarlarınıza hayat vermek için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Şimdi, metaverse’de sizin için görevler gerçekleştirebilir veya orada sizin bir temsiliniz olarak hizmet edebilir.

If you examine the evolution of these NFT crypto assets, you’ll notice that they go through stages. Although the initial step was a JPEG avatar, this content will become much more active and dynamic. Fluf World for example, which is a dynamic multimedia NFT. That is where this content will go in the future of the metaverse; it will be fully immersive.

The issue we face today is that many of these metaverse spaces lack the vibrancy that one would expect from, say, a AAA title game or a large multiplayer game. The reason for this is that there are no non-player characters (NPCs).

This protocol enables us to introduce the concept of NPCs and intelligent actors into metaverse spaces in the same way that an avatar is introduced into those areas. Not only that, but you can use artificial intelligence to breathe life into your avatars. Now, it can perform tasks for you in the metaverse or serve as a representation of you there.

simsekvombat: Detaylı cevabınız için çok teşekkür ederim.
Bu arada lupo.eth tarafından bugün Youtube’da yayınlanan Altered Machine temel analiz videosunu Türk takipçilere duyurmak istiyoruz.

Thank you very much for your detailed answer
By the way, we would like to announce the Altered Machine fundamental analysis video published today on Youtube by lupo.eth to Turkish followers.

Aaron: Harika bir video, insanları bir göz atmaya teşvik edin ????

Great video, encourage people to have a look ????

simsekvombat: S3 – Altered State Machine platformunda yer alan “NFT’lere beyin yerleştirme” ve “bot geliştirme” imkanı sunulmaktadır ifadesi gerçekten çok ilgi çekici. Bu teknolojinin kullanıcılar açısından faydalarını açıklar mısınız?

Q3 – The statement on the Altered State Machine platform that “brain implantation in NFTs” and “bot development” is very interesting. Can you explain the benefits of this technology for users?

David: Yapay zekayı milyonlarca farklı şekilde eğiten milyonlarca insan, bunu kendi başlarına yapmaya çalışan yirmi kişiden daha iyidir. Zincirde olmak, ASM Agent’ınız yeni bir çözüm keşfederse bunun için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.
Web2 şirketlerinin yapay zekâ ile neler başardığını gördünüz; Şimdi finansta devrim yaratan motive olmuş Web3 topluluğunun birlikte neler başarabileceğini hayal edin.

Millions of people training AI in millions of different ways is better than twenty people attempting to do so on their own. Being on chain means if your ASM Agent discovers a novel solution you will be rewarded for it.
You’ve seen what Web2 companies have achieved with AI; now imagine what the motivated Web3 community, which has already revolutionised finance, can accomplish together.

simsekvombat: S4 – Mevcut NFT dünyasından çok ileri bir teknolojiye sahip olan Altered State Machine platformundaki kullanıcılar ne tür avantajlara ve kazanımlara sahip olacaklar?

Q4 – Having a very advanced technology from the current NFT world, what benefits and gains will users of the Altered State Machine platform have?

Aaron: – Dünyanın İlk Non-Fungible Zekasını eğitmek ve sahip olmak.
– Ödüller Kazanmak için Play to Earn. ????
– Animoca Brands, Polygon Studios, True Ventures ve EnjinStarter gibi Endüstri devleri tarafından desteklenen ASM Ekosistemine katılmak.
Endüstri devriminin bir parçası olmak güçlü bir şeydir. Yapay Zekâ artık bilim kurgu alanıyla sınırlı değil. Çok eğlenmek de!

Being able to train and own the World’s First Non-Fungible Intelligence

Earning Play to Earn rewards ????

Participating in the ASM Ecosystem, backed by Industry titans such as, Animoca Brands, Polygon Studios, True Ventures and EnjinStarter

Being a part of industry revolution is a powerful thing. Artificial Intelligence is no longer confined to the realm of science fiction.

Having lots of fun too !

simsekvombat: Vay bu iyiymiş. Bu dünyadaki yapay zeka için heyecanlıyım.

Wow that’s good. I’m excited for the AI in this world.

Aaron: Evet, insanların ne inşa ettiğini görmek gerçekten harika olacak.

Yea same its going to be really cool to see what people build.

simsekvombat: S5 – Altered State Machine platformunun nihai hedeflerini, misyon ve vizyonunu çok merak ediyoruz. Sizce Altered State Machine platformu, kripto piyasasını ve NFT dünyasını hangi seviyelere çıkaracak?

Q5 – We are very curious about the ultimate goals, mission and vision of the Altered State Machine platform. What level do you think the Altered State Machine platform will take the crypto market and NFT world to?

David: Yapay zekanın toplumda ya makineler aracılığıyla ya da artırılmış insanlar aracılığıyla çok daha aktif bir rol oynadığı uzak bir geleceği hayal edersek, kesinlikle yapay zekamın özel anahtarına sahip olmak isterim. Bunun kontrolünü bir şirkete vermekle ilgilenmiyorum.
Bu yapay zekayı kontrol eden altyapıya sahip değilsem ve dağıtılmış sistemler olmazsa bunu nasıl yapabilirim?
Altered State Machine, insanlığın nasıl entegre bir metaverse uzayına evrimleştiğinin planıdır; zekaya sahip olmaktan geçer. Altered State Machine, gelecekte yapay zekâ ve insanların nasıl bir arada var olabileceğine dair mükemmel bir plandır.
Basitçe söylemek gerekirse ya yapay zekaya ait olabilirsiniz ya da yapay zekaya sahip olabilirsiniz.

If we picture a distant future in which AI plays a much more active part in society, either through machines or through augmented humans, I would definitely want to own the private key to my AI. I’m not interested in giving that to a corporation to control.

How can I do that if I don’t own the infrastructure which controls that AI and without distributed systems?
Altered State Machine is the blueprint for how humanity evolves into an integrated metaverse space; it is through owning intelligence. Altered State Machine is an excellent blueprint for how artificial intelligence and humans can coexist in the future.

To put it simply, you can either be owned by the AI or you can own the AI.

simsekvombat: Açıklamalarınız için teşekkürler David ve Aaron! Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruma cevap verdikten sonra 5 dakika sohbeti açacağız ve topluluğun sorularını sormasına olanak tanıyacağız. Türkçe gelen sorular ekibimiz tarafından çevrilecek ve 5 dakika sonra sorulan sorulardan 5 tanesini seçip cevaplama şansınız olacak. İngilizce bilen üyelerimizin sorularını İngilizce sormasını önemle rica ediyoruz.

Thanks for your explanations, David and Aaron! Now I will ask my last question. After you answer my last question, we will open the chat for 5 minutes and let the community ask their questions. Turkish questions will be translated by our team and after 5 minutes you will have a chance to pick and answer 5 of the questions asked. We strongly encourage our English-speaking members to ask their questions in English.

David: Müthiş!

Awesome!

Aaron: Kulağa hoş geliyor ????

Sounds good ????

simsekvombat: S6 – Altered State Machine platformunda yer alan tokenler ve bunların kullanım alanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Token sahipleri ne tür kazançlar elde edebilecekler?

Q6 – Can you give information about the tokens on the Altered State Machine platform and their usage areas? What kind of earnings will be able to earn token holders?

Aaron: Genesis Drop’ta tam bir takım içeren bir AIFA All-Stars Box monte edebilirsiniz; 4 Form ve 1 ASM Brain.
Ek beyinler elde etmek için, ASM protokol belirteci olan ASTO’yu satın almalı ve yeni beyin madenciliği yapmak için onu stake etmelisiniz. Buna Genom madenciliği denir.
Bu tür bir beyin spesifikasyonu için pazardaki beyin arzını bu şekilde düzenliyoruz, çünkü bu öğeleri edinen ve bunları karakterleriyle kullanan oyuncular için değeri en üst düzeye çıkarmak için arz ve talebi yönetme yeteneğini gerektiriyor. ASM Brains, çeşitli amaçlar ve koleksiyonlar için kullanılabilir. ASTO, beyninize yeni hatıralar kaydetmek için bir ücret olarak da kullanılır.
ASTO, AIFA adlı ilk ASM Oyununda P2E mekaniği için kullanılacak ve oyuncular oyuna katılarak ASTO ödülleri kazanabilecekler.

In the Genesis Drop you can mint an AIFA All-Stars Box, which contains a full team; 4 Forms and 1 ASM Brain.

To obtain additional brains, you must purchase ASTO, the ASM protocol token, and stake it in order to mine new brains. This is referred to as Genome mining.

That is how we regulate the supply of brains in the marketplace for this type of brain specification, as it requires the ability to manage supply and demand in order to maximise the value for players who acquire these items and utilise them with their characters.

The ASM Brains can be used for multiple purposes and collections. ASTO is also used as a fee for saving new memories to your brain.

ASTO will be used for P2E mechanics in the first ASM Game called AIFA and players will be able to earn ASTO rewards for participating in the game.

botman599: #AIFA futbol oyununu kripto oyunculara ve kripto olmayan oyunculara küresel olarak nasıl tanıtıyorsunuz? ve $ ASTO tokenlarında bir IDO / ön satış tutuyor musunuz, nereden satın alabilirim?

How do you introduce the #AIFA soccer game to crypto players and non-crypto players Globally? and Are you holding an IDO/PRESALE on $ASTO tokens,Where can I buy them?

Aaron: Harika soru Play to earn, yeni oyuncuları oyuna girmeye teşvik etmenin güçlü bir yoludur. Kullanımı basit olacak ve herkes için etkileşime girecek şekilde tasarladık. Ancak ASM, yalnızca bir oyunla değil, birçok oyunla çalışmak üzere tasarlanmıştır, ASM’yi oyunlarına entegre etme konusunda büyük ve bağımsız geleneksel oyun geliştiricileriyle konuşmanın yanı sıra, Animoca gibi en büyük blok zinciri oyun şirketlerinden bazılarına uzayda ortak olarak zaten sahibiz. Bu şekilde ASM ve ASTO sadece kendi çabalarımızla değil, tüm bu farklı şirketler tarafından yayılabilir. ASM biraz chainlink’e benzer, birçok türde uygulamada kullanılabilen birçok AI türüne basit ve güçlü yetenekler sağlar.
ASTON token’ımız başlangıçta Yield tarımı ile piyasaya sürülecek ve twitter’ımıza veya discord kanallarımıza katılarak ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz ????

Great question Play to Earn is a powerful way to incentivise new players to come into the game. We have designed it to be simple to use and to interact with for everyone. But allso ASM is designed to work with lots of games not just one , we already have some of the largest blockchain game companies like Animoca as partners in the space as well as talking to large and independent traditional game developers about integrating ASM into their games. This way ASM and ASTO can be spread not by just our own efforts but by all these different companies. ASM is a little bit like chainlink , it provides simple powerful capability to many kinds of AI that can be used in many kinds of apps.

Burak Hancer: Projeniz ne kadar iddialı olursa olsun, yarın yeni bir proje çıkıyor ve yatırımcılar veya kullanıcılar oraya taşınıyor… Sürekli yeni projelerle rekabet edebilecek gücünüz var mı?

No matter how assertive your project is, a new project comes out tomorrow and investors or users move there… Do you have the strength to compete with new projects all the time?

Aaron: Evet, orada çok fazla rekabet var, ancak ASM’nin lehine birkaç şey var. Öncelikle, patent bekleyen bir protokoldür, sistemimiz için ABD patentleri aldık ve bunların ASM protokolünü güçlü bir şekilde korumamızı sağladığına inanıyoruz. İkincisi, daha önce başarılı olmuş harika ve deneyimli bir ekibimiz var, bizimle çalışan harika doktoralarımız ve dünya standartlarında tasarımcılarımız ve geliştiricilerimiz var. Zaten ortak olarak blockchain, VC ve oyun alanlarında 40’tan fazla en büyük isme sahibiz ve diğerlerine göre zaman avantajıyla pazarda ilk biziz.

Yes there is allot of competition out there, but ASM has a few things in its favour. Firstly its a patent pending protocol, we have filed U.S patents for our system and we believe these enable us to strongly protect the ASM protocol. Secondly we have an awesome and experienced team who have been successful before , we have amazing PHDs and world class designers and developers working with us. We have over 40 of the biggest names in blockchain , VC and gaming as partners already and we are first to market having a time advantage over others.

ByBurodo: Merhabalar öncelikle, Projeniz kaç şekilde veya hangi yollarla gelir elde ediyor? Gelir modeli nedir? Hem yatırımcılar hem de projenin kendisi için nasıl faydalı olabilir?

Hello first of all , In how many ways or what are the ways your project generate revenue? What is the revenue model? How it can be beneficial for both investors and for project itself?

David: Merhaba, Bu, herhangi bir protokolün başarısı için gerçekten önemlidir, ASM’nin nakit akışı oluşturmak için çok çeşitli yolları vardır. Öncelikle, ASM beyinleri ve AIFA karakter NFT’leri gibi birincil varlıkların satışından, ayrıca ikincil satış komisyonlarından ve oyun kazanmak için oyundan elde edilen protokol gelirinden, buna ek olarak ASTO, oyuncularınızı eğitmek ve yeni anıları kaydetmek için kullanılır. ASTO, DAO’nun büyümesini sağlayabilecek çok sayıda çeşitli protokol geliri akışına sahiptir. Bunun anlamı, ASTO için güçlü talep yaratacak güçlü bir faydanın olmasıdır.

Hi there , This is really important to the success of any protocol, ASM has a large range of ways to generate cashflow. Firstly from the sale of primary assets like the ASM brains and AIFA character NFTs, also the secondary sales commissions, as well as the protocol revenue from play to earn games, on top of that ASTO is used to train your players and to save new memories. ASTO has many streams of varied protocol revenue which can keep the DAO growing. What this means is that there is strong utility which will create strong demand for ASTO.

zafer metin: ASM’de hala AIFA karakter tasarımı üzerinde çalıştığınızı okudum. AIFA tasarımının ne kadarı tamamlandı ve ne gibi iyileştirmeler yapıldı? V2 Protokolünde ve yield çiftçiliğinde ne gibi iyileştirmeler yapıldı?

I read that you are still working on AIFA character design in ASM. How much of the AIFA design has been completed and what improvements have been made? What improvements have been made to Protocol V2 and yield farming?

Aaron: Evet öyleyiz! AIFA karakter drop için çok heyecanlıyız, kendi karakterlerinizi yaratmanın yanı sıra bazı insanların keşfetmesi için değerli nadirlikler olduğundan emin olmak için çok yeni bir sistemle şimdiye kadarki en eşsiz NFT droplardan biri olacak. Discordumuzda, karakterlerin daha fazla detayını ve en değerli olanlara nasıl erişeceğimizi sızdırmaya başlayacağız. Oyun tasarımı açısından devam ediyoruz, ancak tüm tokenomikler tamamlandı ve şu anda üzerinde çalışan bir all star tasarım ve BİRLİK geliştirme ekibimiz var, protokol V2, DAO kontrol mekaniğini V1’e entegre etmek ve gelecekte diğer zincirlere genişletmeyi kolaylaştırmakla ilgili.

Yes we are ! we are soo excited for the AIFA character drop, its going to be one of the most unique NFT drops ever with a very novel system for creating your own characters as well as making sure there are valuable rarity for some people to discover. In our discord we will begin to leak more details of the characters and how to get access to the most valuable ones. In terms of the game design we have allot going on but all the tokenomics have been finalised and we have an all star design and UNITY development team working on it right now, protocol V2 is about integrating the DAO control mechanics into V1 and making it easy to expand to other chains in the future.

CAN Ali: Şu anda, çoğu yatırımcı sadece daha fazla para kazanmaya odaklanıyor. Ancak, kripto ve blok zinciri teknolojisinin uzun vadeli faydalarını görmezden geliyorlar. Önümüzdeki 1-2 yıl için öncelikli planlarınızdan bahseder misiniz?

Currently, most investors are just focusing on making more money. However, they ignore the long-term benefits of crypto and blockchain technology. Could you tell us about your priority plans for next 1-2 years?

David: Müthiş soru, ekibimiz uzun vadeye çok odaklanmış durumda. AI gelecekte toplumun temel bir parçası olacak, kafamızda Elon Musk’ın Nöral bağlantı ile işlerin nasıl olacağını hayal edin, bu senaryoda bizimle birlikte çalışan AI’nın toplumun kontrolü altında olduğundan emin olmak istiyoruz. bazı mega şirketler, evet ASM oyun kazanmak için eğlenceli bir oyun kuruyor ve DeFI’yi daha akıllı hale getirmeye yardımcı oluyor, aynı zamanda daha iyi bir sisteme sahip olmamıza ve dijital insanları dünyaya tanıtmamıza yardımcı oluyor. İlk odak noktamız P2E ve metaverse kullanım durumlarıdır, şu anda sıcak olan ve aynı zamanda ASM’nin erken dönemde büyük bir etki yaratabileceği yer burasıdır. bundan sonra, bugün sahip olduğumuz aynı protokol yönetim süreçlerinde DeFi alanına zeka getirerek DeFI’yi daha akıllı hale getirmek için ASM’yi kullanmayı amaçladık ve son olarak, dünya daha dijital bir alan haline geldikçe bize yardımcı olabilecek dijital ikizlerin nasıl oluşturulacağı üzerinde çalışmak için zaman harcayacağız.

Awesome question , our team is very much focused on the long term. AI will be a foundational part of society in the future , imagine what things will be like with Elon Musks Neural link in our heads, in that scenario we want to be sure that the AI that works alongside us is under the control of society not of some mega corporations , yes ASM is building fun play to earn games and helping to make DeFI smarter but also its helping us to have a better system too introduce digital humans to the world. Our initial focus is on P2E and metaverse use cases , this is what’s hot right now and also where ASM can make a big early impact. after that we intended to use ASM to make DeFI smarter by introducing intelligence to the DeFi space in the same protocol governance processes that we have today and then lastly we will spend time working on how to create digital twins that can help us as the world becomes a more digital space.

Aaron: Çok fazla iyi soru vardı ve seçmek zordu, ancak discord sunucumuzda her hafta bir ama’mız var, bu yüzden lütfen bize katılın ve her zaman daha fazlasını açıklayabiliriz.

So many good questions , was hard to choose , but we have an AMA each week in our discord server so please join us there and we can always explain more.

David: Evet hepinize teşekkür ederim, sorular harika, bu gerçekten bunun araştırmalarını yapan ve bu alan hakkında güçlü bir anlayışa sahip bir topluluk olduğunu gösteriyor. Ve bu harika oturumu düzenlediği için KoinSaati’ne teşekkür ederiz ????

Yes thank you all, the questions are awesome, it really shows this is a community who does their research and has a strong understanding of this space. And thank you to KoinSaati for organising this great session ????

simsekvombat: Bu güzel günde bizimle beraber olduğun için teşekkür ederiz! Sizi burada ağırlamak büyük bir zevkti ve umarım sizin ve ekibiniz için en iyisi olur!

Thank you for being with us in this lovely day! It was a pleasure hosting you here and I hope all the best for you and your team!

Altered State Machine hakkında en yeni bilgi ve gelişmeler için:

Web site: https://www.alteredstatemachine.xyz/
Twitter: https://twitter.com/altstatemachine
Reddit: https://www.reddit.com/user/AlteredStateMachine
Discord: https://discord.gg/creqnzuvEW
Medium: https://medium.com/@alteredstatemachine

Altered State Machine Türkçe Temel Analiz Videosu: https://youtu.be/-EcXhAv5V10

Kriptoparalar ve blockchain hakkındaki her türlü sorunuz için telegram kanalımıza davetlisiniz. Kanala katılmak için tıklayınız.

Ezgi Çoban tarafından yazıldı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Finansman Çift Anadal Programı öğrencisi. KoinSaati içerik editörü.

Kriptopara

Finansal Kurumlardaki Haftalık Gelişmeler | 17.10.2021

SEC, Bitcoin’e (BTC) Yatırım Yapan Şirketleri Kapsayan ETF’yi Onayladı